Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre šk. rok 2018/2019Vytlačiť
 

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zarnovica.eu, tel. : 0915182959

oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.

V hudobnom odbore je možné študovať hru na klavír, na keyboard, na husle, na akordeón, na flaute (zobcovej, priečnej), klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, bicích nástrojoch, na klasickej gitare, elektrickej gitare a spev.

K prijímacím skúškam nech sa so žiakom dostaví aspoň jeden z rodičov.K prijímacím skúškam je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke www.zarnovica.eu v sekcii aktuálne oznamy , odoslať, vytlačiť a podpísané priniesť k prijímacím skúškam.

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme tieto schopnosti:

Hudobný odbor - hudobný sluch, rytmické cítenie, fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj. Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské.

Výtvarný odbor - schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania a stupeň vyjadrovacích schopnosti podľa skutočnosti a podľa predstavy.

Tanečný odbor - hudobné a pohybové schopnosti, telesnú spôsobilosť a rytmické cítenie.

Literárno-dramatickýodborschopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie, zmysel pre rytmus, prednes pripravenej básne alebo prózy, hlasové dispozície

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v Žarnovici je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Žarnovica č.3/2014 nasledovne:

 

a) prípravné štúdium                                                                                              5,- eur

b) základné štúdium individuálne jednoodborové                                            7,- eur

    za každý ďalší odbor                                                                                          10,- eur

c) základné štúdium skupinové jednoodborové                                                6,- eur

    za každý ďalší odbor                                                                                          10,- eur

d) štúdium pre dospelých                                                                                     12,- eur

e) výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov                       2,- eurá

 

 

Elektronická prihláška:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=694


 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka