Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

JESENNÉ UPRATOVANIEVytlačiť
 

plagát Jesenné upratovanieZber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu - konárov

 

Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica, s.r.o. organizuje pre

občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu

pod názvom „Jesenné upratovanie“.

 

Jesenné upratovanie v individuálnej bytovej výstavbe

(rodinné domy)

 

V mestských častiach – Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie bude zber

objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – konárov z orezávania stromov

 

v dňoch 03.10. – 05.10.2019

štvrtok – sobota

 

V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu –

konárov z orezávania stromov

 

v dňoch 10.10. – 12.10.2019

štvrtok - sobota

 

Objemný odpad a konáre z orezávania stromov je potrebné uložiť pred brány rodinných

domov na miesto pri zberných nádobách na komunálny odpad.

V posledný deň jesenného upratovania (v sobotu) je potrebné uložiť objemný odpad a konáre z orezávania stromov pred brány svojich rodinných domov najneskôr do 17.00 hod.!

 

Občania mesta a mestských častí bývajúci na nedostupných miestach uložia objemný odpad a konáre z orezávania stromov na miesta k 1100 l zberným nádobám, do ktorých odovzdávajú zmesový komunálny odpad.

 

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí : postele, skrine, sedačky, matrace,

koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad,

ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nevmestí do zberných nádob na zmesový

komunálny odpad.

V posledný deň zberu

Konáre z orezávania stromov zo záhrad rodinných domov je potrebné na odvoz upraviť tak,

aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním. Konáre je potrebné postrihať na menšie (max. 1 m dlhé) kusy a zviazať do zväzkov alebo uložiť na kôpky.

Nepatrí sem tráva, lístie, burina zo záhrad v akejkoľvek forme.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané pred brány rodinných

domov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad – tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na

Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska 84, Žarnovica za

poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na

zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno

odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

Jesenné upratovanie

v komplexnej bytovej výstavbe – na sídlisku

 

Zber objemného odpadu na sídlisku bude

 

v dňoch 10.10. – 12.10.2019

štvrtok – sobota

v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

 

Objemný odpad budú obyvatelia bytových domov ukladať do veľkokapacitných

kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na piatich stanovištiach po dva kontajnery:

 

1. ul. Fraňa Kráľa – križovatka pri Základnej škole Fraňa Kráľa

2. ul. Fraňa Kráľa - križovatka pri verejnom detskom ihrisku

3. Kľakovská – miesto medzi bytovkami súp. č. 882 a súp. č. 881

4. Kľakovská – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 876

5. Mierová – priestranstvo pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam)

 

Kontajnery budú vždy na noc odvezené zo zberných stanovíšť. Zakazuje sa ukladať objemný

odpad na zberné stanovištia mimo veľkokapacitných kontajnerov a na iné verejné priestranstvá v sídliskovej časti mesta. Ten, kto takto neoprávnene umiestni objemný odpad v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta sa dopúšťa priestupku.

 

Zberné stanovištia budú počas „Jesenného upratovania“

monitorované zamestnancami Mestského podniku služieb

Žarnovica, s.r.o., hliadkami Mestskej polície

ako aj kamerovým systémom!

 

Medzi objemný odpad, ktorý sa bude zbierať patrí : postele, skrine, sedačky, matrace,

koberce, parkety a pod., ako aj sanita (napr. umývadlo, vaňa, WC, keramika a iné). Ide o odpad,

ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob na zmesový

komunálny odpad. Je zakázané ukladať konáre, trávu, lístie na priestranstvo pri veľkokapacitné

kontajnery.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané do veľkokapacitných

kontajnerov ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky,

elektroodpad, nebezpečný odpad - tento nebude odvezený !!!

 

Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta je možné odovzdať na

Zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., ul. Partizánska 84, Žarnovica za

poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. Elektroodpad možno bezplatne odovzdať tiež na

zbernom dvore Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. po celý rok. Pneumatiky možno

odovzdať do autorizovaných pneuservisov.

 

MsÚ Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a ŽP


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka