Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

2.10.2019   17:00

tekvica_2019_web_zoo.jpg

v parku na Ul. A. Sládkoviča

O najkrajšiu tekvicu

Mesto Žarnovica pozýva malých i veľkých na tradičnú súťaž O najkrajšiu tekvicu. Stretneme sa v stredu 2.10.2019 o 17.00 hod. v parku na Ul. Andreja Sládkoviča. Registrácia súťažiacich sa bude konať od 16.00 hod. Základnou podmienkou účasti v súťaži je opäť priniesť alebo iným spôsobom dopraviť tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a jedinečná. Súčasťou programu bude interaktívna kúzelnícka show s Petrom Šestákom, ktorý je známy z jeho vlastnej TV relácie ˮKúzlovanie“ v detskej televízií. Pripravené je aj občerstvenie v podobe tekvicovej polievky. Všetci ste srdečne vítaní!


 

29.10.2019   9:30

web_zc_podium_2019_v3.jpg

Kultúrny dom Žarnovica

Žarnovické pódium 2019

Máme za sebou už tri úspešné ročníky súťaže Žarnovické pódium a tak po roku naša ZUŠ Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica pre Vás pripravuje už štvrtí ročník súťaže, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Všetky poplatky (účastnícky poplatok, obedy,) uhradí vysielajúca organizácia, alebo účastník vopred, najneskôr do 18.10.2019 !!!, prevodom na účet organizátora vedený v VÚB, a.s.

Hosť podujatia: S HUDBOU VESMÍRNOU


 

12.11.2019   19:00

FragileZC.jpg

Kultúrny dom Žarnovica

Koncert vokálnej skupiny Fragile

Mesto Žarnovica pozýva na koncert vokálnej skupiny Fragile, ktorý bude v utorok 12. novembra 2019 o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Žarnovici.
Predpredaj lístkov je od 14. októbra v Mestskej knižnici v Žarnovici (tlf. 045/321 24 20) a lístky je možné si zakúpiť aj prostredníctvom sieti Ticketportál. Vstupné na tento dvojhodinový koncert je 14,- euro za osobu.
Fragile je slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV šou. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina Fragile interpretuje známe rock/pop/jazzové hity svetových umelcov. Ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Šoňa Norisová, Jana Golis, Svetlana Rymerenko, Slavo Košecký, Martin Madej a Jožo Hečko. Alternujúcimi členmi skupiny sú: Peter Lacho, Martin Klempár, Daniela Tomešová, Karolína Majerníková a Anabela Mollová.

„A cappella“ - je termínom označujúcim vokálnu hudbu, alebo ak chcete spev bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Jednoducho povedané, to, čo pomáha iným skupinám pri interpretácii, musia speváci v a cappella formáciách nahrádzať len jediným nástrojom – hlasom. Práve pre základný princíp je takýchto kvalitných hudobných telies vo svete veľmi málo. Pri a cappella speve nezamaskujete nič, všetko musí byť dokonalé a čisté. Názov „a cappella“ pochádza z taliančiny a znamená to „ako v kaplnke“. V stredoveku bolo totiž zakázané v kostoloch používať hudobné nástroje. A tak sa spievalo a sprevádzalo len hlasom.


 

Športové akcie

5.10.2019   8:30

Revistsky 19 -page-001.jpg

Kultúrny dom v mestskej časti Revištské Podzámčie

REVIŠTSKÝ POHÁR v stolnom tenise

Mesto Žarnovica a Športový klub Revištské Podzámčie pozývajú na súťaž REVIŠTSKÝ POHÁR v stolnom tenise (jednotlivci + štvorhry), 5. októbra 2019 (sobota) od 8.30 hod. v Kultúrnom dome v mestskej časti Revištské Podzámčie.
Kategórie: muži (15-roč. a starší), ženy (15-roč. a staršie), štvorhry podľa záujmu a možností.
Prihlášky a prezentácia: na mieste konania v čase od 08.30 do 09.00 hod.
Štartovné: 2,-€/osoba (dvojhry), 2,-€/pár (štvorhry).
Informácie: na webovom sídle mesta: www.zarnovica.sk, na mob. č. 0914 326 150 (Ing. Jozef Piecka), alebo osobne na OKMŠ MsÚ Žarnovica.


 

Upútavky na oznamy

Druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

Do 30. septembra 2019 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady
Mestský úrad v Žarnovici oznamuje občanom,  že v termíne do 30. septembra 2019 je splatná:
druhá splátka dane z nehnuteľností na rok 2019 a taktiež  druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2019.  
Povinnosť platenia druhej splátky dane a poplatku majú tí občania, ktorí mali podľa rozhodnutia o vyrubení ...viac...


 

JESENNÉ UPRATOVANIE

plagát Jesenné upratovanie

Zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu - konárov
 
Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica, s.r.o. organizuje pre
občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
pod názvom „Jesenné upratovanie“.
 
Jesenné upratovanie v individuálnej bytovej výstavbe
(rodinné domy)
 
V mestských častiach – Žarnovická ...viac...


 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

plagát

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 2/2018 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (odpadov s obsahom škodlivých látok) od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  
 
28. septembra 2019 (t.j. v sobotu)
 
Zbierať sa budú nasledovné dru ...viac...


 

Nová služba v knižnici

Mestská knižnica ponúka od septembra 2019 novú službu pod názvom Kniha bus. Služba sa poskytne bezplatne všetkým, ktorí pre svoj zdravotný stav, či zníženú mobilitu  nemôžu knižnicu navštevovať a sú čitatelia knižnice. Ako to bude fungovať? Knihy je potrebné si objednať telefonicky na čísle: 0911555767, emailom na: kultura@zarnovica.eu. Rozvoz kníh do domácností sa bude zabezpečovať 1x mesačne, vždy v prvý štvrtok v mesiaci a pri ďalšej donáške s ...viac...


 
Položky 1-5 z 31

Aj vatra k 75. výročiu SNP bola rekordnou

A. Wolfová so svojou sučkouZákladná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Žarnovica, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica boli opäť oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Tá bola na počesť jubilejného 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Už po piaty raz bola na Kalvárii aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

  Na podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod.  Prví účastníci boli na mieste konania už približne hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ. Tí, pod vedením veliteľa Ľuboša Zimana, a ním zabezpečeného suchého dreva pripravili vatru i drevo pre ohník na opekanie.

 Keď spievali Prameňáčky  Presne o 19.30 hod. Ing. Jozef Piecka z OKMŠ MsÚ Žarnovica prítomných oboznámil s programom. Oproti predchádzajúcim rokom bol bohatší. Na úvod so svojím štvornohým priateľom, vlastne priateľkou, predstavila Adriana Wolfová z Novej Bane, ktorá dosiahla množstvo významných úspechov, a to nielen na Slovensku. A jej sučka, počas približne desiatich minút, skutočne dokázala svoje umenie za čo si zaslúžila potlesk od prítomných. Nasledovala Hymna SR v podaní ôsmich členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica) tentoraz pod vedením harmonikárky Marty Staňovej. No a keďže priamo do mikrofónu hymnu nádherne spieval Roland Hanus, atmosféra bola ako na skutočne významnom, minimálne celoštátnom, podujatí. Potom sa k prítomným prihovorila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. V príhovore o.i. zvýraznila historický význam SNP.  Za spevu Prameňáčok veliteľ DHZ Luboš Ziman zapálil vatru. Hneď bolo zrejmé, že je minimálne vizuálne väčšia ako tie predchádzajúce a bolo to veru „cítiť“ aj na výhrevnosti v okolí. To sa už program spestril Spedway club Žarnovica, ktorý stručne predstavil jeho predseda Mgr. Martin Búri a záujemcom sa venoval nielen on, ale aj rovná pätica pretekárov (Michal Tomka, Ján Mihálik, Dávid Pacalaj, Michal Danko a Branislav Pindroch). Skutočnú plochodrážnu motorku si mohli nielen vypočuť, ale aj „chytiť“. A snáď najväčším potešením, najmä pre deti, bolo spoločne sa odfotiť. Potom už účastníkom chvíle pri vatre spríjemňovali Prameňáčky partizánskymi i ľudovými pesničkami. Podujatie prišli osobne pozdraviť primátor mesta a poslanec Zastupiteľstva BBSK Kamil Danko i predseda Mestského mládežníckeho parlamentu, poslanec MsZ a súčasne predseda Komisie kultúry MsZ v ŽarnDeti s plochodrážnikmiovici Radim Vojtko.

   Oproti predchádzajúcim rokom síce nebol „hlavným“ občerstvením guláš, ktorí varili hasiči, ale chlieb s masťou a cibuľou. Toto sa podarilo zabezpečiť vďaka iniciatívy podpredsedníčky ZO SZPB Žarnovica Ing. M. Števkovej a všetko potrebné poskytol sponzor, ktorý chce ostať v anonymite. Aj touto cestou mu patrí úprimná vďaka. Vďaka patrí aj Bc. Renáte Štefankovej, ktorá aj s ďalšími kolegyňami občerstvenie priamo pripravovali a poskytovali. K občerstveniu prispela aj ZO JDS Žarnovica, Okresná rada Smer – SD i primátor mesta Kamil Danko.  No a nemožno nespomenúť, že viacero účastníkov si prinieslo vlastné občerstvenie a špekáčiky, či slaninku si opiekli pri ohníku.

   Podľa prezenčnej listiny (samozrejme, že sa do nej nezapísali všetci) bolo síce  pri vatre „len“ takmer 300 ľudí, ale podľa samotných účastníkov ich bolo ešte viac Opekanie pri ohníkuako minulý rok, keď ich bolo vyše tristo. Možne teda konštatovať, že ich bolo ešte viac a teda opäť to bola rekordná účasť. A neboli to len občania Žarnovice (vrátane mestských častí) rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko z okolitých obcí, najmä Kľakovskej doliny. Aj tentoraz miestami veru už samotný priestor Kalvárie pre takéto  množstvo ľudí nebol postačujúcim. Opäť je potešujúca skutočnosť, že vo veľkom množstve tu boli opäť doslovne celé rodiny, teda aj mládež a deti. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ krátko po 22.00 hod. Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa opäť postarali členovia DHZ. A kladom počas podujatia bol aj prenosný reproduktor, čiastočné osvetlenie priestoru pred Kalváriou i osvetlenie chodníka ku Kalvárii.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, sme si v Žarnovici uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 75. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, patrí veľká vďaka. Organizátori sú presvedčení, že sme takto dôstojne pripomenuli jubilejné výročie SNP.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka