Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Menný zoznam zamestnancov

Primátor mesta Žarnovica

Kamil Danko

 Kamil Danko

Tel: 045/683 00 13, 0911 532350

E-mail: primator@zarnovica.eu kamil.danko@zarnovica.eu

Primátor mesta Žarnovica


 

 

 

Zástupca primátora mesta Žarnovica

Ing. Alena Kazimírová

Ing. Alena Kazimírová

Tel: 045/ 683 00 14, 0911 532349

E-mail: viceprimatorka@zarnovica.eu alena.kazimirova@zarnovica.eu

Zástupca primátora mesta Žarnovica


 

 

 

Prednosta Mestského úradu v Žarnovici

Ing. Judita Džadoňová

Ing. Judita Džadoňová

Tel: 045/683 00 12, 0911 396464

E-mail: prednosta@zarnovica.eu judita.dzadonova@zarnovica.eu

Prednosta Mestského úradu v Žarnovici


 

 

 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Danka Mnichová

Ing. Danka Mnichová

Tel: 045/683 00 17, 0911 532341

E-mail: kontrolor@zarnovica.eu danka.mnichova@zarnovica.eu

Hlavný kontrolór mesta


 

 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva

Marián Baláž

 Marián Baláž

Adresa: Nad Mlynom 69/9, 966 81 Žarnovica

Tel: 0915 956 555

NEKA

volebný obvod č. 1
zahŕňa ulice: Námestie SNP a ulice : F. Hečku, Ľ. Štúra, P. Jilemnického, Nová, Železničná, Februárová, Hronská, Potočná, Na Gremenici, Partizánska, Obrancov mieru, Nad mlynom, Tatranská, Kpt. Nálepku, Tehelná, mesto Žarnovica (bez adresy)


 

Jozef Oslanec

 Jozef Oslanec

Adresa: Partizánska 61/70, 966 81 Žarnovica

Tel: 0908 938 620

SMER-SD

volebný obvod č.1
zahŕňa ulice: Námestie SNP a ulice : F. Hečku, Ľ. Štúra, P. Jilemnického, Nová, Železničná, Februárová, Hronská, Potočná, Na Gremenici, Partizánska, Obrancov mieru, Nad mlynom, Tatranská, Kpt. Nálepku, Tehelná, mesto Žarnovica (bez adresy)


 

Ing. Vladimír Danko

Ing. Vladimír Danko

Adresa: Na Ležiskách 2, 966 81 Žarnovica

Tel: nezverejnil

SMER-SD

volebný obvod č.2
zahŕňa ulice: Na Ležiskách, A.Kmeťa, Hviezdoslavova, Pivovarská, M.Kukučína, Slobody, L. Osvalda, Májová, A.Sládkoviča, Dolná, Fr. Kráľa (orient. č. 1 a 3), Bystrická


 

Zdenek Repiský

 Zdenek Repiský

Adresa: Slobody 12, 966 81 Žarnovica

Tel: 0903 521 324

SNS

volebný obvod č. 2
zahŕňa ulice: Na Ležiskách, A.Kmeťa, Hviezdoslavova, Pivovarská, M.Kukučína, Slobody, L. Osvalda, Májová, A.Sládkoviča, Dolná, Fr. Kráľa (orient. č. 1 a 3), Bystrická


 

Jaroslav Ubert

 Jaroslav Ubert

Adresa: Kľakovská 881/18, 966 81 Žarnovica

Tel: 0944 152 823

E-mail: jaroslav.ubert@gmail.com

SDKÚ-DS

volebný obvod č. 3
zahŕňa : Kľakovskú ulicu


 

Mgr. Viera Šedivcová

Mgr. Viera Šedivcová

Adresa: Kľakovská 22/3, 966 81 Žarnovica

Tel: 0905 800 503

E-mail: sedivcova@gmail.com

SMER-SD

volebný obvod č. 3
zahŕňa : Kľakovskú ulicu


 

Ing. Oľga Šurková

Ing. Oľga Šurková

Adresa: Fraňa Kráľa 848/28, 966 81 Žarnovica

Tel: 0903 557 311

SMER-SD

volebný obvod č. 4
zahŕňa ulice: Sandrická, Fr. Kráľa (orient. č. 25-54, 60-61)


 

Ing. Miroslav Štefanča

Ing. Miroslav Štefanča

Adresa: Fraňa Kráľa 866/32, 96681 Žarnovica

Tel: 0915 870847

E-mail: silitan@silitan.sk

SMER-SD

volebný obvod č. 4
zahŕňa ulice: Sandrická, Fr. Kráľa (orient. č. 25-54, 60-61)


 

Ing. Alena Kazimírová

Ing. Alena Kazimírová

Adresa: Fraňa Kráľa 846/20, 966 81 Žarnovica

Tel: 0911 532 349, 6830014

E-mail: alena.kazimirova@zarnovica.eu

viceprimatorka@zarnovica.eu

SMER-SD

volebný obvod č. 5
zahŕňa ulice: Mierová, Fr. Kráľa (orient. č. 4-23, 55-58, 62-65)


 

Ing. Jana Vavrová

Ing. Jana Vavrová

Adresa: Mierová 832/16, 966 81 Žarnovica

Tel: 0908 942 336

E-mail: vavrovajana@atlas.sk

SMER-SD

volebný obvod č. 5
zahŕňa ulice: Mierová, Fr. Kráľa (orient. č. 4-23, 55-58, 62-65)


 

Zdeno Hajdoni

 Zdeno Hajdoni

Adresa: Rev. Podzámčie 45, 966 81 Žarnovica

Tel: 0904 405 004

E-mail: zdeno.hajdoni@gmail.com

SNS

volebný obvod č. 6
zahŕňa : Mestská časť Revištské Podzámčie


 

Mária Hricová

 Mária Hricová

Adresa: Lukavica 17, 966 81 Žarnovica

Tel: 0908 393 920

SMER-SD

volebný obvod č. 7
zahŕňa : Mestská časť Lukavica


 

Helena Richterová

 Helena Richterová

Adresa: Žarnovická Huta 40, 966 81 Žarnovica

Tel: 0903 890 238, 681 42 64

SMER-SD

volebný obvod č. 8
zahŕňa : Mestská časť Žarnovická Huta


 

 

 

Klientske centrum

Ing. Eva Šályová

Ing. Eva Šályová

Tel: 045/683 00 16, 0911 532345

E-mail: eva.salyova@zarnovica.eu

Vedúci Klientskeho centra


 

Anna Prôčková

 Anna Prôčková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: anna.prockova@zarnovica.eu

Referent pre iné miestne dane

E-mail rozhlas@zarnovica.eu je adresa, na ktorú môžu FO aj PO zasielať oznamy na vyhlásenie v mestskom rozhlase.


 

Bc. Jaroslav Muha

Bc. Jaroslav Muha

Tel: 045/683 00 19

E-mail: jaroslav.muha@zarnovica.eu

Odborný referent pre sociálne veci


 

PhDr. Alica Soukupová

PhDr. Alica Soukupová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: alica.soukupova@zarnovica.eu

Matrikár a odborný referent evidencie obyvateľstva


 

Tatiana Kučerová

 Tatiana Kučerová

Tel: 045/683 00 21

E-mail: tatiana.kucerova@zarnovica.eu

Referent evidencie obyvateľov, zást.matrikára


 

Ing. Gabriela Kúšiková

Ing. Gabriela Kúšiková

Tel: 045/683 00 19

E-mail: gabriela.kusikova@zarnovica.eu

Odborný referent pre daň z nehnuteľnosti

 

Ľubomíra Tadianová

 Ľubomíra Tadianová

Tel: 045/683 00 19

E-mail: lubomira.tadianova@zarnovica.eu

Referent miestnych poplatkov za komunálny odpad


 

 

 

Kancelária primátora

Ing. Mária Svobodová

Ing.  Mária  Svobodová

Tel: 045/683 00 15, 0911 532343

E-mail: maria.svobodova@zarnovica.eu

Vedúci kancelárie primátora


 

Milan Kollár

 Milan Kollár

Tel: 045/683 00 24, 0911 532348

E-mail: projektovymanazer@zarnovica.eu milan.kollar@zarnovica.eu

Projektový manažér


 

Magdaléna Cimrová

 Magdaléna Cimrová

Tel: 045/683 00 19

E-mail: podatelna@zarnovica.eu magdalena.cimrova@zarnovica.eu

Referent registratúry


 

Bc. Veronika Adamcová

Bc. Veronika Adamcová

Tel: 045/ 683 00 11

E-mail: veronika.adamcova@zarnovica.eu

Referent, Žarnovický mesačník

mestsky.urad@zarnovica.eu


 

 

 

Oddelenie ekonomické a vnútornej správy

Ing. Erika Záhorcová

Ing. Erika Záhorcová

Tel: 045/683 00 29, 0914 326154

E-mail: erika.zahorcova@zarnovica.eu

Vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy


 

Ing. Nina Prutkayová

Ing. Nina Prutkayová

Tel: 045/683 00 29

E-mail: nina.prutkayova@zarnovica.eu

Odborný referent – účtovníctvo


 

Ing. Svetlana Škodová

Ing. Svetlana Škodová

Tel: 045/683 00 18

E-mail: svetlana.skodova@zarnovica.eu

Odborný referent – účtovníctvo


 

Ing. Pavel Nemec

Ing. Pavel Nemec

Tel: 045/683 00 26, 0914 326 153

E-mail: pavel.nemec@zarnovica.eu

Referent pre spoluprácu s organizáciami


 

Zdenka Trvalcová

 Zdenka Trvalcová

Tel: 045/683 00 29

E-mail: zdenka.trvalcova@zarnovica.eu

Odborný referent - mzdy


 

Iveta Pittnerová

 Iveta Pittnerová

Tel: 045/683 00 18

E-mail: iveta.pittnerova@zarnovica.eu

Odborný referent – majetok mesta


 

Magdaléna Ďurovská

 Magdaléna Ďurovská

Tel: 045/ 683 00 26

E-mail: magdalena.durovska@zarnovica.eu

referent


 

Ing. Daša Garajová

Ing. Daša Garajová

Tel: 045/683 00 26

E-mail: dasa.garajova@zarnovica.eu

Referent - vnútorná správa


 

Alena Reichelová

 Alena Reichelová

Tel: 045/ 683 00 18

E-mail: alena.reichelova@zarnovica.eu

Referentka pre nájomné byty


 

 

 

Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia

Ing. Anna Staňová

Ing. Anna  Staňová

Tel: 045/683 00 22, 0911 532344

E-mail: anna.stanova@zarnovica.eu

Vedúci oddelenia


 

Albín Mesiarik

 Albín Mesiarik

Tel: 045/683 00 23

E-mail: albin.mesiarik@zarnovica.eu

Odborný referent - stavebný úrad


 

Jana Boháčová

 Jana Boháčová

Tel: 045/683 00 22

E-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Odborný referent - pre dopravu a cestné komunikácie


 

Ing. Jozef Haviar

Ing. Jozef Haviar

Tel: 045/ 683 00 27

E-mail: jozef.haviar@zarnovica.eu

Odborný referent - stavebný útvar


 

Ing. Zuzana Gregorová

Ing. Zuzana Gregorová

Tel: 045/683 0023

E-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Odborný referent – životné prostredie


 

 

 

Oddelenie kultúry, mládeže a športu

Ing. Jozef Piecka

Ing. Jozef Piecka

Tel: 0914 326 150

E-mail: jozef.piecka@zarnovica.eu

Vedúci oddelenia


 

Anna Oslancová

 Anna Oslancová

Tel: 045/321 24 20

E-mail: anna.oslancova@zranovica.eu

Referent, vedúci knižnice


 

Eva Tomová

 Eva Tomová

Tel: 045/ 321 24 10, 0914 326 151

E-mail: eva.tomova@zarnovica.eu

Referent kultúry


 

Mgr. Miroslava Škreková

Mgr. Miroslava Škreková

Tel: 045/ 321 24 10, 0911555 767

E-mail: miroslava.skrekova@zarnovica.eu

Referent pre šport


 

 

 

Mestská polícia

Mgr. Vojtech Šmondrk

Mgr. Vojtech Šmondrk

Tel: 045 / 6830030, 0914 326 155

E-mail: vojtech.smondrk@zarnovica.eu

Náčelník mestskej polície


 

Ing. Jaroslav Vráblik

Ing. Jaroslav Vráblik

Tel: 0914 326 156

E-mail: jaroslav.vrablik@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Ján Mráz

 Ján Mráz

Tel: 0914 326159

E-mail: jan.mraz@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Vladimír Florek

 Vladimír Florek

Tel: 0914 326157

E-mail: vladimir.florek@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Vladimír Bartoš

 Vladimír Bartoš

Tel: 0914 326 158

E-mail: vladimir.bartos@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

Roman Kelecsény

 Roman Kelecsény

E-mail: roman.kelecsenyi@zarnovica.eu

Príslušník mestskej polície


 

 

 

Malé obecné služby

Oľga Štefániková

E-mail: mos@zarnovica.eu

Organizátor aktivačnej činnosti


 

 

 

WEBMASTER

Radoslav Haring

 Radoslav Haring

Adresa: Fraňa Kráľa 867/39 Žarnovica

Tel: 045/ 681 4224, 0905 648285

E-mail: webmaster@zarnovica.eu

www: panoramapro.sk

WEBMASTER - správca stránok


 

 

 

Dnes má službu:

Lekáreň Horná, Nová Baňa S

ďalšie dni

Pondelok 25.8. - 31.8.
Lekáreň VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20

dnes je: 22.8.2014

meniny má: Tichomír

webygroupNetronics

13385188

21.8.2014
Úvodná stránka