Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Centrum voľného času

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

-------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Základné identifikačné údaje o zariadení:
 

Názov zariadenia: Centrum voľného času
Adresa zariadenia: Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica
Telefónne a faxové čísla zariadenia: 0911 874 045
internetová a elektronická adresa zariadenia: cvczarnovica@pobox.sk
Údaje o zriaďovateľovi zariadenia:Mesto Žarnovica, Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Riaditeľka zariadenia: Mgr. Iveta Obrtlíková - riaditeľka CVČ
Typ školského zariadenia: Rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou

Údaje o rade zariadenia a iných poradných orgánoch: Rada CVČ - 5-členná, predseda Mária Kopčáková

Iné poradné orgány: Pedagogická rada, ZO OZ pri CVČ, Komisie predmetových olympiád

 

Všeobecná charakteristika centra voľného času

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých vo veku predškolskom až do 30 rokov. Usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky a rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov, užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti. Podieľa sa formovaní nie len talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.
 

Činnosť centra voľného času je:
 pravidelná – v záujmových útvaroch, krúžkoch a kurzoch
 príležitostná – predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže žiakov ZŠ, SŠ a SOU, exkurzie, prehliadky, prednášky a iné
 spontánna – relaxačné a rekreačné činnosti
 prázdninová – prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti a mládež
 individuálny prístup – k talentovaných a zdravotne postihnutým deťom

 

Priority zamerania centra voľného času

Našim hlavným zámerom je poskytnúť deťom, mládeži a dospelým čo najviac možností na sebarealizáciu a zmysluplné využívanie voľného času v rámci prevencie drogových závislostí a kriminality formou obohatenia ponuky o nové aktivity a zapojiť do záujmovej činnosti čo najviac doteraz nikde neorganizovaných detí a mládeže.

 

Interní pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Iveta Obrtlíková - riaditeľka, oddelenie estetiky
Maja Kopčáková - oddelenie telovýchovy a športu
 

   ----------------------------------------------------------------------

September je mesiac, v ktorom sa rodičia zamýšľajú nad tým, ako ich dieťa bude využívať svoj voľný čas po škole, kto sa mu bude venovať, ktorým smerom sa vyberie, aby získalo jednotlivé kompetencie potrebné pre život prostredníctvom hier a zábavy. . No detský vek je výnimočný tým, že každým dňom dieťa objavuje niečo nové, je hladné po poznaní, rozvíja svoje myslenie, talent.
Cieľom Centra voľného času v Žarnovici je podať rodičom i deťom pomocnú ruku, poskytnúť ponuku a možnosť výberu rôznych záujmových útvarov aj v školskom roku 2017/2018.
Centrum voľného času začína svoju činnosť prostredníctvom zápisu do záujmových útvarov len na základe prijatia prihlášky do CVČ.
Naše prihlášky môžete získať osobne v CVČ alebo u vedúceho krúžku, ktorý si vybrali, ale prihláška je dostupná aj na mestskej stránke.

-----------------------------------------------------------------------------

ponuka_ZU_2019_2020.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

 

Rozvrh týždennej činnosti CVČ v Žarnovici

 

Sídlo riaditeľa CVČ (adresa)  Fraňa Kráľa 838 , 966 81  Žarnovica

Záujmové útvary prebiehajú v priestoroch: CVČ, Kolkáreň Žarnovica

 telocvičňa /malá a veľká/ ZŠ Žarnovica, Kultúrny dom Žarnovica, Futbalový štadión Žarnovica,


 
Záujmové útvary začínajú svoju činnosť od 15. 09. 2017
deňod - dozáujmový útvar (ZÚ)miesto konania (úplná adresa učebňa)ZÚ vedie (meno) 
Pondelok10,00-11,00Fit klub –jednorazový vstupCVČ Fit klubMgr. Obrtlíková 
 12,00-19,00Cvičenie vo fit klube - JVCVČ Fit klubKopčáková, Obrtlíková 
 14,00-15,00Výpočtová technikaCVČ Výpočtová technikaMgr. Obrtlíková 
 14,30-15,30Zumba veľkáCVČ ŽarnovicaKopčáková 
 14,00-16,00Futbal predprípravkaFutbalový štadión, TV ZŠMgr. Kopčák ex 
 16,00-18,00Futbal prípravka Futbalový štadión, TV ZŠMgr. Kopčák ex 
 17,00-19,00Futbal dievčatáFutbalový štadión, TV ZŠMatonok, ex 
 18,00-19,00ZUMBA jednorazový vstupZŠ veľká telocvičňaKopčáková 
      
Utorok 15,30-16,30PrvosienkaKultúrny dom ŽarnovicaMgr. Obrtlíková 
 12,00-19,00Cvičenie vo fit klube JVCVČ Fit klubKopčáková, Obrtlíková 
 14,30-16,30Futbal mladší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 16,30-18,30Futbal starší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 16,30-18,30Karate začiatočníciMalá TV ZŠ ŽarnovicaTomka 
  17,00-19,00Karate pokročilíMalá TV ZŠ ŽarnovicaMgr. Kováč ex 
 15,00-18,00Kolky/január 2017Kolkáreň ŽarnovicaFuska, ex 
 17,00-19,00Futbal dorastFutbalový štadión, TV ZŠKršák ex 
      
Streda 14,00-15,00Výpočtová technikaCVČ výpočtová technikaMgr. Obrtlíková 
  12,00-16,00Cvičenie vo Fit klube JVCVČ Fit klubKopčáková 
 14,00-16,00Futbal predprípravkaFutbalový štadión, TV ZŠMgr. Kopčák ex 
 16,00-18,00Futbal prípravka Futbalový štadión, TV ZŠMgr. Kopčák ex 
 17,00-19,00Futbal dievčatáFutbalový štadión, TV ZŠMatonok, ex 
 14,30-15,30Zumba veľkáCVČ ŽarnovicaKopčáková 
 17,00-19,00Kolobežky/Freestyle scooterŠtadión Žarnovica, TV ZŠBenko, Repiský, ex 
 17,00-19,00Bicykle BMX MTBŠtadión Žarnovica, TV ZŠBenko, Repiský, ex 
 18,00-19,00Step aerobik JVMalá TV ZŠ ŽarnovicaKopčáková 
      
Štvrtok 10,00-11,00Cvičenie vo Fit klube JVCVČ Fit klubMgr. Obrtlíková 
 13,30-14,30Výpočtová technikaCVČ výpočtová technikaMgr. Obrtlíková 
 14,30-16,30Futbal mladší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 16,30-18,30Futbal starší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 16,30-18,30Katare začiatočníciMalá TV ZŠ ŽarnovicaTomka,ex 
 15,00-18,00Kolky/január 2017Kolkáreň ŽarnovicaFuska ex 
  17,00-19,00KarateMalá TV ZŠ ŽarnovicaMgr. Kováč ex 
 17,00-19,00Futbal dorastFutbalový štadión, TV ZŠKršák ex 
 15,00-19,00Cvičenie vo Fit klube JVCVČ Fit klubKopčáková, Obrtlíková 
      
Piatok14,30-16,00Pohybové hryMalá TV ZŠ ŽarnovicaKopčáková 
 14,30-16,30Futbal mladší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 16,30-18,30Futbal starší žiaciFutbalový štadión, TV ZŠIng. Žiakovič ex 
 17,00-18,00Futbal dorastFutbalový štadión, TV ZŠKršák ex 
 18,00-19,00ZUMBA jednorazový vstupZŠ veľká telocvičňaKopčáková 
      
Sobota11:00-15:00Majstrovské zápasy ml. a st. žiaci doma aj vonkuFutbalové štadióny Ing. Žiakovič ex 
 11,00-18,00Súťaže v KarateŠportové halyMgr. Kováč ex 
 10,00-18,00Súťaže KolkyŠportové halyFuska ex 
      
Nedeľa15,00-17,00Majstrovské zápasy dorast doma aj vonkuFutbalové štadiónyKršák ex 
 9,00-11,00Kolobežky/Freestyle scooterŠtadión Žarnovica, TV ZŠBenko, Repiský, ex 
 9,00-11,00Bicykle BMX MTBŠtadión Žarnovica, TV ZŠBenko, Repiský, ex 
scan0001.pdf(422.2 kB)Uznesenie MsZ č. 299/2018
rozpis_18.pdf(202.3 kB)Rozvrh činnosti CVČ Žarnovica
sprava_18_upravena.pdf(271.2 kB)Správa o VVČ 2018 upravená
Verejna_sprava-suhrnna_sprava(2).pdf(120.8 kB)Súhrnná správa
prihlaska18.pdf(88.2 kB)Prihláška ZÚ
prihlaska18.doc(44.5 kB)Prihláška ZÚ
profil-verejneho-obstaravatela.pdf(113 kB)Profil verejného obstarávateľa
Vnútorný_predpis_-_platby_príspevkov.doc(54.5 kB)Vnútorný predpis - platby príspevkov

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka