Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2014

Základný plán na rok 2014


 
P.č.NázovTermín
01.Výročná členská schôdzajanuár
02.Fašiangový sprievodmarec
03.Vynášanie Moreny marec
04.Spomienka na oslobodenie mesta - účasťmarec
05.Jarná matičná vychádzka do okoliamarec / apríl
06.Stavanie Mája – účasť Speváckej skupiny Prameňapríl
07.Športová súťaž pre deti máj / jún
08.Zájazd na folklórne slávnosti – podujatie (Hrušov, Východná alebo Detva)jún / júl / august
09.Národný výstup na Sitno – účasť Speváckej skupiny Prameňjúl
10.Vatra k SNP august
11.Jesenná matičná prechádzka v rámci ETMseptember
12.Spomienka na Karola Bielekanovember

 Schválený uznesením č. II./7 výročnej členskej schôdze MO MS konanej dňa 21.1.2014

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ročná bilancia žarnovických matičiarov

Jedenásť z trinástich minuloročných jubilantov MO MS (zľava) M. Sedliaková, E. Debnárová, B. Barancová, Ing. J. Benčat, A. Lukyová, Mgr. A. Benčatová, E. Rajnohová, Mgr. I. Káčerová, M. Vajglová, A. Magula a A. RybárováTakmer presne po roku od valného zhromaždenia (VZ), 21. januára, sa v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa stretli žarnovickí matičiari na výročnej členskej schôdzi. Pozvanie na ňu prijali aj najvyšší predstavitelia mesta primátor Kamil Danko i jeho zástupkyňa Ing. Alena Kazimírová.
Po zaspievaní hymny Matice slovenskej členkami speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a doprovodu Marty Staňovej rokovanie otvoril tajomník MO Ing. Jozef Piecka. Po schválení programu rokovania a pracovných komisií predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová odovzdala preukazy a pamätné listy novým členom, ktorých prijali v minulom roku. Nasledovalo odovzdanie písomných blahoželaní členom, ktorí sa v minulom roku dožili významných životných jubileí (50, 60, 65, 70 a 75 rokov). Správu o činnosti od VZ netradičným spôsobom podala predsedníčka MO. Premietanie fotografií z jednotlivých podujatí so sprievodným slovom všetkých upútalo. A hodnotiť bolo skutočnČasť účastníkov schôdzee čo. Veď len spevácka skupina Prameň účinkoval na viac ako tridsiatky podujatí. Okrem rôznych podujatí v meste úspešne reprezentovali aj v okolitých obciach, no napríklad tradične na Národnom výstupe na Sitno, po prvýkrát v oficiálnom programe na Národných matičných slávnostiach v Martine. Prameňáčky však predviedli aj páračky v miestnej materskej škole. MO bol spoluorganizátorom Fašiangového sprievodu, Folklórnych slávností, či vatre k SNP. Členovia sa zúčastnili viacerých oficiálnych podujatí v meste. Zorganizovali jarnú i jesennú vychádzku, Matičnú cenu v stolnom tenise, či v spolupráci so ZŠ dve súťaže pre deti pod názvom Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie i pochovávanie Moreny. Členovia sa zúčastnili veľkonočného behu Žarnovica-Lukavica i silvestrovského behu žarnovickými mostmi. Po prvýkrát oficiálne zorganizovali pietnu spomienku na prvého slovenského školského inšpektora Karola Bieleka. Činnosť za minulý rok bola bohatšia ako snáď za všetkých päť rokov predtým. Samozrejme je to i výsledok systematickej práce výboru, ktorý sa schádzal pravidelne , aby podujatia organK. Danko, I. Danková a E. Gulašová po prevzatí pamätných listovizačne pripravil a zabezpečil. Činnosť mohla byť aj vďaka dotácie z rozpočtu mesta v sume 550,- € a dotácie MS v sume 160,- €. Tajomník informoval o stave členskej základne. V minulom roku síce prijali 10 nových členov, ale celkový stav sa zvýšil len o jedného a k 31.12.2013 bol stav 85. Hlavnou príčinou, že nedošlo k podstatnému zvýšeniu bola skutočnosť, že niektorí boli vedení len formálne, pričom si neplatili ani členské príspevky. Výrazný krok sa urobil aj v samotnej evidencii členov, ktorá bola predtým neprehľadná a nepresná. Účastníci schôdze si chvíľkou ticha uctili pamiatku viacročného člena Mariána Sedliaka st., ktorý v minulom roku umrel. Správa o hospodárení i následná správa dozorného výboru potvrdila, že s finančnými prostriedkami sa nakladalo v súlade s príslušnými predpismi a hospodárne. V zmysle platných zásad MS udelil MO Pamätný list pri príležitosti 15-ročného členstva Erike Gulašovej, Róbertovi Gulašovi a Eve Moravčíkovej. Pamätný list za úspešnú činnosť a reprezentáciu bol udelený speváckej skupine Prameň a za trvalú podporu matičnej činnosti mestu ŽarnovicIng. A. Kazimírová (vľavo), K. Danko a Mgr. A. Benčatováa. Prítomným predsedníčka predložila základný 12-bodový plán činnosti na r. 2014 i vyrovnaný rozpočet, keď oboje pripravil výbor MO. Výročná členská schôdza ich schválila. Na 4. marca plánujú spoločne s mestom zorganizovať fašiangový sprievod a v spolupráci so ZŠ vynášanie Moreny. Podľa počasia (v marci, alebo apríli) to bude opäť matičnú vychádzku do okolia, v máji športová súťaž pre deti. Podľa záujmu zorganizujú zájazd na folklórne slávnosti v Hrušove, Východnej, alebo Detve. Zorganizujú aj jesennú vychádzku a spomienku na K. Bieleka. Samozrejme, že najmä spevácka skupina sa bude podieľať na stavaní mája, Národnom výstupe na Sitno, či vatre k SNP. Zapoja sa aj do ďalších akcií v rámci mesta, či už športových alebo kultúrnych.
V diskusii podpredsedníčka MO a členka KR Mária Balážová podrobnejšie informovala o Valnom zhromaždení MS. Primátor mesta K. Danko v úvode vystúpenia poďakoval za pamätný list a tiež veľmi kladne ocenil činnosť MO. Zdôraznil, že MS by mala byť nSpevácka skupina Prameň počas vystúpeniaositeľom národného povedomia. Kriticky sa vyjadril voči takým reláciám ako „Aj múdry schybí“. a zvlášť zdôraznil, že slovenský národ je schopný. Musíme však rozvíjať národné povedomie a zvýšiť aj sebavedomie, čo žiaľ chýba už v rodinách, či pri vzdelávaní. Každý z nás by mal byť rád, že je Slovák a rád sa vracať domov. Roland Hanus navrhol, aby sa obnovila tradícia Matičného večera v Žarnovici za účasti kultúrnych kolektívov mesta. Taktiež navrhol, aby sa pravidelne v Žarnovickom mesačníku uverejňoval článok o významnej slovenskej osobnosti.
Záver oficiálnej časti schôdze opäť spestrili členky SSk Prameň, pričom celkom na záver zaznela pieseň Slovensko krásna zem.
Už neoficiálnou časťou bolo novoročné posedenie s občerstvením vo forme slovenského hamburgera (chlieb s masťou a cibuľou) a vareného vína. Schôdze sa zúčastnilo 51 členov a ďalších 13 sa ospravedlnilo. Prítomných bolo aj 6 hostí a sympatizantov, z ktorých štyria prejavili záujem stať sa členmi MS. Aj to je dôkazom, že MO MS v Žarnovici sa svojou činnosťou stále viac dostáva do povedomia a plní svoje poslanie národnej a kultúrnej ustanovizne.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

-------------------------------------------------------------------------------

Po fašiangovom sprievode pochovali basu


Fašiangovníci pred DC seniorovNa posledný možný termín (utorok 4. marca, teda skutočné posledný fašiang, pretože ďalším už bola Popolcová streda) zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a Miestny odbor Matice slovenskej fašiangový sprievod v maskách.
Fašiangovnící sa tentoraz stretli pred kultúrnym domom a odtiaľ sprievod začal o 15.00 hod. Po prejdení časti Ul. A. Sládkoviča sa tentoraz minimálne 100-členný sprievod zastavil najskôr pred cukrárňou a potom pri DC seniorov Žarnov, kde ich privítal predseda Rady DC Ján Hajnovič st. Tam na ražeň nastokli slaninu a sprievod pohostili. Ďalšou hostiteľkou bola Mariana Ľuptáková na Májovej ulici. Potom sprievod so živou hudbou pod vedením Jaroslava Repiského ako aj harmonikárky Marty Staňovej a spevom žien Prameňa pokračoval na Ulicu slobody. Aj tu počas niekoľkých zastávok s tancom a spevom viacerí fašiangovníkov pohostili i občerstvili šiškami, koláčmi, cukríkmi, chlebíčkami i rôznymi tekutinami určenými len pre dospelých. Nasledovala ešte zastávka pri Pohostinstve Eva, pred ktorým taktiež ponúkli sprievod tekutinami. Potom ešte fašiangovníci zaspievali a zatancovali na Kľakovskej ulici a dvoch mOcenené maskyiestach na Ulici F. Kráľa kde im taktiež viacerí ponúkli občerstvenie, a isto ho bolo viac ako pred rokom. Po takmer presne dvoch hodinách, svoju približne 3-kilometrovú trasu ukončil sprievod (bol iste najväčší od obnovenia tejto tradície) pred kultúrnym domom. V jeho vestibule už všetkých čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. I keď každá maska mala svoje čaro, pre organizátorov čakalo ťažké rozhodnutie, aby vyhodnotili tie naj. Pokiaľ však minulý rok boli štyri ceny, tentoraz ich bolo pripravených šesť a vďaka RNDr. Jozefovi Žigovi pribudla aj siedma. Po „ťažkej“ porade zástupcov oboch spoluorganizátorov mohli v sále KD vyhlásiť naj masky a oceniť ich ovocnou, či sladkou odmenou. Z detí to boli „Jeseň“ (Natália Miháliková), „Čert“ (Miroslav Ižold) a „Cigánka“ (Emka Zimanová). Ocenený bol aj „Šašo“, ktorým bol podpredseda MMP Radim Vojtko. Z dospelých sa najviac páčili masky „Kominár“ (Eva Zliechovcová), „Šeherezáda“ (Margita Kotrlcová) a najväčšiu cenu za najúspešnejšiu masku získal „Novomanželský pár“, ktorý tvorili Irma Danková – ako nevesta a Pochovávanie basyEmília Rajnohová – ako ženích. Všetky masky prítomní ocenili potleskom a aplauzom navyše odmenili „Mladú nevestu“, ktorá po ocenení hodila svadobnú kyticu do publika, aby bola ďalšia „mladica“ na vydaj. V tom čase už takmer plná sála, kde boli prítomní už nielen fašiangovníci, ale desiatky ďalších záujemcov, čakala na vyvrcholenie popoludňajšieho kultúrneho programu. V podaní členov speváckeho súboru Zvončeky zo susedných Horných Hámrov nasledovalo „Pochovávanie basy“. A to bolo v novodobejšej histórií Žarnovice snáď po prvýkrát.
Takýto bol v stručnosti tohtoročný posledný fašiang v Žarnovici. Jeho účastníci potvrdili, že táto pekná ľudová tradícia má svoje čaro aj v meste. Aj keď cenami nemohli byť ocenené všetky masky, za ich prípravu i prejdenie v nich po celej trase, patrí všetkým poďakovanie. Veľká vďaka patrí aj za poskytnuté občerstvenie počas sprievodu i keď všetkých nie je možné menovite uviesť.
Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať úspešne aj ďalšie roky.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
tajomník MO MS


 ------------------------------------------------------------------------------------------

Morena skončila


Začiatok sprievoduZachovať jeden zo starých ľudových zvykov, to bol hlavný cieľ aj tohtoročného podujatia Vynášania Moreny. Keďže dlho sa za prvý jarný deň považoval 21. marec na tento termín ZŠ Žarnovica a MO MS podujatie aj naplánovali. Hoci to tentoraz bol už druhý jarný deň, to podstatu nijako nezmenilo a krásne počasie podujatiu len pomohlo.
Sprievod všetkých tried I. stupňa ZŠ Žarnovica pod vedením svojich učiteliek začal od Kľakovskej ulice o 9.45 hod. Samozrejme v jeho čele bola „Morena“ ako zosobnenie zimy. Počas disciplinovaného presunu na Námestie SNP sa pripojili ešte žiaci materskej školy a tak sprievod bol približne 240-členný, čo bolo dvakrát viac ako v minulom roku. Na Námestí SNP žiaci Program na Nám. SNPs krátkym programom „pripravovali“ Morenu na jej koniec. Potom na najbližšom oblúkovom moste Morenu vyzliekli a zapálili. Horiaca Morena následne skončila v Kľakovskom potoku a za povzbudzovania žiakov ju voda odniesla preč. Snáď aj tento tradičný rituál, ktorý sledovalo aj niekoľko desiatok okoloidúcich občanov, no i časť členov Denného centra seniorov, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu.
Za ústretovosť i úspešnú realizáciu podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým zainteresovaným učiteľkám. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej aj ako Morena padá do potokačlenke výboru Miestneho odboru Matice slovenskej. Poďakovanie patrí aj Bc. Renáte Sklenárovej zo ZUŠ, ktorá na harmonike ochotne doprevádzala kultúrny program.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS
 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

SLÁVNOSŤ VYNÁŠANIA MORENY

Fotky z archívu MŠ zachytávajú okamžiky z „účinkovania“  členiek Prameňa.21. marca predpoludním, takmer v tom istom čase ako žiaci prvého stupňa ZŠ, pod vedením svojich učiteliek, vynášali Morenu priamo v meste, boli v MŠ na Ulici Petra Jilemnického štyri členky speváckej skupiny Prameň. Ich úloha bola jednoznačná – aj tým najmenším priblížiť tradíciu vynášania Moreny. Konkrétne to bola vedúca skupiny Irma Danková, harmonikárka Marta Staňová a členky Bibiána Muhová i Emília Rajnohová. Rozprávaním i spFotky z archívu MŠ zachytávajú okamžiky z „účinkovania“  členiek Prameňa.evom a hudbou pútavo priblížili viacerým skupinkám detí túto udalosť. A deťúrence sa veru nenudili, čo je len dôkazom o perfektnom podaní tejto tradícii.

Fotky z archívu MŠ zachytávajú okamžiky z „účinkovania“  členiek Prameňa.

Ing. J. Piecka

 

----------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 69. výročie oslobodenia Žarnovice

Bc. Veroniky Adamcovej (v popredí zľava) Mgr. A. Benčatová, J. Rybár a A. Rybárová krátko pred položením venca k pamätníku.69. výročie oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou sme si v Žarnovici pripomenuli deň vopred a to v piatok 28. marca 2014 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová a členovia Jozef Rybár a Anna Rybárová. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP. Spoločne s poslankyňou NR SR Mgr. Vierou Šedivcovou položila veniec k pamätníku aj členka výboru MO MS a súčas ne členka krajskej rady MS Mária Balážová. Ďalší členovia MO MS sa spomienky zúčastnili v rámci Denného centra seniorov Žarnov.
Na fotografii Bc. Veroniky Adamcovej (v popredí zľava) Mgr. A. Benčatová, J. Rybár a A. Rybárová krátko pred položením venca k pamätníku.
 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

NA DEŇ NARCISOV PRISPELI AJ MATIČIARI

11. apríla sa konal v poradí už 18. ročník celoslovenskej verejno-prospešnej zbierky pod názvom „Deň narcisov“. Žarnovica je jediným miestom na Slovensku, kde dobrovoľníci nechodia po meste, ale majú pevné stanovište. A tam chodia tí, ktorí prostredníctvom narcisu chcú vyjadriť, že cítia spolupatričnosť, uvedomujú si potrebu spoločne vyjadriť podporu chorým a zaktivizovať zdravých, aby na svoje zdravie a starostlivosť oň nezabúdali.
Na známom stanovišti, na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou, prispievali starší, mladší, zdraví, zdravotne postihnutí, mamičky s deťmi a viacerí sa opätovne vrátili, aby prispeli ešte raz, či doniesli peniaze za niekoho iného. Medzi nimi bolo aj viacero členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Počas 10 hodín a 10 minút trvajúcej zbierky prispelo v Žarnovici približne 2400 darcov a celková suma bola 2.866,27 eur (čo je v prepočte na starú menu 86.349,25 Sk).
Nasledujúce fotografie zachytávajú aspoň časť členiek MO MS na mieste zbierky.

Mariana Ľuptáková (v strede) a Mária Balážová (vpravo) pri darovaní

 

Mariana Ľuptáková (v strede) a Mária Balážová (vpravo) pri darovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Michníková dostáva narcis

 

Oľga Michníková dostáva narcis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieroslava Kalinková darovala príspevokVieroslava Kalinková darovala príspevok

 

 

 

 

 

 

Samozrejme, že vďaka patrí všetkým darcom.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka, garant zbierky v Žarnovici
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Opäť reprezentovali na Veľkonočnom behu Žarnovica - Lukavica
E. DebnárováNa sobotu 12. apríla zorganizovalo Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica v poradí 4. ročník „Veľkonočného behu Žarnovica-Lukavica“.
Možnosť vopred sa záväzne prihlásiť počas viac ako dvoch týždňov využila necelá dvadsiatka záujemcov. V deň konania súťaže bolo síce chladnejšie ráno, ale hodinku pred začiatkom už slniečko nádherne svietilo a bolo takmer letné počasie. Aj to snáď prispelo k tomu, že i keď sa traja z pôvodne prihlásených síce neprezentovali, prišli ďalší a na spoločný štart pred čistiarňou odpadových vôd (ČOV) sa nakoniec postavilo 21 záujemcov vo veku od 3 až do 72 rokov. Medzi nimi boli aj traja zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Konkrétne dlhoročný člen MO Roland Hanus mal štartovné číslo 4, členka MO Elena Debnárová č. 18 a podpredsedníčka MO a súčasne členka krajskeR. Hanus a M. Balážováj rady Mária Balážová mala štartovné číslo 19.
Po privítaní a informáciách o trati o 10.35 hod., tradične veľkonočným korbáčom, beh odštartoval vedúci OKMaŠ MsÚ Ing. Jozef Piecka. Trať bola aj tentoraz dlhá presne tri kilometre a od ČOV viedla po moste ponad Hron po tkzn. „Cestičke lásky“ k odbočke na Prôsne a späť. Celú trať všetci bez rozdielu absolvovali v celej dĺžke a v cieli všetkých čakala odmena vo forme zlatej medaily so stuhou vo farbách mesta s nápisom názvu podujatia a džús i sladkosť na doplnenie stratených kalórií. Najrýchlejší bežec bol ešte odmenený korbáčikom a štvorica najstarších účastníkov (Roland Hanus, Jozef Hronec, Mária Balážová a Elena Debnárová) čokoládovým vajcom.
Ani tentoraz nebolo podstatným dosiahnuť čo najlepší čas, ale zvíťaziť aktívnou účasťou na športovom podujaReprezentanti MO po prevzatí ocenenítí týždeň pred Veľkou nocou. Z podaných výkonov je však zrejmé, že každý podal ten maximálny. Za to patrí všetkým obdiv i uznanie. Je potešujúce, že na tomto športovom podujatí mal opäť zastúpenie a aktívny MO MS.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

Stavanie májov


Prameňáčky pri zdobeníStavanie májov patrí azda medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným obdobiam. Už po stáročia sa vyberali mládenci do lesa, aby si tam každý pre svoje milované dievča vyťal najkrajší strom. V predvečer 1. mája sa stavali máje dievčatám ako prejav lásky a úcty. Mládenci ich zvyčajne postavili všetkým slobodným dievkam, ale okrem toho chlapec s vážnym záujmom o dievčinu ju mohol poctiť vlastným májom, ktorý sa od ostatných niečím odlišoval. Túto peknú tradíciu sa snažíme v novšej podobe zachovávať aj my.
Stavanie mája v Žarnovici začalo niekoľko minút pred 16-tou hodinou sprievodom účinkujúcich s ozdobenými brezovými vetvičkami od kultúrneho domu. V priestore stavania, v parčíku na Ul. A. Sládkoviča, už čakalo deväť členov dobrovoľného hasičského zboru pod vedením svojho predsedu Ľuboša Zimana, aby pomocou lán a rebríkov postavili máj na určené miesto. Najskôr však členky speváckej skupinyŽarnovček Prameň, ktoré sú všetky aj členkami Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici, pod vedením a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej vyzdobili tradičnými, no i nádhernými novými, stužkami vrcholec mája, ktorý aj tentoraz sponzorky poskytol Odštepný lesný závod v Žarnovici. Keďže samotný 18-metrový kmeň bol „mokrý“ a teda aj poriadne ťažký, jeho postavenie len členmi DHZ sa stalo nereálne a tak niekoľko chlapov z radov divákov sa chopilo lán, a postavenie skončilo úspešne. Za to ich asi stopäťdesiatka prítomných odmenila potleskom. Po krátkom príhovore viceprimátorky Ing. Aleny Kazimírovej, ktorá prítomným odovzdala aj pozdrav od primátora mesta Kamila Danka, sa pod postaveným májom roztancovali najmladší členovia Detského folklórneho súboru Úsmev z Hodruše-Hámrov pod vedením Ľubice Holubovej a Tatiany Prameňáčky v LukaviciZimermanovej a sprievodu harmonikárky Dariny Bartošovej. Následne sa pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej, členky výboru Miestneho odboru Matice slovenskej, predstavil už rok pôsobiaci Ľudový súbor Žarnovček, ktorého členmi sú žiaci zo ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa. Následne už s ďalším programom účinkoval Úsmev. Ľudovými piesňami program spestrila spevácka skupina Prameň i keď tentoraz mali menší časový priestor, pretože sa už blížil čas stavania mája v mestskej časti Žarnovická Huta. Aj záver programu pod „centrálnym“ májom patril súboru Úsmev.
Príchodom speváckej skupiny Prameň, za prítomnosti viceprimátorky mesta, približne o 17.15 hod. sa začalo stavanie, samozrejme už vyzdobeného, mája v mestskej časti Žarnovická Huta. Tu, hoci ako sa po „rekapitulácii“ zistilo, že bol takmer až 21-metrový, ho chlapi postavili rýchlejšie ako priamo v meste. Jeho úspešné postavenie tradične „deklarovali“ petardou.Prameňáčky v Revištskom Podzámčí
Skupina „mládencov“ pod vedením už takmer 60-ročného Jozefa Danka bola už pred 18-tou pripravená na postavenie ozdobeného mája v mestskej časti Lukavica. Po zaspievaní piesní v podaní Prameňa a taktiež za prítomnosti viceprimátorky mesta, tentoraz 15-metrový máj, postavili i napriek okolitým káblom, bez problémov a rýchlo.
V mestskej časti Revištské Podzámčie bolo plánované stavanie na 19-tu hodinu. Tradíciu postaviť ho skôr však neporušili ani tentoraz. Napriek tomu, že Prameňáčky i veceprimátorka boli na mieste pred plánovaným časom 17-metrový máj bol už na mieste a práve začínala dymiť tradičná vatra. Na rozdiel od ostatných bol kmeň mája z predchádzajúcich rokov a pripevnili len nový vrcholec. Tento bol aj najviac zo všetkých májov vyzdobenými peknými novými stužkami. Aj tu Prameňáčky spestrili podmájové stretnutie ľudovými piesňami.
I keď počas celej doby stavania májov doslovne strašili dažďové mraky, nakoniec počasie program nikde nenarušilo. Možno tak konštatovať, že tohtoročné stavanie májov dopadlo veľmi dobre a prínosom boli i vystúpenia speváckej skupiny Prameň vo všetkých mestských častiach.
 

Text a foto: Ing. J. Piecka


 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Spomienka na Deň víťazstva v Žarnovici


kladenie vencov69. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom sme si v Žarnovici pripomenuli deň vopred a to v stredu 7. mája 2014 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, členka výboru MO a súčasne členka Krajskej rady MS Mária Balážová a členka výboru MO a súčasne vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková. Výročie Dňa víťazstva na fašizmom si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP. Ďakladenie vencovlší členovia MO MS sa aktu zúčastnili v rámci delegácií MO SZPB, ZŠ a MsÚ Žarnovica.
Na prvej fotografii Bc. Veroniky Adamcovej (v popredí zľava) M. Balážová, Mgr. A. Benčatová a I. Danková krátko pred položením venca k pamätníku a druhá fotografia zachytáva okamžik, keď predsedníčka MO MS kladie veniec k pamätníku.
 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jarná matičná vychádzka


Účastníci pri KD v LukaviciPod týmto názvom pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, v spolupráci s mestom Žarnovica, prechádzku pre členov i sympatizantov vychádzku. Plánovaná trasa bola tá istá ako pred rokom. Niekoľko dní trvajúce nepriaznivé počasie, podobne ako minulý rok, neveštilo nič dobré. Ráno v sobotu 17. mája však bolo zrejmé, že počasie sa umúdrilo a vychádzka sa uskutoční. Skupinka záujemcov o pešiu aktivitu sa presne o 8.30 hod., po privítaní tajomníkom MO MS Ing. Jozefom Pieckom, mohla od ZŠ na Ul. F. Kráľa vydať na trasu. Hlavná viedla cez Okrut, tzv. Cestičkou lásky, do mestskej časti Lukavica k tamojšiemu kostolíku. Tí čo si túto asi 6-kilometrovú trasu netrúfali prejsť celú využili skratku cez Lukavický most. Všetci však mohli obdivovať rozkvitnutú prírodu, pokochať sa výhľadom na mesto i okolie, no žiaľ aj pozastaviť nad nespratníkmi, ktorí ani nie za mesiac od upratovania už dokázali svojim bordelom na viacerých miestach znečistiť priestory popri ceste. Keďže vychádzka mala aj náučný charakter úlohu sprievodkyne ochotne prijala členka výboru MO MS a vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková. I keď sa tu nenarodila, ale len „privydala“, skutočne pútavým spôsobom účastníkov podrobne oboznámila nielen s históriou tejto našej mestskej časti. Dokázala, že má dokonalý prehľad aj s mnohými skutočnosťami i zaujímavosťami. Všetkým 17 účastníkov sa na krátko zastavilo pred kultúrnym domom, kde Marek Hanus zo Žarnovickej Huty – ako jeden z najmladších účastníkov vylosoval výhercov cien tomboly. A zhodou okolností cenu získal každý. Vďaka za to patrí viceprimátorke mesta Ing. Alena Kazimírovej, MO JDS – konkrétne Márii Balážovej, predsedníčke MO MS Mgr. AnnePri teplom prameni Benčatovej, členke výboru Mgr. Melánii Ceizelovej a ďalším členom výboru, ktorí ich zabezpečili. Po tombole všetkým za účasť poďakovala predsedníčka MO MS Mgr. A. Benčatová a Irma Danková odpovedala na konkrétne otázky. To však ešte nebol záver podujatia. Aj napriek predpokladanej značne rozmoknutej pôde v okolí teplého prameňa sa podstatnejšia časť účastníkov rozhodla navštíviť ho a tak naplniť celú predpokladanú trasu, čo sa pred rokom nepodarilo. Pri samotnom prameni vyjadrili účastníci nespokojnosť s jeho terajším skutočne nelichotivým stavom. Na spiatočnej ceste do Žarnovice účastníci vychádzky neodmietli pozvanie na pohostenie u poslankyne MsZ za mestskú časť Lukavica Márii Hricovej a tak sa podujatie neplánovane predĺžilo. Účastníci však vyjadrili spokojnosť a záujem o podobné aj na jeseň. A keďže tohto sa zúčastnil aj dlhoročný člen MS Roland Hanus zo Žarnovickej Huty je zrejmé, že jesenná matičná vychádzka bude smerovať práve do tejto mestskej časti. Zo 17 účastníkov bolo 13 členov MO MS a štyria nečlenovia. Z nich počas podujatia prejavili dvaja záujem o členstvo v MO MS a tak možno konštatovať, že aj z tohto pohľadu bolo podujatie úspešné.


Ing. Jozef Piecka
Foto: autor a MO MS

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deti behali pre svoje zdravie

 Rozdávanie štartovných čísiel  V minulom roku Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, v spolupráci so Základnou školou na Ul. F. Kráľa zorganizoval pre žiakov 1. stupňa dvakrát úspešne športové podujatie pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. V pláne bolo preto obdobná súťaž aj na tento rok a konkrétny termín bol streda 28. mája, teda deň pred Detskou športovou olympiádou. V tento deň popoludní sa v areáli ZŠ stretlo až 95 žiakov 1. stupňa, aby si zmerali svoje bežecké schopnosti. Najväčšie zastúpenie mali štvrtáci. Vopred bolo dohodnuté, že behať sa bude podľa jednotlivých ročníkov a to v kategórii chlapcov i dievčat. Keďže v tento deň bolo mimoriadne horúce počasie organizátori rozhodli, že súťaž sa uskutoční na bežeckej dráhe okolo futbalového ihriska. Najskôr všetci zaregistrovaní súťažiaci prevzali štartovné čísla. Potom uDievčatá na štartež Mgr. Melánia Ceizelová a Mgr. Darina Nikodémová – ako hlavné organizátorky, spoločne s ďalšími prítomnými pani učiteľkami i viacerými rodičmi detí, mohli štartovať súťažiaci podľa jednotlivých ročníkov. A veru všetci súťažiaci vynaložili maximálne úsilie, aby trať čo najrýchlejšie prebehli. Samozrejme, že poradie bolo podľa toho ako kto dobehol do cieľa. No a kto bol podľa jednotlivých ročníkov najúspešnejší?

1. ročník:

- chlapci: 1. Samo Miler, 2. Luka Laurov, 3. Tobiaz Penz

- dievčatá: 1. Karin Melišová, 2. Aďa Pavolová, 3. Eliška Kotrusová

2. ročník:

- chlapci: 1. Dominik Miháli, Vladimír Šarközi, 3. Patrik Lučánik

- dievčatá: 1. Juliana Matušková, 2. Agáta Králová, 3. Mirka Kosejová

3. ročník:

- chlapci: 1. Heňo Mokrý, 2. Danko Halaj, 3. Michal Brestovský

- dievčatá: 1. Diana Lacová, 2. Karolína Rajnohová, Terezka Matušková

4. ročník:

- chlapci: 1. Tomáš Kováč, 2. Andrej Považan, 3. Krištof Debnár

- dievčatá: 1. Petra Suchá, 2. Dominika Kopecká, 3. Dominika Kotlárová

Dievčatá na štarteVšetky tieto trojice boli odmenené medailami a pexesom „Slávni Slováci“, resp. príveskom Matice slovenskej.

   Počas celého podujatia bola príjemná atmosféra a všetci sa navzájom povzbudzovali. Radosť zo svojho, ale aj kamarátovho víťazstva, veru neskrývali. A ten kto nevyhral? Príde nabudúce a bude „bojovať“, aby bol víťazom.

   Všetci súťažiaci behom aktívne ukázali, že nechcú len sedieť pri počítači, ale aj takto vedia prispieť pre svoje zdravie. A tak v tento deň boli víťazmi vlastne všetci.

J.P.

Foto: Archív MO MS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žarnovickí matičiari vo Východnej

            Fotografia zachytáva pohodovú atmosféru podujatiaNa 5. júla 2014 zorganizoval MO MS v Žarnovici, s finančným príspevkom Mesta Žarnovica, zájazd do Východnej, kde sa každoročne koná najväčší folklórny festival na Slovensku. Tento rok to už bol 60. ročník pod názvom Drahokamy folklóru. Na zájazd sa prihlásilo 37 účastníkov.

            Folklórny festival vo Východnej je prehliadkou ľudovej hudby, spevu, tanca, hier, zvykov, rozprávania a ľudovej poézie a tiež aj ľudových krojov, výšiviek a ostatných hmotných výtvorov ľudového umenia. V areáli amfiteátra si mohli účastníci prezrieť jarmok majstrov remesiel. Občerstviť sa mohli v Ohnisku – tento rok sa podávalo tradičné národné jedlo z Hrušova pufance (lokše) a chlieb s domácim čerešňovým lekvárom – dievčatá v hrušovských krojoch ho varili v kotlíkoch. Tieto dobroty si mohli zapiť domácou bazovicou a to všetko zadarmo. Rodičia s deťmi mohli navštíviť detský kútik na lúke Košiarik, kde sa mohli občerstviť írečitými slovenskými špecialitami. Kto má rád slovenské tance a spev, mohol sa usadiť v areáli Malej scény a obdivovať umenie folklórnych súborov z celého Slovenska. Účastníci sa mohli aj všeličomu priučiť v tvorivých dielňach. Kto chcel mať prehľad nad celým dianím festivalu, mohol vyjsť na rozhľadňu.

            Účastníkom zo Žarnovice sa vo Východnej veľmi páčilo, boli veľmi spokojní s programom festivalu v krásnom prostredí amfiteátra inšpirovaného  pôvodnou ľudovou architektúrou Liptova, nad ktorým dominuje neoficiálny symbol Slovenska - Kriváň. Túto spokojnosť mierne narušila jedna nepríjemná udalosť – porucha autobusu. Kus cesty do Východnej museli ísť účastníci pešo a návrat domov bol prerušovaný nútenými prestávkami na opravu autobusu.

 

Text a foto : Mgr. Anna Benčatová

--------------------------------------------------------------------------------------------

Národný výstup na Sitno

 Na fotografii spevácka skupina Prameň počas vystúpenia           Na nedeľu 20. júla 2014 MO MS v Žarnovici zorganizoval pre svojich členov ale aj pre nečlenov zájazd k Počúvadlu pod bájnym Sitnom opradeným mnohými povesťami – najznámejšia z nich je o Sitnianskych rytieroch ukrytých pod Sitnom, ktorí sú pripravení pomôcť slovenskému národu, keď mu bude najhoršie. Je preto symbolické, že Dom Matice slovenskej v Leviciach v spolupráci MO MS usporiadava každoročne v júli Národný výstup na Sitno. Teraz to bol už 13. ročník.

            Účastníci sa zišli v hojnom počte pred motelom aj napriek tomu, že bolo veľmi nepríjemné horúce počasie. Odmenou po úmornej ceste bola príjemná pohoda pri jazere v tieni okolitého lesa. Niektorí sa vybrali na vrchol Sitna a tí menej zdatnejší zostali na brehu Počúvadla. O 14,00 hodine sa začal kultúrny program matičnou hymnou a slávnostným príhovorom. V programe vystúpili dve spevácke skupiny – zaspievali národné i ľubozvučné ľudové piesne. Prvá vystúpila spevácka skupina z Močenka a potom náš Prameň – zaspieval pásmo piesní pretkané dojemnými slovami členky výboru MO MS a súčasne vedúcej speváckej skupiny Prameň Irmy Dankovej o láske k rodnému kraju.

            Po ukončení programu sa spevácke skupiny pomiešali s ostatnými účastníkmi Národného výstupu na Sitno a nastala skutočná ľudová veselica so spevom a tancom. O 18,00 hodine sa účastníci zo Žarnovice spokojní vracali domov. Zájazd sa uskutočnil s finančným príspevkom Mesta Žarnovica.

 

Text a foto: Mgr. Anna Benčatová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 70. výročie SNP

 

Ing. M. Svobodovej  (zľava) Mgr. A. Benčatová, E. Debnárová a M. Balážová pri kladení venca k pamätníku.Jubilejné 70. výročie Slovenského národného povstania sme si v Žarnovici pripomenuli vo štvrtok  28. augusta 2014 o 13.15 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí Slovenského národného povstania. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia v súčasnosti 85-členného Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, podpredsedníčka MO a súčasne členka krajskej rady MS Mária Balážová a členka MO Elena Debnárová. 
Na fotografii Ing. M. Svobodovej  (zľava) Mgr. A. Benčatová, E. Debnárová a M. Balážová pri kladení venca k pamätníku.

Ing. Jozef Piecka

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatra k 70. výročiu SNP

Počas úvodného príhovoru Ing. M. Števkovej   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  Slovenska (JDS) v Žarnovici boli oficiálne organizátormi stretnutia pri vatre na vrchu Skalka na počesť 70. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

  Jeho začiatok bol naplánovaný na 16.00 hod. vo štvrtok 28. augusta, s tým, že vtedy sa začne vatra stavať. Niekoľko dní trvajúce dažde však podnietili členov DHZ, aby ju postavili z dostupných zdrojov dreveného materiálu už  deň vopred. Našťastie počasie sa v v ranných hodinách v deň stretnutia umúdrilo a popoludní bol aj terén suchší a prístupnejší. Prví účastníci sa tak nad Žarnovicou v avizovanom čase začali schádzať k už pripravenej vatre.

Prítomných účastníkov privítala a s významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO a v súčasnosti už aj podpredsedníčka Oblastného výboru (OblV) SZPB a súčasne členka MO MS Ing. Mária Števková.

Následne členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali hymnu SR a predseda DHZ Ľuboš Ziman zapálil vatru. V ďalšej časti Ing. M. Števková uviedla komu pri príležitosti 70. výročia SNP Ústredná rada (ÚR) SZPB i OblV v Žiari nad Hronom udelili Čestné uznanie. ÚR takto ocenila Mesto Žarnovica a poslankyňu NR SR Mgr. Vieru Šedivcovú. OblV ocenil: Okresnú organizáciu JDS Žarnovica, DHZ Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Spevácku skupinu Prameň zo Žarnovice a Ing. Jozefa Piecku a pri príležitosti životných jubileí aj troch členov ZO SZPB v Žarnovici medzi ktorými bola aj členovia MO MS Vieroslava Kalinková a Jozef Lipiansky. Prítomným jednotlivcom i zástupcom organizácií ocenenia následne aj odovzdala. Ľudovými i partizánskymi pesničkami pokračovali Prameňáčky a obohatením oproti predchádzajúcim rokom boli vystúpenia kynológov. S ukážkami výcviku psov sa predstavili Ľuboslav Kalinka zo Žarnovice a Jozef Juhás z Tekovskej Breznice, obaja členovia Kynologického klubu v Tekovskej Breznici. Ich vystúpenie bolo prítomnými viackrát ocenené potleskom. Prítomných zaujala aj z televízie známa Adriana Wolfová z Novej Bane so svojou Selly, pričom ako poslúcha pri vystúpení cez prekážky si mohlo vyskúšať viacero detí. Medzitým sa všetci mohli zapojiť do súťaže o svojho najkrajšieho a so svojimi i zapožičanými aj do súťaže o najlepšie lietajúceho šarkana. Samozrejme, že súťažili deti za pomoci rodičov, či starých rodičov.

Všetci zaevidovaní sa mohli občerstviť cesnakovníkmi i nejakými tekutinami od organizátorov. Deti dostali aj balóniky.  Ďalšie chvíle pri vatre prítomní využili opekaním špekáčikov a keďže tentoraz nebol oheň až taký veľký mohli tak urobiť už takmer od začiatku zapálenia vatry. K vatre postupne prichádzali ďalší, hoci len na krátko. Účastníkov prišla osobne pozdraviť aj poslankyňa NR Mgr. Viera Šedivcová. Postupne sa pri nej vystriedalo viac ako 160 účastníkov, pričom minimálne tretina z toho boli deti. Celková účasť tak bola väčšia ako minulý rok.

   V mene organizátorom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave i samotnom podujatí podieľali, vrátane nemenovaných sponzorov a taktiež súkromným osobám, ktoré umožnili prechod cez svoj pozemok, resp. umožnili na ňom vatru urobiť. Bolo to v poradí už štvrtýkrát po sebe. Všetci zainteresovaní veria, že na počesť hrdinov SNP bude zorganizovaná aj v budúcom roku.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Matičného večera v Žarnovici sa zúčastnil aj predseda MS

 

  Diplomom MO ocenení členovia Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici zorganizoval na nedeľu 7. septembra podvečer do miestneho kultúrneho domu Matičný večer. Ten sa uskutočnil po mnohých rokoch, aj vďaka dotácie z rozpočtu mesta, na základe podnetu jedného z členov na januárovej výročnej schôdzi.

    Večer začal Hymnou Matice slovenskej, ktorú zaspievala spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. Potom Janka Brigantová predniesla báseň Veroniky Koleničovej Moje Slovensko! a  Roland Hanus, ktorý spolu s I. Dankovou podujatie moderovali, privítal hostí, členov i sympatizantov. Hosťami podujatia boli: predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD., poslankyňa NR SR a MsZ v Žarnovici Mgr. Viera Šedivcová, poslanec Zastupiteľstva BBSK a primátor mesta Kamil Danko, jehPo odovzdaní významných ocenení MSo zástupkyňa Ing. Alena Kazimírová a prítomní poslanci MsZ. Nasledoval príhovor predsedníčky tohto v súčasnosti 85-členného MO Mgr. Anny Benčatovej, ktorá pripomenula stručne históriu MO, tohtoročné uskutočnené i do konca roka plánované podujatia. Potom traja, zo štyroch v tomto roku novoprijatých členov MO, a to konkrétne Jozef Lipiansky, Marta Pavlíková a Mária Šebianová, prevzali priamo z rúk predsedu MS nové členské preukazy. Od roku 2012, keď  vedenie MO začalo pracovať v novom zložení, sú členovia, ktorí sa dožívajú okrúhlych životných jubileí (50, 60, 65,70,... rokov) uctení písomným blahoželaním MO. V tomto roku sa takéhoto jubilea Počas večeradožili 14 (E. Šaligová, Ing. J. Šavolt, K. Šavoltová, V. Kalinková, H. Pomekáčová, M. Pavlíková, Ing. M. Števková, M. Luptáková, B. Muhová, A. Gontková, I. Danková, M. Babincová, M. Koklesová a J. Lipiansky). Prítomným blahoželanie a „srdiečkový“ prívesok MS odovzdala predsedníčka MO spoločne s tajomníkom MO a osobne zablahoželal predseda MS Ing. M. Tkáč, PhD. Nasledovalo Živjó i ďalšie dve piesne v podaní Prameňa ako blahoželanie formou piesne. Šesť členov MO bolo za prácu v miestnom odbore ocenených Diplomom MO. Tieto ocenenia si od vedenia MO prevzali Erika Gulašová , Mgr. Melánia Ceizelová, Elena Noví členovia spoločne s predsedom MS a predsedníčkou MODebnárová, Roland Hanus, Sidónia Kucharíková a Bc. Renáta Štefanková a zablahoželal im aj predseda MS, ktorý sa následne prihovoril k prítomným. Predseda MS, ktorý na podujatie prišiel aj so 17-ročným synom Andrejom, v krátkom príhovore zdôraznil význam MS a uviedol aj niektoré súčasné problémy. Taktiež požiadal, aby na takéto budúce podujatie členovia vzali so sebou aj rodinných príslušníkov a najmä deti, či vnúčatá. Predseda MS potom odovzdal významné ocenenia MS, ktoré boli udelené na návrh MO. Matica slovenská pri príležitosti 1120. výročia smrti kráľa Svätopluka a 150. výročia narodenia Andreja Hlinku udelila Tohtoroční jubilantiPAMÄTNÝ LIST PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ Irme Dankovej pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS. Za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby STRIEBORNÚ CENU MS predseda MS odovzdal speváckej skupine Prameň a Marte Staňovej a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS členke krajskej rady a podpredsedníčke MO Márii Balážovej. K prítomným sa prihovorila aj poslankyňa NR SR Mgr. V. Šedivcová a prácu MO ocenil primátor mesta K. Danko. Po rozhovore s riaditeľkou DMS v Šuranoch a vedúcou humorno-spevácke skupiny Mrchane z Bánova nasledovala neoficiálna časť programu. V hodinovom programe vystúpili MrchaneMrchane spoločne s malou dychovou kapelou Kesanka. Potvrdili výbornú atmosféru a svojimi piesňami rozveselili všetkých prítomných. Na záver spoločne s Prameňáčkami a vlastne i podstatnou časťou publika zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Na Kráľovej holi.

   O tom, že sa Matičný večer vydaril svedčia poďakovania viacerých z približne stovky účastníkov pri odchode z kultúrneho dome. To je podnetom, aby ho MO v Žarnovici zorganizoval aj v budúcom roku kedy si pripomenieme 95. výročie jeho vzniku a súčasne aj 25. výročie obnovenia jeho činnosti.

 

Text a foto: Ing. J. Piecka, tajomník MO MS

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Matičiari na Dňoch mesta Žarnovica

Pohostenie v „krčme“   V dňoch 12.-15. septembra sa v Žarnovici, vôbec po prvýkrát, uskutočnili Dni mesta. Svojou mierou prispeli aj členovia tamojšieho MO, predovšetkým členky speváckej skupiny Prameň.

   V sobotu 13.9. dopoludnia  ponúkali z „krčmy“ členky MO ako aj „hlavný krčmár“, člen MO Roland Hanus,  okoloidúcich i účinkujúcich v Povesti o krásnej Turkyni rôznymi sladkými dobrotami, ktoré pripravili členky speváckej skupiny Prameň, no i tekutinami. A o tom, že všetkým chutilo svedčí aj skutočnosť, že pohostenie sa rýchlo minulo.

   V nedeľu 14.9. popoludňajší pPočas vystúpenia Prameňarogram moderovala vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková a speváčky tejto skupiny úspešne účinkovali aj v hlavnom programe pred folklórnym súborom Šumiačan.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičná vychádzka do Žarnovickej Huty

   Informácie na Muchovom vŕškuMiestny odbor Matice slovenskej Žarnovica zorganizoval v rámci Európskeho týždňa mobility Jesennú matičnú prechádzku. Tá sa uskutočnila v sobotu 20. septembra, teda tri dni pred oficiálnym začiatkom jesene.

  Skutočne nenáročná trasa viedla od ZŠ na Ul. F. Kráľa po Ulici slobody na Muchov vŕšok a do mestskej časti Žarnovická Huta. Príjemným prekvapením bolo členkou MO MS Annou Mištíkovou z Ulice slobody  podané občerstvenie, ktoré pripravila práve preto, že sa vychádzky nemohla zúčastniť. Po celej trase bolo viacero zastávok, na ktorých člen MO MS Roland Hanus zo Žarnovickej Huty podrobne informoval o histórii Pivára, Tehelne i samotnej Žarnovickej Huty. Niektoré informácie doplnili aj Mgr. Mária Husárová a Elena Debnárová. R. Hanus o ďalších skutočnostiach informoval priamo aj v Žarnovickej Hute. Jej vznik súvisel s nesmiernym rozmachom baníctva na začiatku 18. storočia. Dvorská komora vo Viedni v roku 1738 rozhodla, že huta sa začne stavať a tak už v júli 1740 sa začalo pracovať. 14. marca 1741 bolo definitívne rozhodnuté, že Žarnovická Huta bude slúžiť výhradne ako „strieborná huta“.  Huta sa vyvíjala celé desaťročia, tak ako okolité obce, ovplyvňovaná dvoma vojnami, či inými skutočnosťami až do dnešnej podoby. Nemožno nespomenúť, že tradície, ktoré si samotní obyvatelia Huty vybudovali, boli priateľstvo, pohostinnosť a iné dobré ľudské vlastnosti. Pripomenúť treba mená významných osobností, ktoré v Hute pôsobili, alebo sa narodili. Bol to Michal Höring – Pri Zvonex-e v Žarnovickej Hutevýznamný banský odborník a pedagóg, od r. 1804 správca huty, či Gizela Kocoureková – spisovateľka narodená v Hute 2. apríla 1892, písala autobiografické poviedky z chudobného detstva v Hute, ktoré boli sfilmované. Žarnovická Huta je vlastne bránou do prekrásnej Kľakovskej a Pílanskej doliny. Ďalšie informácie, vrátane súčasných podnikateľských aktivít občanov Huty, z ktorých je snáď všetkým najviac známy Zvonex – Michala Trvalca, poskytol R. Hanus aj v budove bývalej školy v Žarnovickej Hute. Tam prechádzka oficiálne skončila a najmladšia účastníčka, ktorou bola tentoraz 8-ročná Natálka Popracová, vylosovala tombolu, v ktorej bolo presne desať cien, t.j. toľko ako počet účastníkov. Vecné ceny okrem MO MS a jej predsedníčky Mg. Anny Benčatovej venovala aj viceprimátorka mesta Ing. Alena Kazimírová. Dvojica najmladších, t.j. N. Popracová a Š. Debnár, zhodou okolností len oni sa zúčastnili ako nečlenovia MS, boli odmení aj pexesom Slávni Slováci.

    Akcia bola skutočne dobre pripravené, vrátane poskytnutím množstva informácií, len škoda, že účasť bola taká slabá. Niektorí snáď išli na iné podujatie, iných možno odradilo raňajšie nejasné počasie, či zdravotný stav. Počasie nakoniec bolo na prechádzku optimálne a potešujúca je účasť predsedu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Ing. Jozefa Husára, CSc. či skutočnosť, že trasu prešla aj 82-ročná Oľga Danková. Tá dokonca bola jednou z tých čo pešo prišla aj späť do Žarnovice.

    Účastníci touto prechádzkou aspoň malou čiastkou prispeli k tohtoročnému Európskemu týždňu mobility. A v rámci Žarnovice to vlastne tentoraz bola pri tejto príležitosti jedna z mála aktivít.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

tajomník MO MS žarnovica

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uctili sme si pamiatku Karola Bieleka I. slovenského školského inšpektora

 

  Na fotografii účastníci spomienky pri hrobe K. Bieleka Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici, v spolupráci s Mestom Žarnovica, zorganizoval už po druhý raz spomienku na Karola Bieleka – I. slovenského školského inšpektora. Tá bola popoludní 24. novembra, t.j. deň pred 78. výročím jeho úmrtia, o 13.00 hod. na cintoríne v Žarnovici. Tentoraz mu úctu prišla dať skupinka členov MO MS, sympatizantov a zástupcovia žiakov IV. A triedy ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa pod vedením ich triednej učiteľky a súčasne členky výboru MO MS Mgr. Melánie Ceizelovej. Medzi prítomnými bola však aj členka Krajskej rady a súčasne podpredsedníčka MO Mária Balážová i súčasný kronikár mesta Ing. Jozef Treščák. Na začiatku spomienky predniesla Janka Brigantová báseň Náhrobný kameň od Ing. Mariána Šeba. Potom tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka prítomných bližšie oboznámil o tom kto to vlastne K. Bielik bol.

   Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiše neďaleko Žiliny. Študoval na gymnáziu a prípravke v Žiline, Kláštore pod Znievom a v Trnave, kde v roku 1879 získal učiteľský diplom. Do roku 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom Novom Meste. Ďalších 55 rokov však pôsobil v našom regióne, z toho 38 rokov bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v obci Trubín (teraz Lovčica-Trubín). Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba školského inšpektora vo Sv. Kríži pri Hrone, do ktorej bol poverený 18. júna 1919 a to s pôsobnosťou pre celú vtedajšiu Tekovskú župu. Po jeho odvolaní a nahradení Š. Pritzom pracoval ešte ako jeho zástupca. Neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie. V novo sa formujúcej republike pedagogická teória bola v troskách, neboli pripravení učitelia, neexistovala pevná norma spisovnej slovenčiny, nebolo učebníc... Svojou publicitou, prednáškami pre rodiny i nových úradníkov dvíhal vzdelanosť, výchovu, mravnosť. A to v čase menovania mal už 62 rokov.

   K. Bielek nebol iba odborník – bol veselý, obľúbený, charakterný človek. Bol aj výborným klaviristom, krátkymi prstami vyludzoval želané melódie, ktorými neraz spestroval aj učiteľské stretnutie. Jeho návšteva v škole bola akoby prišiel starostlivý otec. Miloval deti, ctil si učiteľov – kládol im na srdce využívať hru a individualitu detí, mal prirodzenú autoritu. Nerád sa dal vyvážať kočom, často chodil pešo ako turista. Snáď bez nadsadenia možno povedať, že bol priekopníkom humanizácie školstva, jeden zo vzácnych pilierov slovenskej pedagogiky. Stručne za neho hovorí (aj dnes) jeho životné motto: „Čo zmôže veľa vedomia bez svedomia?“

   V závere spomienky predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, spoločne s dvojicou z prítomných žiakov, položili na hrob K. Bieleka veniec. Všetci prítomní si pri zapálených sviečkach jeho pamiatku uctili chvíľkou ticha.

-jpc-

Foto: VC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prameňáčky tradične hodnotili

   Vedúca skupiny I. Danková s ocenením „Srdce na dlani“.Členky speváckej skupiny Prameň v ročných intervaloch pravidelne hodnotia svoju činnosť a inak tomu nebolo ani tentoraz. Za týmto účelom sa stretli v Obradnej sieni MsÚ v Dolnom kaštieli popoludní 25. novembra.

   Na stretnutie prijali pozvanie aj hostia. Konkrétne to bola zástupkyňa primátora Ing. Alena Kazimírová, členka predsedníctva OO JDS Jarmila Tillerová i vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a súčasne aj tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka, ktorý sa zúčastnil druhej časti.

   Vedúca skupiny Irma Danková stručne zhodnotila ročnú činnosť od predchádzajúceho hodnotenia, ktoré bolo 20. januára 2014. Už 21.1. účinkovali na výročnej členskej schôdzi MO MS, 14.2. na podujatí klubu dôchodcov, 4.3. na fašiangovom sprievode, 7.3. na MDŽ v n.o. Samaritánka,... Do tohto stretnutia to bol 28-krát a do konca roka boli naplánované minimálne štyri ďalšie. Ťažko niektoré vystúpenia dať nejako do popredia, ale je potrebné spomenúť, že tradične to bolo napríklad na Národnom výstupe na Sitno na Počúvadle, ale nechýbali na Matičnom večeri MO MS, Dňoch Žarnovice, benefičnom koncerte, atď. Okrem toho sa na skúškach stretli až 21-krát. A to je skutočne nádherná bilancia.

Vedúca spomenula aj niektoré ocenenia skupiny. Boli to:

- Pamätný list MO MS za úspešnú činnosť a reprezentáciu

- Čestné uznanie pri príležitosti 70. výročia SNP, udelené ÚR SZPB a OblV SZPB,

- Strieborná cena MS, ktorú na Matičnom dni 7.9.,  za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie  propagovanie národnej tvorby, prevzali priamo od predsedu MS Ing. M. Tkáča, PhD,

- Ďakovný list OO JDS Žarnovica na prehliadke FS seniorov  v Hronskom Beňadiku.

Striebornou cenou MS bola ocenená aj Marta Staňová, bez ktorej harmonikárskeho doprovodu si to asi už nikto nevie predstaviť.

    Za činnosť skupiny sa poďakovala a ďalšie úspechy popriala viceprimátorka mesta Ing. A. Kazimírová i členka predsedníctva OO JDS J. Tillerová. Za úspešnú reprezentáciu mesta i MO MS poďakoval aj Ing. J. Piecka, ktorý doplnil skutočnosť, že vedúca skupiny I. Danková obdržala v tomto roku až tri významné ocenenia. Bol to Pamätný list predsedu MS pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS, ktorý  jej odovzdal osobne predseda MS na Matičnom dni v Žarnovici. 10. októbra jej riaditeľ Seniorského informačného centra Miroslav Bertovič a poslankyňa NR SR Mgr.  Viera Šedivcová v H. Beňadiku odovzdali ocenenie „Srdce na dlani“. 23. októbra I. Danková v Žiari nad Hronom, na pôde POS, prevzala ocenenie „Dotyky múz“ udelené za rozvoj kultúry. Aj toto svedčí o aktivite skupiny Prameň pod vedením I. Dankovej. Škoda, že najmä zo zdravotných dôvodov, sa počet aktívnych členiek skupiny postupne znižuje. V súčasnosti si však podujatia v meste, či okolí, bez tejto skupiny ani nie je možné predstaviť. O to viac treba podporiť iniciatívu na vydanie CD skupiny. To by sa malo zrealizovať práve v nastávajúcom roku aj s finančnou  podporou Mesta Žarnovica. Aká však bude realita uvidíme v nastávajúcom období, pretože to rozhodne nebude jednoduché.

    Členky speváckej skupiny Prameň svojou aktivitou neustále dokazujú nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote MO MS a samozrejme aj Mesta Žarnovica a za svoju doterajšiu činnosť si jednoznačne zaslúžia nielen obdiv, ale aj poďakovanie a úctu.

   Na fotografii vedúca skupiny I. Danková s ocenením „Srdce na dlani“.

Text a foto: Ing. J. Piecka, tajomník MO MS

 

erb ZCMESTO ŽARNOVICA POSKYTLO V ROKU 2014 Z ROZPOČTU MESTA FINANČNÚ DOTÁCIU V SUME 620,- EUR.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka