Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Výberové konanie na pracovné miesto ekonom/účtovník na skrátený pracovný úväzok v materskej škole A. Sládkoviča v Žarnovici Vytlačiť
 

Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

 

Vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto ekonóm/účtovník na skrátený pracovný úväzok

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť na adresu Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica  do 14.06.2018.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní(fotokópia)
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)
 • prehľad ekonomickej / účtovnej praxe
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ekonóm/účtovník sú: Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie.

Výberové kritéria na pozíciu ekonóm / účtovník sú:

 • Pracovné skúsenosti, prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, rozpočtovníctva (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 • Administratívne a ekonomické znalosti:Podvojné účtovníctvo – expert, Hospodárska korešpondencia – pokročilý, Pokladňa – expert.
 • Práca s PC – užívateľské ovládanie PC- Ovládanie Microsfot Word, Microsfot Excel, MicrosfotOutlook, práce s internetom, práca so softvérom na spracovanie účtovníctva Korwin–výhodou.
 • znalosti zákonov:  Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, analytické a logické schopnosti, flexibilita a kreativita, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačnépredpoklady na danú pozíciu.

 

Kontaktné údaje:     Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

                                    Tel.: 045/6812342, kont. osoba p. Zmorajová

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania 1.8.2018.

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 400,00 € - 450,00 € pri skrátenom úväzku (3 pracovné dni v týždni).


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka