Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

NOVÝ SYSTÉM ZBERU V „JARNOM UPRATOVANÍ“Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica, s.r.o. organizuje pre

občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pod názvom „Jarné upratovanie“. Jarné upratovanie sa bude konať už novým spôsobom zberu objemného a biologicky rozložiteľného odpadu:

 

Jarné upratovanie v individuálnej bytovej výstavbe

(rodinné domy)

 

V mestských častiach – Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie bude zber

objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z opiľovania stromov

 

v dňoch 05.04. – 08.04.2019

 

V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu –

konárov z opiľovania stromov

 

v dňoch 12.04. – 15.04.2019

 

Objemný odpad a konáre z opiľovania stromov je potrebné uložiť pred brány rodinných

domov na miesto pri zberných nádobách na komunálny odpad.

 

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí : postele, skrine, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nevmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

 

Konáre z opiľovania stromov zo záhrad rodinných domov je potrebné na odvoz upraviť tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním. Konáre je potrebné postrihať na menšie (max.1 m dlhé) kusy a zviazať do zväzkov, pričom hmotnosť jedného zväzku by nemala presiahnuť 25 kilogramov. Nepatrí sem tráva, lístie, burina zo záhrad v akejkoľvek forme.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané pred brány rodinných domov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad – tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska 84, Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

 

Jarné upratovanie

v komplexnej bytovej výstavbe –na sídlisku

 

Zber objemného odpadu na sídlisku bude

 

v dňoch 12.04. – 15.04.2019

v čase od 12.00 hod. do 22.00 hod.

 

Objemný odpad budú obyvatelia bytových domov ukladať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na piatich stanovištiach po dva kontajnery:

 

1. ul. Fraňa Kráľa – križovatka pri Základnej škole Fraňa Kráľa

2. ul. Fraňa Kráľa - križovatka pri verejnom detskom ihrisku

3. Kľakovská – miesto medzi bytovkami súp. č. 882 a súp. č. 881

4. Kľakovská – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 876

5. Mierová – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam)

 

Kontajnery budú vždy na noc odvezené zo zberných stanovíšť. Zakazuje sa ukladať objemný

odpad na zberné stanovištia mimo veľkokapacitných kontajnerov a na iné verejné priestranstvá v sídliskovej časti mesta. Ten, kto takto neoprávnene umiestni objemný odpad v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta sa dopúšťa priestupku.

 

Zberné stanovištia budú počas „Jarného upratovania“

monitorované zamestnancami Mestského podniku služieb

Žarnovica, s.r.o., hliadkami Mestskej polície

ako aj kamerovým systémom!

 

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí : postele, skrine, sedačky, matrace, koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Je zakázané ukladať konáre, trávu, lístie na priestranstvo pri veľkokapacitné kontajnery.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané do veľkokapacitných kontajnerov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky,

elektroodpad, nebezpečný odpad - tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska 84, Žarnovica za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

 

MsÚ Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a ŽP

 


 
 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka