Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana Róbert Gunov, trvalý pobyt Žarnovica.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (229.2 kB)
Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.doc Zrusenie_TP.doc (45 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

 

Ján Michalek, rok narodenia 1974, obyčajná zásielka dňa 08.11.2017

 

Marcel Maruška, rok narodenia 1989, obyčajná zásielka dňa 10.11.2017

 

Tibor Černák, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC176567425SK

 

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: RE098056655SK

 

Martin Baláž, rok narodenia 1995, číslo zásielky: UC205589301SK

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje  rozhodnutie - prerušenie územného konania na stavbu „ Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. “ (č.sp. 3271/2017 PK-22/2017)


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

  • Roman Suchý, trvalý pobyt Žarnovica.
Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (230.1 kB)

 
 

Výberové konanie - vedúci OVIŽPVytlačiť
 

Mesto Žarnovica v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

  • Martin Baláž, rok narodenia 1995  , číslo zásielky: UC205592433SK
  • Dušan Gréger, rok narodenia 1978, číslo zásielky: UC005838025SK
  • Karol Svitek, rok narodenia 1987, číslo zásielky: UC227990437SK
  • Ľuboš Vlačuha, rok narodenia 1983, číslo zásielky: UC205565923SK
  • Agnesa Dudášová, rok narodenia1944, číslo zásielky: UC214947846SK
  • Angela Hederváriová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: UC197179055SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejné prerokovanie SoH Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 08.11.2017 od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica  obdržalo Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“ a návrh strategického dokumentu.

Do Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, Oddelení výstavby, investícií a životného prostredia v pracovných dňoch, v úradných hodinách a robiť z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“ a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-banskobystrickeho-kraja-na-roky-2016-2

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 21 dní odo dňa, keď boli  Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja  na  roky 2016-2020“  (ďalej len „SoH“) a  návrh  strategického dokumentu  zverejnené, na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: slava.parnicanova@minv.sk.

Podľa § 63  zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií:  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Verejné prerokovanie SoH sa uskutoční dňa 22.11.2017 o 10:00 hod. na Okresnom úrade Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 banská Bystrica, na 7 poschodí č.d. 721.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:

  • Aladár Mikoczi, rok narodenia 1979, číslo zásielky: UC219983788SK
  • Marek Bobiš, rok narodenia 1999, číslo zásielky: UC262808186SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Dnes má službu:

BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

ďalšie dni

Pondelok 20.11. - 24.11.
Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4
Sobota 25.11.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 25.11.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 25.11.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 25.11.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 25.11.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Nedeľa 26.11.
Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4

dnes je: 19.11.2017

meniny má: Alžbeta

webygroupNetronics

Úvodná stránka