Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Vladislav Majdan, roč. 1979, OLZ z 10.10.2017

Ján Škopec, roč. 1959, OLZ z 11.10.2017

Ľuboš Hock, roč. 1963, č.z.: UC035208757SK

Ján Michalek, roč. 1974, č.z.: UC005833434SK

Ján Števík, roč. 1977, č. z.: UC204320371SK

Branislav Vaginger, roč. 1978, č. z.: UC005833765SK

Milan Uškert, roč.1972, pošt. poukaz VŠZP

Zdenka Červíková, roč. 1987, pošt. poukaz VŠZP

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu Vytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

 

05.10.2017  trvalý pobyt občanovi:  Štefan Debnár, nar. 12.03.1976

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.


 
 

Oznamu o výrube drevín Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 02.10.2017 od spoločnosti JPRL, s.r.o., M.R. Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou,  obdržalo Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia č. 492, ktoré prechádza k.ú. Žarnovica a Žarnovická Huta, ako  aj Výzvu vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré prechádza elektrické vedenie, nakoľko bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia.

JPRL, s.r.o. ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v najbližšom období vykoná výrub stromov  a iných porastov v ochrannom pásme vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Súčasťou výzvy je aj  mapová  príloha, v ktorej je vyznačený úsek prechádzajúci k.ú. Žarnovica a k.ú. Žarnovická Huta a kadiaľ vedie ochranné pásmo vedenia.

Súbor na stiahnutie Mapove_prilohy.pdf Mapove_prilohy.pdf (478 kB)

 
 

Obchodná verejná súťaž č. 04/2017 Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž  č. 04/2017 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja: pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj  Banskobystrický, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „E“ parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela č. 929/4, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 353 m2. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Ťarchy: bez zápisu.

Minimálna kúpna cena: 20,– eur/m2.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  do 31.10.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje informácie pre  voliča na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4.novembra 2017 v čase od 7: 00 do 22:00 hod.


 
 

Dnes má službu:

VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica

045/ 681 21 20

ďalšie dni

Sobota 21.10.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 21.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 21.10.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 21.10.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Pondelok 23.10. - 27.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroupNetronics

Úvodná stránka