Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Termíny, uznesenia, zápisnice

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici v roku 2017:

 

14. február 2017

25. apríl 2017     26. apríl 2017

13. jún 2017

12. september 2017

14. november 2017

12. december 2017


 

Pozvánka na zasadanie 26.4.2017

Mestský úrad v Žarnovici oznamuje, že v stredu   26. apríla 2017 o 15.00 hodine sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva  v obradnej sieni Dolného kaštieľa v  Žarnovici.

 

Program :

 1. Otvorenie, schválenie programu, návrhovej komisie a  mandátovej komisie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Prevody nehnuteľností a nakladanie s majetkom mesta
 4. Vyhodnotenie plnenia PHSR Mesta Žarnovica za rok 2016
 5. Výročná správa Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. za rok 2016
 6. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016
 7. Akčný plán v oblasti sociálnych služieb na rok 2017
 8. Správa o činnosti Mestskej polície v Žarnovici za rok 2016
 9. Výročná správa DHZ za rok 2016
 10. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016
 11. Správa o čerpaní Fondu prevádzky, údržby a opráv mestských nájomných bytov za rok2016
 12. Záverečný účet Mesta Žarnovica za rok 2016

12.1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Mesta 

         Žarnovica za rok 2016

12.2. Schválenie Záverečného účtu Mesta Žarnovica za rok 2016

 1. Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
 2. Správa hlavnej kontrolórky Mesta Žarnovica o výsledkoch kontroly
 3. Upustenie od vymáhania pohľadávky od povinného EASTERN EUROPEAN INVESTMENT, spol. s r.o.
 4. Rôzne
 5. Interpelácie poslancov
 6. Interpelácie občanov
 7. Záver  

 

 

 

 

                                                                                                           Kamil Danko

                                                                                                          primátor mesta

Aktuálny rok 2017


Dnes má službu:

Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

ďalšie dni

Sobota 29.4.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 29.4.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 29.4.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 29.4.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 29.4.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Nedeľa 30.4.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava

webygroupNetronics

Úvodná stránka