Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia

F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov

 
F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov
F-37 Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov

 
F-38 Žiadosť výrub drevín
F-38 Žiadosť výrub drevín

 
F-38 Žiadosť výrub drevín
F-38 Žiadosť výrub drevín

 
F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
F-39 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
F-40 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
F-40 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

 
F-40 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
F-40 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

 
F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
F-41 Skúška vodotesnosti žumpy

 
F-41 Skúška vodotesnosti žumpy
F-41 Skúška vodotesnosti žumpy

 
F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku

 
F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku
F-42 Žiadosť o povolenie dočas.užívania stavby na skúš.prevádzku

 
F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor

 
F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor
F-43 Vyhlásenie kvalifikovanej osoby-stavebný dozor

 
F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 
F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
F-44 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 
F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
F-45 Žiadosť o stavebné povolenie

 
F-45 Žiadosť o stavebné povolenie
F-45 Žiadosť o stavebné povolenie

 
F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 
F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
F-46 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

 
F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby
F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

 
F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby
F-47 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

 
F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

 
F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií
F-48 Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

 
F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 
F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav
F-49 Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 
F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky

 
F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky
F-50 Žiadosť o začiatie skúšobnej prevádzky

 
F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
F-51 Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia
F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
F-56 Žiadosť o povolenie na odber vôd
F-56 Žiadosť o povolenie na odber vôd

 
F-56 Žiadosť o povolenie na odber vôd
F-56 Žiadosť o povolenie na odber vôd

 
F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia

 
F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia
F-57 Žiadosť na uvedenie studne do prevádzky-kolaudácia

 
F-58 Žiadosť o opílenie stromov
F-58 Žiadosť o opílenie stromov

 
F-58 Žiadosť o opílenie stromov
F-58 Žiadosť o opílenie stromov

 
F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)

 
F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)
F-82 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie a verejného priestranstva (rozkopávka)

 
F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby

 
F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby
F-92 Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby

 
F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)

 
F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)
F-93 Žiadosť o ohlásenie stavbených úprav (udržiavacích prác)

 
F-94 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
F-94 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

 
F-94 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
F-94 Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

 
F-95 Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia
F-95 Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia

 
F-95 Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia
F-95 Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia

 
F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2

 
F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2
F-96A Ohlasenie reklamnej stavby do 3m2

 
F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2

 
F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2
F-96B Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m2 do 20m2

 
F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2

 
F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2
F-96C Žiadosť o povolenie reklamnej stavby väčšej ako 20m2

 
F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete

 
F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete
F-97Žiadosť ohlásenie drobnej stavby - prípojky na existujúce inžin[1].siete

 
F-98 Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby
F-98 Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

 
F-98 Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby
F-98 Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

 
F-125   Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 
F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
F-125 Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 
 F-127 Prieskum Žiadosť na byt
F-127 Prieskum Žiadosť na byt

 
 F-127 Prieskum Žiadosť na byt
F-127 Prieskum Žiadosť na byt

 
F-132 Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia
F-132 Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia

 
F-132 Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia
F-132 Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia

 

OHLASOVŇA POBYTU (evidencia obyvateľov)

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 
Súhlas s prihlásením občana na pobyt
Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 
Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov

 
Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov

 
Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

 
Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
Žiadost o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

 
F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 
F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu
F-155 Návrh na zrušenie trvalého pobytu

 
F-156 Pobyt v zahraničí
F-156 Pobyt v zahraničí

 
F-156 Pobyt v zahraničí
F-156 Pobyt v zahraničí

 

Dane

Priznanie pre fyzické osoby
Priznanie pre fyzické osoby
Priznanie pre fyzické osoby a právnické osoby Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Potvrdenie o podaní daňového priznania

 
Poučenie
Poučenie

 
F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady

 
F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady
F-139 Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpady

 
F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania
F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania

 
F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania
F-178 Žiadosť o úľavu na poplatku za kom. odpady z dôvodu kompostovania

 
F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO

 
F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO
F-144 Potvrdenie pre účely zníženia KO

 
F-145 Priznanie - komunálny odpad - občania
F-145 Priznanie - komunálny odpad - občania

 
F-145 Priznanie - komunálny odpad - občania
F-145 Priznanie - komunálny odpad - občania

 
F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia
F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia

 
F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia
F-146 Priznanie - komunálny odpad - právnické osoby a podnikatelia

 
F-147 Daň za ubytovanie
F-147 Daň za ubytovanie

 
F-147 Daň za ubytovanie
F-147 Daň za ubytovanie

 
F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
F-152 Samostatne hospodáriaci roľník

 
F-152 Samostatne hospodáriaci roľník
F-152 Samostatne hospodáriaci roľník

 
F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva

 
F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
F-153 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva

 
F-154 Zmena údajov v evidencii psov
F-154 Zmena údajov v evidencii psov

 
F-154 Zmena údajov v evidencii psov
F-154 Zmena údajov v evidencii psov

 

ODDELENIE EKONOMICKÉ A VNÚTORNEJ SPRÁVY

F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica

 
F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica
F-110 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Žarnovica

 
F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok

 
F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok
F-111 potvrdenie zamestnávateľa za kalendárny rok

 
F-112 potvrdenie ÚPSVaR
F-112 potvrdenie ÚPSVaR

 
F-112 potvrdenie ÚPSVaR
F-112 potvrdenie ÚPSVaR

 
F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
F-113 výpis z daňového priznania FO typ A

 
F-113 výpis z daňového priznania FO typ A
F-113 výpis z daňového priznania FO typ A

 
F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
F-114 výpis z daňového priznania FO typ B

 
F-114 výpis z daňového priznania FO typ B
F-114 výpis z daňového priznania FO typ B

 
F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti

 
F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti
F-115 Čestné prehlásenie o členoch domácnosti

 
F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti

 
F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti
F-116 Čestné prehlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti

 
F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt

 
F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt
F-170 Žiadosť obnovenie nájomnej zmluvy na nájomný byt

 

Osvedčovacia agenda

F-157 Čestné vyhlásenie
F-157 Čestné vyhlásenie

 
F-157 Čestné vyhlásenie
F-157 Čestné vyhlásenie

 
F-158 Splnomocnenie
F-158 Splnomocnenie

 
F-158 Splnomocnenie
F-158 Splnomocnenie

 
Žiadosť o odpis z registra trestov
Žiadosť o odpis z registra trestov

 
Žiadosť o výpis z registra trestov
Žiadosť o výpis z registra trestov

 

Matrika

F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

 
F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
F-161 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

 
F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí

 
F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí
F-162 Zápis o úmrtí v zahraničí

 
F-163 Zápis o narodení v zahraničí
F-163 Zápis o narodení v zahraničí

 
F-163 Zápis o narodení v zahraničí
F-163 Zápis o narodení v zahraničí

 
F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí

 
F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí
F-164 Zápis o uzavretí manželstva v zahraničí

 
F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ

 
F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ
F-165 Žiadosť o vyhotovenie výpisu bez OVÁ

 

Súpisné čísla

F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 
F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
F-159 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 
F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby

 
F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby
F-160 Žiadosť o vydanie súpisného čísla stavby

 

Kultúra a šport

F-91 Organizovanie verejných telovýchovných , športových a turistických podujatí
F-91 Organizovanie verejných telovýchovných , športových a turistických podujatí

 
F-91 Organizovanie verejných telovýchovných , športových a turistických podujatí
F-91 Organizovanie verejných telovýchovných , športových a turistických podujatí

 
F-151 Uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí
F-151 Uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí

 
F-151 Uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí
F-151 Uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí

 

Cirkev

Krstný list
Krstný list

 
Sobášny list
Sobášny list

 

Prepravná služba

F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby

 
F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
F-99 Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby

 
F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba

 
F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba
F-100 Výkaz o najazdených km - prepravná služba

 

Sociálne veci

F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov

 
F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov
F-76 Žiadosť o stravovanie dôchodcov

 
F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006

 
F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006
F-83 Príloha č. 1 k VZN 6 2006

 
F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006

 
F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006
F-84 Príloha č. 2 k VZN 6 2006

 
F-85 Lekársky posudok.vzor
F-85 Lekársky posudok.vzor

 
F-85 Lekársky posudok.vzor
F-85 Lekársky posudok.vzor

 
F-86 Lekársky nález. vzor
F-86 Lekársky nález. vzor

 
F-86 Lekársky nález. vzor
F-86 Lekársky nález. vzor

 
F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor

 
F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor
F-87 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.vzor

 
F-90 Žiadosť - o posúdenie. vzor
F-90 Žiadosť - o posúdenie. vzor

 
F-90 Žiadosť - o posúdenie. vzor
F-90 Žiadosť - o posúdenie. vzor

 
F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

 
F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
F-102 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

 
F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica

 
F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica
F-128 Potvrdenie k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Mestom Žarnovica

 
F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku

 
F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku
F-141 Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálne dávku

 
F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

 
F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
F-142 Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

 

Klientske centrum

F-108 Oznam do mestského rozhlasu
F-108 Oznam do mestského rozhlasu

 
F-108 Oznam do mestského rozhlasu
F-108 Oznam do mestského rozhlasu

 
F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni

 
F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni
F-133 Oznámenie o prevádzkovom čase v prevádzkárni

 

Dotácie z rozpočtu mesta

F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta

 
F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
F-62 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta

 
F–62a Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na tvorbu a ochranu životného prostredia
F–62a Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na tvorbu a ochranu životného prostredia
(Údržba zelene pri bytových domoch)

 
F–62a Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na tvorbu a ochranu životného prostredia
F–62a Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na tvorbu a ochranu životného prostredia
(Údržba zelene pri bytových domoch)

 
F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta

 
F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta
F-63 Finančné vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta

 

Dnes má službu:

Lekáreň AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica

0948 130 042

ďalšie dni

Pondelok 30.3. - 5.4.
Lekáreň AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Pondelok 6.4. - 12.4.
Lekáreň Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4

dnes je: 30.3.2015

meniny má: Vieroslava

webygroupNetronics

19251550

30.3.2015
Úvodná stránka