Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Športové akcie

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

8.10.2017   14:00

plagat-poharmesta.png

Mestský športový areál Žarnovica

Pohár mesta Žarnovica

Speedway Club Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica pozývajú fanúšikov plochej dráhy na posledné medzinárodné preteky na žarnovickej plochej dráhe v sezóne 2017. Na štarte si v nedeľu 8. októbra zmerajú sily predovšetkým českí a slovenskí juniori doplnení o pretekárov v seniorskom veku aj z ďalších krajín. Začiatok je naplánovaný na 14.00 hod. Príďte a staňte sa svedkami zaujímavých pretekov.


 

Upútavky na oznamy

Mimoriadna preprava pre zdravotne postihnutých návštevníkov výstavy SLOVMEDICA NON - HANDICAP

V Bratislave sa dňa 7.10.2017 uskutoční výstava SLOVMEDICA NON – HANDICAP.
Bližšie informácie sú uvedené na webe na linku: http://bezbariery.webnode.sk/l/prihlaska-ucastnika-vystavy-slovmedica-non-handicap-v-bratislave/
viac...


 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 1/2016 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (odpadov s obsahom škodlivých látok) od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  
 
30. septembra 2017 (t.j. v sobotu)
 
Zbierať sa budú nasledovné dru ...viac...


 

Do 30. septembra 2017 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

Mestský úrad v Žarnovici oznamuje občanom,  že v termíne do 30. septembra 2017 je splatná:
druhá splátka dane z nehnuteľností na rok 2017 a taktiež  druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2017 Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v Klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne ...viac...


 

Tanečné kurzy

Na svetloružovom podklade sú umiestnené fotografie tanečnice.  Zvyšok plagátu tvoria informácie.

Akademická majsterka SR Mariia Golovleva a OKMŠ MsÚ Žarnovica Vás pozývajú na tanečné kurzy. Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov od 3 do X rokov. Vyučujú sa latinskoamerické tance, strečing, kondičné tréningy. Možnosť výučby v pároch, skupinách alebo individuálne. Kurzy sa budú konať v Kultúrnom dome na Ulici dolnej v Žarnovici. Cena kurz od 15€ mesačne. Bližšie informácie môžete získať ako aj  prihlásiť sa môžete na t.č.: 0903833118 alebo na ...viac...


 

7. ROČNÍK KRAJSKÉHO MEDOVÉHO FESTVIVALU V ŽARNOVICI Propagácia včelích produktov a značky „Slovenský med“

   Ochutnávka medu a medoviny12. august 2017 sa stal po siedmykrát jedným z pamätných dní včelárskej rodiny v regióne Banskobystrického kraja. Krajským predsedníctvom bol organizovaním výstavy, ako aj celej propagácie značky Slovenský med a včelích produktov  poverený R SVS Žarnovica. No a snáď je vhodné pripomenúť, že v tomto roku si už pripomíname 148 výročie od založenia prvého Spolku včelárov v Hornom Uhorsku (12.6.1869) i 98 rokov od vzniku Zemského ústredia včelárskych spolkov pre Slovensko (15.8.1919), čo nám pripomenul aj jeden z banerov.

   Po veľmi teplých a búrkových dňoch, v mierne zamračené ráno, sa začali schádzať včelári z R SVS Želovce, R SVS Senohrad, R SVS Žiarska kotlina a R SVS Žarnovica na Mestskom trhovisku v Žarnovici, aby podľa vopred stanoveného programu, zrealizovali 7. ročník výstavy  zameraný na Jedny z úspešných medovníkovpropagáciu značky „Slovenský med“ a propagáciu  ostatných včelích  produktov pod názvom – Krajský medový festival Banskobystrického kraja. Všetko bolo pripravené, úlohy rozdelené, a tak o 9.00 hod. v kostole sv. Petra a Pavla začala svätá omša, ktorú slúžili dp. Mgr. Peter Hudec, farár a dp. Jozef Strapko, výpomocný duchovný, za čo im patrí veľká vďaka. Po jej skončení sa všetci prítomní tradične zoradili do sprievodu, ktorý sa za hudobného sprievodu dychovej hudby Hodrušanka, presunul popri námestí na mestské trhovisko. Tam si, po odznení včelárskej hymny, všetci prítomní vypočuli príhovor predsedu SVS Ing. Pavla Kameníka a primátora mesta Žarnovica Kamila Danka. Následne obaja spoločne festival otvorili. Počasie sa zmenilo, bol Predaj medovníkovpekný slnečný deň a festival pokračoval nerušene podľa stanoveného programu. Aj tentoraz sa súťažilo o najlepší med, najlepšiu medovinu a najkrajší medovník. Hodnotili to vlastne návštevníci (med a medovinu ochutnávkou a medovník očami). Súčasťou festivalu bola výstava výrobkov z vosku a multimediálna prezentácia o včelárení. Účastníci mali možnosť si zakúpiť aj rôzne včelárske pomôcky od firmy „FURÁK.sk“ cez priateľa Mgr. Miroslava Cimru, rôzne včelárske produkty priamo od včelárov i vidieť život včelej rodiny v presklenom úli. Atmosféru priebežne spríjemňovala dychová hudba Hodrušanka a účastníci si mohli zakúpiť aj chutné občerstvenie. Po obede boli vyhlásené výsledky súťaží.

   O najlepší krajský med súťažilo spolu 32 včelárov, z ktorých najlepšie obstáli:

1.Tibor Uram z Hrabičova, 2. Ľuboš Húska, 3. Pavol Gettler (obaja z Hodruše-Hámrov). Tentoraz všetky medy boli kvetové.

  Očakávanie výsledkov V súťaži o najchutnejšiu krajskú medovinu bolo 5 „vzoriek“ od 5 včelárov. Poradie bolo takéto: 1. Ľuboš Húska (Hodruša-Hámre), 2. Tibor Uram (Hrabičov), 3. Radoslav Adamský (Hodruša-Hámre). Všetky medoviny boli zo zmiešaných medov.

  V súťaži o najkrajší medovník bolo 12 „vzoriek“ od 11 súťažiacich a poradie najlepších bolo: 1. Mária Tužinská (Hodruša-Hámre) – Včelia rodinka, 2. Janka Herková – Medovníkové všeličo, 3. Ľubica Loučičanová (obe Žiar nad Hronom) – Výšivky na srdciach. Tieto trojice boli ocenené diplomami aj vecnými cenami. Na záver boli vylosovaní a odmenení aj štyria účastníci festivalu, ktorí vyplnili anketové lístky, v ktorých určovali najlepší med, najchutnejšiu medovinu a najkrajší medovník v kraji.

   Úprimná vďaka patrí Mestu Žarnovica, z ktorého finančnou podporou bolo podujatie zrealizované, a taktiež aj za požičanie stolov, stoličiek a prístrešku z oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ, sponzorom COOP Jednota Žarnovica a Mgr. Miroslavovi Segetovi. Vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí ste sa festivalu zúčastnili, a tak prispeli k jeho zdarnému priebehu.

   Zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť, že opäť spoznali rôzne druhy medov, medovinu a obdivovali majstrovstvo výrobcov prekrásnych medovníkov i ostatných včelích produktov. Opäť sa spoločne tešíme, na v poradí už 8. ročník krajského medového festivalu.

 

                                                                                                    RNDr. Jozef Žigo

                                                                               Krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo

 

Foto: Ing. Jozef Piecka


 

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4

ďalšie dni

Sobota 30.9.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 30.9.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 30.9.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 30.9.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 30.9.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Nedeľa 1.10.
Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4
Pondelok 2.10. - 6.10.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

webygroupNetronics

Úvodná stránka