Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách oznámenie o dobrovoľnej dražbe dražobníka SAN & DRUM INVEST s.r.o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava.

 


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Jana Černáková, rok narodenia 1967, číslo zásielky: UC273244548SK

Alojz Búry, rok narodenia 1976 , číslo zásielky: UC273244551SK

Zdenek Šíp, rok narodenia 1969, číslo zásielky: UC273244653SK

Aladár Mikoczi, rok narodenia 1979 , číslo zásielky: UC273244874SK

Tomáš Moravčík, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC273244891SK

Slavomír Zúber, rok narodenia 1988, číslo zásielky: UC273244636SK

Jozef Kováč, rok narodenia 1975, číslo zásielky: UC273244809SK

Rozália Šarkőziová, rok narodenia 1947, číslo poštového poukazu: 8660E

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

Jana Šípová, rok narodenia 1971,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená  zásielka číslo: UC293749854SK


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku JUDr. Ľubomíra Ivana, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica, zapísanom na LV č. 2761, a to na pozemku - parcele registra "C" parc. č. 2419 o výmere 2728 m2, orná pôda (ďalej aj "Nehnuteľnosť").


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku JUDr. Ľubomíra Ivana, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica, zapísanom na LV č. 2761, a to na pozemku - parcele registra "C" parc. č. 2419 o výmere 2728 m2, orná pôda (ďalej aj "Nehnuteľnosť").


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Janette Kaločaiová, rok narodenia 1971 , číslo zásielky: RE040982372SK

Juraj Kováč, rok narodenia 1990 , číslo zásielky: UC273244225SK

Marián Kotlár, rok narodenia 1977, číslo zásielky: UC281546029SK

Stanislav Šarkőzi, rok narodenia 1970 , číslo zásielky: UC273244287SK

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973, číslo zásielky: OA024924623SK

Veronika Vlačuhová, rok narodenia 1974, číslo zásielky: RE561027748SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica (101272051/2018) pre adresáta:

Radoslava Gašpara, pobyt Mesto Žarnovica.


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 04/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 04/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č. 538/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 324 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 03/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 03/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č. 833/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 343 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 02/2018 Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 02/2018 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj pozemku (súbor určených parciel) v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  pozemok C KN parc. č.: 420/2, 421/2, 421/4, 422/1, 422/2, 471/1, 471/7 a 471/8, spolu o výmere 2 010 m2, k. ú. Žarnovica.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 15.08.2018 do 12:00 hodiny.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

Marcel Hrubý, rok narodenia 1991,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená  zásielka číslo: OA011068701SK

Súbor na stiahnutie Oznamenie_obcan.pdf Oznamenie_obcan.pdf (103 kB)

 
 

Starostlivosť o poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky - upozornenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica uverejňuje nasledovný oznam  Okresného  úradu  Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, ktorý bol Mestu Žarnovica doručený  dňa 09.04.2018.


 
 

Dnes má službu:

AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica

ďalšie dni

Sobota 21.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 21.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 21.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 21.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Pondelok 23.7. - 27.7.
BEŇADIK, Hronský Beňadik
Ulička 353/3,
966 53 Hronský Beňadik
Sobota 28.7.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 28.7.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 28.7.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 28.7.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica

dnes je: 21.7.2018

meniny má: Daniel

webygroupNetronics

Úvodná stránka