Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

PRIEMYSELNÝ AREÁL ZC – VÝSTAVBA TEPELNÉHO A ELEKTRICKÉHO ZDROJA – OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI – STANOVISKO MESTA ŽARNOVICAVytlačiť
 

Vážená občianska verejnosť, na úvod upresňujem, že v roku 2016 bol predložený zámer „Priemyselný areál Žarnovica“, ktorý riešil obnovenie spracovania dreva v bývalom areáli Preglejky. Tejto činnosti sa týka aj navrhovaná zmena– výstavba elektrického a tepelného zdroja, pre ktorú teraz Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ešte raz pripomínam ako príslušný orgán, vykonáva zisťovacie konanie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V tomto procese má verejnosť svoje významné postavenie, preto sme radi, že práve zverejnením tejto témy sa začali zaujímať naši občania o veci verejné a zaslali svoje pripomienky k zmene navrhovanej činnosti jednak Okresnému úradu a tiež mestu, ktoré ich v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, doručilo Okresnému úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie, ZC.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20190101 účasť verejnosti v procesoch posudzovania vplyvov na životnom prostredí rieši zákon hlavne v § 24 a 25.

Mesto Žarnovica, ako dotknutá obec v tomto zisťovacom konaní, zaslala okresnému úradu tiež svoje stanovisko, ktoré je prílohou tu na webovom sídle mesta ( podotýkam s dátumom odovzdania na Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie 1.3.2019)

Okresný úrad, ako príslušný orgán, posúdi všetky doručené stanoviská a vyhodnotí ich podľa kritérií stanovených v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Potom Okresný úrad môže rozhodnúť, že navrhovanú zmenu nie je potrebné ďalej posudzovať a určí podmienky, ktoré musí navrhovateľ splniť, aby mohol požiadať o ďalšie povolenia, alebo Okresný úrad môže vydať rozhodnutie o tom, že navrhovanú zmenu je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V tomto procese Okresný úrad určí tzv. rozsah hodnotenia, ku ktorému bude vypracovaná správa o hodnotení, a k nej odborný posudok odborne spôsobilou osobou. Počas posudzovania bude mesto Žarnovica dotknutou obcou a  verejnosť bude mať aj naďalej v tomto procese významné postavenie.

Mesto Žarnovica bude všetky informácie o tomto procese zverejňovať na oficiálnej stránke mesta, potom tieto informácie možno nájsť aj na stránke Okresného úradu Žarnovica: https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161 alebo na Enviroportáli v časti IS pre posudzovanie vplyvov : https://www.enviroportal.sk/sk/eia Pripomienky, ktoré boli doručené resp. na sociálnych sieťach zverejnené a boli irelevantné nebudem komentovať.

Ďakujem však za všetky pripomienky, ktoré nám – mestu ako dotknutej obci pomohli pri spracovaní „stanoviska“ pre Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, s cieľom skutočne dosiahnuť zamietnutie predmetnej „Zmeny navrhovanej činnosti“.


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka