Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2013

Základný plán na rok 2013
P.č.NázovTermín
01.Novoročné stretnutie členov - valné zhromaždenie + odovzdávanie preukazov novým členom MO MSJanuár
  -24
02.Fašiangový sprievodFebruár
  -12
03.Vynášanie Moreny Marec
  -15
04.Matičná vychádzka do okoliaMarec / apríl
  
05.Stavanie Mája - účasťApríl
  -30
06.Športová súťaž pre deti Máj
  
07.Folklórne slávnosti v ŽarnoviciJún
  -22
08.Národný výstup na SitnoJúl
  
09.Národné matičné slávnosti v Martine - zájazdAugust
  -3
10.Vatra k SNP August
  -28
11.Matičná prechádzka v rámci ETMSeptember
  -21
12.Spomienka na Karola BielekaNovember
  
13.Výročná členská schôdzaDecember
   

Schválené uznesením č. II./7. výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.12.2012 a doplnené uznesením č. I./2. zasadnutia výboru konaného dňa 17.01.2013

 

Z ČINNOSTI 

 

„Prameňáčky“ hodnotili


PrameňStalo sa už tradíciou, že členky Speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice sa na začiatku každého roka stretnú, aby zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci rok a vytýčili si plán na ďalší. Tentoraz tak bolo v pondelok 14. januára popoludní v obradnej sieni MsÚ v Dolnom kaštieli.
V úvode vedúca skupiny Irma Danková privítala predsedníčku MO MS Mgr. Annu Benčatovú, členku krajskej rady MS, podpredsedníčku MO a súčasne predsedníčku ZO JDS mestskej časti Lukavica Martu Balážovú i vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ a súčasne tajomníka MO MS Ing. Jozefa Piecku. Potom už podrobne „rekapitulovala“. A veru bolo čo. Veď skupina pôsobí nielen pri Miestnom odbore Matice slovenskej, ale aj pri Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Až 4 vystúpenia absolvovali v čase Fašiangov, ďalšie pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, stavaní mája, Národného výstupu na Sitno, ďalších 6 bolo počas Mesiaca úcty k starším, pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o meste, na Vianočných trhoch, či počas celého roka na viacerých podujatiach Zboru pre občianske záležitosti. Celkove ich bolo v roku 2012 viac ako 30 a to skutočne úcty hodný počet.
Speváčkam za prácu poďakovala M. Balážová a Mgr. A. Benčatová. Za vedenie mesta pozdrav odovzdal a poďakoval Ing. J. Piecka pričom zvlášť zdôraznil elán speváčok, ktorým môžu byť vzorom pre mnohých vekovo mladších. Ako ocenenie minuloročného úspešného pôsobenia prítomné členky prevzali písomné poďakovanie MO MS a najnovšiu brožúrku mesta, v ktorej majú oprávnene svoje miesto. V ďalšej časti stretnutia Prameňáčky debatovali o podujatiach, ktoré sú plánované na tento rok a samozrejme, ako sa na speváčky patrí, si aj zaspievali. Tak si nielen spríjemnili chvíle, ale už aj preskúšali repertoár na najbližšie podujatia.
Na fotografii členky speváckej skupiny spoločne s predsedníčkou i podpredsedníčkou MO MS.
 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka


 ------------------------------------------------------------------------------------------

Novoročné valné zhromaždenie


Deťúrence z PrvosienkyNa 24. januára mali žarnovickí matičiari naplánované novoročné stretnutie. Na základe skutočnosti, že končí trojročné funkčné volebné obdobie sa preto v tento deň konalo valné zhromaždenie (VZ) miestneho odboru (MO) so všetkými náležitosťami. V jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa patril, už vlastne automaticky, úvod speváckej skupine Prameň, ktorá zaspievala Hymnu MS. Následne deťúrence zo skupiny Prvosienka krásnym kultúrnym programom na fašiangovú tému roztlieskali ruky všetkých prítomných. Samozrejme matičiari ich odmenili sladkosťami. Potom už prítomných členov a sympatizantov privítal tajomník MO Ing. Jozef Piecka, ktorého výbor poveril vedením VZ. Po voľbe pracovných komisií predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová odovzdala jednej zo štyroch v januári novoprijatýcMgr. G. Debnárová – nová členka MSh členov, a to konkrétne Mgr. Gabriele Debnárovej – riaditeľke ZŠ na Ul. F. Kráľa , členský preukaz i pamätný list. Ďalšia nová členka – riaditeľka ZŠ A. Kmeťa Ing. Mária Chovancová, žiaľ slávnostne členský preukaz prevziať nemohla z dôvodu pracovných povinností. No a zhodou okolností manželia Bc. Pavol a Bc. Martina Okuliarovci si ako noví členovia preukaz nemohli prevziať pre nádhernú udalosť akou nesporne bolo plnenie si rodičovských povinností dva dni po narodení syna.
Predsedníčka MO v ďalšej časti podrobne oboznámila s programom MS s výhľadom do roku 2017 a taktiež priblížila kroky, ktoré MO urobil od VZ, ktoré bolo v októbri minulého roka nevyhnutné pre ďalšiu existenciu tohto odboru. Správa mandátovej komisie konštatovala, že z 88 členov MO je na VZ 61 a piati sympatizanti. Úprimne vyjadrené po takmer dvojročnej pasivite do októbra minulého roka s takou veľkou účasťou nepočítal ani najväčší optimista. Práve skutočnosť, že VZ bolo len pred troma mesiacmi a postupne sa činnosť odboru aktivizuje, dával predpoklad jeho bezproblémového rázu. To potvrdila aj minimálna diskusia, v ktorej bola vyslovené aj potreba na spoluprácu s mladšími vekovými skupinami aj cez rôzne kultúrne podujatia. Roland Hanus - ako predseda volebnej komisie dal návrh, aby funkciu predsedníčky naďalej vykonávala Mgr. A. Benčatová a taktiež, aby výbor MO zostal v doterajšom zložení. Tento návrh členovia jednomyseľne podporili a vyjadrili tak dôveru vedeniu, ktoré bolo zvolené v októbri. Trošku zložitejšie to bolo pri voľbe dozorného výboru, no nakoniec bol zvolený Časť účastníkov VZv novom zložení. Dôveru zastupovať MO na celomatičnom VZ dostala Mária Balážová, ktorá je aj v súčasnosti členkou krajskej rady. Na záver bolo prítomným podané občerstvenie, ktorým bol slovenský hamburger (chlieb s bravčovou masťou a cibuľou) a opätovne atmosféru pesničkami spríjemnili „Prameňáčky“.
Príjemným prekvapením pre súčasné vedenie MO bola skutočnosť, že po skončení VZ všetci piati prítomní sympatizanti vypísali a odovzdali prihlášky za nových členov MS. Aj to je snáď určitým potvrdením skutočnosti, že MO MS v Žarnovici sa postupne aktivizuje a uberá správnym smerom. Och prijatí nových členov rozhodne najbližšie zasadnutie výboru. Na prvom zasadnutí dozorného výboru bola za jeho predsedníčku zvolená Mgr. Darina Nikodémová.
Všetci zainteresovaní veríme, že cestu do MO MS si nájdu aj ďalší záujemcovia a súčasne, že činnosť odboru sa bude naďalej aktivizovať k spokojnosti čo najväčšieho počtu jeho členov.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS


 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Žarnovický fašiang


Čelo sprievodu na Ulici májovejOrganizátor minuloročného fašiangového sprievodu, ktorým bolo oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica veril, že v tradícii tohto podujatia sa bude pokračovať ešte pestrejším sprievodom s väčším počtom účastníkov, no i bohatším počastovaním. A aká bola skutočnosť?
Tentoraz boli organizátormi spoločne oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a postupne sa aktivizujúci Miestny odbor Matice slovenskej. Za deň podujatia zvolili posledný možný termín – utorok 12. február, teda skutočne posledný fašiang, pretože ďalším už bola Popolcová streda. A v podstatnej časti nová bola aj plánovaná trasa. Chrípkové obdobie i neustále padajúci „mokrý“ sneh veru nedávali predpoklad na veľkú účasť. Pred 15.00 hod. sa pred Denným centrom seniorov Žarnov stretlo niekoľko prvých fašiangovníkov a členky speváckej skupiny Prameň, ktoré predtým už boli rozdať dobrú náladu v n.o. Samaritánka. O niekoľko minút prišla aj skupina žiakov zo ZŠ na Ulici F. Kráľa a podujatie mohlo začať. Česť otvoriť ho dostal predseda Rady DC seniorov Ján Hajnovič st. Členky „centra“ prítomných pohostili a k občerstveniu prispel aj ich člen Rudolf Adamov z Ostrého Grúňa. Potom sa už „maskovaný“ sprievod v čele s predsedníčkou MO MS Mgr. Annou Benčatovou a členkou výboru MO MS Erikou Gulašovou a s neúnavnou päticou hudobníkov vybral na trasu po Ulici májovej. Tu fašiangujúcich ako prvá pohostila Mariana Ľuptáková a taktiež František Rendla st. Bohatého občerstvenia sa účastníkom dostalo na Ulici slobody. Prvá zastávka bola pred domom poslanca mestského zastupiteľstva Zdenka Atmosféra na Ulici slobodyRepiského, ktorý pripravil viaceré pohostenia pre doslovne všetky vekové skupiny účastníkov, nevynímajúc deťúrence z Prvosienky, ktoré sa tam pripojili k fašiangujúcim. A ako sa patrí, pána poslanca vykrútili Prameňáčky a ochotne si zatancoval aj s deťúrencami. Po tejto ulici sa sprievod posúval veľmi pomaly, pretože skutočne rôzne druhy občerstvenia (šišky, koláče, obložené chlebíčky a samozrejme aj viacero druhov tekutín pre dospelých) ponúkli postupne Janka Gregorová, Anna Mištíková, Božena Jankelová, Ján Hajnovič st., RNDr. Jozef Žigo i Irena Hanusová. Samozrejme odmenou bol tanec a hudba. V tom čase ulica doslovne žila asi stovkou účastníkov. Tí ešte prešli popred Pohostinstvo Eva, od ktorého neobišli na sucho, a fašiangujúcim daroval občerstvenie aj Ján Komár ml. To už približne trojkilometrová trasa, v stále neutíchajúcom snežení a teda aj premáčajúcim sa oblečením, viedla pomedzi bytovky na Kľakovskej ulici ku ZŠ na Ul. F. Kráľa. Cestou ešte účastníkov pohostila Helena Bonková i Mária Kopernická a tekutinou aj Reštaurácia Papuča. Takmer sedemdesiatka fašiangovníkov po takmer dvoch hodinách úspešne „dorazila“ do jedálne ZŠ. I keď si tam už väčšina svoje masky odložila, organizátori mali predtým dostatok času, aby mohli vyhodnotiť tie naj. No a nebolo to Najúspešnejšie maskyveru ľahké, pretože každá mala svoj zmysel a všetkým, ktorí si masky „nasadili“ patrí obdiv a poďakovanie. Nakoniec boli vyhlásené výsledky. MO MS určil z detí za najkrajšiu dvojicu anjelika (bola ním 4-ročná škôlkárka Sárka Eliašová) a šaška (bola ním 5-ročná „Prvosienkárka“ Barborka Kašková). Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ určilo z dospelých za najkrajšiu dvojicu zebru (bola ňou Eva Zliechovcová) a čarodejnicu (bola ňou Mgr. Anna Benčatová). Ocením pre každú z nich bol bohatý balíček ovocia. Samozrejme, že pre všetkých bolo pripravené tradičné fašiangové občerstvenie – šišky a čaj.
Takým bol teda stručne tohtoročný posledný fašiang v Žarnovici. Jeho účastníci ho oslávili tak ako sa patrí, teda spevom, tancom, dobrým jedlom i niečím na ovlaženie hrdla. I keď v porovnaní s minulým rokom bol menší počet účastníkov, ktorí prešli celú trasu, teší skutočnosť, že tých čo túto ľudovú tradíciu naplnili nejakým počastovaním bolo niekoľkonásobne viac ako počas predchádzajúcich dvoch rokov spolu. Všetkým patrí vďaka a ak sme náhodu niekoho neuviedli, nebolo to úmyselne. Aj žarnovický fašiang je dôkazom, že je to pekná tradícia, ktorú si treba udržať, a to nielen v dedinách. A naplniť ju samozrejme pomohli aj samotní organizátori.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Páračky v materskej škole

 

páračky Páračky na dedine sú dnes už raritou, a v meste snáď už aj menším zázrakom. Teplé protialergické prikrývky vytlačili do úzadia tradičné páperové vankúše a periny, ktoré v minulosti patrili k povinnej výbave každej nevesty. O tú, čo ich nemala mládenci vraj veľký záujem nemali. Tradíciu párania peria sme sa rozhodli našim deťom priblížiť, a tak sme medzi nás na dopoludnie 14. februára pozvali členky speváckej skupiny Prameň pôsobiacej v rámci MO MS Žarnovica. Tie deťom ukázali, ako také páračky prebiehali. Atmosféra bola výborná. Ženy nám pri práci zaspievali a pri páraní peria sa zúčastnila síce najskôr len jedna trieda s takmer dvadsiatimi deťmi, no potom sa vystriedali takmer všetky deti z našej MŠ. Spolu sa tak s páračkami zoznámilo minimálne 70 detí. Škoda, že ďalšie boli v tom čase nemocné. páračky
Napárať perie do veľkej periny nebolo jednoduchou a rýchlou záležitosťou ani v minulosti a tak tradičné páračky pokračovali do vyprázdnenia zásob, hoci aj počas celej zimy. O tom, že to skutočne nie je také jednoduché sa presvedčili aj naše deti a niektoré z nich páračky okomentovali slovami: "Veľmi sa mi to páči, ale už ma bolia ruky!" Počas párania sme si spoločne zaspievali, deti našim hosťom zatancovali, aby sme si aj takýmto spôsobom pripomenuli ľudové zvyky a tradície našich starých mám.
Touto cestou ďakujeme Marte Staňovej - členke speváckej skupiny Prameň, ktorá nám toto milé stretnutie sprostredkovala. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj piatim členkám speváckej skupiny. Veríme, že to nebolo stretnutie posledné.

 

Text a foto : Eva Rusinová, MŠ na Ul. A. Sládkoviča v Žarnovici
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vynášanie Moreny


Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Morena je vlastne zosobnením zimy a príchodom jari končí jej vláda.
Základná škola Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica a Oddelenie kultúry mládeže a športu MsÚ Žarnovica plánovali „zbaviť“ sa Moreny už 15. marca opäť na Lukavickom moste. Z dôvodu väčšej bezpečnosti i možnosti účasti občanov bola zmenená trasa, a z dôvodu značne nepriaznivého počasia tradičný rituál Vynášania Moreny preložili na štvrtok 21. marca. Žiaľ ani v tento deň počasie nebolo ideálne. Od skorých ranných hodín dážď, s väčšou či menšou intenzitou, znepríjemňoval náladu. Žiaci I. stupňa (druháci, tretiaci i štvrtáci) sa na toto podujatie pod vedením svojich učiteliek veľmi tešili a tak snáď už nik nemohol pochybovať o tom, že druhý termín sa zrealizuje za akéhokoľvek počasia. A tak tomu aj bolo. O 9.45 hod. sa minimálne 100-členný sprievod v čele s „Morenou“ pohol od základnej školy na Kľakovskej ulici a disciplinovane premiestnil na Námestie SNP. Tu žiaci s krátkym program „pripravovali“ Morenu na jej koniec. Potom na jednom z oblúkových mostov Morenu vyzliekli a zapálili. Za mohutného skandovania: „Zima preč!“ horiaca Morena skončila v Kľakovskom potoku a „odplávala“ preč. Bolo to o to viac symbolické, že to bolo vlastne v prvý jarný deň.
Za ústretovosť a úspešnú realizáciu podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým zainteresovaným učiteľkám. Zvlášť vďaka, aj za prípravu, patrí Mgr. Melánii Ceizelovej aj ako členke výboru Miestneho výboru Matice slovenskej.
Zainteresovaných síce mrzí minimálny počet záujemcov aspoň sa prísť na toto podujatie pozrieť, no zostáva veriť, že aj takáto udalosť si v našom meste postupne nájde svojich prívržencov.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentovali na Veľkonočnom behu Žarnovica - Lukavica


M. Balážová tesne pred cieľomV poradí 3. ročník „Veľkonočného behu Žarnovica - Lukavica“ zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica na sobotu 23. marca. Nebolo podstatným dosiahnuť čo najlepší čas, ale zvíťaziť aktívnou účasťou na športovom podujatí týždeň pred Veľkou nocou.
Počas dvoch týždňov možnosť záväzne sa vopred prihlásiť využili len piati záujemcovia. Napriek chladnému počasiu sa v priestore štartu okrem záväzne prihlásených nakoniec prezentoval ešte tucet ďalších. Na spoločný štart, na parkovisku pred čistiarňou odpadových vôd (ČOV) v Žarnovici, sa tak postavilo 17 záujemcov. Medzi nimi boli aj dvaja zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Konkrétne podpredsedníčka MO a súčasne členka krajskej rady Mária Balážová mala štartovné číslo 8 a dlhoročný člen MO Roland Hanus so štartovným číslom 3.
Krátko po 10.30 hod. pretekárov veľkonočným korbáčikom na trať odštartoval vedúci OKMaŠ MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. R. Hanus v polovici trateTrať bola dlhá presne tri kilometre a od ČOV viedla po moste ponad Hron po tkzn. „Cestičke lásky“ k odbočke na Prôsne a späť. Celú trať všetci bez rozdielu absolvovali v celej dĺžke. V cieli všetkých účastníkov čakala odmena vo forme zlatej medaily so stuhou vo farbách mesta s nápisom názvu podujatia a teplý čaj.
Je potešujúce, že stále aktivizujúci sa MO MS mal svoje zastúpenie aj na tomto športovom podujatí.


Ing. Jozef Piecka
Foto: E. Hanulová
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 68. výročie oslobodenia Žarnovice

 

68. výročie oslobodenia Žarnovice rumunskou armádouM. Balážová, R. Hanus a I. Danková krátko pred položením venca k pamätníku. sme si v Žarnovici pripomenuli už dva dni vopred a to v stredu 27. marca 2013 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Nám. SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia v súčasnosti 93-členného Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju podpredsedníčka MO a súčasne členka krajskej rady MS Mária Balážová, dlhoročný člen MO Roland Hanus a členka výboru MO a vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila aj položením venca k pamätníku na Nám. SNP.
Na fotografii (v popredí zľava) M. Balážová, R. Hanus a I. Danková krátko pred položením venca k pamätníku.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

------------------------------------------------------------------------------------

Poveľkonočná matičná vychádzka

 

vychádzkaAktivizujúci sa Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici po prvýkrát vo svojej existencii samostatne zorganizoval pre členov i sympatizantov vychádzku. Pod názvom „Poveľkonočná matičná vychádzka“ mala termín 6. apríl 2013. Pretrvávajúce nepríjemné zimné počasie neveštilo nič dobré a optimizmu nepridal ani nočný dážď. Ráno však nastala priaznivá zmena. Vyšlo slniečko a snáď už konečne prišla jar. Skupinku záujemcov o pešiu aktivitu niekoľko minút po 8.30 hod. privítal pred ZŠ na Ul. F. Kráľa tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka. Potom už šestnásť účastníkov v pohode spoločne prešlo asi 6-kilometrovú trasu cez Okrut, tzv. Cestičkou lásky, do mestskej časti Lukavica k tamojšiemu kostolíku. Cestou mohli pozorovať rozvodnenú rieku Hron i Lukavický potok, obdivovať prebúdzajúcu sa prírodu s prvými kvietkami a pokochať sa výhľadom na mesto i okolie. Pôvodne predpokladanú návštevu teplého prameňa žiaľ znemožnil značne blatistý terén. Najmladšou účastníčkou vychádzky bola 7-ročná Katka Zliechovcová a najstaršou Oľga Danková, ktorá v minulom roku oslávila 80-te vychádzkanarodeniny. Potešila aj účasť dvoch poslankýň mestského zastupiteľstva a to Ing. Jany Vavrovej a Ing. Oľgy Šurkovej. Nechýbala ani harmonikárka speváckej skupiny Prameň Marta Staňová. V Lukavici najmladšia účastníčka vylosovala šťastlivcov cien. A cenu dostal vlastne každý. Zvlášť bola ocenená najmladšia účastníčka i jediný chlapec, ktorým bol 9-ročný Števko Debnár. Ceny do tomboly venoval nielen MO MS a jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová, ale aj viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová i firma APRINT, s.r.o. zo Žiaru nad Hronom. Spiatočná trasa, ktorá bola asi o polovicu kratšia, viedla cez Lukavický most. Po približne štvorhodinovom pobyte na čerstvom vzduchu sa „vychádzkári“ vrátili do svojich domovov so želaním, aby podobné podujatie bolo zorganizované aj v budúcnosti.


Ing. Jozef Piecka
Foto: autor a Viera Danková
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičná cena Žarnovice


súťažiaciTaký bol názov súťaže v stolnom tenise, ktorý na sobotu 27. apríla zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej, Stolnotenisový oddiel MTK Tatran a ZŠ Žarnovica. Za organizátorov súťažiacich i divákov v telocvični ZŠ krátko po deviatej hodine privítal tajomník MO MS v Žarnovici Ing. Jozef Piecka. Potom už na piatich stoloch takmer päť hodín súťažilo spolu 37 hráčov, a to nielen zo Žarnovice, či jeho mestských častí (MČ).
V základných skupinách sa hralo na dva víťazné sety, pričom v troch kategóriách tak bolo určené aj konečné poradie.
V kategórii mladších žiakov a žiačok hrali len dvaja a tak zvíťazil Dávid Duda z MČ Žarnopočas súťaževická Huta pred Miroslavom Ižoldom zo Žarnovice.
Šiesti súťažili v kategórii starších žiakov a dorastencov. Poradie: 1. Timotej Lukáč (Žarnovica), 2. Matej Jančok (Rudno nad Hronom), 3. Radoslav Fúska (Žarnovica).
Rovnako žien súťažilo šesť. Poradie: 1. Vlasta Šebianová (MČ Žarnovická Huta), 2. Jana Laurincová (Žarnovica), 3. Lýdia Jančoková (MČ Žarnovická Huta).
Najúspešnejší muži v skupinách v ďalších zápasoch už hrali na tri víťazné sety. Z desiatky neregistrovaných zvíťazil Ivan Šedivec z Hornej Ždane pred Kamilom Suchým a Jaroslavom Muhom (obaja zo Žarnovice).
Z 13 registrovaných (medzi nimi hrala aj jedna registrovaná hráčka) bol najúspešnejší Slavomír najúspešnejší žiaci a ženyLamper z MČ Revištské Podzámčie, ktorý hráva za Novú Baňu. Druhý bol Ľuboš Boháč z Kľaku (hrá za Žarnovicu) a tretí Miroslav Kalinka z Martina.
Najúspešnejší boli odmení medailami, žiaci aj diplomami, víťazka zo žien i obaja mužskí víťazi aj športovým pohárom.
V závere hralo deväť dvojíc štvorhry vyraďovacím spôsobom. Zvíťazila dvojica
Jaroslav Ceglédy – Ivan Bobiš zo Žarnovice pred Ninou Kalinkovou s Miroslavom Kalinkom (Martin). Tretia bola dvojica Dušan Rendla ml. – Rastislav Bandzi a štvrtá Jaroslav Muha – Róbert Bocian (Žarnovica). Víťazná dvojica bola ocenená športovým pohárom a dvojice aj medailami, pričom menšími bronzovými medailami bola ocenená aj štvrtá dvojica.
Celá súťaž sa hrala v príjemnej atmosfére a k pohode prispel aj výborný guláš. Aj takýmto spôsobom sme si v Žarnovici pripomenuli tohtoročné 150. výročie Matice slovenskej.
Okrem priamo zainteresovaných si poďakovanie zaslúžia aj Ľudovít Dovec a Ivan Šedivec, ktorí pôsobili v roli rozhodcov.najúspešnejšie trojice mužov


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

PRAMEŇÁČKY POD MÁJMI

májMáje sa stavali dievčatám ako výraz úcty a býval to aj prejav lásky. Mládenci ich zvyčajne postavili všetkým slobodným dievkam, ale okrem toho chlapec s vážnym záujmom o dievčinu ju mohol poctiť vlastným májom, ktorý sa od ostatných niečím odlišoval. Tradícia stavania májov pokračuje i keď v novodobejšej podobe.
V podvečer 1. mája vrcholec „centrálneho“ mája v parčíku na Ul. A. Sládkoviča v Žarnovici najskôr za spevu pestrofarebnými stužkami vyzdobili členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej a niekoľko minút po 16.00 hod. máj opäť postavili dobrovoľní hasiči. Po krátkommáj príhovore primátora mesta Kamila Danka sa pod postaveným májom roztancovali malé Prvosienky pod vedením Jarmily Tillerovej a Mgr. Ivety Obrtlíkovej. Potom sa ľudovým tancom i piesňami predstavil novovytvorený Žarnovček detí zo ZŠ na Ul. F. Kráľa pod vedením Mgr. Melánie Ceizlovej a Mgr. Dariny Nikodémovej, ktoré sú obe aktívne členky MO MS. Tradičný záver programu, za skutočne pekného snáď doslovne už letného počasia, patril ľudovým piesňam v podaní žien Prameňa, pôsobiacom pri MO MS v Žarnovici.
Za účasti primátora mesta Kamila Danka i jeho zástupkyne Ing. Aleny Kazimírovej stavali máj v časti Žarnovická Huta, kde ho zdobili najmladšie dievčence a následne aj v mestskej časti Lukavica. Tam májatmosféru pri stavaní „neženatými“ chlapmi i v ďalších chvíľach opäť spríjemňovali ženy zo speváckej skupiny Prameň.
Na fotografiách Prameňáčky pri zdobení, Žarnovček a Prameň pod májom v Lukavici.
 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MATICA ŽIAKOM

Do plánu činnosti na tento rok, rok keď Matica slovenská oslavuje 150. výročie vzniku, si Súťažiace detiMiestny odbor v Žarnovici naplánoval zorganizovať v spolupráci so ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa aj súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ. Jej presný názov bol nakoniec „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie.“ No a najvhodnejším sa rysoval termín pred sviatkom MDD. A tým konkrétnym bol 22. máj o 13.30 hod.
V tento deň sa v priestore školského dvora 1. stupňa ZŠ Žarnovica žiaci začali schádzať už polhodinu pred plánovaným začiatkom a stále viac boli netrpezlivejší. Nuž s prezentáciou a prideľovaním štartovných čísiel sa začalo skôr ako bolo plánované. Už tu bolo zrejmé, že záujem prekročil snáď aj tie najoptimistickejšie predpoklady. Veď žiakov prvého až štvrtého ročníka tejto ZŠ sa dobrovoľne prihlásilo takmer 90. Aby bola trať každému známa, po krátkom otvorení si ju všetci spoločne prešli. No a po jej poznaní sa veru väčšine zdalo čakanie na svoj štart ešte dlhším. Na trať, ktorá bola pre všetkých dlhá 567 metrov, štartovali postupne. Najskôr to bolo po minúte, neskôr už po 30 sekundách. Postupne tak odštartovalo a aj do cieľa, po behu terénom, dobehlo 81 žiakov. Škoda, že niekoľko dochádzajúcich muselo odísť na autobus a tak „nestihlo“ súťažiť. V cieli bol pripravený letný čaj, aby si každý mohol dočerpať vydané tekutiny. I keď pred 15.00 hod. mali všetci už trať zdolanú, bolo to skutočne snáď v poslednú chvíľu, aby zamračená obloha „nespustila“ spŕšku. Aj keď nakoniec dážď účastníkov len postrašil, vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších sa organizátori rozhodli presunúť na ďalší deň, aby mohli byť výsledky aj prekontrolované. Veď na Najúspešnejšie trojice (chýba K. Seget)mnohých miestach o konečnom poradí rozhodovala skutočne len sekunda o čom svedčia aj samotné výsledky. Z dievčat 6.-8. ročných zvíťazila Miroslava Kosejová s časom 2 min. 54 sek. pred Vanesou Mihálikovou s časom horším len o jednu sekundu. Tretia bola Karolína Rajnohová s časom 2:56. Poradie chlapcov 6.-8. ročných: 1. Henrich Mokrý 2:43, 2. Ioanis Kantidenos 2:47, 3. Tomáš Baniari 2:51. Súťaž dievčat 9.-10. ročných vyhrala Petra Suchá s časom 2:30, pred Dominikou Kopeckou (2:40) a Annou Zliechovcovou (2:44). Poradie chlapcov 9.-10. ročných: 1. Kristián Seget 2:21, 2. Dominik Meliš 2:24, 3. Kristián Ducho 2 min. 27 sek.
Keďže nasledujúci deň, t.j. 23. mája, sa v areáli ZŠ konala Detská športová olympiáda bol to vhodný čas, aby v jej závere prevzali trojice najlepších z každej kategórii medaily i brožúrky mesta. Ocenenia im odovzdala viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová spoločne s tajomníkom MO MS Ing. Jozefom Pieckom.
Súťaž mala u žiakov veľmi dobrú odozvu a tak organizátori sladkosťami odmenili aj triedu s najväčším počtom súťažiacich. S účasťou 15 žiakov to bola 4.C, kde triednou je Mgr. Darina Nikodémová. Navyše táto trieda pred súťažou vyznačila aj celú trať a tak si sladkú odmenu zaslúžila dvojnásobne. Na príprave i samotnej súťaži sa podieľala členka výboru MO MS Mgr. Melánia Ceizelová, predsedníčka DV MO MS Mgr. Darina Nikodémová (obe aj ako triedne učiteľky) a na samotnej súťaži aj všetky „družinárky“ členky i nečlenky MO MS. Všetkým čo sa na súťaži aktívne podieľali patrí úprimná vďaka. Snáď na záver treba ešte dodať, že takýto počet súťažiacich detí v Žarnovici nebýva tak často. No a keď si prepočítame počet detí a dĺžku trate, tak dospejeme k číslu, že deti spoločne prebehli až 45 927 metrov. Aj keď nie úplne všetko „prebehlo“ tak ako zainteresovaní predpokladali, nadšenie detí súťažiť presvedčilo, že obdobnú súťaž matičiari spoločne so školou zorganizujú ešte v septembri alebo októbri tohto roku.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Folklórne slávnosti

 

Drevorezbár Jozef Majtán zo ŽarnoviceMestský športový areál v Žarnovici bol tentoraz v sobotu 22. júna miestom kde sa konal v poradí 5. ročník Folklórnych slávností. Organizátorom bolo mesto Žarnovica, spoluorganizátorom Miestny odbor Matice slovenskej a finančne podujatie podporil Banskobystrický samosprávny kraj.
V podvečer pred podujatím na 13 miestach Žarnovice, vrátane mestských častí Lukavica a Žarnovická Huta, netradične – fanfárami i hovoreným slovom všetkých pozýval Anton Budinský z Očovej – rodák z Novej Bane, spoločne s Ľuboslavom Vilhančokom.
Hoci slávnosti začali oficiálne až o 14.00 hod. 14 remeselníkov predvádzalo svoje umenie už od rána. Remeselnú zručnosť spoločne s nimi preukazovali aj študenti SSUŠ z Hodruše – Hámrov a SOŠ Žarnovica. Atmosféru folklóru navodzovali členky speváckej skupiny Prameň, pôsobiacej pri MO MS, ktoré jednotlivých účinkujúcich aj patrične pohostili. V úvode programu netradične – miestnym dialektom prítomných divákov i hostí privítala práve ich vedúca Irma Danková, ktorá celé podujatie aj moderovala a skutočne profesionálne. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Kamil Danko i riaditeľ sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej Mgr. Marek Hanúska,Spevácka skupina Prameň zo Žarnovice ktorý odovzdal aj pozdrav od predsedu MS Ing. Mariána Tkáča PhD. Potom už nič nebránilo, aby celé podujatie pod mottom: „Folklór spája“ nabralo tie správne obrátky. V prvej časti predstavili ľudové tance, zvyky a tradície domáce detské súbory Prvosienka z CVČ a Žarnovček zo ZŠ. Presvedčivo suverénny výkon predviedol Martin Chmola, študent hudobného odboru hry na akordeón v ZUŠ v Novej Bani a úspešný účastník (2.miesto) medzinárodnej súťaže akordeonistov v Rajeckých Tepliciach. Množstvo tancov, piesní i hier z dolného Pohronia a Tekova predviedli dievčatá a chlapci z Detského folklórneho súboru Makovička z Hliníka nad Hronom. Atmosféru Slatinského jarmoku ukázali členovia Folklórnej skupiny Slatina pôsobiacej v rámci MO MS Zvolenská Slatina a po nich piesňou a muzikou zaujala mužská spevácka skupina z obce Močenok. Nielen názvom PO-KU-S (po kúsku srdca), ale predovšetkým krásnym vystúpením prítomných potešili speváčky z Tlmáč. Na podujatí Folklórna skupina Slatinanemohli chýbať ani známi Gajdoši z Veľkej Lehoty pod vedením Dominika Garaja. S tancami Tekovského regiónu a horného Požitavia sa predstavil Folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec. Hrou na rôzne hudobné nástroje a spevom potešil a humorom pobavil Anton Budinský z Očovej.
Súčasťou podujatia bola aj bohatá tombola, veď v nej bolo až 75 cien a tí šťastnejší si veru odniesli aj po tri – štyri ceny.
Skutočným vyvrcholením programu bolo vystúpenie hudobníkov z Rusín Čendeš Orchestra, ktorého členmi sú mladí ľudia - študenti z Banskej Bystrice. Ich temperamentná hudba bola divákmi ocenená záverečným potleskom v stoji. A povďační diváci snáď takto vyjadrili aj svoju úctu a poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizácii i samotnom vyše 7-hodinovom priebehu Folklórnych slávností 2013 v Žarnovici podieľali, no samozrejme najviac približne dvom stovkám účinkujúcich. Všetkých nás môže tešiť, že na úspechu má podiel aj viacero členov (najmä členiek) MO MS v Žarnovici a zvlášť speváckej skupiny Prameň.


Text a foto : Ing. Jozef Piecka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁRODNÝ VÝSTUP NA SITNO


Spevácku skupina Prameň pri jazere PočúvadloDom Matice slovenskej v Leviciach a Miestne odbory Matice slovenskej v Banskej Štiavnici, Štiavnických Baniach a Žarnovici boli organizátormi 12. ročníka Národného výstupu na Sitno. Ten bol v nedeľu 21. júla.
Program sa oficiálne začal spoločným výstupom od jazera Počúvadlo, pričom individuálne niekoľko desiatok záujemcov vystúpilo od Svätého Antona, Banskej Štiavnice i Prenčova. Približne o 11.00 h., po štátnej hymne SR, zástupcovia organizátorov privítali účastníkov na Sitne a nasledoval spoločný zostup k jazeru Počúvadlo, kde množstvo ľudí využívalo nádherné letné počasie na relax s kúpaním v jazere. Pri ňom začal program o 14.00 h. hymnou SR a po krátkych príhovoroch pokračovalo podujatie kultúrnym programom. V ňom ako prvá vystúpila 8-členná mužská spevácka skupina z obce Močenok. Ďalší program bol v podaní speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice pod vedením Irmy Dankovej, za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. V poradí tretími, a žiaľ už aj poslednými účinkujúcimi boli Veselí chlapi – mužská spevácka skupina z obce Veľké Kozmálovce. Potom ešte raz vystúpili Prameňáčky a už mimo vyhradeného priestoru na účinkovanie prítomných niekoľko desiatok návštevníkov spevom i tancom spoločne zabávali predovšetkým speváci z Močenka a speváčky z Prameňa.
Na škodu veci, že na podujatí nebola väčšia účasť, ale na druhej strane si piesne a hudbu mohlo vypočuť množstvo pri jazere sa rekreujúcich z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. Budúci ročník sa plánuje na 20. júl 2014.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národné matičné slávnosti


DH MinciarV dňoch 1.-4. augusta sa pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej konali Národné matičné slávnosti. Podujatie sa oficiálne začalo 1.8. Kongresom matíc slovanských národov a pokračovalo vernisážou výstavy Posvätný odkaz – Svätí Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení. 2.8. bola vernisáž výstavy Matica v národe – národ v Matici, slávnostná prezentácia striebornej zberateľskej mince, poštovej známky a najnovšej knižnej publikácie o dejinách MS Vrastanie do času. Vyvrcholením druhého dňa bolo slávnostné sprístupnenie Parku sv. Cyrila a Metoda v areáli MS, odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda a búst Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V sobotu bol hlavný program, na ktorý sSprievod Martinom finančnou podporou Mesta Žarnovica zorganizoval zájazd Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica. Po prvýkrát v histórii speváckej skupiny Prameň jej bolo umožnené účinkovať na tomto podujatí v hlavnom programe v amfiteátri. Jednotliví účinkujúci sa oficiálne zhromažďovali na Kamennom námestí v čase od 11.30 do 12.30 h. a vítala ich svojim koncertom Dychová hudba Minciar z Kremnice. Potom sa už všetci ulicami Martina presunuli do amfiteátra. Tam o 13.00 h. vystúpením DFS Turiec začalo Matičné popoludnie. Pokračovala Matičná divadelnícka scéna z Liptovského Mikuláša vystúpením Posledná noc Juraja Jánošíka a Spevokol Lipka z Valaskej pozdravom z Horehronia. Ľudovými tancami z Honta chvíle spríjemnila FS Vystúpenie PrameňaGeľovianka zo Sebechlieb a spevácko-dramaturgická skupina Jeseň z Partizánskeho pásmom O Tebe spieva Slovenská zem. Nasledovala mužská spevácka skupina Užan z Lekároviec piesňami zo Zemplína. Oproti plánu v časovom predstihu, niečo po 15.00 h. nastúpila na hlavné pódium spevácka skupina Prameň zo Žarnovice. A svojim krásnym vystúpením si vyslúžila zaslúžený potlesk asi troch stovák prítomných divákov. Záver tejto časti tvoril FS Očovan s temperamentnými piesňami. Po viac ako hodinovej prestávke program pokračoval pod názvom Ochrankyňa národa. Prítomným sa prihovoril predseda MS Marián Tkáč i predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý mal záštitu nad celým podujatím. Tento slávnostný galaprogram bol spojený s oceňovaním 20 osobností slovenského života. Ocenenia si osobne tak prevzali napríklad: bývalýPredseda MS a predseda vlády SR prezident SR Rudolf Schuster, bývalý prezident ČR Václav Klaus, či slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko. Oficiálna časť tohto programu skončila Hymnou SR. Viacero prítomných si však nedalo ujsť, v doslovne tropickej horúčave, možnosť pozdraviť sa práve s uvedenou trojicou osobností. Program pokračoval koncertmi hudobných skupín do neskorých večerných hodín. Počas tohto dňa boli súčasťou programu aj jarmok, ukážky ľudových remesiel, no žiaľ s malou účasťou. V posledný deň slávností, 4.8. sa dopoludnia konali sväté omše.


Text a foto: Ing. J. Piecka 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatra k 69. výročiu SNP


s textom Spevácka skupina Prameň a podpredsedníčka ZO SZPB počas príhovoruZákladná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Žarnovica a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica zorganizovali na podvečer 69. výročia Slovenského národného povstania (SNP) stretnutie pri vatre na vrchu Skalka.
I keď predchádzajúce hodiny trvajúceho dažďa práve v tento deň zrejme niektorých od účasti odradili, prví účastníci sa nad Žarnovicou začali stretávať 28.8. pred 16.00 hod. K nim patrilo aj desať členiek speváckej skupiny Prameň. Namoknutý terén znemožnil prístup plne vybaveného hasičského auta a tak členovia DHZ taktiež prišli pešo, aby následne pod vedením svojho predsedu Ľuboša Zimana bezpečne postavili vatru. Asi desiatka detí, spolu s rodičmi, či starými rodičmi, skúšala vietor, aby sa pripravila na súťaž šarkanov. Takmer presne o 17.00 hod. predseda DHZ zapálil vatru a členky speváckej skupiny pod vedením Irmy s textom Podstatná časť účastníkov po zapálení vatryDankovej a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali hymnu SR. Prítomných účastníkov privítala a s významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Ing. Mária Števková, ktorá je aj členkou MO MS. Pri tejto príležitosti Ústredná rada SZPB za obetavú činnosť a spoluprácu udelila Čestné uznanie občanom Žarnovice: primátorovi mesta Kamilovi Dankovi, Janke Gregorovej, Vieroslava Kalinkovej a Elene Debnárovej (obe sú aj členky MO MS). Oblastný výbor v Žiari nad Hronom udelili Čestné uznanie občanom Žarnovice: Jozefovi Gregorovi, Stanislavovi Bielikovi, Márii Sedliakovej, Anne Rybárovej (obe sú členky MO MS) a Jánovi Gregorovi. Podpredsedníčka ZO SZPB osobne ocenenie odovzdala prítomnej Vieroslave Kalinkovej. Potom zase Prameňáčky zanôtili partizánku a následne ľudové piesne. Všetci, teda aj dospelí, sa mohli zapojiť do súťaže o svojho najkrajšieho a so svojimi i zapožičanými aj do s textom Vieroslava Kalinková s ocenením ÚR SZPBsúťaže o najlepšie lietajúceho šarkana. Všetci zaevidovaní sa mohli občerstviť cesnakovníkmi, škvarkovníkmi i nejakými tekutinami od organizátorov. Deti dostali aj balóniky a nasledovalo vyhodnotenie súťaží. Ďalšie chvíle pri vatre prítomní využili opekaním špekáčikov a niektorí ešte využili priaznivejší vietor, aby dokázali, že ocenenia v súťaži získali zaslúžene. K vatre postupne prichádzali aj niektorí ďalší, hoci len na krátko. Postupne sa pri nej vystriedalo a pokochať sa krásnym výhľadom na okolie mohlo spolu 73 účastníkov (medzi nimi aj minimálne dvadsiatka členov MO MS), pričom v druhej časti sa jej zúčastnil aj predseda ZO SZPB v Žarnovici Ing. Milan Števko, pplk. v.v. Celková účasť bola síce oproti minulému roku menšia (bolo 136), ale tentoraz nepriaznivú úlohu jednoznačne zohralo počasie. To bol aj podstatný dôvod prečo po dohode organizátorov členovia DHZ pred 21.00 hod. vatru zahasili a urobili aj ďalšie opatrenia, aby nedošlo k požiaru.
V mene organizátorom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave i samotnom priebehu vatry podieľali, teda aj členom MO MS a zvlášť členkám speváckej skupiny Prameň. Keďže bola už tretíkrát po sebe je reálny predpoklad, že na počesť hrdinov SNP bude zorganizovaná aj na budúci rok, keď si pripomenieme už jubilejné 70. výročie.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesenná matičná vychádzka

Pri kaplnkeVedenie Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica dalo ešte v minulom roku do plánu aj podujatie, ktoré bude v rámci Európskeho týždňa mobility. Tým bola jesenná matičná vychádzka v sobotu 21. septembra.
Nenáročná trasa viedla od ZŠ, popri cintoríne, po Krížovej ceste ku kaplnke a potom na Rajčianku. Tam si účastníci opiekli špekáčiky, alebo sa občerstvili niečím z vlastných zásob. Najmladšia účastníčka, ktorou bola prváčka Adriana Nikoleta Čela, vylosovala šiestich výhercov tomboly. Pre ďalších bolo odmenou pexeso Slávni Slováci. A vyhrali vlastne všetci, keďže spolu boli len jedenásti, z toho šiesti členovia MS a piati sympatizanti, pričom tri boli deti. Škoda, že účasť bola taká slabá. Niektorých snáď odradili raňajšie prehánky, iných zase možno iné povinnosti. Potešujúcim bola však napríklad skutočnosť, že členka MO MS Anna Mištíková oslávila účasťou na vychádzke svoje 71. narodeniny. Prítomných o histórii tejto krásnej prírody, zvlášť aj s obdobím 2. svetovej vojny, zaujímavým spôsobom oboznámila členka MO MS Elena Debnárová.Návrat po Ulici slobody
Z Rajčianky účastníci, za krásneho jesenného počasia, vo vlažnom tempe pokračovali ponad Žarnovickú Hutu na Muchov vŕšok a po Ulici slobody späť na sídlisko. Celú trasu jej účastníci absolvovali za necelé štyri hodiny a aj takýmto spôsobom, aspoň malou čiastkou, prispeli k tohtoročnému Európskemu týždňu mobility.
 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Speváčky Prameňa pripravili program seniorom DC

Na fotografii Ing. M. Števkovej časť členiek speváckej skupiny Prameň počas vystúpenia  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovala na popoludnie 18. októbra Rada denného centra pre seniorov Žarnov kultúrno-spoločenské posedenie v priestoroch jedálne ZŠ. Zúčastnilo sa ho 90 členov a hostí. Po oficiálnom úvode veselú náladu navodili speváčky zo speváckej skupiny Prameň, ktoré pod vedením Irmy Dankovej pripravili k tomuto sviatku pásmo piesní a hovoreného slova. Prameňáčky spevom podstatne prispeli k dobrej nálade aj po oficiálnej časti podujatia.
Na fotografii Ing. M. Števkovej časť členiek speváckej skupiny Prameň počas vystúpenia.
 

Ing. J. Piecka

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prameň v striebornom pásme
26. októbra popoludní sa v Kultúrnom dome vo Voznici konal už 16. ročník Festivalu hudobného folklóru. Pod názvom „Spievam, spievaš, spievame“ to bola súťaž spevákov ľudových piesní, hráčov na ľudové hudobné nástroje a sólistov tanečníkov.
V kategórii spevácke skupiny súťažila aj ženská spevácka skupina Prameň zo Žarnovice. „Prameňáčky“ porotu svojim výkonom presvedčili a boli zaradené do strieborného pásma spolu s ďalšími troma skupinami. V zlatom pásme, s postupom na krajskú prehliadku, skončila len jedna ženská a jedna mužská spevácka skupina a do bronzového pásma boli porotou zaradené štyri ženské spevácke skupiny.
Speváckej skupine Prameň patrí aj touto cestou blahoželanie a súčasne poďakovanie za úspešnú reprezentáciu.


Ing. J. Piecka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPÄŤ SÚŤAŽ „MATICA ŽIAKOM“
Súťažiace detiPo jednoznačnom úspechu súťaže „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, ktorá bola v máji, vedenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici schválilo, že obdobnú súťaž, v spolupráci so ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v Žarnovici zorganizuje ešte v septembri, alebo v októbri. Stalo sa tak v utorok 29. októbra popoludní, t.j. v posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami.
Tentoraz záujem prejavili žiaci I. a III. ročníka a k tomu bola prispôsobená aj trať. Tá mala teraz „len“ 313 metrov, čo bolo síce o 254 menej, ale dostatočná dĺžka pre súťažiacich. Bola to aj menej náročnejšia trať a len priamo v areáli ZŠ. Prihlásilo sa spolu 37 žiakov, ktorí si po „nasadení“ štartovných čísiel spoločne prešli trať. Krátko pred 13.30 hod. ako prvý na terénny beh vyštartoval žiak I.B ZŠ na Ulici F. Kráľa Lukas Laurov. Po ňom, v 30-sekundových intervaloch, postupne všetci prihlásení. Škoda len, že sa pokazilo počasie a pôvodne teplé popoluPred štartom prvého súťažiacehodnie sa zmenilo na chladné a veterné. No nadšenie a povzbudzovanie aj od niekoľkých prítomných rodičov všetkých vyburcovalo k čo najlepším výkonom. A tie boli skutočne veľmi vyrovnané, veď o viacerých umiestneniach v konečnom poradí skutočne rozhodovali len stotinky sekúnd.
Z dievčat I. ročníka zvíťazila Karinka Melišová, ktorá trať prebehla len takmer za niečo vyše minúty, presne s časom 1:02,40. Druhá bola Lucka Garajová (1:13,99) a tretia Eliška Kotrusová (1:15,11). Poradie chlapcov I. ročníka: 1. Samko Smelák 1:02,68, 2. Alex Holý 1:09,62, 3. Tobias Pénz 1:20,65. Súťaž dievčat III. ročníka vyhrala Dianka Lacová s časom 1:07,21, pred Miškou Paštrnákovou (1:09,18) a Kristínou Markušovou (1:21,05). Poradie chlapcov III. ročníka: 1. Tomáš Šuhajda 1:15,18, 2. Samuel Mištík 1:16,59, 3. Daniel Halaj 1 min. 18,84 sek.
Keďže sa väčšina ponáhľala na prázdniny a výsledky bolo treba riadne skontrolovať, ocenenia sa odovzdávali až po prázdninách a to v pondelok 4. novembra dopoludnia, priamo v škole – v budove I. stupňa ZŠ. Najúspešnejšie trojice vo všetkých štyroch kategóriách boli odmenené medailami. Keďže všetci súťažiaci vynaložili pri behu maximálne úsilie, všetci súťaDvanástka najúspešnejších (vzadu zľava) T. Šuhajda, S. Mištík, D. Halaj, D.  Lacová, M. Paštrnáková, K. Markušová, (vpredu zľava) S. Smelák, A. Holý, T. Pénz, K. Melišová, L. Garajová a E. Kotrusová.žiaci prváci dostali pexeso Slávni Slováci a všetci súťažiaci tretiaci srdiečkovú kľúčenku Matice slovenskej. To má samozrejme aj výchovný charakter a taktiež to bol vhodný a nenásilný spôsob propagácie Matice slovenskej v roku jej 150. výročia.
Tentoraz súťažiaci spolu prebehli 11 581 metrov. Je to síce len štvrtina z množstva, ktoré prebehli v máji, ale to nie je až také podstatné. Podstatnejšie je, že tejto druhej súťaže sa zúčastnili iní žiaci ako tej prvej. Dôležitou je však aj skutočnosť, že spolu sa tak oboch súťaží pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, za podpory aj samotnej MS Martin, zúčastnilo až 118 žiakov I. stupňa. Tí spolu prebehli až 57 508 metrov a to je skutočne pekný výsledok, ktorý zaväzuje podobnú súťaž zorganizovať aj v budúcnosti.
Na príprave i samotnej súťaži sa najväčšou mierou podieľala členka výboru MO MS Mgr. Melánia Ceizelová i predsedníčka DV MO MS Mgr. Darina Nikodémová. Za to im patrí úprimná vďaka.


Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS
Foto: Mgr. Anna Benčatová
 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Spomienka na Karola Bieleka, I. slovenského školského inšpektora

Na fotografii účastníci spomienky pri hrobe K. BielekaMiestny odbor Matice slovenskej Žarnovica zorganizoval pri príležitosti 77. výročia úmrtia Karola Bieleka – slovenského pedagóga, publicistu, spisovateľa a I. slovenského školského inšpektora, pietnu spomienku. Tá bola pri jeho hrobe na cintoríne v Žarnovici 25. novembra, t.j. presne v deň výročia jeho úmrtia.
V tento deň o 14.00 hod. sa pri hrobe K. Bieleka, ktorý žil v Žarnovici od svojho odchodu do dôchodku (r. 1928) do úmrtia v r. 1936, stretla skupinka členov MO MS a sympatizantov. Tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka, na základe dostupných zdrojov a informácií, prítomných bližšie oboznámil s jeho životom.
Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiši neďaleko Žiliny, ale 55 rokov života pôsobil v našom regióne. Z toho 38 rokov bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v Trubíne (dnes obec Lovčica-Trubín pri Žiari nad Hronom). Bolo to v čase, kedy po likvidácii Matice slovenskej sa svetlé obdobie Štefana Moysesa končilo tým, že už ani na pohrebe tohto biskupa sa nesmela používať slovenčina, slovenské školstvo bolo zákonne likvidované. Bolo to temné obdobie odnárodňovania, a o to viac bola potrebná taká odvaha a erudícia, s akou Karol Bielek udržiaval slovenské národné povedomie a to nielen v Trubíne. Už ako 23-ročný publikoval, počas celého života neustále študoval diela svetových pedagógov, ich teóriu tvorivo aplikoval na konkrétne domáce pomery (kde využíval osobné skúsenosti skvelého učiteľa), i neskôr zostavoval učebnice pre žiakov, písal hry, verše, metodické pomôcky pre učiteľov, prekladal z nemčiny a češtiny, perfektne ovládal aj maďarčinu. Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba škôldozorcu (školského inšpektora) vo Sv. Kríži nad Hronom, do ktorej bol v r. 1919 poverený vedením pre celú Tekovskú župu. Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie. V novo sa formujúcej republike pedagogická teória bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo učebníc... Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu, mravnosť. A to v čase menovania už mal 62 rokov. Býval v učiteľskom byte v Ladomeri (kde aj učil) a úradoval (čo nemal príliš rád, mal zásadu každý rok aspoň raz navštíviť každú školu). Karol Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie, ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie. Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil pešo ako turista. Vznik republiky však bol tiež sprevádzaný zložitými peripetiami politiky. A tak dodnes nie je jasné, prečo bol čoskoro vystriedaný vo vedení Š. Pritzom. Pravdepodobne mu jeho nepodkupná slovenská orientácia prinášala i nemálo znevažovania. Napriek tomu ako zástupca škôldozorcu po boku Pritza usilovne pracoval naďalej. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (i dnes) jeho múdre životné motto: „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“
Na záver spomienky prítomní svoju úctu K. Bielekovi, I. slovenskému školskému inšpektorovi, prejavili položením venca, zapálením sviečok a chvíľkou ticha.
 

Text a foto: Ing. J. Piecka

MESTO ŽARNOVICA POSKYTLO V ROKU 2013 Z ROZPOČTU FINANČNÚ DOTÁCIU V SUME 550,-EUR.
logo Žarnovica 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka