Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prijímacie konanie na referent/ ka oddelenia kultúry, mládeže a športuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33

966 81 Žarnovica

 

v zmysle § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje prijímacie konanie na

 pracovné miesto

referent/ka oddelenia kultúry, mládeže a športu

Mestského úradu v Žarnovici

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:

-         úplné stredné vzdelanie

-         práca s počítačom na užívateľskej úrovni

 

Ďalšie požadované predpoklady:

-         bezúhonnosť

-         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-         schopnosť samostatne pracovať

-         organizačné schopnosti

-         komunikatívnosť

-         orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa najmä oblasti kultúry, športu, mládeže a samosprávy

-         vodičské oprávnenie skupiny „B“ aktívne

-         ochota pracovať v pružnej pracovnej dobe

-         prax v oblasti organizácie kultúrnych a športových podujatí – výhodou

-         prax v publikačnej činnosti – výhodou

-         mikrofonický hlas - výhodou

-         výtvarné schopnosti – vítané, výhodou

 

Požadované doklady a prílohy: (*)

-         žiadosť uchádzača

-         profesijný štruktúrovaný životopis

-         osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-         čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný uchádzač po ukončení posúdenia vhodnosti na voľné pracovné miesto)

-         čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-         písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby posúdenia vhodnosti uchádzača na uvedené pracovné miesto

 (*) nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača o posúdenie jeho vhodnosti na uvedené pracovné miesto.

Prihlášku pre posúdenie uchádzača o obsadenie pracovného miesta, spolu s požadovanými dokladmi a prílohami, je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, v obálke označenej heslom: „Uchádzač – kultúra, šport – neotvárať“, najneskôr do 9.7.2018 do 12.00 hod. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni mestského úradu. Vhodní uchádzači budú písomne pozvaní na osobný pohovor.

Tarifný plat zamestnanca je v zmysle NV SR č. 359/2017 Z.z. od 513,- eur (brutto). K tomuto platu môžu byť priznané odmeny a príplatky v zmysle platnej legislatívy.

 

 

V Žarnovici 20.06.2018

 

 

 

Kamil Danko

primátor mesta


 
 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Sobota 21.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 21.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Pondelok 23.7. - 27.7.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroupNetronics

Úvodná stránka