Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Športové akcie

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

8.10.2017   14:00

plagat-poharmesta.png

Mestský športový areál Žarnovica

Pohár mesta Žarnovica

Speedway Club Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica pozývajú fanúšikov plochej dráhy na posledné medzinárodné preteky na žarnovickej plochej dráhe v sezóne 2017. Na štarte si v nedeľu 8. októbra zmerajú sily predovšetkým českí a slovenskí juniori doplnení o pretekárov v seniorskom veku aj z ďalších krajín. Začiatok je naplánovaný na 14.00 hod. Príďte a staňte sa svedkami zaujímavých pretekov.


 

Upútavky na oznamy

Mimoriadna preprava pre zdravotne postihnutých návštevníkov výstavy SLOVMEDICA NON - HANDICAP

V Bratislave sa dňa 7.10.2017 uskutoční výstava SLOVMEDICA NON – HANDICAP.
Bližšie informácie sú uvedené na webe na linku: http://bezbariery.webnode.sk/l/prihlaska-ucastnika-vystavy-slovmedica-non-handicap-v-bratislave/
viac...


 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 1/2016 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (odpadov s obsahom škodlivých látok) od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  
 
30. septembra 2017 (t.j. v sobotu)
 
Zbierať sa budú nasledovné dru ...viac...


 

Do 30. septembra 2017 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

Mestský úrad v Žarnovici oznamuje občanom,  že v termíne do 30. septembra 2017 je splatná:
druhá splátka dane z nehnuteľností na rok 2017 a taktiež  druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2017 Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v Klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne ...viac...


 

Tanečné kurzy

Na svetloružovom podklade sú umiestnené fotografie tanečnice.  Zvyšok plagátu tvoria informácie.

Akademická majsterka SR Mariia Golovleva a OKMŠ MsÚ Žarnovica Vás pozývajú na tanečné kurzy. Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov od 3 do X rokov. Vyučujú sa latinskoamerické tance, strečing, kondičné tréningy. Možnosť výučby v pároch, skupinách alebo individuálne. Kurzy sa budú konať v Kultúrnom dome na Ulici dolnej v Žarnovici. Cena kurz od 15€ mesačne. Bližšie informácie môžete získať ako aj  prihlásiť sa môžete na t.č.: 0903833118 alebo na ...viac...


 

V Žarnovici bola vatra k SNP opäť rekordnou

Prameňáčky a Ing. M. Števková počas hymnyZákladná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici boli aj tentoraz oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Tá bola na počesť 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Už po tretíkrát bola na Kalvárii a to aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

  Časť účastníkov pred vatrouNa podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod. Prví účastníci boli na mieste konania už takmer hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ, ktorí dopoludnia doviezli drevo a postavili vatru, ktorá bola približne rovnako vysoká ako v minulom roku. Za to treba, samozrejme okrem členov DHZ, poďakovať aj ústretovosti Odštepného lesného závodu Žarnovica. Popoludní členovia DHZ, pod vedením Romana Mištíka i jeho pomocníkov Emila Azora, Mareka Šebiana a Jána Gregora, varili guláš. Keďže minulý rok menší kotol nepostačovalo, tentoraz ho varili vo väčšom a k dispozícii bolo približne 60 litrov guláša. Vďaka za sponzorské poskytnutie všetkých surovín i materiálu patrí Ing. Štefanovi Balkovi, prednostovi OÚ a súčasne poslancovi MsZ v Žarnovici.

Ďalšia časť účastníkov    Presne o 19.30 hod. minimálne 300 prítomných účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. Potom deväť členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica), pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, zaspievali hymnu SR. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. V príhovore opäť zvlášť zdôraznila, že v súčasnosti niektorí žiaľ spochybňujú nielen význam SNP, ale aj obete vojny či holokaust. Aj preto by sme si mali takú dôležitú udalosť našej histórii, akou bezpochyby SNP bolo, mali stále pripomínať. Ing. M. Števková sa v mene organizátorov poďakovala všetkým za účasť. Prameňáčky následne piesňou „Tichá noc, tmavá noc, krásna je, na horách partizán bojuje,..“ umocnili atmosféru podujatia. Potom Jeden z okamžikov podujatiaIng. Mária Števková spoločne s predsedom DHZ Ľubošom Zimanom zapálili vatru. V podaní speváčok Prameňa nasledovali ďalšie partizánske a ľudové piesne a hasiči, za dobrovoľný príspevok, podávali výborný guláš. Ten tentoraz mohol uspokojiť skutočné podstatnú časť prítomných. No a tých sa pri vatre vystriedalo isto viac ako 300, a to je nový rekord podujatia. A neboli to len občania Žarnovice rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko desiatok z okolitých obcí, najmä kľakovskej doliny. Miestami sa už zdalo, že priestor Kalvárie je pre také  množstvo ľudí nepostačujúcim. Potešujúca je najmä skutočnosť, že výnimkou neboli doslovne celé rodiny. Pre účastníkov, okrem guláša, bolo pripravené aj ďalšie občerstvenie a to konkrétne osúchovníky i tekutiny a nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré bol pripravený čaj, obdarované boli cukríkmi, lízankami, balónikmi i omaľovánkami. Čaro vatryK občerstvenie prispela aj ZO JDS Žarnovica, pričom osobne bola prítomná jej predsedníčka Mária Balážová i predseda OO JDS Ing. Jozef Husár, CSc. Finančne podujatie podporila i Okresná rada Smer – SD za osobnej účasti jej predsedníčky Mgr. Viery Šedivcovej. No a viacero rodín potešila možnosť opekať si z vlastných zdrojov, a to na menšom ohníku, pretože pri vatre to vzhľadom na horúčavu a teda aj vlastnú bezpečnosť, nebolo možné. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ pred 22.00 hod., keď niektorí odchádzali aj na autobusy, čo svedčí o mimo žarnovických účastníkoch.  Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa aj následne postarali členovia DHZ, ktorí približne hodinu pred polnocou zvyšky vatry uhasili.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, ktorá sa tentoraz konala v predvečer výročia, sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 73. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, ako aj tým, ktorí pomohli sponzorsky (okrem už spomenutých aj Pivovar Steiger, Pekáreň Žarnovica, NARPA centrum, Orange, a Región Gron), patrí veľká vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka


 

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4

ďalšie dni

Sobota 30.9.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 30.9.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 30.9.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 30.9.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 30.9.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Nedeľa 1.10.
Dr. MAX, Nová Baňa
Námestie Slobody 4
Pondelok 2.10. - 6.10.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

webygroupNetronics

Úvodná stránka