Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2009 - 2012

Žije, žije duch slovenský ...

Tancujú deti zo ZŠ na Ul. F. Kráľa5. mája 2009 podvečer sa v jedálni ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici uskutočnila členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Začala hymnou MS „Kto za pravdu horí“ v podaní speváckeho zboru PRAMEŇ. Následne sa matičiarom ľudovými tancami predstavili deťúrence tejto školy, ktoré vedie učiteľka a súčasne členka výboru MO MS Mgr. Melánia Ceizelová.
Po následnom privítaní prítomných členkou výboru Máriou Balážovou sa ujal slova predseda MO Mgr. Milan Kotrý, ktorý oboznámil s PROGRAMOM MS do roku 2010 s výhľadom do roku 2013. Zdôraznil zvlášť niektoré jeho časti. Budúce roky SR volajú aj po odstraňovaní mnohých nedôsledností, mnohých nedorobkov a nedostatkov vo viacerých oblastiach života, spomeňme aspoň infraštruktúrnu oblasť, sociálnu oblasť, demografickú oblasť a pronatalitnú politiku, ako aj pôsobenie na migračno-imigračné pohyby a prúdenia tak, aby schopní mladí Slováci a Slovenky nielen odchádzali zo Slovenska, ale sa aj (po skusoch) vracali, ale – a vôbec nie na poslednom mieste – i oblasť slobodného rozvíjania národného života. Matičný program nápravy a inovácie rokov 2004-2007 priniesol svoje dobré ovocie, ale sama náprava nie je ešte dovŕšená prinajmenej v dvoch podstatných bodoch. Ide o dva základné piliere, ktoré sa od samých začiatkov klenú nad MS a možno ich pomenovať ako odbornú činnosť zameranú na budovanie pamäti, povedomie a sebavedomia národa a živé národno-kultúrne a patriotické hnutie. Tieto dva piliere sú prepojené, tvoria jednotu. V súčasnosti môžeme hovoriť – pre jeho dôležitosť – aj o treťom pilieri a nim je mediálny. A preto v mediálnej oblasti MS Predseda MO MS Mgr. M. Kotrývytyčuje programové ciele a kroky ako vo sfére matičných, tak aj vo sfére „nematičných“ médií. MS bude pokračovať vo svojej národnej spájajúcej misii, ktorú začala už v roku 1863. Bude pritom reagovať aj na všetky nové pokusy rozdeľovať národ, vylamovať niektoré osobnosti z národa a z dejín. „Žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky“, tak si radi v MS spievame. Ale, aby duch naozaj žil a pôsobil, potrebujeme stále stavať ducha, kultúru – slovenského ducha a slovenskú kultúru – oproti bezbrehej bezduchosti, nekultúrnosti, pakultúre, či priamo protikultúre.
Po tomto bode programu opäť PRAMEŇ pod vedením Irmy Dankovej zaspieval niekoľko ľúbivých slovenských piesní. Pred samotnou diskusiu hospodárka Erika Guľašová oboznámila so stavom finančných prostriedkov. Mgr. M. Kotrý pripomenul úspechy zboru PRAMEŇ v minulom roku, vyzdvihol finančnú pomoc mesta, ale aj uviedol čo sa nie celkom darí plniť. I keď členmi sa v priebehu roka stalo aj niekoľko mladších, stále to je ešte veľmi málo. Spomenul tiež najväčšie podujatia, na ktorých nebudú matičiari chýbať. Bude to napríklad nočný výstup na Sitno 19. júla, či slávnosti v Hrušove v auguste. Oboch podujatí by sa mali zúčastniť v spolupráci s Klubom slovenských turistov MTK Tatran Žarnovica. Na október pripravia Matičný deň. I. Danková o.i. spomenula potrebu, aby aspoň dočasne (počas dlhodobejšej PN) bol so zborom harmonikár. Je jasné, že hľadajú nielen takého čo to Spieva Prameňvie, ale bude aj ochotný to celou svoju dušou chcieť nezištne robiť. Ing. J. Piecka – vedúci odd. kultúry, mládeže a športu MsÚ o.i. vysvetlil niektoré súvislosti v oblasti finančnej pomoci mesta v súčasnom období. Vyslovil tiež presvedčenie, že Prameň bude Žarnovicu úspešne reprezentovať na Folklórnej prehliadke regiónu v Žarnovici a prisľúbil pomoc pri väčšej propagácie MO MS. Zaželal tiež, aby spoločne boli splnené všetky úlohy, ktoré si stanovil MO MS v Žarnovici.
Stalo sa už dobrým zvykom, že schôdza má okrem hovoreného slova a kultúrneho programu aj záver v podobe občerstvenia. Nie inak tomu bolo aj tentoraz. Prítomní si mohli pochutnať na pečenej klobáse pripravenej vedúcou školskej jedálne.
 

Text a foto: Ing. J. Piecka
 

 

Národný výstup na Sitno
Úvod na SitneV nedeľu 19. júla 2009 sa uskutočnil v poradí už 8. ročník Národného výstupu na Sitno. Toto podujatie, ktorého iniciátorom bol Dom Matice slovenskej v Leviciach pri príležitosti 10. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti slovenského národa Slovenskou národnou radou, sa koná každý rok tretiu júlovú nedeľu. Spoluorganizátormi sú Miestne odbory Matice slovenskej Banská Štiavnica, Štiavnické Bane a Žarnovica.
Záujemcovia o výstup zo Žarnovice sa stretli pred 11.00 hod. na Námestí SNP. Neboli to len členovia MO MS v Žarnovici vrátane súboru Prameň, ale aj členovia Klubu slovenských turistov MTK Tatran, viacero členov oboch organizácií, no i nečlenovia. Všetkých privítal predseda MO MS v Žarnovici Mgr. Milan Kotrý. Plne obsadeným autobusom prišli do k jazeru Počúvadlo, aby potom spoločne vystúpili na Sitno, ktoré je v nadmorskej výške 1009 m. Na vrchole už boli aj ďalší účastníci, ktorí individuálne vystúpili nielen z Počúvadla, ale aj z Banskej Štiavnice, Prenčova, Svätého Antona, či Ilije. Miestami bolo počSpieva Prameňuť aj ruštinu, teda bolo tu aj niekoľko zahraničných turistov. Škoda, že všetkých privítala už zamračená obloha, ktorá veru „neveštila“ nič príjemného. Niečo viac ako 200 účastníkov si o 14.00 hod. hymnu Slovenskej republiky, v podaní spevokolu Štiavničan z Banskej Štiavnice, vypočulo už za nepríjemného vetra i nasledovného dažďa. Zhromaždenie otvoril predseda MO MS v Banskej Štiavnici Doc. PhDr. Ján Novák, CSc. Zvlášť privítal podpredsedu Svetového kongresu Slovákov Ing. Imricha Zapletala, poslanca NR SR Jána Kovarčíka, poslankyňu NSK Ing. Lýdiu Forrovú, podpredsedov Matice slovenskej PedDr. Miroslava Bielika a JUDr. Alexandra Števíka, predsedu DV MS Ing. Jozefa Lukáča člena Predsedníctva MS Mgr. Júliusa Žubora a podpredsedu KR MS Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Brloša. Prítomným sa prihovoril riaditeľ Domu MS v leviciach Mgr. Vincent Mozdík. Kultúrnym programom mal pokračovať spevokol Štiavničan, spevácka skupina Rybničan z Rybníka a Prameň zo Žarnovice, ale silný dážď to znemožnil. Účastníci teda Spoločná veselicazostupovali späť na Počúvadlo. To už od Tatárskej lúky bolo nádherné letné počasie a nič nebránilo tomu, aby podujatie pokračovalo pri jazere. Tam krásne ľudové a národné piesne zaspievali speváci a speváčky z Rybníka i Žarnovice, ku ktorým sa pripájali takmer všetci prítomní. Bola to vlastne spoločná veselica s tancom a spevom. Zaujímavou bola aj skutočnosť, že niekoľko minút sa jej zúčastnila aj Magdaléna Vašáryová no napríklad aj to, že spievajúcich a tancujúcich sprevádzali súčasne tri akordéony. Samozrejme na jeden z nich hrala Marta Staňová, ktorá v súčasnosti „vypomáha“ Prameňu. Toto národné podujatie, ktoré niektorí výstižne nazvali aj matičnou turistikou, sa skončilo niečo po 18. hodine. Na jeho úspešnom priebehu sa nemalou mierou pričinili aj účastníci zo Žarnovice a zvlášť členky súboru Prameň pod vedením Irmy Dankovej.
9. ročník Národného výstupu na Sitno je plánovaný na 18. júla 2010.
 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

Martinské Matičné slávnosti


Vystúpenie súboru ŽarnovV dňoch 4.-8. augusta 2009 sa v Martine konali Martinské matičné slávnosti. Začali 4. augusta zasadnutím Výboru Matice slovenskej. V príhovore predseda MS Jozef Markuš zdôraznil význam národnej inštitúcie po 146. rokoch jej existencie a otvoril Rok Jozefa Cígera.
Na finálový deň slávností zorganizoval zájazd aj Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici. Pod vedením predsedu MO MS Mgr. Milana Kotrého sa ho zúčastnil plný autobus členov i sympatizantov. Samozrejme, že nechýbal ani spevácky zbor Prameň. Na amfiteátri v Martine od 13.-tej hodiny vystupovali folklórne súbory z rôznych kútov Slovenska. Škoda, že tejto možnosti (aj napriek pôvodnému predpokladu) sa nedostalo aj Prameňu. Nakoniec však mohol krátko vystúpiť aspoň mimo hlavného pódia. Vystúpenie potleskom ocenili desiatky prítomných. Súčasťou Časť divákov – v popredí oficiálni hostiaslávností boli aj sprievodné akcie – tvorivé dielne pre deti, vystúpenie sokoliarov, súťaž v streľbe zo vzduchovky i ďalšie.
Hymnou v podaní speváckeho telesa CANTICA COLLEGIUM MUSICUM , krátko po 16.-tej hodine začala hlavná časť Martinských matičných slávností. Zúčastnil sa ich predseda Vlády SR Róbert Fico, zástupcovia jednotlivých ministerstiev, cirkví i politických strán a hnutí i ďalší hostia. Prítomných privítal primátor Martina Andrej Hrnčiar. Premiér Róbert Fico zdôraznil nezastupiteľnú úlohu MS nielen v minulosti pri presadzovaní štátoprávnych záujmov slovenského národa, ale i v súčasnosti pri udržiavaní identity Slovenska doma i v zahraničí. K niekoľkým tisíckam účastníkov sa prihovoril aj predseda MS Jozef Markuš. Potom už Príhovor predsedu MS Jozefa Markušanasledoval mimoriadne bohatý kultúrny program. Vystúpil v ňom Martin Babjak, SĽUK, Zuzana Smatanová, Kmeťoband a Peter Nagy so skupinou Indigo.
Práve účastníci zo Žarnovice boli medzi poslednými, ktorí odchádzali z amfiteátra, a teda mali možnosť vychutnať si prakticky celý hodnotný program posledného dňa Martinských matičných slávností.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

 

 

 

 

 

 

BRONZOVÁ CENA PRE PRAMEŇ


Bronzová medaila MSSpevácka skupiny, resp. spevácky zbor Prameň, má dátum vzniku v roku 2001. Od začiatku je jeho vedúcou Irma Danková. Umelecky ako aj hudobne ho roky zabezpečoval Eduard Drienko, ktorý žiaľ v tomto roku zomrel, a niekoľko rokov zo zdravotných dôvodov už so speváčkami pôsobiť nemohol. Na harmonike hrá Marta Staňová. Kolektív speváčok má 13 členov a oficiálne pôsobí tak pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Žarnovici, ako aj pri Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov v Žarnovici. Svojim žánrom napĺňajú najmä požiadavky a poslanie Matice slovenskej a preto má v rámci nej veľké pole pôsobnosti. Počas celého, už takmer 12-ročného pôsobenia, absolvovali viac ako 600 rôznych vystúpení nielen v rámci Žarnovice, ale aj v rámci regiónu, kraja i Slovenska. Neustále preukazujú speváčky svoju kvalitu, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že napríklad ostatných 6 rokov vystupujú v hlavnom programe na Národnom výstupe na Sitno. Zúčastňujú sa úspešne aj ďalších vystúpení v rámci JDS, vystúpení k Mesiacu úcty starším, Folklórnych slávností, Fašiangového sprievodu, atď. Tento zbor, ktorý združuje prevažne ženy v dôchodkovom veku, svojou húževnatosťou a dosahovanými výsledkami môže byť vzorom aj mnohým vekovo mladším.
Prameňu bola rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Žarnovici v roku I. Danková (vpravo) preberá ocenenie od M. Balážovej2010 udelená Výročná cena mesta za úspešné účinkovanie a zviditeľňovanie mesta v oblasti kultúry. Bola tak ocenená ich dovtedajšia činnosť.
Doterajšie účinkovanie Prameňa bolo ocenené aj na pôde Matice slovenskej. Pri príležitosti Krajského snemu, ktorý sa konal 19. mája 2012 v Slovenskej Ľupči, boli navrhnuté matičné vyznamenania. Spolu bolo 34 návrhov, no uspelo len 6. Boli udelené 3 bronzové, 2 strieborné a 1 zlatá cena Matice slovenskej, ktoré prítomným oceneným odovzdal predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD. A práve jedna z troch bronzových bola udelená speváckej skupine Prameň. Pretože MO MS v Žarnovici už takmer rok nemá oficiálneho predsedu a nik z tohto odboru sa nezúčastnil ani snemu, ocenenie za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby, bola v poloviČasť Prameňáčok po prevzatí oceneniaci júna dodatočne prevziať členka výboru MO MS Mária Balážová. Keďže speváčky – Prameňáčky sa pravidelne stretávajú na skúškach každý pondelok v kultúrnom dome, ich vedúca Irma Danková ocenenie od Márie Balážovej, za prítomnosti vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozefa Piecku, prevzala 18. júna cca o 13.00 hod. a súčasne prevzala aj písomné blahoželanie od OKMaŠ MsÚ Žarnovica.
Všetkým členkám speváckej skupiny PRAMEŇ k významnému oceneniu úprimne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu Žarnovice a želáme, aby v dobrom zdraví naďalej úspešne reprezentovali Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici i mesto Žarnovica.
 

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

Valné zhromaždenie


Miestny odbor žiaľ za niekoľko ostatných mesiacov, okrem SZ Prameň, nevykazoval prakticky žiadnu činnosť. Prvým krokom na zmenu doterajšieho stavu bolo Valné zhromaždenie, ktoré bolo 9. októbra 2012. Prítomní členovia MO vzali na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu ešte v minulom roku, odvolali doterajší výbor i dozorný výbor a zvolili si nové vedenie. I keď je v odbore evidovaných 86 členov, jednou z prvých úloh nového vedenia je aj aktualizácia skutočného stavu. Nemenej dôležité sú však aj príprava reálneho plánu i rozpočtu na rok 2013. Ten je pre MS mimoriadne významným pretože oslávi 150. výročie vzniku a je vyhlásený aj za Rok Matice slovenskej.
 

Ing. Jozef Piecka
 

Výročka žarnovických matičiarov


Časť z jubilantov MO MS (zľava) M. Balážová, A. Necpalová, E. Vodnáková, L. Tomčányová, M. Baláž, A. Vavrincová s M. Reginová spolu s predsedníčku Mgr. A. BenčatovouZhodou okolností práve 12.decembra 2012 sa v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa stretli žarnovickí matičiari na výročnej členskej schôdzi.
Po zaspievaní hymny Matice slovenskej členkami SZ Prameň rokovanie otvoril tajomník MO Ing. Jozef Piecka. O činnosti stručne informovala predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. Za obdobie od júna r. 2011 až do októbra t.r., keď bolo valné zhromaždenie, ani veľmi nebolo čo. Až na účasť na niektorých podujatiach činné vlastne boli len speváčky Prameňa, ktoré boli za svoju činnosť na krajskej konferencii ocenené bronzovou cenou MS. Na októbrovom valnom zhromaždení bolo zvolené nové vedenie MO. To v mnohom muselo vlastne začínať odznova, vrátane množstva papierových formalít. Zdá sa však, že kroky učinené za dva mesiace boli úspešné a terajší počet 84 členov sa nezníži, ba práve naopak. Prítomným členom bol predloženýSZ Prameň základný 11-bodový plán činnosti na r. 2013 i vyrovnaný rozpočet, keď oboje pripravil výbor MO. Výročná členská schôdza ich s jedným doplnením schválila. Úvodným podujatím v r. 2013 bude 24. januára novoročné stretnutie členov a sympatizantov, na ktorom si pripomenú hlavné úlohy MS v roku 150. výročia jej vzniku, osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a taktiež novým členom slávnostne odovzdajú preukazy. Vo februári plánujú spoločne s mestom zorganizovať fašiangový sprievod a v marci matičnú vychádzku do okolia. Nápomocní by mali byť pri stavaní mája a plánujú zorganizovať športovú súťaž pre deti. 22. júna sa v Žarnovici uskutoční v poradí už jubilejný V. ročník folklórnych slávností, ktorých organizátorom je mesto Žarnovica a MO MS bude ich spolusporiadateľom. Všetci zainteresovaní veria, že dopadnú dobre. Teší najmä skutočnosť, že svoju účasť na slávnostiach predbežne prisľúbil aj predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD. Žarnovickí matičiari Vymetávajúca Lucianebudú chýbať ani na tradičnom júlovom Národnom výstupe na Sitno a už teraz sa tešia na Národné matičné slávnosti v Martine. Na oboch pritom počítajú aj s vystúpením SZ Prameň, rovnako ako na Vatre k SNP na miestnej Skalke v auguste. V pláne je aj aktívne zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility v septembri. No a svoju činnosť by mali zhodnotiť i pripraviť ďalšie plány opäť v decembri.
Nóvum členskej schôdze bolo písomné blahoželanie v tomto roku jubilujúcim členom, ktorí oslávili okrúhle (50, 60, 65, 70 a 80) narodeniny.
Po ukončení oficiálnej časti schôdze sa o program opäť postarali členky SZ Prameň. Nielenže atmosféru spríjemnili vianočnými piesňami, ale jedna z nich - ako Lucia, všetkých aj dokonale povymetala.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka,
tajomník MO MS Žarnovica
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka