Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na pracovné miesto ekonom/účtovník na skrátený pracovný úväzok v materskej škole A. Sládkoviča v Žarnovici Vytlačiť
 

Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

 

Vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto ekonóm/účtovník na skrátený pracovný úväzok

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť na adresu Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica  do 14.06.2018.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní(fotokópia)
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)
 • prehľad ekonomickej / účtovnej praxe
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ekonóm/účtovník sú: Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie.

Výberové kritéria na pozíciu ekonóm / účtovník sú:

 • Pracovné skúsenosti, prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, rozpočtovníctva (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 • Administratívne a ekonomické znalosti:Podvojné účtovníctvo – expert, Hospodárska korešpondencia – pokročilý, Pokladňa – expert.
 • Práca s PC – užívateľské ovládanie PC- Ovládanie Microsfot Word, Microsfot Excel, MicrosfotOutlook, práce s internetom, práca so softvérom na spracovanie účtovníctva Korwin–výhodou.
 • znalosti zákonov:  Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, analytické a logické schopnosti, flexibilita a kreativita, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačnépredpoklady na danú pozíciu.

 

Kontaktné údaje:     Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

                                    Tel.: 045/6812342, kont. osoba p. Zmorajová

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania 1.8.2018.

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 400,00 € - 450,00 € pri skrátenom úväzku (3 pracovné dni v týždni).


 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka