Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Prijímacie konanie na referent/ ka oddelenia kultúry, mládeže a športuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33

966 81 Žarnovica

 

v zmysle § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje prijímacie konanie na

 pracovné miesto

referent/ka oddelenia kultúry, mládeže a športu

Mestského úradu v Žarnovici

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:

-         úplné stredné vzdelanie

-         práca s počítačom na užívateľskej úrovni

 

Ďalšie požadované predpoklady:

-         bezúhonnosť

-         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-         schopnosť samostatne pracovať

-         organizačné schopnosti

-         komunikatívnosť

-         orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa najmä oblasti kultúry, športu, mládeže a samosprávy

-         vodičské oprávnenie skupiny „B“ aktívne

-         ochota pracovať v pružnej pracovnej dobe

-         prax v oblasti organizácie kultúrnych a športových podujatí – výhodou

-         prax v publikačnej činnosti – výhodou

-         mikrofonický hlas - výhodou

-         výtvarné schopnosti – vítané, výhodou

 

Požadované doklady a prílohy: (*)

-         žiadosť uchádzača

-         profesijný štruktúrovaný životopis

-         osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-         čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný uchádzač po ukončení posúdenia vhodnosti na voľné pracovné miesto)

-         čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-         písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby posúdenia vhodnosti uchádzača na uvedené pracovné miesto

 (*) nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača o posúdenie jeho vhodnosti na uvedené pracovné miesto.

Prihlášku pre posúdenie uchádzača o obsadenie pracovného miesta, spolu s požadovanými dokladmi a prílohami, je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, v obálke označenej heslom: „Uchádzač – kultúra, šport – neotvárať“, najneskôr do 9.7.2018 do 12.00 hod. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni mestského úradu. Vhodní uchádzači budú písomne pozvaní na osobný pohovor.

Tarifný plat zamestnanca je v zmysle NV SR č. 359/2017 Z.z. od 513,- eur (brutto). K tomuto platu môžu byť priznané odmeny a príplatky v zmysle platnej legislatívy.

 

 

V Žarnovici 20.06.2018

 

 

 

Kamil Danko

primátor mesta


 
 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka