Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Športové akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Upútavky na oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s 4 písm. b) a s 21 písm. a) v nadväznosti na 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov as 2
ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstv ...viac...


 

Mesto predáva sklápací príves

vlečka

Mesto Žarnovica ponúka na predaj sklápací príves PANAV PS 2 typ 318, rok výroby 2005, najazdených 29 478 km, STK do 11.08.2018. Najväčšia prípustná celková hmotnosť 18 000 kg. Počet náprav 2. Príves je v dobrom stave. Cena dohodou.
Viac informácií na tel. č. 0911 532 342 v čase od 8.00 – 18.00 hod.
 
 
 


viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení občania,
 
zverejňujeme návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica na roky 2018 – 2023. K nahliadnutiu je k dispozícii aj na Mestskom úrade v klientskom centre.
Svoje pripomienky ku KPSS môžete písomne zaslať na mailovú adresu jaroslav.muha@zarnovica.eu do 14. júna 2018 do 12.00 hod.
viac...


 

Voľné pracovné miesto

Mesto Žarnovica má voľné pracovné miesto: príslušník mestskej polície.
Prijímací pohovor s uchádzačmi sa uskutoční 25.06.2018. Uchádzači, ktorí majú záujem pracovať v Žarnovici na tejto pracovnej pozícii, môžu podávať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania do 18.06.2018 poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica. Rozhodujúcim bude dátum uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky mestského úra ...viac...


 

Výberové konanie

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúci Oddelenia vnútornej správy MsÚ Žarnovica
 
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
Iné kritériá a požiadavky:
bezúhonnosť spôsob ...viac...


 

Rybárske preteky detí k MDD

 Zo súťažeV poradí už po jedenástykrát sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na Voznickom rybníku konali rybárske preteky pre deti. Opäť to bolo práve 1. júna a aj tentoraz ich oficiálne zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica, CVČ Žarnovica a už po šiestykrát aj starosta obce Voznica.

V minulom roku sa jej síce zúčastnilo 22 detí, ale jej organizátori s takýmto počtom spokojní neboli, aj keď to bolo o 6 viac ako v roku 2016. Tentoraz už takmer hodinu pred oficiálnym časom prezentácie, ktorý bol od 14.00 do 14.30 hod, prichádzali prví záujemcovia. To dávalo predpoklad, že účasť by mohla byť celkom dobrá. Nakoniec sa spolu „zapísalo“ až 36 detí (26 chlapcov a 10 dievčat), čo je vlastne rekord a oproti minulému roku vyjadrené v percentách to bolo 163,63%. Jednotliví súťažiaci vlastne reprezentovali rovný tucet subjektov a to nielen z nášho regiónu. Najviac, a to 14, bolo zo ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici. Pätica bola z MŠ Žarnovica a štyria zo ZŠ Andreja Kmeťa Žarnovica. Žarnovických reprezentantov tak spolu bolo až 23. Po dvoch súťažiacich mali zastúpenie z MŠ + ZŠ Župkov, ZŠ Želiezovce, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa a ZŠ Brehy. No a po jednom súťažiacom mali zo ZŠ Janova Lehota, MŠ Hodruša-Hámre, ZŠ Tlmače, MŠ Voznica a ZŠ Hliník nad Hronom.

Jeden z úlovkovLov bol aj tentoraz povolený na jednu udicu s jedným jednoháčikom, systémom chyť a pusť. Bolo však trošku zmenené hodnotenie, keď tentoraz boli 2 body za každý cm u kapra a 1 bod za každú inú ulovenú rybu. Súťažiť mohli doslovne všetky deti, teda aj tie ktoré nie sú registrované v SRZ, a taktiež im legálne mohli pomáhať rodičia, či starí rodičia. I napriek tomu dvanásti počas 90 minút pretekov nemali to šťastie, aby chytili čo len jedinú rybičku. 24 ich však bodovalo.

V kategórii A (6 -9. roč.) bodovalo spolu 14 súťažiacich, ulovilo 3 kaprov a neprivlastnili si žiadneho. Zvíťazil Markos Vuong z I.A ZŠ F. Kráľa Žarnovica s 90 bodmi pred Martinom Ševčíkom (MŠ Žarnovica) so 72 a Richardom Peťkom (III.C ZŠ na Ul . F. Kráľa Žarnovica), ktorý získal 70 bodov. Štvrtý bol Lucas Pukan (ŽŠ + MŠ Župkov) s 39 a piata Nelka Švihlová (MŠ Žarnovica) s 36 bodmi.

V kategórii B (10-15 roč.) bodovalo 10 súťažiacich, ulovilo 10 kaprov a privlastnený bol jeden. Zvíťazila Andrea Pavolová (V.A ZŠ F. Kráľa Žarnovica) so 447 bodmi pred Radoslavou Galbavou so 118 a Matejom Galbavým (obaja ZŠ J. Zemana Nová Baňa), ktorý mal 90 bodov. Štvrtý bol Tomáš Baniari (VI.C ZŠ Ul. F. Kráľa Žarnovica) s 82 a piata Viktória Kollárová (ZŠ Želiezovce) so 76 bodmi.

Najúspešnejší súťažiaci (vzadu zľava)  A. Pavolová, M. Galbavý, R. Galbavá, V. Kollárová, T. Baniari, (vpredu zľava) R. Peťko, L. Pukan, M. Ševčík, M. Vuong a N. ŠvihlováTieto najúspešnejšie pätice boli odmenené vecnými cenami a víťazné trojice aj medailami, ktoré boli zabezpečené OKMŠ MsÚ Žarnovica.

Najväčší úlovok, a to 59 cm kapra, mala Radoslava Galbavá a získala Cenu starostu obce.

Novinkou bola tentoraz Cena OKMŠ MsÚ Žarnovica za najväčší počet ulovených rýb. Tú, za 39 ks, získal Lucas Pukan.

S výsledkami súťažiacich oboznámil hlavný rozhodca, ktorým bol súčasný predseda MO SRZ Mgr. Ondrej Karnas. Ceny spoločne odovzdali Jozef Petrášek, tajomník MO SRZ, Ing. Jozef Piecka, vedúci OKMŠ MsÚ Žarnovica a Kamil Blaho, starosta obce Voznica. Starosta obce každému súťažiacemu venoval aj Kinder-vajce. Všetci súťažiaci už pri prezentácii dostali občerstvenie vo forme džúsu a sladkosti z CVČ Žarnovica.

I keď asi v polovice súťaže trošku „zaúradoval“ dážď, všetci súťažiaci (i ich rodičia, či starí rodičia) to brali skôr ako občerstvenie počas letného, doslovne dusného počasia. Silnejší dážď, ktorý sa počas predchádzajúcich ročníkov stal ako neželateľnou súčasťou súťaže, tentoraz našťastie „neprišiel“. Okrem rekordu v počte súťažiacich bola tentoraz aj rekordná účasť aj celková účasť, t.j. rodičov, starých rodičov, či rodinných príslušníkov. Počas súťaže tak bolo prítomných minimálne 120 osôb. I to svedčí, že to bolo vydarené podujatie a treba v ňom pokračovať aj v budúcnosti.

Poďakovanie za vykonanú prácu počas súťaže patrí rozhodcom Júliusovi Pukanovi, Pavlovi Ozangovi, Petrovi Šimovi, Ing. Štefanovi Švihlovi a Júliusovi Husághovi. No a za prípravu súťaže najmä predsedovi MO SRZ Mgr. Ondrejovi Karnasovi, ktorý bol vlastne ešte v roku 2008 aj jedným z tých, čo organizovať takéto podujatie navrhli.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

VIDEO -  TVP


 

Dnes má službu:

HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

ďalšie dni

Sobota 23.6.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 23.6.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 23.6.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 23.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Nedeľa 24.6.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana
Pondelok 25.6. - 30.6.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

webygroupNetronics

Úvodná stránka