Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PHSR 2014 – 2020

Zverejnenie zámeru:

Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020
Forma spracovania - s pomocou externých odborníkov
Riadenie procesu spracovania

Spôsob riadenia procesu spracovania:

1. vytvorenie riadiaceho tímu
2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva 
3. vytvorenie pracovných skupín

4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s občanmi)

Obdobie spracovania

- obdobie spracovania 03/2014 – 12/2014

- harmonogram spracovania (samostatný dokument)

Financovanie spracovania - zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

 

Proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020.

 

Mesto Žarnovica zahájilo dňa 6.3.2014 prípravu strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“  podpisom „Memoranda o porozumení  pri spolupráci v regionálnom rozvoji mesta Žarnovica“ so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi mesta.

 

Potreba vypracovať nový program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta je podmienená nielen novým programovým obdobím, ale aj v súvislosti so zmenenými požiadavkami našich obyvateľov a  podmienkami v spoločnosti. Príprava programu  v neposlednom rade vyplýva aj z legislatívnych podmienok v SR (schválenie zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009)  a z jedného zo základných princípov EÚ, ktorým je „programovanie“.

 

PHSR obce spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je výsledkom strategického plánovania.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 

Základné princípy tvorby PHSR:

- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.


 
Harmonogram vypracovania PHSR
 Harmonogram vypracovania PHSR_dodatok č. 1_v02.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

 
Memorandum o porozumení pri spolupráci v regionálnom rozvoji – dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR mesta Žarnovica
 Príloha_5_Dohoda o partnerstve-Memorandum.pdf (254.6 kB) (254.6 kB)

 
Strategickí sociálno-ekonomickí partneri podieľajúci sa na príprave PHSR
 Partnerstvo_PHSR.pdf (280 kB) (280 kB)

 
Zoznam subjektov prizvaných k participácii na spracovaní PHSR
 Prac_skupiny.pdf (235.9 kB) (235.9 kB)

 
Pracovné skupiny pre prípravu PHSR mesta Žarnovica 2014 - 2020
 Zoznam_PS.pdf (117.5 kB) (117.5 kB)

 
 Formular R7 Zaznam z verejneho prerokovania.pdf (128.1 kB) (128.1 kB)

 
 Zoznam_PS_16122014.pdf (117.8 kB) (117.8 kB)

 
Riadiaci tím pre prípravu PHSR mesta Žarnovica 2014 – 2020
 Zoznam_RT.pdf (117.4 kB) (117.4 kB)

 
Vyhodnotenie PHSR 2017 – 2013
 PHSR_2013_vyhodnotenie.pdf (358.8 kB) (358.8 kB)

 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – web stránka

 

Počas celého procesu tvorby PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

Kontaktná adresa:

mestsky.urad@zarnovica.eu

projektovymanazer@zarnovica.eu


 

Oznamy

Verejné prerokovanie PHSR 2014 – 2020
 VP_PHSR_10122014.pdf (576 kB) (576 kB)

 
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v pracovných skupinách
 Formular R7 Zaznam z verejneho prerokovania.pdf (128.1 kB) (128.1 kB)

 
Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
 Formular S3 Zaznam z verejneho prerokovania.pdf (180.3 kB) (180.3 kB)

 
Uznesenie MsZ o prerokovaní Strategickej časti PHSR 2014 - 2020
 Uznesenie 264_2014 MsZ.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

 

Uznesenie MsZ o schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

 Uznesenie_33_2015.pdf (60 kB) (60 kB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

 PHSR_ZC_final_22012015.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 

Prílohy k PHSR

Riadiaci tím - partneri
 Priloha_1_Riadiaci_tim_partneri.zip (449.2 kB) (449.2 kB)

 
Zoznam informačných zdrojov
 Príloha_2_Zoznam_informacnych-zdrojov.pdf (245.1 kB) (245.1 kB)

 
Zoznam skratiek
 Príloha_3_Zoznam_skratiek.pdf (322 kB) (322 kB)

 
Akčný plán
 Príloha_4_Akcny_plan.pdf (256.1 kB) (256.1 kB)

 
Dohoda o partnerstve - Memorandum
 priloha_5_dohoda_o_partnerstve-memorandum.pdf (254.6 kB) (254.6 kB)

 
Analytická časť - kompletné znenie
 Príloha_6_Analyticka_cast_kompletne_znenie.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Formuláre
 Priloha_7_Formulare.zip (3 MB) (3 MB)

 

Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

Hodnotiaca správa 2016
 Hodnotiaca_sprava 2016_final.pdf (882.2 kB) (882.2 kB)

 
Monitorovacia správa 2016
 Monitorovacia_sprava_2016_web.pdf (560.5 kB) (560.5 kB)

 
Akčný plán na roky 2017 – 2018
 Akcny_plan_ na_roky_2017-2018.pdf (275.9 kB) (275.9 kB)

 
Hodnotiaca správa 2015
 Hodnotiaca_ sprava_ 2015_final.pdf (553 kB) (553 kB)

 
Monitorovacia správa 2015
 Monitorovacia_sprava_ 2015.pdf (540.1 kB) (540.1 kB)

 
Akčný plán na roky 2015 – 2016
 Akcny_plan_ na_roky_2015-2016.pdf (256.1 kB) (256.1 kB)

 

Dnes má službu:

Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

ďalšie dni

Sobota 26.8.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 26.8.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 26.8.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 26.8.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 26.8.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Nedeľa 27.8.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana
Pondelok 28.8. - 31.8.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

webygroupNetronics

Úvodná stránka