Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Danky Witkovej. Ttp vedený na LV 2227, č.par. 673 a registra C, o výmere 8651 m2 v katastrálnom území Revištské Podzámčie. Cena za m2 je 5,- eur.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Janette Kaločaiová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: OA018645298SK

Ján Mrenica, rok narodenia 1983, obyčajná zásielka zo dňa 22.05.2018

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Mário Ducho, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA018641968SK

Ingrid Bučeková, rok narodenia 1972, číslo zásielky: UC311511799SK

Agnesa Dudášová, rok narodenia 1944, číslo zásielky: UC025421959SK

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: OA018643782SK

Juraj Gašpar, rok narodenia 1973, číslo zásielky: UC302794448SK

Martina Malá, rok narodenia 1992, obyčajná zásielka zo dňa 15.05.2018

Michal Kováč, rok narodenia 1988, obyčajná zásielka zo dňa 15.05.2018

Pavol Murko, rok narodenia 1974, obyčajná zásielka zo dňa 15.05.2018

František Oláh, rok narodenia 1988, obyčajná zásielka zo dňa 15.05.2018

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu Vytlačiť
 

Dňa 02.5.2018 bola na včelnici v katastri Horné Hámre potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. nariadila pre včelárov v katastri Horné Hámre a Žarnovická Huta opatrenia. 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje oznámenie o začatí územného konania – vybudovanie plnej optickej prístupovej siete spoločnosti Slovak Telekom, .a.s. Bratislava a to pod číslom spisu: 3250/2018 zo dňa 07.05.2018. Stavba rieši vybudovanie optickej siete v sídliskovej časti mesta Žarnovica. Táto stavba nadväzuje na vypracovanú PD stavby investora Orange Slovensko, a.s. Bratislava, ktorá riešila pripojenie bytových domov na optickú sieť. Projektová dokumentácia stavby investora Slovak Telekom, a.s. Bratislava rieši pripojenie ďalších subjektov nachádzajúcich sa v záujmovom území – materská škola, školy, obchodné a reštauračné prevádzky, zdravotné stredisko. Oznámenie o začatí územného konania stavby je riešené verejnou vyhláškou.


 
 

Verejná vyhláška TUBEX Slovakia, s.r.o.Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 3  zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že na Oddelení výstavby, investícií a životného prostredia Mestského úradu v  Žarnovici je možné v pracovných dňoch od 10.05.2018 do 31.05.2018,  v úradných hodinách  nahliadnuť  do doručeného zámeru „Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o.“ a zároveň podávať pripomienky k zámeru.


 
 

Starostlivosť o poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky - upozornenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica uverejňuje nasledovný oznam  Okresného  úradu  Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, ktorý bol Mestu Žarnovica doručený  dňa 09.04.2018.


 
 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka