Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Atletický oddiel

Atletický oddiel MTK TATRAN ŽARNOVICA

Vedenie oddielu

Predsedníčka : Mgr. Miroslava Cenderská
Fraňa Kráľa 838/36/41, 966 81 Žarnovica, tel. 045/ 681 3840


Významné úspechy už po krátkom čase

Podľa dostupných zdrojov pravidelná atletická činnosť začala v Žarnovici na ZDŠ príchodom, vtedy 25-ročného, učiteľa telesnej výchovy Mgr. Mariána Bačíka v roku 1974. Jeho zásluhou vznikol na škole atletický krúžok, ktorý už po roku bol najlepší vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom, po dvoch rokoch sa presadzoval v krajských súťažiach a po troch rokoch pravidelná tréningová činnosť bola odmenená medailami z majstrovstiev Slovenska.
14. mája 1976 bol založený atletický oddiel pri TJ Preglejka Žarnovica. Bolo vyriešená skromná dotácia od TJ a ZRPŠ, čo postačovalo na krytie najnutnejších výdavkov a tak prvýkrát už v nasledujúcej sezóne 1977 v krajskej súťaži štartovalo družstvo starších žiakov TJ Preglejka Žarnovica. Skratkou oddielu bolo ŽARNO. Družstvo skončilo na 5. mieste zo 17 družstiev. Predbehlo i družstvá Banskej Štiavnice a Kremnice, ktoré štartovali v kraji už niekoľko rokov a boli pripravované v školských športových strediskách (ŠŠS).
Na majstrovstvách Slovenska v Žiline dňa 30. 4.1977 získala pre Žarnovicu Milota Šajgalíková prvý titul majsterky Slovenska v behu na 150 m a v behu na 60 m bola druhá. Strieborné medaily vybojovali ešte Michal Mališ v hode diskom, Gavora v behu na 1000 m a Gašparíková v skoku do výšky.
Na majstrovstvách Československa v Hradci Králové najlepšie obstáli Gavora, ktorý bol piaty, rovnako ako Katarína Kabinová v hode diskom, a Šajgalíková bola dvakrát šiesta.
V hodnotení v rámci Slovenska bola TJ v žiackych kategóriách hodnotená ako 5.najlepšia a výkon Šajgalíkovej v behu na 150 m bol slovenským rekordom.
Ešte v tom roku odišli Zúbek, Gavora a Štefanková študovať na Športové gymnázium do Banskej Bystrice.
Školským rokom 1978/79 bolo pri ZDŠ v Žarnovici zriadené ŠŠS ako uznanie za vynikajúcu prácu a dosiahnuté výsledky atlétok a atlétov v predchádzajúcich rokoch. Tým sa zabezpečili finančné a materiálne potreby.
V roku 1978 aj napriek odchodu mnohých dobrých pretekárov na štúdiá do iných miest rozrástol sa oddiel o kategóriu mladšieho dorastu. Sezóna začala už halovými majstrovstvami kraja. Šajgalíková bola 2. na 50 m prekážok a 3. na 50 m šprint. Gašparíková bola druhá v skoku do výšky a Lukáč 2. v trojskoku. V cezpoľných behoch najlepšie reprezentovali: Pauková, Kamodyová, Kováč, Šajgalík, Mlynka, Foltán a Gulaša. Najväčšieho úspechu v tejto disciplíne dosiahla Danišová, keď zvíťazila v krajskom finále Behu Smeny a Mladej fronty. Bol to najväčší úspech po predchádzajúcom roku, keď František Suchý v tých istých pretekoch skončil na 12. mieste v celoštátnom finále.
V hlavnej sezóne sa najviac darilo vrhačom. Po 14 medailách z majstrovstiev kraja boli úspešní aj na majstrovstvách Slovenska. Kabinová sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska (vrh guľou a hod diskom). Dvojnásobným majstrom Slovenska bol aj Mališ v dorasteneckej kategórii. Huraj bol tretí v hode kladivom a tretia bola aj Gašparíková v skoku do výšky.
Veľkým sviatkom pre Žarnovicu boli majstrovstvá Československa. Mališ dosiahol najvyššiu métu, keď po prvýkrát pre TJ Preglejka Žarnovica získal hneď dva tituly: majstra Československa v hode diskom (súperov zanechal za sebou takmer o 5 m) a v hode kladivom (čo robil len ako doplnkovú disciplínu). Kabinová bola 2. v hode diskom a 6. vo vrhu guľou.
V konečnom hodnotení v krajskej súťaži družstiev mladších žiakov skončili na 5.mieste. Najviac bodov získali: Huraj, Daniš, Jančo, Čuliak. Žiačky Kabinová, M. Valentíková a Púpavová hosťovali v súťaži družstiev za Sláviu B. Bystricu, pričom im získali až 30% bodov.
Rok 1979 bol skromnejší úspechmi hlavne preto, že bola zrušená atletická dráha na štadióne. V cezpoľných behoch sa najviac darilo Kováčovi, Mikuškovi, Štefankovi, Kamodyovej. V behu Smeny a Ml. fronty boli majstrami kraja Danišová a Mlynka.
Majstrovské tituly v rámci kraja získali: Valentík (60 m), štafeta ml. žiakov (Foltán, Šajgalík, Valentík, Mikuška), M. Valentíková (oštep), Mališ a Kabinová (disk).
Na majstrovstvách Slovenska Kabinová zvíťazila v hode diskom a bola 2. vo vrhu guľou, Mališ zvíťazil v hode diskom a bol 3. v hode kladivom, Kúšik skončil na 2. mieste v hode diskom. Zo žiakov sa Kováč stal majstrom v atletickom šesťboji a bol teda najvšestrannejší atlét na Slovensku. Huraj bol 2. v hode diskom a Valentíková 3. v hode oštepom.
Mališ sa stal majstrom Československa v hode diskom a bronz vybojoval aj v hode kladivom. Kabinová skončila na 4. mieste v hode diskom a 5. vo vrhu guľou, Kúšik 8. v hode diskom a Mesiarik 9. v hode kladivom.
V tomto roku po prvýkrát súťažili vo viacbojoch odznaku zdatnosti na majstrovstvách Slovenska. Zo 4 dvaja získali zlaté a Mikuška sa stal v tejto náročnej súťaži majstrom Slovenska v kategórii mladších žiakov. Mikuška v tomto roku vytvoril aj slovenský rekord na 50 m prekážok a ďalších 7 okresných rekordov vynikajúcej úrovne. V ankete okresných novín bol Mikuška vyhlásený za najlepšieho športovca roka medzi žiakmi a Mališ v kategórii dorastu. Za zmienku stojí rozhodne aj skutočnosť, že v ankete o najúspešnejšieho športovca bolo medzi desiatimi najlepšími 5 žiakov: 1. Huraj, 4. Mikuška, 5. Valentík, 6. Šajgalík, 9. Kmeť. Mališ bol tretí raz po sebe najúspešnejším dorastencom, 3. bol Huraj, 4. Kúšik, 8. Kováč, 9. Mesiarik. Medzi najúspešnejšie dorastenky patrili: Valentíková, Rajnohová, Barboríková, Urbanová, Cvangová. Medzi 10 najlepších žiačok v okrese patrila Danišová a Foltánová.
V hodnotení v rámci okresu Žarnovica získala TJ Preglejka prvenstvo. K tomu už len citát z okresných novín: „Žarnovica sa dostala na 1. miesto zásluhou oddielu ľahkej atletiky a jeho trénera Mgr. Mariána Bačíka. Žarnovický atletický oddiel urobil pre reprezentáciu okresu viac než iné telovýchovné jednoty...“
No a tieto „zlaté“ časy atletiky v Žarnovici sa snáď budú vždy spomínať len s hrdosťou.


Od roku 1995 v rámci MTK TATRAN

Jedným z piatich klubov, ktoré po zrušení TJ Preglejka Žarnovica, vytvorili v septembri 1995 nový MTK Tatran Žarnovica bol aj atletický oddiel pod vedením Mgr. Mariána Bačíka.
Spoločenské zmeny spôsobili i zmeny v športe samotnom, žiaľ, k horšiemu, najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Snáď preto môže byť len potešením, že aj v ďalších rokoch, aj vďaka Mgr. Bačíkovi v spolupráci s Ing. Muhom a oboma ZŠ v Žarnovici dosahovali atléti zo Žarnovice opäť výborné výsledky.
Za rok 1997 bol medzi najlepšími športovcami mesta Žarnovica vyhlásený aj Ján Danko, 15-ročný člen atletického klubu MTK Tatran Žarnovica. J. Danko zvíťazil v behu na 60 m v novom okresnom rekorde na majstrovstvách Slovenska bol na 4. mieste. O dobrej príprave atlétov svedčili aj 7 medailových umiestnení v oblastnej súťaži viacbojárov. Najmä zásluhou Ing. Štefana Muhu žiacka atletika zapustila korene aj na ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, keď sa napríklad tešili z víťazstva na diecéznych majstrovstvách cirkevných škôl v atletike.
Za rok 1998 boli medzi najlepšími športovcami mesta Žarnovica vyhlásení aj:
- atlétka Michaela Halajová, 13-ročná žiačka ZŠ Ul. Fraňa Kráľa
- trojbojárka Veronika Prôčková, 13-ročná žiačka ZŠ A. Kmeťa
- atlét Marián Baláž, 14-ročný žiak ZŠ A.Kmeťa.
Pri tejto príležitosti bolo ocenené aj družstvo ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa v zostave Marek Lacko, Stanislav Necpal a Lukáš Graus, ktoré zvíťazilo na M-SR v Trnave v Štafete Márie Zavarskej. Rovnako aj družstvo ZŠ A. Kmeťa v zostave Veronika Prôčková, Eva Trajtelová, Eva Kamodyová, Miroslav Arvay, Roman Varhaník a Jozef Žigo za víťazstvo n M-SR v atletickom trojboji družstiev kresťanských škôl Slovenska v Leviciach. Miroslav Arvay sa ako jednotlivec stal majstrom Slovenska v atletickom trojboji na uvedených kresťanských M-SR a bol ocenený aj zvlášť, rovnako ako Jana Šavoltová zo ZŠ A. Kmeťa, ktorá sa stala v roku 1998 majsterkou okresu vo vrhu guľou i v hode kriketovou loptičkou a v tejto disciplíne zvíťazila na Športovom dni Banskobystrickej diecézy.
Aj za rok 1999 boli medzi najlepšími športovcami mesta Žarnovica vyhlásení aj:
- atlétka Petra Kleinová, žiačka ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa
- trojbojárka Veronika Prôčková, žiačka ZŠ A. Kmeťa
- atlét Marián Baláž, 16-ročný dorastenec.
Oni i ďalší dosiahli opäť množstvo veľmi dobrých výsledkov nielen v rámci okresu, ale i kraja, ba i SR. I to svedčí, že atletika v Žarnovici bola i naďalej na dobrej úrovni.


Marián Baláž a Petra Kleinová so svojim trénerom Mgr. Mariánom Bačíkom v januári r. 2000.

 

 


Od roku 2000 sa žiaľ najlepší športovci mesta už nevyhlasovali. Členovia atletického oddielu však dosiahli nejedného dobrého výsledku.
V súčasnosti patrí v rámci MTK, s počtom členov 28, atletický oddiel k tým väčším. Z členov je až 26 vo veku do 16 rokov. Najstarším, ale aj najskúsenejším je Mgr. Marián Bačík. Najmladšou, ešte len 8-ročnou, členkou je Ema Petlušová. Členovia, teraz už najmä pod vedením predsedníčky Mgr. Miroslavy Cenderskej, obohacujú svoju športovú prípravu aj o netradičné športy, aby tak motivovali aj ďalších žiakov k športovej aktivite a zaujímavými formami pestovali potrebu pohybovej aktivity.


Činnosť v roku 2008

Dňa 7.5.2008 sa v areáli ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici uskutočnilo okresné kolo družstiev a jednotlivcov v atletike. V ňom družstvo dievčat získalo 1.miesto a družstvo chlapcov 2.miesto. Dievčatá si svojím umiestnením zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 15.5.2008 v Banskej Bystrici. Výborné výkony v jednotlivých atletických disciplínach im tam zabezpečili 2.miesto, pričom od víťazného OŠG Banská Bystrica ich delilo len pár bodov. Radosť bola veľká, veď sa im podarilo za sebou nechať niekoľko športových škôl.

Dňa 20.5.2008 sa členovia atletického oddielu zúčastnili celoslovenskej súťaži Kinderiáda v Banskej Bystrici. Skončili na 2. mieste a postúpili na celoslovenské kolo do Bratislavy. Tam už toľko šťastia nemali a neumiestnili sa na poprednom mieste. Deti si však aspoň odniesli krásne zážitky a aj vecné ceny.

Atletický oddiel MTK Tatran zorganizoval pre svojich členov 4.ročník súťaže zimný viacboj všestrannosti v kategóriách ml. žiaci, žiačky, st. žiaci, žiačky. Súťažiaci si mohli zmerať sily v disciplínach : šplh na tyči, skok z miesta, člnkový beh a hod medicinbalom.

Dňa 15.12.2008 sa v telocvični ZŠ na Ul. F. Kráľa, pod vedením atletického oddielu, uskutočnila súťaž pod názvom Vianočná latka. Súťažilo sa v kategóriách žiaci a žiačky.


Výsledky :
žiaci : 1. Martin Murgaš, 2. Igor Eržiak, 3. Ľuboš Urban
žiačky : 1. Ivana Majerová, 2. Dáška Marušková, 3. Katarína Cimrová.
 

Z krajského kola v atletike na Štiavničkách v Banskej Bystrici

P. AbrahámováV diaľkárskom sektore nás úspešne reprezentovala P. Abrahámová. Hlavnou rozhodkyňou bola bývalá slovenská reprezentantka v skoku do diaľky Eva Murková.

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Kmeťková pri svojom úspešnom hode
R. Kmeťková pri svojom úspešnom hode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Majerová pri pokuse vo vrhu guľou
I. Majerová pri pokuse vo vrhu guľou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Petlušová pri úspešnom zdolaní výšky 120 cm
M. Petlušová pri úspešnom zdolaní výšky 120 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešné družstvo dievčat a chlapcov jednotlivcov
Úspešné družstvo dievčat a chlapcov jednotlivcov (zľava vzadu): A. Trenčanská, P. Šebianová, M. Petlušová, N. Országhová, J. Michalov, M. Štefanka, N. Martečíková, I. Majerová, (zľava vpredu) Ľ. Žišková, P. Abrahámová, I. Mravíková.


 

 

 

 

 

 

 

 

Z krajského kola súťaže Kinderiáda

S. Arvay po hode medicimbalom
S. Arvay po hode medicimbalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najúspešnejší člen družstva M. Nemec
Víťazstvo v hode kriketovou loptičkou získal najúspešnejší člen družstva M. Nemec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voľné disciplíný
Žiaci si zmerali sily aj vo voľných disciplínach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atléti zopakovali úspech z minulého roku
13.mája 2009 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike, kde družstvo dievčat pod vedením Mgr. M.Cenderskej obhájilo zlato z minulého roka. Družstvo chlapcov pod vedením Mgr. M.Bačíka sa tiež nenechalo zahanbiť a pridali do zbierky ďalšie zlato. Obidve družstvá postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28.5.2009 na Štiavničkách v Banskej Bystrici. V silnej konkurencii chlapci obsadili 4.miesto a dievčatá 5.miesto. Úspech sme mali v jednotlivcoch, kde nám súťaž vyhrali a postúpili do celoslovenského finále vo vrhu guľou Ivana Majerová, Richard Šavolt a v behu na 300 metrov Marek Špiriak. Tomu sa podarilo zdolať niekoľko desaťročný starý školský rekord.
Majstrovstvá SR sa uskutočnili 4.6.2009 v Nových Zámkoch. V svojich disciplínach sa prebojovoli do finálovej osmičky, kde M. Špiriak skončil siedmy a R. Šavolt na 8.mieste. I. Majerová skončila na 11.mieste.
Fotografie sú z krajského kola v Banskej Bystrici.
 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krajské kolo v Banskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný viacboj všestrannosti v šk. roku 2009/2010
Dňa 27.10.2009 sa v telocvični ZŠ na Ulici F. Kráľa uskutočnil ďalší ročník zimného viacboja všestrannosti. Zorganizovali ho učitelia TV – Mgr. M. Cenderská a Mgr. M. Bačík pod hlavičkou Atletického oddielu MTK Tatran Žarnovica. Súťaže sa zúčastnilo 32 členov MTK, ktorí súťažili v disciplínach: šplh na tyči, hod plnou loptou, člnkový beh a skok z miesta. Trojice najúspešnejších boli odmenení diplomami a medailami.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
- mladšie žiačky: 1. Barbora Barborová, 2. Lucia Chmolová, 3.Michaela Šutková
- staršie žiačky: 1. Kristína Le Thanová, 2.Vanesa Ktorá, 3.Patrícia Do Anhová
- mladší žiaci : 1.Tibor Naď, 2. Jozef Rajnoha, 3.Erik Jakuš
- starší žiaci : 1. Milan Sitár, 2. Jozef Debnár, 3.Tomáš Bobiš.
 

 Zimný viacboj všestrannosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný viacboj všestrannosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný viacboj všestrannosti


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka