Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Športové akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Upútavky na oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s 4 písm. b) a s 21 písm. a) v nadväznosti na 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov as 2
ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstv ...viac...


 

Mesto predáva sklápací príves

vlečka

Mesto Žarnovica ponúka na predaj sklápací príves PANAV PS 2 typ 318, rok výroby 2005, najazdených 29 478 km, STK do 11.08.2018. Najväčšia prípustná celková hmotnosť 18 000 kg. Počet náprav 2. Príves je v dobrom stave. Cena dohodou.
Viac informácií na tel. č. 0911 532 342 v čase od 8.00 – 18.00 hod.
 
 
 


viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení občania,
 
zverejňujeme návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica na roky 2018 – 2023. K nahliadnutiu je k dispozícii aj na Mestskom úrade v klientskom centre.
Svoje pripomienky ku KPSS môžete písomne zaslať na mailovú adresu jaroslav.muha@zarnovica.eu do 14. júna 2018 do 12.00 hod.
viac...


 

Voľné pracovné miesto

Mesto Žarnovica má voľné pracovné miesto: príslušník mestskej polície.
Prijímací pohovor s uchádzačmi sa uskutoční 25.06.2018. Uchádzači, ktorí majú záujem pracovať v Žarnovici na tejto pracovnej pozícii, môžu podávať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania do 18.06.2018 poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica. Rozhodujúcim bude dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky mestského úra ...viac...


 

Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúci Oddelenia vnútornej správy MsÚ Žarnovica
 
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
Iné kritériá a požiadavky:
bezúhonnosť spôsob ...viac...


 

Oslava MDD v Žarnovici

Hra PolepetkoRovnako ako pred rokom aj tentoraz, pod názvom Mesto deťom, sa oslavoval Medzinárodný deň detí v Žarnovici. Hlavný organizátor, ktorým bolo Oddelenie kultúry, mládeže a športu (OKMŠ) MsÚ Žarnovica, ho pripravil na sobotu 2. júna do priestoru verejného detského ihriska na Ulici Fraňa Kráľa a ceste vedľa tohto ihriska.

Hoci oficiálny začiatok bol plánovaný na 10.30 hod. množstvo detí so svojimi rodičmi, či starými rodičmi už viac ako hodinu predtým netrpezlivo očakávalo čo všetko sa bude diať, a či napríklad bude aj v minulom roku tak žiadaný nafukovací hrad.

Prekážková dráhaPodujatie oficiálne otvoril vedúci OKMŠ Ing. Jozef Piecka, ktorý všetkých privítal, oboznámil s programom, poblahoželal deťom k sviatku a taktiež všetkým deťom zaželal, aby svoje detské roky prežili len a len v radosti, láske, šťastí a mieri. No a program začal vystúpením divadla Clipperton z Banskej Bystrice s hrou Polepetko. Záujemcovia, a bolo ich minimálne 60 sa mohli zoznámiť s chlapcom, ktorý všetko zmenil v chaos, bola teda riadne popletený a preto ho všetci volali Polepetko. No a herci to zvládli dokonale, dokonca sa zdalo, že to ani nehrali, ale bola to skutočnosť. Už počas predstavenia členovia Mestského mládežníckeho parlamentu, pod vedením jeho predsedu Radima Vojtka, pripravili rôzne športové súťaže. Bola to prekážková dráha, preťahovanie lanom, skok vo vreci,... No a účastníkov odmieňali rôznymi sladkosťami. O niečo neskôr veľký úspech žalo maľovanie na tvár. To, rovnako ako tvorivé dielne, zabezpečovalo o. z. Laura. Krátko predpoludním začal detský tanečný workshop. Viedla ho Maria Golowleva, ktorá je akademickou Majsterkou Slovenska, finalistka M-SR v kategórii Under 21 v latinskoamerických tancoch, semifinalistka M-SR v kategórii dospelí, Majsterka Tveru Tanec s Máriou Golowleva(Rusko) v kategórii mládež, reprezentantka na Majstrovstvách sveta v kategórii Under 21, atď. Hoci sa najskôr „predviedla“ len s troma svojimi zverenkyňami, potom to poriadne „roztočila“ a do poludňajšieho tanečného workshopu sa postupne zapojila aktívne minimálne tridsiatka detí. Po krátkej popoludňajšej prestávke deti zaujal kúzelník Miško (Michal Ďurovič) z Novej Bane. Všetci si mohli pozrieť nielen jeho kúzla, ale aj si ich vyskúšať. I keď bolo mimoriadne horúce počasie, právo počas vystúpenia kúzelníka sa poriadne zamračilo a všetci si želali, aby kúzlenie neskončilo ako v minulom roku počas podujatia „Poď von + letné kino“, keď práve Maľovanie na tvárvtedy začalo pršať. No našťastie tomu tak nebolo i keď dažďu doslovne trčali nohy. To sa už pripravovali na prezentáciu členovia Bike Racing Slovakia (B.R.S) Žarnovica, ktorý pracuje v rámci CVČ Žarnovica. Následne pribudli aj dve autá PZ SR a na ceste pri ihrisku sa pod vedením kpt. Ing. Silvie Filusovej z OR PZ v Žiari nad Hronom pripravovalo dopravné ihrisko. Nad ním žiaľ zvíťazil silný vietor, ktorý opakovane „likvidoval“ pripravované označenia. Náhradou teda bolo preskúšanie z dopravných značiek, za čo boli rôzne (materiálne) ocenenia od PZ i v podobe balíčkov od B.R.S Žarnovica. Tak vlastne vznikla neplánovaná spolupráca pri prezentácii oboch subjektov. Medzitým ešte pribudli S kúzelníkom Miškomdve policajné motorky. No a majáky, siréna i možnosť vyskúšať si skutočné putá mali skutočne veľké množstvo záujemcov, a to nielen z radov detí, ale aj dospelých. Tí si napríklad vyskúšali aj špeciálne okuliare, ktoré boli simuláciou ako je to pri určitom množstve požitého alkoholu. Ešte počas prezentácie PZ SR sa prezentovali aj členovia B.R.S. so sprievodným slovom Juraja Benka. No a ich náročné ukážky v niektorých momentoch prítomným doslovne zatajovali dych. Ale nikomu sa nič nestalo čo je jasným dôkazom, že to boli doslovne profesionálne výkony. I keď práve v tom čase chvíľu účastníkov mierne pokropil dážď, už sa všetci nemohli dočkať na nafukovací hrad. Ešte pred jeho nafMotorky a autá PZ SRúknutím sa pri ňom tvorili veľké skupiny, ktoré sa potom postupne mohli dostať aj do jeho útrob. Miestami za zdalo, že to je doslovne čerešnička podujatia. No súčasne bol aj ďalší program. Svoje nadanie ukázali členky tanečného krúžku L&L pri CVČ. Najskôr sa predstavili svojim programom a potom na „tanečný“ parket pozvali aj ďalších. A taktiež úspešne. Posledným kultúrnym vystúpením podujatia bol koncert detskej kapely Limetky z CVČ, ktoré veľmi úspešne vedie učiteľ Dalibor Zmoraj. No a ich polhodinové vystúpenie, v ktorom spievali a hrali pesničky s „nádychom“ leta a prázdnin, mali taktiež úspech. Krátko po 17.30 Prezentácia B.R.S klubuhod. síce oficiálny program skončil, ale nafukovací hrad bol k dispozícii do 19.00 hod. Snáď treba spomenúť, že počas celého dňa mohli deťúrence využívať aj všetky hracie prvky ihriska. To bolo otvorené podľa prevádzkového poriadku do 20.00 hod. Počas podstatnej časti podujatia bolo pri vstupe možné kúpiť si cukrovú vatu, či popkorn, a snáď už chýbal len výčapný pult na uhasenie smädu. No dalo sa to však rýchlo vybaviť návštevou niektorého z dvoch blízkych reštauračných zariadení. Podľa odhadov sa počas celého dňa tohto podujatia zúčastnilo minimálne 450 detí. Je to, aj podľa reportáže TV Panoráma, asi dosiaľ najväčšia jednodňová účasť na ihrisku za celú históriu jeho prevádzky.

Je potešením pre organizátora, že podujatie bolo kladne hodnotené viacerými rodičmi, ktorí za podujatie, v mene detí, vyjadrili poďakovanie. To je však aj záväzkom do budúcich rokov.

Tanečný krúžok CVČ L&LZa úspešné podujatie patrí vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili, pričom na samotnej príprave má podstatný podiel Mgr. Miroslava Škreková z OKMŠ MsÚ. Za organizátora patrí zvlášť poďakovanie členom MMP, ktorí pred podujatím pomohli fyzicky, a to najmä Radimovi Vojtkovi, Martinovi Štefankovi a Michaele Lehotskej. Poďakovanie patrí členom MMP a o. z. Laura i za pomoc pri zabezpečení dozoru „nad“ majetkom OKMŠ MsÚ počas niektorých častí podujatia i po jeho ukončení.

 

Text a foto : Ing. Jozef Piecka


 

Dnes má službu:

HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

ďalšie dni

Sobota 23.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 23.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 23.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Nedeľa 24.6.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana
Pondelok 25.6. - 30.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

webygroupNetronics

Úvodná stránka