Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

2017

Základný plán na rok 2017 – Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského
P.č.NázovTermín
01.Spomienka na K. Bieleka I.slov. šk. inšpektora TŽ (160.výr. narodenia)január (15)
02.Valné zhromaždeniejanuár (26)
03.Fašiangový sprievod v maskách február (28)
04.Vynášanie Morenymarec (21)
05.Spomienka na oslobodenie mesta – účasť delegáciemarec (29)
06.Jarná matičná vychádzka do okoliaapríl (8)
07.Stavanie Mája – účasť speváckej skupiny Prameňapríl (28)
08.Spomienka na Deň víťazstva – účasť delegáciemáj (5)
09.Športová súťaž pre detimáj (24)
10.Zájazd na FS vo Východnejjúl (1)
11.Národný výstup na Sitno – účasť speváckej skupiny Prameňjúl (16)
12.Spomienka na výročie SNP – účasť delegácieaugust (28)
13.Vatra k SNP – účasť speváckej skupiny Prameňaugust (28)
14.Výstup na Pustý hradseptember (2)
15.Dni mesta – účasť speváckej skupiny Prameňseptember (8-9)
16.Matičný večeroktóber (22)
17.Príležitostná účasť na ďalších (2 – 3) podujatiach organizovaných MSpočas roka

Schválený uznesením č. II./12 Valného zhromaždenia MO MS konaného dňa 26.1.2017

Členky skupiny a hostia v KD v ŽarnoviciSpevácka skupina Prameň hodnotila

Býva už tradíciou, že členky speváckej skupiny Prameň, ktorá vznikla v roku 2001 a od roku 2005 pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Žarnovici, sa vždy na začiatku roka stretnú, aby zhodnotili uplynulý rok. Nie inak tomu bolo aj tentoraz. Stretli sa v pondelok 9. januára v Kultúrnom dome v Žarnovici. Pozvanie zúčastniť sa ako hostia prijali zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ Jarmila Tillerová a vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. Jozef Piecka, ktorý v úvode predniesol prípitok, poďakoval za ich účinkovanie na podujatiach v meste i reprezentáciu mesta a zaželal, aby im to „spievalo“ aj počas celého nasledujúceho roka. Následne sa za činnosť poďakovala aj zástupkyňa primátora mesta, predsedníčka MO MS, ktorá skupine venovala Veľký slovník najznámejších ľudových piesní,  a za spoluprácu pri podujatiach ZPOZ-u sa poďakovala aj jeho tajomníčka. Mesto ocenilo písomným poďakovaním za účinkovanie na kultúrnych podujatiach v meste a za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry počas roka 2016 vedúcu skupiny Irmu Dankovú a členky Martu Staňovú, Ľudmilu Chmolovú, Alžbetu Jobovú, Bibianu Muhovú, Emíliu Rajnohovú, Jolanu Tencerovú a Lýdiu Tomčányovú a za účinkovanie na kultúrnych podujatiach v meste počas roka 2016 členky Zlaticu Gontkovú, Magdalénu Matyášovú, Helenu Pomekáčovú a Martu Vozárovú. Tieto ocenenia im odovzdal Ing. J. Piecka a speváčky boli ocenené aj vecným darom, ktorým im odovzdala Ing. A. Kazimírová. S konkrétnou činnosťou prítomných oboznámila vedúca I. Danková, ktorá uviedla, že hoci pribudli dve nové členky, jedna žiaľ umrela, a tak ich je v súčasnosti rovný tucet. Pamiatku 21. júna 2016 zosnulej členky Magdy Gulašovej si prítomní uctili minútou ticha. Členky sa počas uplynulého roka na pravidelných skúškach stretli 33-krát. Absolvovali pritom ešte 32 vystúpení a 3 stretnutia. Je to skutočne úctyhodný počet.  Boli to fašiangové vystúpenia, výročné schôdze rôznych organizácií, účinkovanie na podujatiach mesta ako Fašiangový sprievod, Stavanie májov, Dni mesta, Vianočné trhy,... Vystupovali aj v Hrabičove, Voznici, či družobnej Trstenej, kde to bolo vlastne už za medzinárodnej účasti. Piesňami spríjemnili chvíle viacerých občianskych obradov. A keďže Prameň si vedie i vlastnú kroniku, doteraz eviduje už viac ako 650 vystúpení. Z každého jedného sa odráža ich žáner a to ľudová a znárodnelá pieseň a na rôzne príležitosti si pripravujú vlastnú tvorbu – či už báseň, alebo pieseň. Samozrejme, že k činnosti potrebujú aj materiálne zabezpečenie, no a okrem prostriedkov z MS, či iných zdrojov ešte dávajú aj vlastné finančné prostriedky. To inšpirovalo prítomných hostí a každý prispel určitou finančnou sumou.

   Na stretnutí si členky „prebrali“ aj to kde by mohli vystupovať počas nasledovného roka. V ňom ich dve členky oslávia 70. narodeniny a jedna 60-ku. Predpokladajú účinkovať na minimálne takom množstve podujatí ako dosiaľ. No a ich doterajšie pôsobenie dáva záruku, že budú súčasťou kultúrneho života a to nielen v Žarnovici. To najbližšie bolo už vystúpenie na VZ MO MS vo Zvolenskej Slatine 13. januára.

Text : Ing. Jozef Piecka

Foto:  Mgr. Miroslava Škreková

-------------------------------------------------------------------------------------

Prameňáčky vo Zvolenskej Slatine

 Prameňáčky Miestny odbor MS vo Zvolenskej bol zaregistrovaný v roku 1934 a jeho činnosť obnovená v roku 2003. V piatok 13. januára 2017 sa teda konalo jeho v poradí už šieste valné zhromaždenie. Jeho rokovanie účasťou poctil predseda  Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič. Za zmienku stojí skutočnosť, že predsedom toho MO je Mgr. Marek Hanuska, ktorý je súčasne tajomníkom MS a povereným riaditeľom DMS v Banskej Bystrici. No a pre náš MO je tou najpodstatnejšou skutočnosť, že bola pozvaná Spevácka skupina Prameň. Tá pozvanie neodmietla a pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej obveselila prítomných ľudovými piesňami, no samozrejme „odspievala“ aj Hymnu SR i MS. A Prameňáčky mali pritom aj podporu predsedníčky MO MS v Žarnovici Mgr. Anny Benčatovej, ktorá sa ako hosťka tohto VZ taktiež zúčastnila.

Ing. Jozef Piecka

Foto : Mgr. Marek Hanuska

--------------------------------------------------------------------------------------

Uctili sme si pamiatku Karola Bieleka

 

 Členky delegácie MO MS (zľava) I. Danková, M. Balážová, M. Ceizelová, D. Nikodémová a A. Benčatová) počas spomienky  Na pietnej spomienke, ktorá sa pri zrekonštruovanom pomníku a hrobe Karola Bieleka, prvého slovenského inšpektora Tekovskej župy v.v. , uskutočnila 24. novembra 2016, v podvečer 80. výročia jeho úmrtia na cintoríne v Žarnovici, bolo spomenuté, že matičiari sa pri hrobe opäť stretnú už v januári. A tak sa stalo aj napriek zime a značnému množstvu snehu, ktorý  predtým iniciatívne zo samotného hrobu i najbližšieho okolia odstránila predsedníčka MO MS.

    Pamiatku 160. výročia narodenia Karola Bieleka si presne v deň tohto okrúhleho výročia, t.j. v nedeľu 15. januára o 14.30 hod., tentoraz uctila 6-členná delegácia vedenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici v zložení: Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka, Mária Balážová – podpredsedníčka, Ing. Jozef Piecka – tajomník a člen KR MS, Mgr. Melánia Ceizelová – členka výboru. Irma Danková – členka výboru a vedúca Speváckej skupiny Prameň a Mgr. Darina Nikodémová – predsedníčka dozorného výboru MO MS. Prítomní matičiari si pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského školstva uctili zapálením sviečok a minútou ticha.

Text a foto: Ing. J. Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŽARNOVICKÝCH MATIČIAROV ZA ÚČASTI RIADITEĽA ČLENSKÉHO ÚSTREDIA MS

 

Riaditeľ ČÚ MS Dr. M. Fejto  odovzdáva preukaz novému členovi M. Maslenovi   Vo štvrtok 26. januára sme sa stretli na valnom zhromaždení (VZ). To sa konalo v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. Aj tentoraz bolo skutočne čo hodnotiť.

    Z poverenia  výboru MO rokovanie otvoril a aj viedol tajomník MO a člen Krajskej rady MS BBSK Ing. Jozef Piecka. Následne zaznela Hymna SR. Tú spievali tak členky speváckej skupiny Prameň ako aj väčšina prítomných. Predsedajúci potom privítal hostí a to riaditeľa ČÚ MS PhDr. Martina Fejka a pracovníka DMS v Banskej Bystrici Mgr. Ondreja Smutného a všetkých členov i sympatizantov.  Uviedol, že končí štvorročné funkčné volebné obdobie a to je tým podstatným pre konanie VZ. Po odsúhlasení pracovných komisií a overovateľa zápisnice riaditeľ ČÚ MS a predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová odovzdali preukaz MS a pamätný list novému členovi Milanovi Maslenovi.

   Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka MO a to opäť netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom aj tentoraz zaujalo. No a hodnotenie bolo vlastne najdlhším bodom programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, veď aj na minuloročnej VČS bol ako základný plán prijatý v 17 bodoch.  MO bola opäť spoluorganizátorom Fašiangového sprievodu, či vatre k SNP. Členovia sa zúčastnili väčšiny oficiálnych podujatí v meste. Zorganizovali jarnú vychádzku, či v spolupráci so ZŠ súťaž pre deti pod názvom Deti behajú pre svoje zdravie i pochovávanie Moreny i Moreniaky. Zorganizovali zájazd do Východnej na 62. ročník Folklórnych slávností, zúčastnili sa ďalších podujatí v meste i v rámci kraja. Opätovne zorganizovali Matičný večer, ktorého sa zúčastnili viacerí hostia. Členovia boli aktívnymi prispievateľmi počas celoslovenskej zbierky Deň narcisov, po štvrtýkrát oficiálne zorganizovali pietnu spomienku na I. Predsednícky stôl počas správy o hospodárení, ktorú predniesla Bc. R. Štefanková. Na fotografii sú ďalej (zľava) Mgr. D. Nikodémová, Ing. J. Piecka, Mgr. A. Benčatová a PhDr. M. Fejko slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka, ktorý je pochovaný v Žarnovici. Navyše, vďaka dotácie z rozpočtu mesta Žarnovica, zabezpečili opravu jeho hrobu a pomníka. Stále výborné meno, a to nielen MO MS, ale i mestu stále robí SSk Prameň. Veď počas minulého roka pri rôznych príležitostiach účinkovali presne 33-krát a absolvovali aj prvé medzinárodné podujatie v družobnom meste Trstená. Je už nepredstaviteľné, že bez skupiny by nebolo možné stavanie mája, keď v minulom roku opäť spievali nielen v meste, ale aj v jednotlivých častiach. Nechýbali na dňoch Žarnovice, Matičnom večeri, vianočných trhoch, atď.  Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú prečítala jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, je zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Snáď treba spomenúť, že činnosť mohla byť zabezpečená aj vďaka finančnému príspevku mesta v sume 2750,- €, ktoré boli použité najmä na náklady pri oprave hrobu a pomníka K. Bieleka. Ako uviedol predsedajúci: „Žiaľ k životu patrí aj smrť.“ a tak prítomní si chvíľkou ticha uctili členku MO a súčasne dlhoročnú členku speváckej skupiny Prameň Magdalénu Gulašovú, ktorá umrela 21. júna 2016.

   Prítomní jubilanti (zľava) M. Reginová, R. Hanus, M. Matyášová, I. Kunský, M. Adamová, M. Balážová, M. Vozárová, M. Sedliak a riaditeľ ČÚ MSInformáciu o činnosti od VZ v roku 2013 dal tajomník MO. O. i. uviedol, že od r. 2013 prijali spolu 25 nových členov, takže v súčasnosti má MO 87 členov. Pokiaľ by tomu tak nebolo tak by mali k dnešnému dňu len 62 členov. Dôvodov, že aj pri takom počte prijatí nových členov, je súčasný stav 87 členov je, že  sa niektorí zo Žarnovice odsťahovali, neprejavili záujem byť ďalej členmi aj z vekových či zdravotných dôvodov, no a žiaľ niekoľkí aj umreli, no taká je realita. Môžu sa však pochváliť tým, že napríklad členom je predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, predseda Rady DC Žarnov Ján Hajnovič, predseda OO JDS Ing. Jozef Husár, CSc., podpredsedníčka ZO SZPB v Žarnovici Ing. Mária Števková, či riaditeľka ZŠ Mgr. Gabriela Debnárová. Tajomník MO ďalej uviedol: „ Aby sme mohli podujatia organizovať boli potrebné aj finančné prostriedky a je zrejmé, že z ročného členského, t.j. cca 130,- € by to nebolo možné. Za poskytnutie finančných prostriedkov patrí vďaka najmä mestu Žarnovica, ktoré nám poskytlo dotácie : v r. 2013   550, - €, v r. 2014   620, - €, v r. 2015  5000,- € a v minulom roku 2750, €, teda spolu za 4 roky to bolo až v 8920,- €. Je zrejmé, že najmä vydanie CD speváckej skupiny Prameň v r. 2015 a oprava hrobu a pomníka K. Bieleka v minulom roku by to nebolo možné. Treba uviesť, že počas uplynulých 4 rokov sme dostali aj dotácie z MS a to konkrétne v r. 2013, vtedy boli dve, jedna v sume 40,- € na projekt „Matica žiakom – Časť účastníkov VZdeti behajú pre svoje zdravie“ a druhá v sume 120,- € na projekt „Účinkovanie speváckej skupiny Prameň“, teda spolu to bolo 200,- €. V roku 2014 sme vzhľadom na skúsenosti a väčšie papierovanie, ako výsledok v roku predchádzajúcom, o dotáciu nepožiadali. V roku 2015 sme dostali 250,- € na CD a v minulom rok 150,- € na Matičný večer. Spolu za 4 roky to teda bolo 520,- €, no a to je menej ako v ktorýkoľvek rok od mesta. Za štyri roky sme teda získali dotácie v celkovej sume 9440,- €, pričom keď to zoberieme percentuálne tak mesto Žarnovica nám poskytlo z tejto sumy 94,49 % a MS 5,51 %.”

   Pred štyrmi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí boli uctení písomným blahoželaním a to už na začiatku roka, práve na VČS, či VZ. Takýmito tohtoročnými jubilantmi je 18 členov (50, 55, 60, 65, 70, 75 a 85- roční) : Eva Antalová, Marián Sedliak, Alena Necpalová, Marta Vozárová, Jarmila Tillerová, Milan Tiller, Emília Vodnáková, Mária Adamová, Milan Baláž, Mária Balážová, Ľudmila Chmolová, Ivan Kunský, Lýdia Tomčányová, Magdaléna Matyášová, Roland Hanus, Anna Mištíková, Magda Reginová a Oľga Danková. Prítomným jubilantom blahoželanie i kľúčenku MS odovzdala predsedníčka MO spoločne s riaditeľom ČÚ MS a Prameňáčky zaspievali „Živijo“.

    Plán na tento rok, ktorý je MS vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, predložila predsedníčka MO.  Aj tentoraz je až 17-bodový. Oproti minulému roku je v ňom zahrnutá aj účasť na 2-3 podujatiach, ktoré bude organizovať MS v rámci kraja, resp. Slovenska.  Realizácia opäť nebude jednoduchá, no je viera v to, že sa to najmä s finančnou pomocou mesta podarí. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný plán rozpočtu. Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu, o. i., zvoliť na ďalšie 4-ročné volebné obdobie orgány MO, delegáta na VZ MS i ďalšie.

   V diskusii ako prvý vystúpil Roland Hanus, ktorý prítomným ukázal preukaz MS svojho otca Jána, ktorý bol členom od 14.10.1943 a preukaz, ako vtedajší správca MS, podpísal J. C. Hronský. Požiadal prítomných, že ak má niekto takýto vzácny materiál týkajúci sa MS, výbor to isto rád privíta a bude vedieť ako s ním naložiť.

Pri knižkách a propagačných materiáloch (zľava) Ing. J. Benčat, Ing. J. Piecka a Mgr. O. Smutný    Ing. Mária Števková, podpredsedníčka ZO SZPB v Žarnovici, v mene ZO SZPB, poďakovala za spoluprácu pri jednotlivých podujatiach, oboznámila, že v mestskej časti Revištské Podzámčie sa podarilo obnoviť hrob ruského partizána. Zdôraznila, že nie kladieme vence alebo kvety, ale uctievame si pamiatku obetí vojny. V závere svojho diskusného príspevku pozvala všetkých na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 29. marca pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Žarnovica od fašistickej armády.

   PhDr. Martin Fejko, riaditeľ ČÚ MS, poďakoval za prácu vykonanú MO MS od r. 2013, ktorá je skutočne chvályhodná a zvlášť poďakoval predsedníčke i tajomníkovi. Odovzdal prítomným osobný pozdrav od predsedu MS Ing. Mariána Tkáča PhD. i podpredsedu MS JUDr. Mariána Gešpera. Potom informoval o Kalendáriu podujatí MS v roku 2017 – Roku Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského a o novom slávnostnom členskom preukaze MS. Taktiež informoval o príprave VZ MS a pripomenul aj to, že prítomní si môžu zakúpiť knižky MS a propagačné predmety, ktoré sú v miestnosti a predáva ich pracovník DMS v BB  Mgr. Ondrej Smutný.

   Janka Brigantová pozvala na premiéru divadelného predstavenia Zlatá priadka, ktoré bude 19. marca v podaní žarnovických ochotníkov DS Pri pekárni.

   Vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková informovala, že na 18. januára zorganizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom ďalší ročník oceňovania Dotyky múz a na ňom Eduard Drienko, ktorý o. i. bol pri vzniku tejto skupiny,  bol uvedený do Siene slávy, čo je významné ocenenie v rámci nášho regiónu ako pôvodného okresu Žiar nad Hronom.

    Na základe návrhu volebnej komisie boli na ďalšie volebné obdobie zvolené orgány MO, delegátka na VZ a taktiež návrh na členov výboru MS. VZ opätovne zvolilo za predsedníčku MO Mgr. Anna Benčatovú a za členov výboru Máriu Balážovú, Mgr. Melániu Ceizelovú, Irmu Dankovú, Elenu Debnárovú, Ing. Jozefa Piecku a Bc. Renátu Štefankovú, teda dôveru dostalo doterajšie vedenie MO. Do dozorného výboru boli taktiež zvolené doterajšie jeho členky a to: Anna Kašková, Mgr. Darina Nikodémová a Katarína Šavoltová. Opätovne zvolená predsedníčka MO bola zvolená aj za delegátku MO na VZ. Za členov výboru MS boli delegátom VZ MS navrhnutí: Ing. Jozef Piecka, Mgr. Marek Hanuska a Ing. Branislav Husár.

 Legitimácia člena MS J. Hanusa č. 81419  VZ sa zúčastnilo 50 členov, čo je 57,47 % a desať členov sa ospravedlnilo. VZ všetky predložené materiály schválilo bez výhrad, čo taktiež svedčí o tom, že boli dobre pripravené.

   V závere VZ opätovne zvolená predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová poďakovala za dôveru a vyslovila presvedčenie, že MO bude aj do budúcnosti vyvíjať činnosť v minimálne takom rozsahu ako dosiaľ a plniť ciele MS. Oficiálnym záverom takmer presne dvojhodinového konania VZ žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú spoločne so speváckou skupinou Prameň spievala väčšina prítomných. Nasledovalo už len občerstvenie vo forme škvarkových pagáčikov a čaju so správnou zimnou príchuťou. Samozrejme prítomní čas ešte využili, aby si zakúpili knižky z vydavateľstva MS ako aj rôzne propagačné materiály. Podľa informácie sa predalo spolu 24 kníh a minimálne tri desiatky propagačných materiálov. Ako uviedol po skončení VZ  predsedajúci, obe na VZ prítomné sympatizantky požiadali o prijatie do MS. 

    Snáď všetky uvedené skutočnosti sú ďalším presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý uvíta vo svojich radoch ďalších nových členov.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor, Ing. J. Benčat a Mgr. A. Benčatová

-------------------------------------------------------------------------------------

NA ŽARNOVICKOM FAŠIANGU BOLI AJ Z KANADY

   V sprievode pútali pozornosť... Ako matičiari sme ani tentoraz neporušili tradíciu a na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz na utorok 28. februára, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách.

   Účastníci sprievodu sa stretli pred kultúrnym domom odkiaľ, po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom, krátko po 15-tej hodine „vyrazili“ na takmer 4 km trasu. Rovnako ako minulý rok hudobníkov i časť speváčok skupiny Prameň viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Časť účastníkov bola v maskách no približne polovica si „ponechala“ svoju tvár. Od začiatku v sprievode pútali pozornosť speváčky pod vedením Irmy Dankovej a harmonikárky Marty Staňovej. Tentoraz oblečené ako zdravotníčky – väčšinou lekárky, boli z recesie vyzbrojené aj pútačom s textom: „My neštrajkujeme – my spievame“. Vzorom pre členov i nečlenov MO MS bola jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová, ktorá aj tentoraz prišla, tak ako sa podľa názvu podujatia predpokladaČasť účastníkov sprievodulo, teda v maske. Po prejdení časti Ulice A. Sládkoviča sa fašiangovníci zastavili pri DC Seniorov Žarnov. Napriek tomu, že boli prázdniny sa tu s krátkym programom predstavili deťúrence z Prvosienky. Následne predseda Rady DC Ján Hajnovič st. na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov pohostili tekutinou, aby im v mierne veternom počasí nebola zima. Len o niekoľko metrov ďalej, no už na ulici Májovej, ďalšiu slaninu na ražeň nastokla a fašiangovníkov tekutinou pohostila Mariana Ľuptáková. Na tej istej ulici sladké i tekuté pohostenie pripravili Ing. Pavel Beluš s manželkou Ing. Marikou. Ďalšie sladké i tekuté pohostenie, rovnako ako aj roky predtým, pripravila na ulici Slobody Anna V maske bola aj predsednička MO MSMištíková. Samozrejme pri každej takejto prestávke časť fašiangovníkov tancovala a zabávala sa k čomu im okrem Prameňáčok aj tentoraz pomáhala živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova. Ďalšia trasa viedla po ul. F. Kráľa, Kľakovskej a opäť po Ul. F. Kráľa. Tam sa o pohostenie postarali Mária Kopernická, Kvetoslava Kmeťová i Zlatica Gontková. Sprievod bol minimálne 100-členný a okrem obyvateľov Žarnovice boli v ňom napríklad aj dve školáčky Veronica a Danica Davidson z Kanady, ktoré boli spoločne s mamou na návšteve u starých rodičov v Žarnovici. Podujatie tak vlastne bolo s medzinárodnou účasťou. Počas neho si viacero dievčat vyskúšalo ako sa vozí na ozajstnom koňovi. Po viac ako 90 minútach účastníci prišli späť ku kultúrnemu domu kde ich vo vestibule čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Tých bolo vyše 150 ks a veru po niekoľkých minútach „zmizli“. Keďže tentoraz bol organizátorom len Miestny obor Matice slovenskej, vyhodnotenie naj-masiek bolo v komJ. Hajnovič napicháva slaninu na ražeňpetencii členky výboru Mgr. Melánie Ceizlovej, ktorej pomáhala predsedníčka dozorného výboru Mgr. Darina Nikodémová. Z detí ocenenie (vo forme darčekového koša najmä s ovocím), bez učenia poradia, získali „Šašo s gitarou“ (Dominik Vincent), „Pilot“ (Jakub Ďurík) a „Fašiangovníci“ (kolektív Prvosienky). Z dospelých boli ocenení: „Bezdomovci s fernetom“ (Jana Brigantová a Mária Sedliaková, „Žena nosí muža“ (Eva Zliechovcová) a „Striga“ (Michaela Uramová). Tí tiež dostali obdobný darčekový kôš, ale s maličkým tekutinovým dodatkom. Mimoriadnu cenu v podobe silnejšej tmavej tekutiny získalo „Zdravotnícke oddelenie“ (spevácka skupina Prameň).

  Ocenené naj-masky detí Možno konštatovať, že podujatie sa vydarilo a väčšej účasti „zabránilo“ tak chrípkové obdobie ako aj jarné prázdniny. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 14. februára 2018 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 13. február 2018.

    V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na úspešnom podujatí podieľali, zvlášť všetkým „maskovaným“ účastníkom a taktiež všetkým, ktorí poskytli fašiangovníkom pohostenie. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou a bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu.

Ing. Jozef Piecka

Foto autor a Ing. Juraj Benčat

-------------------------------------------------------------------------------------

Vynesením Moreny sme privítali jar

 

  Začiatok sprievodu Stalo sa už tradíciou, že Základná škola na Ul. Fr. Kráľa a Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici spoločne organizujú podujatie pod názvom „Vynášanie Moreny“. Tentoraz tak tomu bolo v utorok 21.marca, teda deň pod oficiálnom prvom jarnom dni. A termín vybrali skutočne správny, pretože v tento deň prialo aj počasie.

   Prakticky všetci žiaci I. stupňa ZŠ Žarnovica, pod vedením svojich triednych učiteliek, krátko pred 10.00 hod. začali sprievod v čele s Morenou od ZŠ na Kľakovskej ulici. Disciplinovane sa presunuli k parčíku na Ul. A. Sládkoviča, kde sa rôznymi riekankami začala prvá rozlúčka s týmto symbolom zimy, či bohyne smrti, alebo akéhosi ohyzdného stvorenia. Žiaci prešli na Nám. SNP, a to uRozlúčka na Nám. SNPž aj za účasti žiakov ZŠ A. Kmeťa, kde sa k nim pripojili ešte aj žiaci materskej školy. Podujatie sledovalo aj viacero rodičov, či starých rodičov žiakov. Celkovo tak Morenu prišlo „odprevadiť„ približne až 350 osôb, čo je približne minimálne o celú stovku viac ako v minulom roku. Podujatie tak vlastne tentoraz účasťou dosiahlo v Žarnovici historický rekord. Na Námestí SNP žiaci pod vedením Mgr. Melánie Ceizelovej opäť básničkami i pesničkami „pripravovali“ symbol zimy tentoraz už na jej definitívny koniec. Za to si od zástupkyne primátora mesta Ing. Aleny Kazimírovej vyslúžili odmenu v podobe veľkonočných vajíčok i lízaniek, ktoré im odovzdala priamo na námestí. Ešte zaspievali „Morena kde si predtým prebývala“ a „Anička dušička...“ a na najbližšom oblúkovom moste potom Morenu spoločne najskôr pomaly vyzliekli, zapálili a pre istotu ešte horiacu hodili do KľakovPosledné chvíle symbolu zimyského potoka. Morenu ešte niekoľko desiatok sekúnd horiacu, potom odplavila voda nenávratne preč. Žiaci jej koniec ešte zdôraznili hodením pripravených vencov i konárikov. Snáď aj tento tradičný rituál, ktorý trval asi 45 minút, „prispel“ k definitívnemu odchodu zimy a následnému jarnému počasiu nielen v Žarnovici, ale aj na celom Slovensku. Aj tentoraz sa teda v Žarnovici úspešne podarilo zrealizovať jeden zo starých ľudových zvykov a potešujúca je aj skutočnosť, že podujatie sa uskutočnilo aj za účasti rádia Regina, ktoré reportáž odvysielalo vo štvrtok 23. marca dopoludnia.

   Za ústretovosť pri príprave i úspešnej realizácie podujatia patrí vďaka vedeniu ZŠ a všetkým učiteľkám I. stupňa. Osobitné poďakovanie, aj za prípravu, patrí už tradičnej hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej i ako členke výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 72. výročie oslobodenia Žarnovice

 

   V stredu 29. marca 2017 uplynulo 72 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Tento významný deň sme si pripomenuli presne v tento deň o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníkom na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tentoraz ju tvorila dvojica Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka a Helena Debnárová – členka výboru. Pamiatku obetí II. svetovej vojny, i tých čo oslobodili Žarnovicu, si delegácia MO MS uctila položením venca k pamätníku na Nám. SNP. ĎalšíE. Debnárová (vľavo) a Mgr. A. Benčatová nesú veniec MO MS k pamätníku, a to  minimálne šiesti členovia MO MS, sa spomienky zúčastnili v rámci  delegácií Oblastného výboru a ZO SZPB, ZŠ, JDS, MsÚ i Denného centra seniorov Žarnov.

 

E. Debnárová (vľavo) a Mgr. A. Benčatová nesú veniec MO MS k pamätníku

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÁ MATIČNÁ PRECHÁDZKA

  Zastávka na ulici Slobody Presne podľa plánu, na sobotu 8. apríla, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica jarnú matičnú prechádzku.

   Záujemcovia sa stretli pre ZŠ na Ul. F. Kráľa, kde ich o 8.30 hod. privítal tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka. Potom sa spoločne vydali na trasu, ktorá bola presne rovnaká ako na jeseň 2015. Viedla po ulici Slobody, kde účastníkov ešte raz privítala členka výboru MO MS Elena Debnárová, ktorá potom po trase poskytovala informácie o okolí. Ďalej účastníci, za príjemného počasia, išli na Muchov vŕšok a potom ponad Žarnovickú Hutu na Rajčianku, kadiaľ bola aj najnáročnejšia cesta a to predovšetkým z dôvodu  blata, ktoré miestami celkom zabránilo presunu po ceste. Na Na trase Rajčianke, kde žiaľ „zaúradoval“ aj slabší dážď, sa z vlastných zásob občerstvili a najmladšia účastníčka, ktorou bola 10-ročná Adriana Nikoleta Čela, vylosovala výhercov tomboly. Do nej prispeli štyria členovia výboru, dve členky MO MS a dve ceny boli z rozpočtu MO. Celkovo tak bolo spolu 13 cien a teda toľko koľko bolo aj samotných účastníkov. Každý tak niečo dostal a so sladkými cenami sa výhercovia podelili. Potom účastníci v skupinkách, kochajúc sa krásou jarnej prírody, prešli popri záhradkárskej oblasti a Kalvárii na Kľakovskú ulicu a po vyše troch hodinách a absolvovaní približne 8 km sa rozišli domov.

  Účastníci na Rajčianke Podľa počtu účastníkov sa môže zdať, že účasť bola slabá, no niekoľkých odradilo dni predtým daždivé počasie i premenlivosť aprílového počasia očakávaná práve v tento deň. Pozitívna je však skutočnosť, že to bolo opäť o dvoch viac ako na tejto trase pred dvoma rokmi. No a najviac potešujúcou je skutočnosť, že z 13 účastníkov boli traja zo Zvolena, ktorí sa o podujatí dozvedeli z webovej stránky mesta. Teda aj takýmito nenáročnými podujatiami sa MO MS Žarnovica dostáva do povedomia širokej verejnosti, a to nielen v Žarnovici.

Podujatie bolo realizované s finančnou pomocou Mesta Žarnovica.

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS Žarnovica

Foto : autor a archív MO MS

-------------------------------------------------------------------------------

Stavali sa máje

Spevácka skupina PrameňAj tentoraz sa krásny ľudový zvyk – stavanie mája v Žarnovici dodržal. Žiaľ stavaniu toho „centrálneho“ počasie neprialo. Pôvodne avizovaný začiatok na 16.00 hod. sa posunul o 15 minút, no to nebolo tým podstatným. Pripravený sprievod účinkujúcich od kultúrneho domu na miesto stavania – v parčíku na Ul. A. Sládkoviča musel byť zrušený, keďže „úradoval“ silný dážď. Aj pripravený kultúrny program s ľudovými piesňami a tancami bol práve z dôvodu dažďa podstatne skrátený. Pretože skutočne nemalo zmyslu, aby sa riskovalo zdravie detí MŠ, či žiakov ZŠ i ZUŠ, program „zachránilo“ sedem žien speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. Tie spod stanového prístrešku, chrániaceho ich pred priamym dažďom, pesničkami podporovali členov DHZ Žarnovica pod vedením ich predsedu Ľuboša Zimana pri stavaní tohto Postavený „centrálny“ máj„centrálneho“ mája. Jeho vrcholec predtým lesklými stužkami (pod dáždnikom rýchlo, ale pekne) vyzdobili Mgr. Miroslava Škreková a Klaudia Petrášková z oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ.  No tentoraz, a to z dôvodu bezpečnosti, ho hasiči (asi za 15 minút) postavili pomocou plošiny. Za intenzívneho dažďa to však ani s pomocou techniky vôbec nebolo také jednoduché. Sledovali to asi tri desiatky vďačných divákov, medzi nimi aj prednosta OÚ v Žarnovici a súčasne poslanec MsZ Ing. Štefan Balko, poslankyňa MsZ Helena Richterová, či predsedníčka Okresnej organizácie Smer-SD Mgr. Viera Šedivcová.  Z vrchu plošiny kamerou stavenie natáčal aj Radoslav Haring - majiteľ TV Panoráma, vďaka ktorému si tak túto udalosť mohli pozrieť následne aj všetci záujemcovia. Veliteľovi DHZ, za bezpečné postavenie mája, odovzdal  malú výslužku od vedenia mesta vedúci OKMaŠ MsÚ Ing. Jozef Piecka, ktorý poďakoval všetkým prítomným za účasť i Prameňáčkam za pesničky, v ktorých spievaní ešte niekoľko minút pokračovali, aby naplnili aspoň zlomok plánovaného programu. Počasie teda tentoraz stavanie „centrálneho“ mája doslovne pokazilo. Potešujúce je však, že máj je pekný, za čo patrí vďaka Lesom SR, š.p. , konkrétne Odštepnému lesnému Žarnovica.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

------------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom

 

  Delegácia MO MS (zľava) E. Debnárová, Mgr. A. Benčatová a A. Žoltická pred položením venca Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý je štátnym sviatkom aj v Slovenskej republike, si krajiny EÚ pripomínajú 8. mája. V Žarnovici sme si toto významné výročie pripomenuli o tri dni skôr, teda už v piatok 5. mája o 12.30 hod.

   Spomienka začala reláciou v mestskom rozhlase hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Pieseň vďaky od Andreja Plávku potom predniesla referentka oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Mgr. Miroslava Škreková. Následne Ing. Jozef Piecka, vedúci tohto oddelenia, pripomenul tie najzákladnejšie údaje o II. svetovej vojne a jej obetiach.

   Spomienkový akt pokračoval položením vencov a zapálením kahancov pri pomníku SNP  na Námestí SNP. Pamiatku obetí si o.i. uctila aj delegácia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici, ktorú tvorila predsedníčka Mgr. Anna Benčatová, členka výboru Elena Debnárová a členka MO Anna Žoltická. Štyria členovia MO MS sa zúčastnili aktu v rámci delegácii ostatných organizácií, MsÚ Žarnovica a ZŠ na Ul. F. Kráľa.

   Spomienka na Deň víťazstva na fašizmom v Žarnovici bola oficiálne ukončená štátnou hymnou Slovenskej republiky.

Text a foto: Ing. J. Piecka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matičný beh žiakov pre zdravie už po šiestykrát

 Chlapci 1. ročníka na štarte  Opäť prvým podujatím, ktoré sa v našom meste organizovalo pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa detí sa konalo aj tentoraz pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“. Počas piatich rokov ho už po šiestykrát zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školu na ul. F. Kráľa v Žarnovici. Toto športové podujatie sa uskutočnilo podľa plánu MO MS už 23. mája popoludní v areáli ZŠ. Keďže dusné počasie predpokladalo blížiacu sa búrku, podujatie sa presne o 13.00 hod. nezačalo spoločnou fotografiou , ale už samotným behom. Ten začali 16 chlapci 1. ročníka, Všetci bežali na dráhe okolo futbalového ihriska, pričom žiaci 1.a 2. ročníka presne jedno kolo, ktoré má Odštartovali dievčatá 2. ročníka250 metrov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali behať 310 metrov, ale práve z dôvodu horúceho počasia nakoniec behali len o 20 metrov viac ako ich mladší spolužiaci. Aj tentoraz bol o súťaž veľký záujem, veď sa do nej zapojilo až 84 (o dvaja viac ako v minulom roku) žiakov I. stupňa, čo je vyše 38 % zo všetkých žiakov školy na tomto stupni. V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď logicky sa „ukázalo“ kto aktívne športuje a kto len skúšal prekonať sám seba.

Tretiačky v poslednej zákrute   No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?

1. ročník:

- chlapci (16 súťažiacich): 1. Matúš Bobaľ, 2. Peter Garaj (obaja I.A), 3. Damian Dubina (I.C)

- dievčatá (14): 1. Karin Lučaníková, (I.C), 2. Sofia Večerová (I.B), 3. Sofia Ubertová (I.C)

2. ročník:

- chlapci (13): 1. Viktor Nosál (II.C), 2. Marko Šturman (II.B), 3. Matúš Herko (II.B)

- dievčatá (11): 1. Nelka Suchánová (II.B), 2. Ema Debnárová (II.A), 3. Zuzana Slosiarová (II.C)

3. ročník:

- chlapci (7): 1. Marek Suchý (III.C), 2. Jakub Kukučka, 3. Martin Gregor (obaja III.B)

- dievčatá (10): 1. Hana Šmondrková (III.B), 2. Barbora Kašková (III.A), 3. Sára Neuschlová (III.C)

Odovzdávanie medailí4. ročník:

- chlapci (8): 1. Samuel Müller (IV.A), 2. Ondrej Sedlák (IV.B), 3. Patrik Melicherčík (IV.A)

- dievčatá (5): 1. Karin Melišová, 2. Eliška Kotrusová, 3. Lucia Garajová (všetky IV.B).

   Tieto trojice boli odmenené medailami a všetci súťažiaci dostali po behu magnetku a na doplnenie stratených kategórií sladkosť i nápoj, aby dodržali aj pitný režim. Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy.

   Počas celej súťaže vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky.

Podstatná časť súťažiacich   Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej a Mgr. Darine Nikodémovej (obe členky MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Jane Búryovej, Mgr. Erike Šturekovej, Mgr. Tatiane Píšovej a Mgr. Adele Taligovej i vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej a Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS).

   MO MS Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom Maticu slovenskú.

 

   Ing. Jozef Piecka

Foto autor a Mgr. A. Benčatová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Východná 2017

Žarnovickí návštevníci pred vstupom do areálu festivalu  Aj na tento rok mal MO MS Žarnovica v pláne zájazd na  najstarší  a najznámejší folklórny festival na Slovensku „Východná“. V poradí už 63. ročník  sa konal od štvrtka 29. júna do nedele 2. júla.  No a zájazd matičiari zorganizovali na sobotu 1. júla. Do termínu pôvodne prihlásená takmer 30 záujemcov sa  nakoniec zredukovala na rovnú dvadsiatku. Ostatných odradil predovšetkým silný dážď  trvajúci v Žarnovici viac ako hodinu, a to práve pred stanoveným odchodom O 10.20 hod. však dážď prestal a tak neodradený záujemci  presne o 10.30 už nastúpili do autobusu pristaveného pri ZŠ. Cestou síce ešte nejaké kvapky padli, ale už od Banskej Bystrice sa ukazovalo slniečko, a to bol aj impulz k zlepšeniu nálady a presvedčeniu, že zájazd bude úspešný. Festivalová obec bola zase preplnená a aj tentoraz sa autobusu podarilo zaparkovať opäť vďaka šikovnosti člena MO Ing. Juraja Benčata a prítomných členiek Speváckej skupiny Prameň. Východná síZ programu na Malej scénece vítala pekným letným počasím, no v samotnom areáli festivalu by sa asi najviac bol uplatnil obchod s gumákmi. Predchádzajúce výdatné dažde totiž terén zmenili na bahno, ktoré síce postupne čiastočne schlo, ale znepríjemňovalo presun ešte aj vo večerných hodinách. Zrejme kvôli predchádzajúcemu počasiu sa o niekoľko minút oneskoril príchod sprievodu  folklórnych súborov „Hore Východnou“ na „Malú scénu“. Už z množstva prevládajúcich zástav Českej republiky a Poľska bolo zrejmé, že podstatná časť účinkujúcich je z regiónu tešinského Sliezska. Ďalší program na Malej scéne bol pod názvom „Hraničiari“ – vystúpenie folklórnych skupín z miest a obcí v prihraničných oblastiach. Samozrejme súbežne pokračoval program v „Humne“, „Košiariku“, či „Gastrocentre“. V ňom to napríklad boli školy tanca pod názvom „Uderman to je man“ (čardáš z Raslavíc), „Šaflik Viliama Gregu“ (Do šaflika z Bystrian – Spiš), či „Rady a šory, ženy a muži“ (šórový z Pohorelej), a veru aj tu bolo stále plno záujemcov, Gastrocentrum bolo plné tancaktorí sa čo to nové aj naučili. Prestávky, či oddych od tanca mohli všetci využiť na skutočne bohaté občerstvenie medzi ktorým nechýbala tradičná kuchyňa z Kysúc, či z Liptova. Súčasťou bola aj pestrá ponuka remeselníkov, či prezentácia samotného Žilinského kraja. Na „Veľkej scéne“ mal pôvodne začať program o 18.30 hod., no už takmer hodinu predtým sa jej priestor začal intenzívne plnil návštevníkmi. Príroda si s účastníkmi zahrala ešte síce krátkym, ale výdatným dažďom pred 18-tou hodinou. Drevené lavice amfiteátra boli doslovne nasiaknuté, a tak ku sedeniu každý použil čo mohol, aby čo najviac eliminoval mokro. Žiaľ nie celkom sa to podarilo. Jeho 8-tisícová kapacita miest na sedenie sa však celkom naplnila. Program nakoniec začal už o 18.00 hoDiváci pri Malej scéned. a to vraj preto, aby bola časová rezerva pre priamy prenos televízie. Pod názvom „Z biegom Olzy – s prúdom rieky Olzy“ sa predstavil regiónu tešínského Sliezska z pohľadu poľskej národnostnej menšiny. Celý program „spájala“ rieka Olza od hornej časti Jablunkovska až po Bohuminsko. Konkrétne účinkovali folklórne súbory z Českej republiky: Górole z Mostov u Jablunkova, Zaolzi z Jablunkova, Bystrzyca z Bystřice, Oldrzychowice z Oldřichovic, Olza z Českého Tešína, Suszanie z Horní Suché a Bledowice z Bludovic. V následnom programe pod názvom „5 chuťoviek“ to boli slovenské ľudové tance v prevedení výnimočných sólistov – tanečníkov (V. Kendra, P. Vajda, F. Lincke, M. Sazabo a J. Matuška. Potom, približne od 19.45 hod. nasledoval 90-minútový program pod názvom „Čo je Preplnený amfiteáterdobré, nie je zlé“. V ňom účinkovali FS Borievka z Košíc, TS Kumšt z Bratislavy, FS Mladosť z Banskej Bystrice, Rákonca z Fiľakova, Vagonár z Popradu, Dolina z Gemerskej Polomy, Jakub Filipko z FS Váh z Liptovského Mikuláša a Katarína Póňová z DFS Čunovský kŕdel z Čunova. Túto časť programu v priamom prenose vysielala aj STV 2. Súčasťou programu bol krátky dokument o umeleckom vedúcom a choreografovi umeleckého súboru Lúčnica prof. Štefanovi Nosáľovi vytvorený pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 90. narodenín. Vyvrcholením bol takmer 90-minútový program pod názvom „ZBOUHOM“. V podaní FS Vranovčan z Vranova nad Topľou to bolo vlastne vyjadrenie hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu čo máme – k ľudskému životu. Vystúpenie priFS Vagonár účinkoval v priamom prenose STV2nieslo mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odhaľujúce hlboký cit, žiaľ a bôl, ktoré do slovenských dedín priniesla nezmyselná vojna. Ten bol vlastne pre účastníkov zájazdu aj záverom, pretože nasledovala viac ako dvojhodinová cesta domov.  Program však ešte pokračoval na „Malej scéne“ a po polnoci aj v „Humne“. Aj keď možno niektorí očakávali troška veselší záver (podobný ako pred rokom) všetkým sa program veľmi páčil. No a tí čo možnosť účasti aspoň na jednom dni tohtoročného Folklórneho festivalu Východná nevyužili môžu len banovať, alebo prípadne aj kritizovať ako sa nič v meste, či aj s finančnou podporou Mesta Žarnovica „ne“organizuje. Z účastníkov bolo 14 členov MO MS a medzi nimi aj v súAbsentírka v podaní FS Vranovčančasnosti najmladšia členka 10-ročná Ariana Nikoleta Čela. Zo šiestich nečlenov dvaja požiadali o prijatie do Matice slovenskej. Aj to svedčí nielen o spokojnosti, ale aj o tom, že aj takýmto spôsobom je možné nielen propagovať bohatstvo folklóru, ale aj získavať nových členov MS.

   Poďakovanie za ochotu a flexibilitu pri preprave účastníkov patrí firme Ing. Pavol Štrba z Novej Bane a samozrejme vodičovi Vladimírovi Majsniarovi, ktorý účastníkov do Žarnovice bezpečne doviezol niekoľko minút pred 2.00 hod., samozrejme už v nedeľu 2. júla.

   Zájazd bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Žarnovica

Ing. Jozef Piecka

Foto : autor a V. Majsniar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatra zvrchovanosti v Kremnických Baniach

 Účastníci zo Žarnovice, Žiaru n. Hronom a Kremnice  V sobotu 15. júla 2017 sa matičiari zo Žarnovice spolu so speváckou skupinou Prameň zúčastnili vatry zvrchovanosti v symbolickom strede Európy v Kremnických Baniach pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Odchod bol v poobedňajších hodinách od kultúrneho domu. Do autobusu nastúpilo 32 účastníkov, ďalší pristúpili v Žiari nad Hronom a v Kremnici – spolu nás bolo 52. Organizátormi vatry zvrchovanosti bola Matica slovenská s mestom Kremnica a obcou Kremnické Bane. Svoj podiel na príprave i účasti však mal aj náš MO MS Žarnovica.

   Do Kremnických Baní sme dorazili tesne pred začatím podujatia. V úvode zaznela  hymna SR v podaní folklórnych súborov. Moderátorom bol tajomník Matice slovenskej Marek Hanuska. Privítal hostí: exprezidenta Ivana Gašparoviča, vtedajšieho predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara, predsedu MS Mariána Tkáča, bývalého poslanca Federálneho zhromaždenia Jána Smolca, jediného súčasného poslanca Národnej rady SR Milana Uhríka, starostu Kremnických Baní Juraja Vozára, podpredsedu MS Mariána Gešpera a hovorcu Kongresu slovenskej inteligencie Viliama Komoru.

 Účinkujú Prameňáčky  Po privítaní sa na pódiu vystriedali vzácni hostia svojimi príhovormi, ktorými zdôrazňovali význam zvrchovanosti pre slovenské dejiny.

    V bohatom  programe ako prvá vystúpila naša spevácka skupina Prameň. Svojim spevom rozihrala žilky publika. Ďalej vystúpila mužská spevácka skupina Krnohári z Brezna, folklórne skupiny Hrušov a Vepor z Klenovca, dychová hudba Minciar z Kremnice a Country skupina Krbci z Prievidze.

   Pred 20-tou hodinou sa účastníci premiestnili na neďaleký vŕšok. Tam už bola pripravená veľká vatra. Pred jej zapálením zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí pod taktovkou dychovky Minciar a spevu účastníkov. A potom prišiel slávnostný okamih – zapáliť vatru.  Postupne ju zažínali starosta Kremnických Baní Juraj Vozár, primátor Kremnice Alexander Ferenčík, podpredseda MS Časť účastníkov počas programuMarián Gešper a predseda MO MS Kremnica Milan Rybársky. Do neskorých nočných hodín ostali účastníci okolo vatry v družných debatách. V tento deň horelo na Slovensku viac ako 30 vatier zvrchovanosti.

            Do Žarnovice sme sa vracali v nočných hodinách spokojní a hrdí na našu mladú Slovenskú republiku – na vlasť Slovákov, o ktorej snívali mnohé predošle generácie Slovákov.

Mgr. Anna Benčatová

Foto:  autorka a archív MO MS ZC

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národný výstup na Sitno

Keď vystupovali Prameňáčky   V nedeľu 16. júla 2017 sa konal Národný výstup na Sitno. Tak ako tradične tak aj tento rok sa slávnostného programu zúčastnila naša spevácka skupina Prameň. Program začal na vrchole Sitna a potom pokračoval pri jazere Počúvadlo. V úvode vystúpil riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslav Považan, ktorý privítal všetkých prítomných. Po ňom sa slova ujal starosta obce Štiavnické Bane a súčasne aj predseda MO MS v tejto obci i člen Krajskej rady MS BBSK Stanislav Neuschl.

   Po zaznení hymny SR vystúpil náš Prameň. Pred jej spevom zarecitovala báseň Niet krajšej zeme jeho vedúca Irma Danková. Potom vystúpili Veselí chlapci z Veľkých Kozmáloviec, ktorí mali k dispozícii dva nové ľudové nástroje – ozembuch a mrmliak. Ich rezké tóny nenechali na pokoji Tancujúce Prameňáčkynaše Prameňáčky, začali tancovať. Strhli tak okolostojacich účastníkov, ktorí sa k nim pridali. A tak sa pod Sitnom ozýval veselý spev a roztancované publikum krepčilo do taktu. Sitnianskych rytierov sme však ani tentoraz nezobudili.

   Podvečer sme sa rozlúčili a v dobrej nálade sme sa vrátili do Žarnovice aj s dobrým pocitom, že náš Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, vďaka členkám speváckej skupiny Prameň, sa opäť podieľal na tomto významnom podujatí. V Žarnovici sme skončili v príjemnom zátiší záhrady harmonikárky Marty Staňovej. A to bola krásna bodka za vydarenou akciou.

Text a foto :Mgr. Anna Benčatová

------------------------------------------------------------------------------------

Pripomenuli sme si 73. výročie SNP

(v popredí zľava) O. Michníková, Mgr. A. Benčatová a M. Balážová  pred položením venca k pamätníku73. výročie Slovenského národného povstania sme si v Žarnovici pripomenuli v pondelok  28. augusta 2017 o 13.15 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí Slovenského národného povstania. Už tradične jednou z oficiálnych delegácii na akte boli aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Tvorili ju predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová, podpredsedníčka MO Mária Balážová a členka MO Oľga Michníková. Spomienky sa zúčastnilo aj asi desiatka ďalších členov MO a to ako členovia ďalších delegácií (ZO SZPB, JDS a MsÚ).
   Na fotografii (v popredí zľava) O. Michníková, Mgr. A. Benčatová a M. Balážová  pred položením venca k pamätníku.

Ing. Jozef Piecka,  Foto: A. Bartóková

-----------------------------------------------------------------------------------------

V ŽARNOVICI BOLA VATRA K SNP OPÄŤ REKORDNOU

Prameňáčky a Ing. M. Števková počas hymny   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici boli aj tentoraz oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Tá bola na počesť 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Už po tretíkrát bola na Kalvárii a to aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

Časť účastníkov pred vatrou  Na podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod. Prví účastníci boli na mieste konania už takmer hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ, ktorí dopoludnia doviezli drevo a postavili vatru, ktorá bola približne rovnako vysoká ako v minulom roku. Za to treba, samozrejme okrem členov DHZ, poďakovať aj ústretovosti Odštepného lesného závodu Žarnovica. Popoludní členovia DHZ, pod vedením Romana Mištíka i jeho pomocníkov Emila Azora, Mareka Šebiana a Jána Gregora, varili guláš. Keďže minulý rok menší kotol nepostačovalo, tentoraz ho varili vo väčšom a k dispozícii bolo približne 60 litrov guláša. Vďaka za sponzorské poskytnutie všetkých surovín i materiálu patrí Ing. Štefanovi Balkovi, prednostovi OÚ a súčasne poslancovi MsZ v Žarnovici.

 Ďalšia časť účastníkov   Presne o 19.30 hod. minimálne 300 prítomných účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka (súčasne tajomník MO MS). Potom deväť členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica), pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, zaspievali hymnu SR. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková (členka MO MS). V príhovore opäť zvlášť zdôraznila, že v súčasnosti niektorí žiaľ spochybňujú nielen význam SNP, ale aj obete vojny či holokaust. Aj preto by sme si mali takú dôležitú udalosť našej histórii, akou bezpochyby SNP bolo, mali stále pripomínať. Ing. M. Števková sa v mene organizátorov poďakovala všetkým za účasť. Prameňáčky následne piesňou „Tichá noc, tmavá noc, krásna je, na horách Jeden z okamžikov podujatiapartizán bojuje,..“ umocnili atmosféru podujatia. Potom Ing. Mária Števková spoločne s predsedom DHZ Ľubošom Zimanom zapálili vatru. V podaní speváčok Prameňa nasledovali ďalšie partizánske a ľudové piesne a hasiči, za dobrovoľný príspevok, podávali výborný guláš. Ten tentoraz mohol uspokojiť skutočné podstatnú časť prítomných. No a tých sa pri vatre vystriedalo isto viac ako 300, a to je nový rekord podujatia. A neboli to len občania Žarnovice rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko desiatok z okolitých obcí, najmä kľakovskej doliny. Miestami sa už zdalo, že priestor Kalvárie je pre také  množstvo ľudí nepostačujúcim. Potešujúca je najmä skutočnosť, že výnimkou neboli doslovne celé rodiny. Pre účastníkov, okrem guláša, bolo pripravené aj ďalšie občerstvenie a to konkrétne osúchovníky i tekutiny a nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré bol pripravený čaj, obdarované boli cukríkmi, lízankami, balónikmi i omaľovánkami. K občerstvenie prispela aj ZO JDS Žarnovica, pričom osobne bola prítomná jej predsedníčka Mária Balážová (podpredsedníčka MO MS) i predseda OO JDS Ing. Jozef Husár, CSc. (člen MO MS). Finančne podujatie podporila i Čaro vatryOkresná rada Smer – SD za osobnej účasti jej predsedníčky Mgr. Viery Šedivcovej. No a viacero rodín potešila možnosť opekať si z vlastných zdrojov, a to na menšom ohníku, pretože pri vatre to vzhľadom na horúčavu a teda aj vlastnú bezpečnosť, nebolo možné. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ pred 22.00 hod., keď niektorí odchádzali aj na autobusy, čo svedčí o mimo žarnovických účastníkoch.  Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa aj následne postarali členovia DHZ, ktorí približne hodinu pred polnocou zvyšky vatry uhasili.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, ktorá sa tentoraz konala v predvečer výročia, sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 73. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. No a o to, že bola úspešná sa nemalou mierou pričinili aj členovia MO MS. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, ako aj tým, ktorí pomohli sponzorsky patrí veľká vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXV. NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

 ĽH M. Moravčíka   Už tradične v prvú septembrovú sobotu sa koná Národný výstup na Pustý hrad. Nie inak tomu bolo aj tentoraz, teda 2. septembra. Jeho organizátormi boli Mesto Zvolen – Zvolenské kultúrne centrum, Matica slovenská a Občianske združenie Štúrov Zvolen.   

   Slávnostné otvorenie podujatia sa začalo o 8.00 hod. na Námestí SNP v Parku Ľudovíta Štúra. Prítomných asi polstovku účastníkov privítala primátorka mesta Mgr. Lenka Balkovičová. V rámci otvorenia tajomník MS Mgr. Marek Hanuska, ako ocenenia za doterajšie ročníky, odovzdal Pamätný list MS Kultúrnemu centru Zvolen, O.z. Štúrov Zvolen a Turistickému oddielu Vpred.  Potom sa už konal samotný výstup, trvajúci podľa zdatnosti jednotlivých účastníkov približne 90-minút.

   V areáli hornej časti Pustého hradu o 10.00 h. všetkých privítala primátorka Zvolena, ktorá taktiež pozdravila účastníkov Cyklojazdy histórie. Z nich niektorí absolvovali až vyše 600 km. Nasledovali Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní, hudobné vystúpenie Slovak Tango, šermiari skupiny Vir fortis, špeciálny hudobný hosť – Balkansambel a Rusín Čendeš Orchestra. Účastníci si mohli pochutnať na pečenom býkovi, skúsiť si lukostreľbu, vyraziť mincu a boli pripravené aj rôzne aktivity pre deti. Hoci ráno Zvolen i okolie trošku pokropil dážď, potom už bolo nádherné počasie a všetci si mohli vychutnať aj krásny výhľad doslovne na všetkých 3600 .

Účastníci zo Žarnovice spoločne s tajomníkom MS (prvý sprava)   V rámci podujatia sa samostatne prezentovala aj Matica slovenská. V trojstánku si mohli záujemcovia vziať čísla Slovenských národných novín, zakúpiť knižky vydané MS, či rôzne propagačné materiály. Bolo zabezpečené aj bezplatné občerstvenie v podobe viacerých druhov tekutín. O to sa spoločne starali najmä tajomník MS a poverený riaditeľ DMS v Banskej Bystrici Mgr. Marek Hanuska a pracovníčka DMS v Banskej Bystrici Bc. Anna Smutná (obaja členovia Krajskej rady MS BBSK), ale vystriedali sa tu aj niekoľkí ďalší členovia KR. No a na dobrú náladu hrala ľudová hudba Michala Moravčíka. Nad stanovišťom MS viala štátna a matičná vlajka, ktoré nemohol prehliadnuť ani jeden účastník. I keď oficiálne program na Pustom hrade skončil o 14.00 hod. mnohí účastníci tam zostali ešte dlhšie.

   Podujatie bolo aj v pláne činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici. Pokiaľ v minulom roku sa ho zúčastnili štyria členovia a traja sympatizanti, tentoraz to boli šiesti členovia a jedna sympatizantka. Okrem toho boli prítomní aj ďalší dvaja občania zo Žarnovice a popoludní na Pustý hrad vystúpili ešte ďalšie dve Žarnovičanky. 

Ing. Jozef Piecka

Foto autor a Jozef Dobroslav Pinka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČIARI NA DŇOCH MESTA

R. Hanus (vľavo) a Ing. J. Benčat v úlohe razičov mincí   V dňoch 8.-9. septembra sa už po štvrtýkrát uskutočnili Dni mesta Žarnovica. Celé podujatie sa nieslo v duchu 685. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici. Pri tejto príležitosti si návštevníci počas oboch dní mohli vyraziť, alebo dobrovoľníkmi z Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica Rolandom Hanusom a Ing. Jurajom Benčatom dať vyraziť, pamätnú mincu.

   V sobotu popoludní sa tradične predstavili členky speváckej skupiny Prameň (všetky sú členky MO MS) pod vedením Irmy Dankovej (členka výboru MO MS) za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. V úvode ich vyše polhodinového pásma vystúpili žiaci I. stupňa ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa z Folklórneho súboru Žarnovček, ktorý vedie členka výboru MO MS Žarnovica Mgr. Melánia Ceizelová. No a Premeňáčky svojimi piesňami i sprievodným hovoreným slovom jej vedúcej, spríjemňovali chvíle prítomných aj druhým, taktiež asi polhodinovým vystúpením.

    Z vystúpenia speváckej skupiny PrameňAj tentoraz sa teda prezentovali, a na úspešnom priebehu Dní mesta Žarnovica mali opäť zásluhu, aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

 

 

 

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATIČNÝ BEH ŽIAKOV V RÁMCI EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU

 Účastníci pred štartom  Podobne ako v máji, keď Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici v spolupráci so Základnou školou na ul. Fraňa Kráľa organizuje športové podujatie pod názvom „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“, tentoraz zorganizovali športové podujatie „Matičný beh žiakov“. Toto podujatie nebolo v pôvodnom pláne, ale podnetom k jeho zorganizovaniu bol Európsky týždeň športu a bolo aj oficiálne evidované na stránke www:tyzdensportu.sk. Jeho termín bol 28. september. Pôvodná obaja z niekoľko dní trvajúceho dažďa, či chladu uplynuli už deň predtým a v uvedený deň bolo krásne „Babie leto“. Podujatie sa presne o 13.00 hod. začalo spoločnou fotografiou, a potom sa už behalo. Najpočetnejšia kategória na štarteNa štart ako prví išli najmladší žiaci. Konkrétne ich bolo 15 z 1. ročníka a jeden z prípravného. Všetci bežali na dráhe okolo futbalového ihriska, pričom žiaci 1. a 2. ročníka presne jedno kolo, ktoré má 250 metrov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali bežať rovných 300 metrov, no štvrtáci boli v tento deň na plaveckom výcviku, a tak túto trať odbehli len tretiaci. Práve neúčasť štvrtákov znížila pôvodne predpokladanú účasť i keď 60 žiakov I. stupňa zase nie je až taký zlý výsledok.

V každom ročníku bola kategória chlapcov i dievčat. Všetci súťažiaci dali zo seba maximum i keď niektorým k lepšiemu výsledku prekážalo nie priveľmi vhodné obutie, či oblečenie.

P. Garaj (vpredu) a M. Bobaľ  dobiehajú do cieľa   No a ktoré trojice boli v jednotlivých kategóriách najúspešnejšie?

1. ročník:

- chlapci (16 súťažiacich, pričom jeden bol z prípravného ročníka): 1. Nikolas Nguyen Van (I.C), 2. Dominik Krlička (prípravný ročník), 3. David Dzurian (I.A)

- dievčatá (4): 1. Natália Kocáková, (I.C), 2. Michaela Tonhauserová, 3. Sarah Šálková (obe I.B)

2. ročník:

- chlapci (9): 1. Peter Garaj, 2. Matúš Bobaľ, 3. Vratko Repiský (všetci II.A)

- dievčatá (8): 1. Karin Lučaníková (II.C), 2. Lea Čákovská (obe II.C), 3. Sára Eliašová (II.B)

3. ročník:

- chlapci (12): 1. Wiktor Nosal, 2. Maroš Bahúl (obaja III.C), 3. Marko Šturman (III.A)

- dievčatá (11): 1. Ema Debnárová (III.A), 2. Natália Pánová (III.B), 3. Nina Šarkoziová (III.C)

E. Debnárová a N. Pánová v cieľovej rovinke   Tieto trojice boli odmenené medailami a pexesami vydanými MS. Všetci súťažiaci dostali po behu sladkosť na doplnenie kalórií  i nápoj, aby dodržali aj pitný režim. No a aby sa podporila aj väčšia súťaživosť medzi jednotlivými triedami, bol pripravený aj športový pohár, a to pre triedu s najlepšou účasťou. No a tou bola III.C, kde je triedna učiteľka Mgr. Adela Taligová. Z 15 žiakov triedy sa súťaže zúčastnilo 10, čo znamená 2/3 účasť. Na nasledujúci deň po súťaži im tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka odovzdal ako odmenu druhú sériou pexesa vydaného MS a triednej učiteľke športový pohár.

   Súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Mesta Žarnovica a samozrejme aj vďaka pochopenia vedenia školy, pričom bola prítomná aj predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová.

 Víťazné trojice najmladších žiakov  Aj tentoraz počas celej súťaže vládla výborná atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali nielen samotní súťažiaci, ale aj ďalší prítomní žiaci, učiteľky i vychovávateľky.

   Za toto úspešné športové podujatie patrí poďakovanie predovšetkým hlavnej organizátorke Mgr. Melánii Ceizelovej a Mgr. Darine Nikodémovej (obe členky MO MS), ktorá okrem organizačnej práce pri príprave pôsobila aj ako cieľová rozhodkyňa. Samozrejme za prácu vykonanú v prospech podujatia veľká vďaka patrí aj učiteľkám I. stupňa Mgr. Tatiane Píšovej, Mgr. Adele Taligovej, Mgr. Jane Bielikovej a Mgr. Dane Čiernej i vychovávateľkám ŠKD Erike Gulašovej, Radomíre Pacalajovej, Alene Necpalovej, Kataríne Šavoltovej (všetky štyri sú členky MO MS) i vedúcej školskej jedálne Bc. Renáte Štefankovej (taktiež členka MO MS).

Súťažiaci žiaci triedy s najlepšou účasťou spoločne s triednou učiteľkou   Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica má tak za sebou ďalšie tohtoročné podujatie, ktoré športovou formou priblížilo žiakom nielen Maticu slovenskú, ale spropagovalo aktívnou formou aj Európsky týždeň športu. Navyše bol nielen jednou z mála organizácií (nevynímajúc športových), ktoré sa do tohto týždňa športu v rámci regiónu zapojili, no a zrejme jediným Miestnym odborom Matice slovenskej.

 

 

  Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

----------------------------------------------------------------------------------------------

Matičný večer s ľudovou hudbou

 

KR ocenení členovia Mgr. D. Nikodémová a M. Sedliak   Na podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 obnovená tradícia konania Matičných večerov. Ten tohtoročný bol teda v poradí štvrtý. Konal sa v nedeľu 22. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. O 16.30 hod. začal štátnou hymnou SR. Potom tajomník MO Ing. Jozef Piecka privítal vzácnych hostí: poslanca Zastupiteľstva BBSK a primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, člena výboru MS a predseda Krajskej rady (KR) MS Banskobystrického kraja Jána Brloša a zástupkyňu primátora mesta Ing. Alenu Kazimírovú. Taktiež privítal predsedu OO JDS v Žarnovici Ing. Jozefa Husára, CSc., predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána HajnovE. Vodnáková (vľavo) a O. Danková s predsedom KR J. Brlošomiča, podpredsedníčku ZO SZPB v Žarnovici Ing. Máriu Števkovú (všetci členovia MS), nových členov MS i sympatizantov. Zdôraznil, že rok 2017 bol MS vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, ktorých portréty boli umiestnené nad pódiom spoločne so štátnou zástavou SR, matičnou i zástavou mesta. Za nakreslenie portrétov patrí vďaka Mgr. Michaele Klimentovej, učiteľke ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici. Obe tieto významné slovenské osobnosti potom v príhovore priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová.    

   Následne sa moderovania ujala členka výboru MO a vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková. Ďalším bodom prograČasť ocenených Cenou predsedu – Pamätným listom (zľava) J. Tillerová, Ľ. Chmolová, R. Hanus, A. Mištíková a L. Tomčányová spoločne s predsedom KRmu bolo odovzdanie preukazov MS novým členom MO. Tento rok bolo spolu prijatých sedem a to: Mgr. Mária Kubačková, Mária Koprenická, Michal Piecka, Ariana Nikoleta Čela (je najmladšia, len 10-ročná), Magdaléna Demeová, Jozef Tužinský a Marek Zúbek. Prítomní noví členovia od predsedníčky MO a tajomníka MO prevzali aj pamätné listy, CD speváckej skupiny Prameň a kľúčenku MS. K tomuto dňu tak MO MS mal 94 členov.

   Na tohtoročných Dňoch mesta Žarnovica, okrem vystúpenia speváckej skupiny Prameň, výrazne pomohli aj dvaja členovia MO a to Roland Hanus a Ing. Juraj Benčat. Za bezplatné zabezpečenie razenia mincí prevzali od vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. J. Piecku poďakovanie a vecný darček.

Bc. R. Štefanková (vľavo) a M. Balážová po prevzatí ocenení MS   Činnosť MO je naozaj bohatá a preto si tí, ktorí sa na nej najviac podieľajú zaslúžia ocenenia. Tie sa odovzdávali v ďalšej časti.

   MO MS udelil Diplom „Za prácu v miestnom odbore“ Ing. Jurajovi Benčatovi, Anne Mašíčkovej, Oľge Michníkovej, Radomíre Pacalajovej a Anne Rybárovej. Rovnaké ocenenie bolo udelené „Za spoluprácu pri činnosti MO“ DC Seniorov Žarnov, ktoré prevzal J. Hajnovič, a ZO SZPB, ktoré prevzala Ing. M. Števková. Ocenenia spoločne s ružou    odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová a tajomník MO Ing. J. Piecka.

Primátor mesta K. Danko počas príhovoru   Na návrh MO udelila KR MS Banskobystrického kraja za aktívnu činnosť pri napĺňaní programu MS Pamätný list Mariánovi Sedliakovi a Mgr. Darine Nikodémovej. Ocenenia odovzdal člen výboru MS a predseda KR Ján Brloš, spoločne s členom KR Ing. J. Pieckom a predsedníčka MO odovzdala ruže.

   Tí istí funkcionári odovzdali aj ďalšie ocenenia podpísané predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. Konkrétne Cenu predsedu MS – Pamätný list pri príležitosti životného jubilea: Oľge Dankovej, Magde Reginovej a Emílii Vodnákovej. Rovnaké ocenenie prevzali:

Pásmo SSk PrameňRoland Hanus – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí, Ľudmile Chmolovej – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby, Anne Mištíkovej pri príležitosti životného jubilea a za viacročnú prácu v matičnom hnutí, Jarmile Tillerovej – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí a Lýdii Tomčányovej pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby.

   Cenu predsedu MS – Medailu predsedu prevzala podpredsedníčka MO a dlhoročná členka KR Mária Balážová pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí.

  Časť účastníkov Za viacročnú prácu pri napĺňaní programu MS boli udelené Bronzové ceny MS členkám výboru MO Mgr. Melánii Ceizelovej a Bc. Renáte Štefankovej.

   K prítomným sa krátko prihovoril predseda KR J. Brloš i primátor mesta K. Danko, ktorý prejavil záujem o členstvo v MS a ešte počas podujatia vypísal a odovzdal aj prihlášku. V mene všetkých ocenených sa poďakoval R. Hanus.

   Nasledovalo pásmo piesní speváckej skupiny Prameň. V jej podaní zaznela aj hymna Matice slovenskej, ktorou skončila prvá časť programu.

 ĽH M. Moravčíka  Záverečnou časťou bolo hodinové vystúpenie Ľudovej hudby Michala Moravčíka zo Zvolena. Na cimbale hrala Paulínka Škodová, na akordeón jej brat Pavol Škoda, na kontrabas Lukáš Haluška a na husliach hral Michal Moravčík. Rezkými slovenskými pesničkami vytvorili skutočne výbornú atmosféru. O spokojnosti prítomných svedčil potlesk po každej pesničke, standing ovation už uprostred programu i dlhý potlesk na záver. Táto skutočnosť organizátorov teší i keď naopak mrzí menšia účasť na tomto podujatí oproti predchádzajúcim rokom. 

   Nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a finančnou podporou Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 101,10 €. Za to im patrí vďaka.

 

Text a foto: Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA

 Na fotografii šestica z reprezentantov MO MS (zľava) I. Kunský, L. Závalec, R. Hanus, J.  Piecka, M. Thonhauser a M. Sedliak.  Po takmer desiatich rokoch sa v Žarnovici opäť hrá Mestská kolkárska liga, ktorej organizátorom je tentoraz Kolkársky oddiel Žarnovica. Od 3. novembra sa hrá každý piatok večer na zrekonštruovanej kolkárskej štvordráhe v Mestskom športovom areáli v Žarnovici. Súťažia štvorčlenné družstvá (počas jedného zápasu môžu striedať maximálne dvaja hráči) na 60 hodov združených v dvoch častiach a potom ešte v záverečnom play off., ktoré sa predpokladá v apríli roku 2018. Pod vedením tajomníka MO sa do tejto súťaže prihlásilo aj družstvo nášho MO MS, za ktoré bude postupne hrať minimálne osem členov MO MS, z toho trojica nových členov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALNÉ ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSKEJ

 

   Na fotografii trojica účastníkov VZ z nášho regiónu (zľava) Ing. J. Piecka, M. Rybársky a  Mgr. A. Benčatová.   V dňoch 10.-11. novembra sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Ako delegátka za náš MO sa ho zúčastnila jeho predsedníčka Mgr. Anna Benčatová. Jeho účastníkom bol ja tajomník MO a súčasne člen KR MS BBSK Ing. Jozef Piecka, ktorý získal potrebný počet nominácií na kandidatúru do Výboru MS.

   Novým predsedom MS sa stal doterajší podpredseda JUDr. Marián Gešper, ktorému v tajných voľbách svoj hlas odovzdalo 258 delegátov VZ, čo predstavuje 67,01 % oprávnených voličov.

   Za predseda Dozorného výboru bol opätovne zvolený JUDr. Štefan Martinkovič, ktorý získal celkovo 262 hlasov.

   VZ z 54 kandidátov na členov Výboru MS zvolilo jeho 38 členov. Medzi nimi je aj Ing. Jozef Piecka, ktorého kandidatúru podporilo 177 delegátov a podľa počtu získaných hlasov skončil na 10. mieste. Toto zvolenie je iste i určitým vyjadrením práce nášho MO, ktorý v súčasnosti patrí medzi najlepšie v rámci celej MS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOMIENKA NA KAROLA BIELEKA

 Ing. Mária Števková, Mgr. Anna Benčatová, Ing. Jozef Piecka, Mgr. Darina Nikodémová  25. novembra uplynulo 81. rokov od úmrtia I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka. Presne v tento deň sa o 14.30 hod. stretli ôsmi členovia MO MS, aby si jeho pamiatku pripomenuli položením venca, zapálením sviečok a chvíľkou ticha. 

   Jeho význam v krátkom príhovore pripomenul tajomník MO Ing. Jozef Piecka a následne predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová.

  Oľga Michníková, Mária Balážová, Roland Hanus a Elena Debnárová Na fotografiách účastníci spomienky (zľava) Ing. Mária Števková, Mgr. Anna Benčatová, Ing. Jozef Piecka, Mgr. Darina Nikodémová,  Oľga Michníková, Mária Balážová, Roland Hanus a Elena Debnárová.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCENENIE SPEVÁCKEJ SKUPINY PRAMEŇ

spevácka skupina Prameň    28. novembra popoludní sa v jedálni ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa uskutočnila členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žarnovici. Ako hostia sa jej zúčastnili aj predseda Oblastného výboru SZPB v Žiari  nad Hronom Jaroslav Bulko, plk. v.v., primátor mesta Kamil Danko, predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, predseda OO JDS Ing. Jozef Husár, CSc, i vedúci Oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. Jozef Piecka.

Čestné uznanie   V kultúrnom programe vystúpila aj naša spevácka skupina Prameň a na záver jej pásma piesní jej predseda Oblastného výboru SZPB Jaroslav Bulko, plk. v.v. odovzdal Čestné uznanie (na fotografii), ktoré prevzala vedúca Irma Danková (na fotografii).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

logo ZACA.jpg

Mesto Žarnovica poskytlo v roku 2017 zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu v sume 1400,- €


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka