Prechod na navigáciu Hlavné menu
Žarnovica - oficiálna stránka mesta
Kultúra v Žarnovici > Žarnovický mesačník

Žarnovický mesačník

ŽARNOVICKÝ MESAČNÍK SÚ NOVINY OBČANOV MESTA ŽARNOVICA A OKOLIA.

Žarnovický mesačník vychádza pravidelne raz za mesiac. Jeho predajná cena je 0,40 eur. / 12,- Sk 

Vybavuje Bc. Veronika Adamcová.
Príspevky môžete zasielať mailom na mestsky.urad@zarnovica.sk , veronika.adamcova@zarnovica.eu , adamcova@zarnovica.eu ,
  alebo doručiť osobne na Mestský úrad v Žarnovici (kancelária č. 5 – sekretariát).  Uzávierka príspevkov je 25. deň v mesiaci. Za obsahovú správnosť príspevku zodpovedá autor.noviny


Adresa:

Mestský úrad
ŽARNOVICKÝ MESAČNÍK
Nám. SNP č. 33
Žarnovica
966 81


 
Cenník inzercie:
 Cennik_zarnovicky_mesacnik.pdf (157.2 kB) (157.2 kB)

 

Žarnovický mesačník - r. 2009 - č. 2

Mestská polícia

Dňa 30.12.2008 o 20:30 hod. požiadal príslušník OO-PZ Žarnovica hliadku MsP Žarnovica o prevzatie prípadu domácich výtržností v budove bývalej slobodárni, pretože hliadka OO-PZ Žarnovica sa nachádzala mimo mesta. Po príchode hliadky MsP na miesto ju čakala pani G., ktorá s krikom uviedla, že jej nevesta už dlhší čas požíva alkoholické nápoje a zanedbáva svoje deti. Chodieva domov v neskorých nočných hodinách a robí veľký hluk. Nevesta pani G. sa počas prítomnosti hliadky MsP skrývala na toalete. Pani G. bola poučená, že starostlivosťou o deti sa zaoberá Obvodný úrad. Nakoľko na mieste k protiprávnemu konaniu za prítomnosti hliadky MsP nedochádzalo, bola pani G. poučená, že sa môže dostaviť na oddelenie MsP a podať oznámenie.
Dňa 02.01.2009 o 23:55 hod. požiadala hliadka OO-PZ Žarnovica hliadku MsP Žarnovica o spoluprácu k oznámenej hromadnej bitke v Atlanta pube. Po príchode oboch hliadok na miesto už k ničomu nedochádzalo. Obaja účastníci údajnej bitky sa ešte nachádzali v bare Atlanta pubu. Jeden mal poranenú ruku, druhý mal zakrvavený krk. Krátko po príchode oboch hliadok prišla aj rýchla zdravotná pomoc, ktorú zavolali kamaráti účastníka bitky s poraneným krkom. Zdravotníci ho ošetrili a odviezli do nemocnice na chirurgický zákrok. Obaja účastníci bitky vypovedali pred príslušníkom OO-PZ Žarnovica, že zranenia si spôsobili sami svojou neopatrnosťou a niečo v tom zohral aj skonzumovaný alkohol.
Dňa 08.01.2009 o 12:40 hod. požiadal príslušník OO-PZ Žarnovica hliadku MsP o spoluprácu k oznámeniu ležiaceho človeka na zemi v mestskej časti Žarnovická Huta, pretože hliadka OO-PZ je na zákroku. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že sa jedná o pána Š., ktorý bol v neďalekom dome na brigáde. Hostiteľ mu po dobre odvedenej práci ponúkol za pohárik. Tých pohárikov však bolo asi viac a pán Š. sa cestou domov pošmykol a spadol na zem, z ktorej už nevládal vstať. Hliadka MsP pomohla pánovi Š. menovanému za účasti jeho známeho postaviť sa na nohy. Pán Š. potom povedal hliadke MsP, že sa chcel dostať domov pešo cez „ Muchov vršok “. Hliadka MsP pánovi Š. odporučila, aby pešo v ceste už nepokračoval a išiel radšej na neďalekú autobusovú zastávku a tam počkal na najbližší autobus. Menovaný sa s pomocou známeho rozhodol, že na tú zastávku pôjde.
Nad ránom zo soboty (17.01.2009) na nedeľu (18.01.2009) sa neznámy páchateľ pokúsil vlámať do domu pani T. na Ul. Novej. Pri vylamovaní okeníc však vyvinul väčšiu silu ako chcel a jedna z okeníc sa uvoľnila z pántov a s rachotom spadla na zem. Páchateľ sa vyľakal preskočil plot a utekal preč. Na hluk sa zobudila pani T. a privolala hliadku MsP. Hliadka MsP miesto fotograficky zadokumentovala, vyrozumela príslušníkov OO-PZ Žarnovica a prípad je v štádiu šetrenia.
Nad ránom z nedele (18.01.2009) do pondelka (19.01.2009) neznámy páchateľ odcudzil 110 litrovú nádobu na komunálny odpad z Ul. Partizánskej. Poškodená v pondelok ráno našla na mieste kde stávala 110 l nádoba na komunálny odpad už len jej obsah, ktorý tam neznámy páchateľ vysypal. Nad vecou sa poškodená pousmiala a začudovala sa na čo niekomu bude hrdzavá, deravá a opravovaná nádoba na komunálny odpad. Vo veci sa ďalej šetrí.

V tom istom čase neznámy páchateľ odcudzil nové pozinkované žľaby z Ul. Obrancov mieru. Prípad sa postúpil OO-PZ Žarnovica, pretože ich príslušníkom sa podarilo neznámeho páchateľa v utorok dolapiť.

Dňa 22.01.2009 o 07:30 hod. zistila hliadka MsP Žarnovica, že v Kľakovskom potoku pred mostom na nám. SNP sa hromadia polámané ľadové kryhy, ktoré upchávajú koryto potoka a voda začína nebezpečne stúpať. Hliadka MsP vykonala obhliadku situácie pozdĺž celého koryta potoka v meste a zdokumentovala kritické miesta. Ihneď po zdokumentovaní situácie vyrozumel náčelník MsP riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Žarnovica o vzniknutej situácii. Ten ihneď vyslal na kritické miesto pracovníkov i s pracovným strojom UDS , ktorý uvoľňoval nahromadené ľadové kryhy pod mostom na Námestí SNP a ul. Bystrickej, aby sa uvoľnil prietok potoka. Hliadka MsP počas týchto prác zabezpečovala pracovné miesto a riadila dopravu, aby nedošlo k dopravnej nehode alebo k zraneniu pri prechádzaní občanov okolo pracovného stroja. Okolo obedňajších hodín sa zrazu ľadová masa vzdula do výšky, uvoľnila sa a s veľkou rýchlosťou i hukotom sa valila korytom potoka do Hrona. Toto besnenie vody a ľadových krýh trvalo asi 20 min.
Príslušník MsP Ing. Jaroslav Vráblik

 


 

webygroupNetronics

Dnes má službu:

Lekáreň ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica

045/681 38 20

ďalšie dni

Pondelok 21.4. - 27.4.
Lekáreň AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042

dnes je: 20.4.2014

meniny má: Marcel


12024737

Úvodná stránka