Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana – Dana Ondrejková, trvalý pobyt Žarnovica.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (68.4 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

 

Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, obyčajná zásielka zo dňa 10.08.2017

 

Oliver Šarközi, rok narodenia 1973, obyčajná zásielka zo dňa 14.08.2017,

poštový poukaz číslo: 31708150057132, zásielka číslo: UC196619745SK

 

Zdenka Červíková, rok narodenia 1987, číslo zásielky: UC132311948SK, RE067689834Sk

 

Marcela Richňovská, rok narodenia 1976, číslo zásielky: UC160434982SK

 

Lukáš Goral, rok narodenia 1994, číslo zásielky: UC205357568SK, číslo zásielky: UC205357571SK

 

Vojtech Šarközy, rok narodenia 1967, číslo zásielky: UC178627215SK

 

Tomáš Moravčík, rok narodenia: 1991, obyčajná zásielka zo dňa: 16.08.2017

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 • Tomáš Moravčík, rok narodenia 1991, číslo zásielky: RE032354217SK
 • Monika Hegedüsová, rok narodenia 1977, obyčajná zásielka zo dňa 03.08.2017
 • Marián Kotlár, rok narodenia 1977, obyčajná zásielka zo dňa 03.08.2017
 • Mário Ducho, rok narodenia 1974, obyčajná zásielka zo dňa 03.08.2017
 • Šimon Kováč, rok narodenia 1993, obyčajná zásielka zo dňa 03.08.2017
 • Dana Pišná, rok narodenia 1985, obyčajná zásielka zo dňa 03.08.2017
 • Milan Úškert, rok narodenia 1972, číslo zásielky: UC005825906SK
 • Branislav Vaginger, rok narodenia 1978, číslo zásielky: UC005826212SK
 • Slavomír Zúbek, rok narodenia 1988, číslo zásielky: UC005826685SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje rozhodnutie č.sp. 321/2017 PK-18/2017 k konaniu o umiestnení líniovej stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTH- Žarnovica“.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

 • Vladimír Richňovský, trvalý pobyt Žarnovica
Súbor na stiahnutie zrusenie_TP.pdf zrusenie_TP.pdf (62.5 kB)

 
 

Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 6Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica  ako obstarávateľ Územného plánu mesta , Zmien a doplnkov č. 6 oznamuje občanom verejnou vyhláškou, že Okresný úrad v Žarnovici, odbor životného prostredia  v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán  začal proces posudzovania strategického dokumentu „Územný plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 6“.

Ďalej oznamuje, že podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je možné vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Miesto pre vykonanie konzultácií je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická č. 53, Žarnovica v pracovných dňoch. Termín konzultácie odporúčajú vopred dohodnúť telefonicky alebo e- mailom

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická č. 53, 966 81  Žarnovica alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: tatiana.herchlova@minv.sk.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 • Adrián Supuka, rok narodenia 1976, číslo zásielky: RE032352220SK
 • Rastislav Thomus, rok narodenia 1971, číslo zásielky: RE336661026SK
 • Žaneta Adamcová, rok narodenia 1972, číslo zásielky: UC005824415SK
 • Tomáš Moravčík, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC005825375SK
 • Jaroslav Víglaský, rok narodenia 1987, číslo zásielky: UC005825296SK
 • Michal Kováč, rok narodenia 1988, číslo zásielky: UC005825398SK
 • Marcel Hrubý, rok narodenia 1991, číslo zásielky: UC136415271SK
 • Juraj Kováč, rok narodenia 1966, číslo zásielky: UC005825407SK
 • Štefan Krištof, rok narodenia 1975, číslo zásielky: UC132310766SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica obstarávateľ Územného plánu mesta oznamuje verejnou vyhláškou začatie prerokovania „Územného plánu mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 6“ a zvoláva verejné prerokovanie na deň 01.08.2017, t. j. v utorok o 9:00 hod. s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a o 15:30 hodine s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa uskutoční v kinosále Kultúrneho domu na ulici Dolnej, súpisné číslo 261/25 v Žarnovici za účasti spracovateľa predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k spracovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (vyvesenia) t. j. do 24. 08. 2017 tohto oznámenia – vyhlášky písomnou formou na Mestský úrad v Žarnovici v úradných hodinách.

http://www.zarnovica.sk/uzemny-plan-mesta-zarnovica.phtml?id3=95167


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje informácie pre  voliča na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4.novembra 2017 v čase od 7: 00 do 22:00 hod.


 
 

Oznámenie o starostlivosti o pozemkyVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica doručil Mestu Žarnovica upozornenie vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy na povinnosť dodržiavania § 3 ods. 1 písmena a) až c) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon“).

Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona bude orgán poľnohospodárskej pôdy dôsledne kontrolovať v termíne od júna 2017 do septembra 2017.


 
 

Dnes má službu:

Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

ďalšie dni

Nedeľa 20.8. - 25.8.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana
Sobota 26.8.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 26.8.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 26.8.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 26.8.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 26.8.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Nedeľa 27.8.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

webygroupNetronics

Úvodná stránka