Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

 Zverejnenie zámeru:

 

Zámer aktualizácie PHSR 2014 - 2020

Názov dokumentu

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020

Forma spracovania

s pomocou externých odborníkov

Riadenie procesu spracovania

Spôsob riadenia procesu spracovania:

     1. vytvorenie riadiaceho tímu

2. vytvorenie pracovných skupín

3. zapojenie partnerov, verejnosti a komunikácia s verejnosťou        (informovanie, verejné prerokovanie)

Obdobie spracovania

- obdobie spracovania 09/2017 – 10/2017

 

- harmonogram spracovania (samostatný dokument)

Financovanie spracovania

- zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

 

Proces aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020.

 

Mesto Žarnovica v septembri 2017 zahájilo prípravu aktualizácie strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“ 

 

Potreba aktualizovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je podmienená nielen výsledkami monitorovacej správy za rok 2016, ale aj zmenenými požiadavkami obyvateľov mesta Žarnovica. Aktualizácia programu v neposlednom rade vyplýva aj z legislatívnych podmienok v SR (novela zákona č.309/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Strategický dokument formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja mesta je výsledkom strategického plánovania a spravidla sa spracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta má pre ďalší rozvoj Žarnovice zásadný význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Záverečné znenie aktualizácie dokumentu bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 

Základné princípy aktualizácie PHSR:

 

- je založená na kvalitných a overených dátach,

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.


 
Harmonogram aktualizácie PHSR
 Harmonogram aktualizácie PHSR.pdf (202 kB) (202 kB)

 
Pracovné skupiny pre aktualizáciu PHSR mesta Žarnovica 2014-2020
 Pracovne_skupiny_pre_aktualizaciu_ PHSR_mesta_Zarnovca_2014-2020.pdf (181.5 kB) (181.5 kB)

 
Hodnotiaca správa 2016
 Hodnotiaca_sprava 2016.pdf (882.2 kB) (882.2 kB)

 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – web stránka

 

Počas celého procesu aktualizácie  PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

Kontaktná adresa:

mestsky.urad@zarnovica.eu

projektovymanazer@zarnovica.eu


 

Oznamy

Zápis o prerokovaní aktualizácie PHSR v prac. skupinách
 Zapis_o_prerokovani_aktualizacie_PHSR_ v_prac_skupinach.pdf (1004.2 kB) (1004.2 kB)

 

Uznesenie MsZ o schválení Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

Uznesenie - Aktualizácia č.1 PHSR 2014 - 2020
 Uznesenie_Aktualizacia_c_1_PHSR_2014_-_2020.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 

Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

Aktualizácia č.1 PHSR mesta Žarnovica 2014 - 2020
 Aktualizacia_c1_PHSR_mesta_Zarnovica_201117.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 

Prílohy k Aktualizácii č. 1 PHSR

Akčný plán na roky 2018 - 2020
 Formular R6 - Akcny_plan_ na_roky_ 2018-2020.pdf (407.6 kB) (407.6 kB)

 
Formuláre
 Formulare_Aktualizacia_c1.rar (117 kB) (117 kB)

 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Sobota 21.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 21.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 21.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Pondelok 23.7. - 27.7.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Sobota 28.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 28.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 28.7.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

webygroupNetronics

Úvodná stránka