Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

2.6.2018   10:30

web_MDD_2018.jpg

Verejné detské ihrisko na sídlisku

Mesto deťom

Milé deti!
Berte sestru, brata, mamku, otca...a príďte na veľkú oslavu Vášho sviatku dňa detí v sobotu 02.06. na detské ihrisko na sídlisku. O 10.30 hod. začujete čarovný zvon, to príde k nám divadlo Clipperton. Zoznámite sa s chlapcom, ktorý v chaos všetko zmení, je teda riadne popletený, a preto ho všetci volajú Polepetko. Nové tanečné kroky, hry a súťaže, šikovné rúčky v tvorivých dielňach, maľovanie na tvár, či skákanie na nafukovacích hradoch, to všetko bude v sobotu povolené. A to nie je všetko! Dopravné ihrisko, ukážky práce príslušníkov policajného zboru, prezentácia B.R.S klubu Žarnovica a tanečného krúžku z CVČ v Žarnovici tiež nebudú chýbať. A na záver skvelého dňa si budete môcť zatancovať a zaspievať s domácou detskou skupinou Limetka. A možno... príde aj kúzelník 😊 Podujatie Mesto deťom pre Vás pripravilo Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom, organizáciou Laura, združenie mladých- stredisko Žarnovica, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou.
Tešíme sa na Vás!


 

Športové akcie

1.6.2018   14:00

ryb_preteky18.jpg

na Voznickom rybníku

Rybárske preteky detí

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica a Starosta obce Voznica pozývajú na Rybárske preteky detí, ktoré sa pri príležitosti MDD uskutočnia v piatok 1. júna na Voznickom rybníku. Prezentácia je na mieste konania v čase od 14.00 do 14.30 hod. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, pričom prvá bude pre deti vo veku od 6 do 9 rokov a druhá pre deti od 10 do 15 rokov. Štartovné sa neplatí. Traja najlepší v oboch kategóriách budú ocenení medailami, piati aj vecnými cenami. Najväčší úlovok súťaže bude odmenený cenou starostu obce. Odmenený bude aj súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb.


 

3.6.2018   15:00

plocha-draha-jun-plagat.jpg

Mestský športový areál

Československá Extraliga

Už v nedeľu 3. júna pokračuje žarnovická plochodrážna sezóna ďalšími pretekmi. Československá Extraliga privedie do Žarnovice tímy z Pardubíc, Prahy, Slaného, v ktorých zostavách budú pretekári ako Václav Milík, Josef Franc, Matěj Kús, Eduard Krčmář a ďalší. Proti nim sa postavia domáci pretekári doplnení kvalitným jazdcom z Poľska. Preteky začínajú o 15.00 hod. Veríme, že prídete povzbudiť našich chlapcov v súbojoch s českou plochodrážnou špičkou.


 

8.6. - 10.6.2018  

mjg-18.jpg

Mestský športový areál

Otvorené FAI preteky leteckých modelov svetového pohára – Memoriál Jozef Gábriša

Letecko-Raketo Modelárska Asociácia Slovenska, Leteckomodelársky klub Humenné a Mesto Žarnovica pozývajú na otvorené FAI preteky leteckých modelov svetového pohára – Memoriál Jozef Gábriša, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8.-10.júna 2018 v Mestskom športovom areáli v Žarnovici. Všetci sú srdečne vítaní.


 

9.6.2018   8:30

Snímka2.PNG

areál ZŠ na Ulici F. Kráľa

Stretnutia rodákov – volejbalistov

Volejbalový oddiel MTK Tatran Žarnovica pozýva na jubilejný 30. ročník Stretnutia rodákov – volejbalistov, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. júna od 8.30 hod. v areáli ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici. Podujatie je realizované s finančnou podporou Mesta Žarnovica.


 

Upútavky na oznamy

Informácia o zámere realizácie projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Žarnovica

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, vyhlasuje mesto Žarnovica zámer vybudovať CIZS.
 
Zámer vybudovania CIZS je založený primárne s cieľom zabezpečiť poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti. Účelo ...viac...


 

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre šk. rok 2018/2019

Základná umelecká škola , Dolná 25, 966 81 Žarnovica e-mail: zus@zarnovica.eu, tel. : 0915182959
oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať v dňoch 5.6.2018 (utorok) a 6 .6. 2018 (streda) v čase od 13:00 do 17:00 v ZUŠ, Dolná 25, 966 81 Žarnovica.
V hudobnom odbore je možné študovať hru ...viac...


 

Dozor na viacúčelovom ihrisku

Mesto Žarnovica hľadá občanov, ktorí sú ochotní na dohodu o pracovnej činnosti vykonávať dozor na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici od 1. júla, resp. už od 1. júna 2018. Odmena 2,80 Eur/ 1 hodina.
Záujemci sa môžu prihlásiť a ďalšie informácie získať u Ing. Jozefa Piecku, vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ (č. mobilu 0914 326 150), u Mgr. Miroslavy Škrekovej, referentky oddelenia (č. mobilu ...viac...


 

Výberové konanie na pracovné miesto ekonom/účtovník na skrátený pracovný úväzok v materskej škole A. Sládkoviča v Žarnovici

Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica
 
Vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto ekonóm/účtovník na skrátený pracovný úväzok
 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť na adresu Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica  do 14.06.2018.
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
životop ...viac...


 

POLOVICU JUBILEJNÉHO DŇA NARCISOV V ŽARNOVICI POKAZILO POČASIE

Daždivý začiatok zbierkyTohtoročný , v poradí už 22. ročník celoslovenskej verejno-prospešnej finančnej zbierky pod názvom „Deň narcisov“ určil jeho organizátor, ktorým je Liga proti rakovine Slovenskej republiky (LPR SR) na piatok 13. apríla. Nuž pre mnohých bola takáto konštelácia skutočne akousi zvláštnou, no nie podstatnou pre výsledok.

Rovnako ako v predchádzajúcich 19. ročníkoch (v Žarnovici sa s organizovaním zbierky začalo až 3. ročníkom) sa ako oficiálny spoluorganizátor zapojilo aj Mesto Žarnovica. Pre Žarnovicu to bol teda aj jubilejný 20. ročník. Od tých predchádzajúcich sa v podstate neodlišoval, okrem skutočnosti, že na nej po druhýkrát chýbal Peter Čekme, s ktorým sme sa navždy rozlúčili práve počas minuloročnej zbierky dňa 7.apríla. Žarnovica je počas všetkých ročníkov známa tým, že je jediným miestom na Slovensku, kde dobrovoľníci nechodia po meste, ale majú jedno pevné miesto. Na a na to chodia skutočne dobrovoľne všetci tí, ktorí prostredníctvom finančného daru, za ktorý dostanú narcis, Žiaci 8.C ZŠchcú vyjadriť svoju spolupatričnosť a podporu chorým a zaktivizovať a zdravých, aby na svoje zdravie a starostlivosť oň nezabúdali.

Predpoveď, že po krásnych, doslovne letných, dňoch bude práve v deň konania pršať, sa žiaľ naplnila a pokazila minimálne polovicu zvierky. Zainteresovaní pre istotu stanovište na Májovej ul. (pri stánku so zmrzlinou) postavili krátko po 6.30 hod. a urobili dobre. Veď od 6.40 hod., až do obeda, totiž „úradoval“ skutočne nepríjemný a silný dážď. Hoci oficiálne zbierka mala začať až o 7.00 hod. prvý darca prispel už o 6.45 hod. V tomto nečase síce jednotlivci postuPodpredsedníčka ZO SZPB na stanovištipne prichádzali, ale bolo ich oveľa menej, no a aj tých čo zbierku organizovali miestami „vytápalo“. Prvými školákmi, ktorí prišli na miesto zbierky organizovane boli 5.B, 6.A a 6.C trieda.

Do prvej pokladničky, do 10.00 hod. (podľa počtu odovzdaných kvetov) prispeli približne 150 darcov. Za tento čas, teda približne 3 hodiny, darcovia prispeli sumou 539,38 €. V porovnaním s minulým rokom to bolo až 379,13 € menej.

Samozrejme, že zbierka pokračovala ďalej a postupne sa zdalo, že sa „umúdri“ aj počasie. V druhej pokladničke (za dobu od 10.00 do 12.30 hod.) bola suma 751,73 €. Bolo to síce viac, ale o 434,72 € menej ako za približne rovnaký čas v roku predchádzajúcom. No a celkove za čas približne 5 a pol hodiny zbierky prispelo približne 700 darcov čiastkou 1291,11 €. To žiaľ bolo až o 1097,34 menej ako v roku 2017.

Prispievajúci predseda MMPKrátko popoludní sa počasie výrazne zlepšilo a bolo to evidentné aj na počte darcov. Prišlo asi ďalších 10 tried ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa i triedy zo ZŠ A. Kmeťa. Počas prechádzok prispeli mamičky s deťmi i celé rodiny. Osobne boli prispieť napríklad primátor mesta Kamil Danko, jeho zástupkyňa Ing. Alena Kazimírová, riaditeľka ZŠ na Ul. F. Kráľa Mgr. Gabriela Debnárová, predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, predsedníčka ZO JDS Lukavica Mária Balážová, predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska, podpredsedníčka ZO SZPB Ing. Mária Števková, či členka výboru MO MS Helena Debnárová, a ďalší. Nechýbal ani tradičný darca s trvalým pobytom v Martine, na i darcovia napríklad z Myjavy. Poslední darcovia príspevky dávali ešte aj počas rozoberania stanovište a posledná darkyňa dala príspevok o 16.45 hod. Celá zbierka tak trvala v Žarnovici rovných 10 hodín. V poslednej pokladničke bola aj najvyššia suma a to 961,65 €.

Darujúce detiCelkove tak darcovia v Žarnovici tentoraz prispeli sumou 2252,76 €. Je to síce o 560,29 € menej ako v minulom roku a dokonca o 1090,41 € menej ako v roku 2016, ktorý bol rekordným, no to nijako neznehodnocuje výsledok. Ten síce ovplyvnilo počasie, ale podľa viacerých aj spoločenská situácia. Ani tentoraz nie je možné uviesť presný počet darcov. Podľa odovzdaných narcisov i skutočnosti, že mnohí si ich ani nevzali, ich však bolo približne 1100 – 1200. Tentoraz najvyššími boli tri 50-eurové a najnižšie niekoľkocentové príspevky. I keď boli aj 20, 10, či 1-eurové, najčastejšími boli 2 a 5-eurové. Ani tentoraz však nebolo podstatným kto akou sumou prispel, ale to, že ju venoval dobrovoľne a úprimne. To je opäť dôkazom, že hoci narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu aj v našom meste.

V mene LPR SR i spoluorganizátora Mesta Žarnovica patrí všetkým darcom úprimné: „ĎAKUJEME!“

Prispievajúca mamičkaPoďakovanie za úspešný priebeh Dňa narcisov v Žarnovici parí všetkým, ktorí sa oň akýmkoľvek spôsobom pričinili po organizačnej stránke i darcom umelých narcisov, ktorými aj tentoraz boli f. BARIMEX (Ing. Jozef Barcaj ich dokonca ráno dal doviesť na stanovište) a Kvety LINDA. Vďaka patrí aj majiteľke stánku so zmrzlinou Janke Ristemovičovej, ktorá opätovne poskytla miesto na stanovište bezplatne. Osobitne patrí poďakovanie Helene Budinskej, ktorá ako dobrovoľníčka zabezpečovala zbierku viac ako 8 hodín, Miške Debnárovej a Dominike Pieckovej, ktoré boli ako dobrovoľníčky na stanovišti viac ako po tri hodiny. Samozrejme poďakovanie patrí aj pracovníkom MsÚ, ktorí pomohli pri jej zabezpečení a pracovníčkami predajnej jednotky č. 213 COOP Jednota na Dolnej ulici, ktoré umožnili výmenu časti mincí i bankoviek za bankovky vyššej hodnoty, čím bolo uľahčené konečné sčítanie i odvod na účet.

Celá suma v Žarnovici darovaných finančných prostriedkov (už po druhýkrát bez poplatku za vklad na účet) bola v pondelok 16. apríla 2018 dopoludnia vložená na účet Dňa narcisov zriadený na tento účel v Slovenskej sporiteľni, a.s. a to konkrétne v expozitúre Žarnovica.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

garant zbierky v Žarnovici


 

Dnes má službu:

BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Pondelok 28.5. - 1.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 2.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 2.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 2.6. - 3.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 27.5.2018

meniny má: Iveta

webygroupNetronics

Úvodná stránka