Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

21.9.2018   7:00 - 15:00

BP 18 web-page-001.jpg

na Májovej ulici – pri stánku so zmrzlinou

Biela pastelka

Nevidím to až tak čierno. VĎAKA VÁM !
BIELA PASTELKA
Aj v tomto roku je Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovaná verejná zbierka s názvom Biela pastelka. Na základe dohody o uzatvorení partnerstva je regionálnym partnerom aj mesto Žarnovica.
Pomôžte nevidiacim a slabozrakým. Pošlite SMS v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti Orange, Telekom a O2, príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006, alebo prispejte do stacionárnych pokladničiek v uliciach v piatok 21. septembra.
V Žarnovici môžete prispieť v piatok 21. septembra v čase od 7.00 do 15.00 hod. na Májovej ulici – pri stánku so zmrzlinou.


 

Športové akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Upútavky na oznamy

HARMONOGRAM ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 1/2016 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“  od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  
 
29. septembra 2018 ( t.j. v sobotu)
 
Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu:
 
batérie a ...viac...


 

Do 30. septembra 2018 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

Mestský úrad v Žarnovici oznamuje občanom,  že v termíne do 30. septembra 2018 je splatná:
druhá splátka dane z nehnuteľností na rok 2018 a taktiež  druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2018.     
Povinnosť platenia druhej splátky dane a poplatku majú tí občania, ktorí mali podľa rozhodnutia o vyrubení dane, resp. poplatku, možnosť zaplatiť daň a poplatok v dvoch splátkach, a to v prípade, keď suma vyrub ...viac...


 

Verejného viacúčelového ihriska s umelou trávou

Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica, ako prevádzkovateľ verejného viacúčelového ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici, oznamuje, že v čase od 3. septembra 2018 (vrátane) bude otvorené v pondelok až piatok v čase od 15:00 do 19:00 hod a počas víkendov a sviatkov v čase od 14:00 do 19:00 hod.
viac...


 

Aj vatrou sme si pripomenuli 74. výročie SNP

Prameňáčky a Ing. M. Števková počas hymnyZákladná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Žarnovica, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  na Slovensku (JDS) v Žarnovici boli opäť oficiálnymi organizátormi stretnutia pri vatre. Tá bola na počesť 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP).  Vydávanie gulášaUž po štvrtý raz bola na Kalvárii aj vďaka ústretovosti Farnosti Žarnovica, ktorá je vlastníkom tejto lokality, a s miestom konania súhlasila.

  Na podvečer výročia SNP, teda 28. augusta, bolo aj tentoraz podujatie naplánované na 19.30 hod.  Ešte ráno, deň predtým, však nebolo zrejmé či z dôvodu vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva požiaru vôbec bude. Nakoniec v ten deň predpoludním bolo toto odvolané a mohli pokračovať prípravy. Prví účastníci boli na mieste konania už viac ako hodinu vopred. Nepočítame medzi nich členov DHZ. Tí z dovezeného dreva postavili vatru, ktorá bola síce trošku nižšia ako v minulom roku, ale rovnako funkčná a pekne pripravená. Popoludní J. Brigantová pri recitácii básnečlenovia DHZ, pod vedením Miroslava Gretscha i jeho pomocníkov Ľuboša Zimana, Mareka Šebiana a Jána Gregora, varili guláš. Vďaka za sponzorské poskytnutie všetkých surovín i materiálu naň patrí Ing. Štefanovi Balkovi, prednostovi OÚ a súčasne poslancovi MsZ v Žarnovici.

    Presne o 19.30 hod. (päť minút pred oficiálnym západom Slnka) prítomných účastníkov, v mene všetkých organizátorov, privítal vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal aj primátora mesta Kamila Danka i jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú. Potom deväť členiek speváckej skupiny Prameň (je súčasťou Miestneho odboru Matice slovenskej Žarnovica), pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej, zaspievali hymnu SR. S významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Žarnovica Ing. Mária Števková. V príhovore o.i. vyzvala na zbieranie fotografií z obdobia SNP a v mene organizátorov poďakovala všetkým za účasť. Vatra v plnej parádePrameňáčky následne piesňami : „Prešiel som cudzie kraje“, „Slovensko krásna zem“ a „Tichá noc, tmavá noc, krásna je, na horách partizán bojuje,..“ umocnili atmosféru podujatia a Ing. Mária Števková spoločne s predsedom DHZ Ľubošom Zimanom zapálili vatru. V podaní speváčok Prameňa nasledovali ďalšie partizánske a ľudové piesne a celú známu báseň „Mor ho!“ predniesla Janka Brigantová.  Dodatočne bol privítaný aj predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, ktorý prišiel aj s ďalšími členmi. Hasiči, za dobrovoľný príspevok, podávali guláš, pričom im výrazne pomáhala Mária Balážová, členka viacerých usporiadateľských organizácií. Guláš bol skutočne výborný a mohol uspokojiť podstatnú časť prítomných. No a tých sa pri vatre vystriedalo isto viac ako v minulom roku, keď ich bolo vyše 300, čo bol doterajší rekord Opekanie pri ohníkupodujatia. A neboli to len občania Žarnovice (vrátane mestských častí) rôznych vekových skupín, ich známi, ale aj niekoľko z okolitých obcí, najmä kľakovskej doliny. Miestami veru už samotný priestor Kalvárie pre takéto  množstvo ľudí nebol postačujúcim. Potešujúca je najmä skutočnosť, že ešte vo väčšom množstve ako pred rokom tu boli doslovne celé rodiny a najmladší sa najviac tešili, že si môžu opekať donesené špekáčiky. Bolo to na menšom ohníku, pretože pri vatre to vzhľadom na horúčavu a teda aj vlastnú bezpečnosť, nebolo možné. Pre účastníkov, okrem guláša, bolo pripravené aj ďalšie občerstvenie a to konkrétne osúchovníky (vďaka sponzorstvu Pekárne Žarnovica) i tekutiny, a nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré bol pripravený čaj. K občerstveniu prispela aj ZO JDS Žarnovica, Okresná rada Smer – SD i Mesto Žarnovica. No a nemožno nespomenúť, že viacero účastníkov si prinieslo aj vlastné občerstvenie i vo forme rôznych tekutín, ktorými ponúkali aj ďalších prítomných. Podstatná časť účastníkov sa s vatrou „rozlúčila“ pred 22.00 hod. Samozrejme o požiarnu bezpečnosť sa opäť postarali členovia DHZ.

   Aj vatrou v Žarnovici na Kalvárii, sme si uctili všetkých hrdinov SNP, ktorí pred 74. rokmi neváhali nasadiť svoje životy v boji proti fašizmu. Všetkým, ktorí sa na jej zabezpečení podieľali, okrem už spomenutých aj tým, ktorí pomohli sponzorsky rôznymi propagačnými materiálmi (02, Orange, Región Gron a Letisko Sliač), patrí veľká vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka


 

dnes je: 21.9.2018

meniny má: Matúš

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka