Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia

F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
 F_37_ Ziadost_zriadenie vodnej_stavby_a_stanoviska_susedov.doc (65.5 kB) (65.5 kB)

F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
 F-37_Ziadost_zriadenie_vodnej_stavby.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

F-38 Žiadosť výrub drevín
 F_38_Ziadost_o_vyrub_dreviny.pdf (32.4 kB) (32.4 kB)

F-38 Žiadosť výrub drevín
 F_38_Ziadost_o_vyrub_dreviny.doc (53 kB) (53 kB)

F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 F_39_Navrh_na_kolaudaciu[1].pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
 F-41 skúška vodotesnosti žumpy.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
 F_41_Skuska_vodotesnosti_zumpy.pdf (13.1 kB) (13.1 kB)

F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
 F_42_Ziadost_o_docasne_uzivanie.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
 F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
 F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
 F_43_Stavebny_ dozor[1].pdf (14.8 kB) (14.8 kB)

F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 F_44_ Ziadost_ o_ povolenie_ na_ odstranenie_ stavby.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 F_44_Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf (33.9 kB) (33.9 kB)

F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
 F_45_Ziadost_o_stavebne_povolenie[1].pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
 F-45 Žiadosť o stavebné povolenie.doc (62.5 kB) (62.5 kB)

F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 F_46_Ziadost_o_zmenu.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 f-47_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 f-47_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
 F_48_Zapis_o_skuskach_instalacií[1].pdf (20.7 kB) (20.7 kB)

F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
 F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 F_49_Ziadost_o_terenne_upravy[1].pdf (27.2 kB) (27.2 kB)

F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (39 kB) (39 kB)

F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
 F_50_Ziadost_o_skusobnu_prevadzku[1].pdf (21.2 kB) (21.2 kB)

F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
 F-50 žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky.doc (29 kB) (29 kB)

F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 F_51_Navrh_na_vydanie_UR[1].pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.doc (47 kB) (47 kB)

F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_prevadzkovatela_MZZO.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Oznamenie_prevadzkovatela_MZZO.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
 F_57_ziadost_o_kolaudaciu_studne.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
 F_57_ziadost_o_kolaudaciu_studne.pdf (27.8 kB) (27.8 kB)

F-58 Žiadosť o opílenie stromov
 F-58 Žiadosť_o_opílenie_stromov[1].doc (34 kB) (34 kB)

F-58 Žiadosť o opílenie stromov
 F_58_Ziadost_o_opilenie_stromov[1][1].pdf (19.7 kB) (19.7 kB)

F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
 F_82.doc (37 kB) (37 kB)

F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
 F_82.pdf (120.4 kB) (120.4 kB)

F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
 F_92_Ziadost_o_ohlasenie_drobnej_stavby.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
 F_92_Ziadost_o_ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (35.4 kB) (35.4 kB)

F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
 F_93_Ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.rtf (21.6 kB) (21.6 kB)

F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
 F_93_Ziadost_o_ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (31 kB) (31 kB)

F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
 F_96A_Ohlasenie_reklamnej_stavby_do_ 3m2.pdf (205.7 kB) (205.7 kB)

F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
 F_96A_Ohlasenie_reklamnej_stavby_do_ 3m2.rtf (82.6 kB) (82.6 kB)

F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 F_96B_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m2_do_ 20m2.pdf (206.4 kB) (206.4 kB)

F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
 F_96B_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m2_do_ 20m2.rtf (83.8 kB) (83.8 kB)

F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
 F_96C_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_vacsej_ako_20m2.pdf (205.1 kB) (205.1 kB)

F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
 F_96C_Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_vacsej_ako_20m2.rtf (71.9 kB) (71.9 kB)

F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
 F_97_Ziadost_o_ohlasenie_pripojky.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
 F_97_Ziadost_o_ohlasenie_pripojky.pdf (32.8 kB) (32.8 kB)

F-98 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 F_98_Ziadost_o_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby[1].doc (35 kB) (35 kB)

F-98 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 F_98_Ziadost_o_predlzenie_terminu_ukoncenia_stavby.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 F_125.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 F_125.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

F-127 Prieskum Žiadosť na byt
 F-127 Prieskum_Ziadost_na_byt.pdf (155 kB) (155 kB)

F-127 Prieskum Žiadosť na byt
 F-127 Prieskum_Ziadost_na_byt.doc (29 kB) (29 kB)

F-193 Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby malého zdroja
 F_193_Ziadost_o_suhlas_k_povoleniu_stavby_maleho_zdroja.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

F-193 Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby malého zdroja
 F_193_Ziadost_o_suhlas_k_povoleniu_stavby_maleho_zdroja.pdf (270.1 kB) (270.1 kB)

F-194 Žiadosť o súhlas k užívaniu malého zdroje bez SP
 F_194_Ziadost_o_suhlas_k_uzivaniu_maleho_zdroje_bez_SP.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

F-194 Žiadosť o súhlas k užívaniu malého zdroje bez SP
 F_194_Ziadost_o_suhlas_k_uzivaniu_maleho_zdroje_bez_SP.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

F-195 Žiadosť o súhlas užívanie malého zdroja
 F_195_Ziadost_o_suhlas_uzivanie_maleho_zdroja.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

F-195 Žiadosť o súhlas užívanie malého zdroja
 F_195_Ziadost_o_suhlas_uzivanie_maleho_zdroja.pdf (269.8 kB) (269.8 kB)

F-201 Žiadosť o odkúpenie pozemku
 F-201_Ziadost_o_odkupenie_pozemku.doc (66.5 kB) (66.5 kB)

F-201 Žiadosť o odkúpenie pozemku
 F-201_Ziadost_o_odkupenie_pozemku.pdf (89.2 kB) (89.2 kB)

F-202 Žiadosť o nájom pozemku
 F-202_Ziadost_o_najom_pozemku.doc (67 kB) (67 kB)

F-202 Žiadosť o nájom pozemku
 F-202_Ziadost_o_najom_pozemku.pdf (89 kB) (89 kB)

F-211 Žiadosť o zriadenie vjazdu
 F-211_Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

F-211 Žiadosť o zriadenie vjazdu
 F-211_Ziadost_o_zriadenie_vjazdu.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

F-218 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 F_218_ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

F-218 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 F_218_ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-212 Žiadosť o stavebné povolenie na dopravné stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_dopravne_stavby.doc (63.5 kB) (63.5 kB)

F-212 Žiadosť o stavebné povolenie na dopravné stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_na_dopravne_stavby.pdf (43.4 kB) (43.4 kB)

F-213 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_dopravne_stavby.pdf (31 kB) (31 kB)

F-213 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dopravné stavby
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_dopravne_stavby.doc (37 kB) (37 kB)

OHLASOVŇA POBYTU (evidencia obyvateľov)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Súhlas s prihlasenim občana na pobyt.doc (24 kB) (24 kB)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Súhlas s prihlasenim občana na pobyt[1].pdf (21.8 kB) (21.8 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov[1].pdf (13.5 kB) (13.5 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov.doc (614 kB) (614 kB)

Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa[1].pdf (21.3 kB) (21.3 kB)

F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 F_155_Navrh_na_zrusenie_TP.doc (42 kB) (42 kB)

F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 F_155_Navrh_na_zrusenie_TP.pdf (115.2 kB) (115.2 kB)

F-156 Pobyt v zahraničí
 F_156_Pobyt_v_zahranici.doc (30 kB) (30 kB)

F-156 Pobyt v zahraničí
 F_156_Pobyt_v_zahranici.pdf (106.8 kB) (106.8 kB)

Dane

Priznanie pre fyzické osoby
Priznanie pre fyzické osoby a právnické osoby Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_FO_PO.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Poučenie
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
 f-139_Ziadost_o_znizenie_alebo_odpustenie_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf (50.1 kB) (50.1 kB)

F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
 F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad.doc (55.5 kB) (55.5 kB)

F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania
 F_178_Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO_kompostovanie.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania
 F_178_Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO_kompostovanie.doc (52 kB) (52 kB)

F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
 F_144_Potvrdenie_ pre_ucely_ znizenia_ KO.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
 F_144_Potvrdenie_ pre_ucely_ znizenia_ KO.doc (43 kB) (43 kB)

F-145 Priznanie komunálny odpad FO
 f-145_Priznanie_komunalny_odpad_fo.pdf (13.3 kB) (13.3 kB)

F-145 Priznanie komunálny odpad FO
 F-145 Priznanie komunálny odpad FO.xls (33 kB) (33 kB)

F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia
 F-146 Priznanie komunálny odpad PO.xls (35 kB) (35 kB)

F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia
 f-146_Priznanie_komunalny_odpad_po.pdf (19.8 kB) (19.8 kB)

F-147 Daň za ubytovanie
 F_147_Dan_ za _ubytovanie.doc (40 kB) (40 kB)

F-147 Daň za ubytovanie
 F_147_Dan_ za _ubytovanie.pdf (62.8 kB) (62.8 kB)

F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
 F_152_Ziadost_ o _registraciu_ SHR.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
 F_152_Ziadost_ o _registraciu_ SHR.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 F_153_Ziadost_ o_ uzivanie_ VP.doc (29 kB) (29 kB)

F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 F_153_Ziadost_ o_ uzivanie_ VP.pdf (117.6 kB) (117.6 kB)

F-154 Zmena údajov v evidencii psov
 F_154_Zmena_ udajov _v _evidencii _psov.pdf (198.2 kB) (198.2 kB)

F-154 Zmena údajov v evidencii psov
 F_154_Zmena_ udajov _v _evidencii _psov.xls (40 kB) (40 kB)

F-196 Čestné prehlásenie k miestnemu poplatku za KO
 F-196 Čestné prehlásenie.docx (16.6 kB) (16.6 kB)

F-196 Čestné prehlásenie k miestnemu poplatku za KO
 f-196_Cestne_prehlasenie.pdf (24.2 kB) (24.2 kB)

ODDELENIE EKONOMICKÉ

F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
 F-110_Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (185.6 kB) (185.6 kB)

F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
 F-110_Ziadost_o_pridelenie_bytu.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
 F-111_potvrdenie_zamestnavatela_za_kalendarny_rok.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
 F-111_potvrdenie_zamestnavatela_za_kalendarny_rok.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

F-112 potvrdenie ÚPSVaR
 F-112_potvrdenie_UPSVaR.pdf (109.4 kB) (109.4 kB)

F-112 potvrdenie ÚPSVaR
 F-112_potvrdenie_UPSVaR.doc (37 kB) (37 kB)

F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
 F-113_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_A-za_r_2014.pdf (240.2 kB) (240.2 kB)

F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
 F-113_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_A-za_r_2014.doc (50 kB) (50 kB)

F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
 F-114_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_B za r.2015.pdf (241.1 kB) (241.1 kB)

F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
 F-114_vypis_z_danoveho_priznania_FO_typ_B za r.2015.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
 F-115_Cestne_prehlasenie_o_clenoch_domacnosti.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
 F-115_Cestne_prehlasenie_o_clenoch_domacnosti.pdf (168.9 kB) (168.9 kB)

F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
 F-116_Cestne_prehlasenie_o_vlastnictve_nehnutelnosti.doc (25 kB) (25 kB)

F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
 F-116_Cestne_prehlasenie_o_vlastnictve_nehnutelnosti.pdf (167.8 kB) (167.8 kB)

F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
 F_170_ Ziadost_obnovenie_najomnej_zmluvy_na_najomny_byt.doc (57 kB) (57 kB)

F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
 F_170_ Ziadost_obnovenie_najomnej_zmluvy_na_najomny_byt.pdf (219.9 kB) (219.9 kB)

Osvedčovacia agenda

F-157 Čestné vyhlásenie
 F_157_Cestne_vyhlasenie.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

F-157 Čestné vyhlásenie
 F_157_Cestne_vyhlasenie.pdf (100.3 kB) (100.3 kB)

F-158 Splnomocnenie
 F_158_Splnomocnenie.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-158 Splnomocnenie
 F_158_Splnomocnenie.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

Žiadosť o odpis z registra trestov
 ziadost_odpis_z _RT.pdf (283.4 kB) (283.4 kB)

Žiadosť o výpis z registra trestov
 ziadost_vypis_z_RT.pdf (211.2 kB) (211.2 kB)

Matrika

F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 F_161_Oznamenie_o_prijati_skorsieho_priezviska_po_rozvode_manzelstva.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 F_161_Oznamenie_o_prijati_skorsieho_priezviska_po_rozvode_manzelstva.pdf (148 kB) (148 kB)

F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
 F-162_Zapis_o_umrti_ v_zahranici.doc (39 kB) (39 kB)

F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
 F-162_Zapis_o_umrti_ v_zahranici.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

F-163 Zápis o narodení v zahraničí
 F-163_Zapis_o_narodeni_v_zahranici.doc (53.5 kB) (53.5 kB)

F-163 Zápis o narodení v zahraničí
 F-163_Zapis_o_narodeni_v_zahranici.pdf (139.6 kB) (139.6 kB)

F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
 F-164_Zapis_o_uzavreti_ manzelstva_v_ zahranici.doc (49.5 kB) (49.5 kB)

F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
 F-164_Zapis_o_uzavreti_ manzelstva_v_ zahranici.pdf (144 kB) (144 kB)

F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
 F_165_A_Ziadost_o_vyhotovenie_vypisu_ bez_OVA.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
 F_165_A_Ziadost_o_vyhotovenie_vypisu_ bez_OVA.pdf (105.1 kB) (105.1 kB)

Súpisné čísla

F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 F_159_Ziadost_o_vydanie_ potvrdenia_ o_ veku_stavby.doc (29 kB) (29 kB)

F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 F_159_Ziadost_o_vydanie_ potvrdenia_ o_ veku_stavby.pdf (109.6 kB) (109.6 kB)

F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
 F_160_Ziadost_o_vydanie_Ro_oznamenia_o_urceni_sup_c.doc (37 kB) (37 kB)

F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
 F_160_Ziadost_o_vydanie_Ro_oznamenia_o_urceni_sup_c.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

Kultúra a šport

F-219 Oznámenie usporiadateľa o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia na území mesta Žarnovica
 F_219_Oznamenie_kulturne_podujatie.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

F-219 Oznámenie usporiadateľa o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia na území mesta Žarnovica
 F_219_Oznamenie_kulturne_podujatie.pdf (101.6 kB) (101.6 kB)

F-220 Oznámenie organizátora verejného športového podujatia na území mesta Žarnovica
 F_220_Oznamenie_sportove_podujatie.doc (63 kB) (63 kB)

F-220 Oznámenie organizátora verejného športového podujatia na území mesta Žarnovica
 F_220_Oznamenie_sportove_podujatie.pdf (119.7 kB) (119.7 kB)

Cirkev

Krstný list
 krstny_list.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

Sobášny list
 sobasny_list.pdf (112.9 kB) (112.9 kB)

Prepravná služba

F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
 F-99 žiadosť o poskytovanie prepravnej služby.doc (57.5 kB) (57.5 kB)

F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
 F-99 žiadosť o poskytovanie prepravnej služby[1].pdf (37.2 kB) (37.2 kB)

F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
 F-100 výkaz o najazdených km  prepravná služba[1].pdf (23.4 kB) (23.4 kB)

F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
 F-100 výkaz o najazdených km  prepravná služba.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Sociálne veci

F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
 F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
 F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov[1].doc (35 kB) (35 kB)

F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
 F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006[1].pdf (30.3 kB) (30.3 kB)

F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
 F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006.doc (60.5 kB) (60.5 kB)

F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
 F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006.doc (53 kB) (53 kB)

F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
 F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006[1].pdf (39.6 kB) (39.6 kB)

F-85 Lekársky posudok.vzor
 F-85_Lekarsky_posudok_vzor.doc (142 kB) (142 kB)

F-85 Lekársky posudok.vzor
 F-85_Lekarsky_posudok_vzor.pdf (65.9 kB) (65.9 kB)

F-86 Lekársky nález. vzor
 F-86 Lekársky nález. vzor[1].pdf (31.2 kB) (31.2 kB)

F-86 Lekársky nález. vzor
 F-86 Lekársky nález. vzor.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
 F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor[1].pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
 F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

F-90 Žiadosť o posúdenie
 F-90_ziadost_o_posudenie.pdf (1 MB) (1 MB)

F-90 Žiadosť o posúdenie
 F-90_ziadost_o_posudenie.doc (62 kB) (62 kB)

F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 F-102 Čestné vyhlásenie o.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 F-102 Čestné vyhlásenie o.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
 F_128_ potvrdenie_ UPSVaR.pdf (188.8 kB) (188.8 kB)

F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
 F_128_ potvrdenie_ UPSVaR.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
 F_141_ziadost_o_jednorazovu_davku.pdf (158.4 kB) (158.4 kB)

F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
 F_141_ziadost_o_jednorazovu_davku.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 F_142_Cestne_vyhlasenie.pdf (169.6 kB) (169.6 kB)

F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
 F_142_Cestne_vyhlasenie.doc (38 kB) (38 kB)

Klientske centrum

F-108 Oznam do mestského rozhlasu
 F-108 Oznam do mestského rozhlasu.doc (35 kB) (35 kB)

F-108 Oznam do mestského rozhlasu
 F-108 Oznam do mestského rozhlasu.pdf (13.3 kB) (13.3 kB)

F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
 F_133_oznamenie.doc (54 kB) (54 kB)

F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
 F_133_oznamenie.pdf (159.6 kB) (159.6 kB)

Dotácie z rozpočtu mesta

F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
 F_62 ziadost_o _dotaciu.pdf (324.3 kB) (324.3 kB)

F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
 F_62 ziadost_o _dotaciu.doc (98 kB) (98 kB)

F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
 F_63_ Financne_ vyuctovanie_ dotacie.pdf (134.6 kB) (134.6 kB)

F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
 F_63_ Financne_ vyuctovanie_ dotacie.doc (58.5 kB) (58.5 kB)


Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Sobota 21.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 21.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 21.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Pondelok 23.7. - 27.7.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Sobota 28.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 28.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 28.7.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

webygroupNetronics

Úvodná stránka