Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

História 1957 - 2007

Roky 1957-1994

Z turistiky po trase Žarnovica-Žiar-Handová-Prievidza-Partizánske-Žarnovica v roku 1958„Počiatky tohto oddielu sú svojské, keď Anton Vallo ml. s Blažejom Čížom po príchode z vojenskej služby roku 1957 začali zoskupovať chlapcov, aby s nimi mohli pešo a na bicykloch poznať krásy prírody v okolí nášho mesta. V nasledujúcom roku, po spopularizovaní tejto činnosti, vznikol turistický oddiel a jeho predsedom sa stal Anton Vallo ml. Funkciu úspešne vykonával do roku 1964. Oddiel mal 25 členov. Opravdivá turistická činnosť má počiatky v roku 1959, kedy oddiel prvý raz bol účastníkom celoslovenského zrazu turistov na Táloch v Nízkych Tatrách. V období rokov 1960 až 1964 je už každoročným účastníkom celoslovenských zrazov turistov. Snaha aj po vysokohorskej turistike je začiatok „tatranskej tradície oddielu“. To sú úvodné riadky o turistickom oddiele v Žarnovici v brožúrke vydanej pri príležitosti 60 rokov organizovanej telovýchovy v Žarnovici vydanej v roku 1982. Z nej sa dozvedáme aj niektoré ďalšie údaje. Okrem Antona Valla sa spomínajú aj Ondrej Vallo, Ján Vallo, Ing. Beáta Vallová, Zraz turistov Geravy 1964Ján Suchý, Jaroslav Fabrika, Ján Beťko, Marián Linder i bratia Zaťkovci z Horných Hámrov.

Na základe zistených skutočností je nezvratnou pravdou, že Blažej Číž a Anton Vallo boli skutočne tí, ktorí turistický oddiel v Žarnovici začali organizovať a v odbore turistiky vtedajšieho OV ČSZTV ich zastupovala Ing. Beáta Vallová. Obaja viedli klub do roku 1963. Od r. 1963 do r. 1970 viedol turistický oddiel Ing. Miroslav Vallo. V rokoch 1970 až 1973 viedla oddiel Ing. Beáta Vallová. Po nej, až do roku 1975 bol jeho predsedom Ján Vallo, ktorý bol v rokoch 1972 až 1975 aj predsedom odboru turistiky OV ČSZTV v Žiari nad Hronom. Od roku 1975 bol niekoľko rokov predsedom oddielu Ján Suchý.
Okrem už spomenutých boli v úvodných rokoch turistiky v Žarnovici činnými aj Miroslav Suran, Anton Šulva, František Beňo a Ing.Viliam Beňo najmä ako kronikár. Z bratov Zaťkovcov to bol predovšetkým Juraj. Od roku 1958 mali turisti aj svoju klubovú zástavu. Tá je žiaľ už nenávratne stratená. Turistickí pamätníci z obdobia prvých rokov organizovanej turistiky v Žarnovici radi spomínajú na pani Žbirkovú, učiteľku vtedajšej ĽŠU, ktorá viedla žiakov k poznávaniu prírody. V Na Vtáčniku r. 1965rámci činnosti členovia oddielu Miroslav Suran, Anton Šulva, Pavol Suja a Ondrej Vallo v rokoch 1962-65 vyznačkovali chodníky zo Žarnovice smer Lukavica a spojenie hrebeňa na modrú značku a červenú značku po trase: železničná stanica – Voznica – prípojka na Rychňavskú dolinu. Tým bola Žarnovica pripojená na existujúcu sieť turistických chodníkov v Štiavnickom pohorí.
Zvlášť bohatá činnosť oddielu bola v roku 1965. Práve v tomto roku 9. mája oddiel zorganizoval prvý výstup na Vtáčnik, ktorý sa ďalšie roky konal pravidelne. Prácu oddielu ocenil aj vtedajší Ústredný výbor ČSZTV – odbor turistiky a udelil mu „Čestné uznanie“ za obetavú prácu pre rozvoj turistiky. 20 členov oddielu sa v roku 1966 zúčastnilo celoslovenského zrazu turistov na Duchonke, zúčastnili sa X. ročníka výstupu na Rysy i Národného výstupu Slovákov na Kriváň. Žarnovickí turisti v roku 1967 Na Duchonke r. 1966nechýbali na Zraze turistov SNP v Šugove, ale ani na prechodoch Veľkou Fatrou, Roháčmi, Malou Fatrou a XI. ročníku výstupu na Kriváň.
Aj roky 1968-69 boli bohaté na činnosť oddielu letnými a zimnými zrazmi, či už na Malinô Brdo, na Poľanu, vo Vajskovej doline a s prechodmi Veľkou Fatrou, Kremnickým pohorím alebo vysokými Tatrami v oblasti Téryho chaty. Oddiel mal vyškolených kvalifikovaných cvičiteľov pešej i vysokohorskej turistiky. Žarnovickí turisti boli aj účastníkmi prechodu Slovenským rajom, Veľkou Fatrou a všetkých zrazov v roku 1971 na Roháčoch vo Vysokých Tatrách. Ako je uvedené v spomínanej brožúrke: „Tak tomu bolo aj v ďalších rokoch 1972-1976, v ktorej súvislosti treba spomenúť výstup na Gerlach.“ Členovia oddielu boli každoročne účastníkmi akcie „100 jarných kilometrov“, ktoré absolvovali na masovej základni s vyvrcholením každoročného výstupu na Vtáčnik, ako aj účasťou na celoslovenských a Na Škurátke po výstupe na Vtáčnik r.1966celoštátnych zrazoch turistov. V tej istej brožúrke je uvedené aj nasledovné konštatovanie: „Po odchode niektorých aktívnych členov a v dôsledku rozvoja lyžiarskeho oddielu sa ťažisko turistiky presúva viac-menej na činnosť tohto oddielu.“ Teda turistika v Žarnovica existovala aj v ďalších rokoch, ale inou formou. Okrem činnosti v rámci lyžiarskeho oddielu bola v nasledujúcich rokoch organizovaná v rámci odborov, mládežníckej organizácie, či čiastočne aj v rámci tzv. JSBVO. Boli to rôzne výlety, či turistické výstupy najmä do blízkeho okolia. Okrem tradičných výstupov na Vtáčnik to boli aj výstupy na Sitno, Inovec, či Kerling. Ďalšie, aj spoločenské zmeny, sa podpísali i na určitú stagnáciu najmä v rokoch 1990 až 1994.

 

 

 

 


Roky 1995 – 2007

Vysoké Tatry r. 1967V roku 1995 sa predsedom turistického oddielu, vlastne už Klubu slovenských turistov, ešte jestvujúcej TJ Preglejky Žarnovica stal Rastislav Rusňák. V septembri toho istého roku sa aj tento klub stal zakladajúcim v rámci novovzniknutého Mestského telovýchovného klubu TATRAN Žarnovica. Klub sa stal najpočetnejším športovým odvetvím MTK Tatran, keď združoval takmer stovku členov. Jeho činnosť sa zamerala najmä na rodinnú turistiku a takmer tretinu členov tvorili deti do 14 rokov. Činnosť začala byť pravidelná, keď sa členovia každý mesiac zúčastňovali minimálne jednej akcie.
Pravidelne sezónu začínali v marci trasou okolo Pri Popradskom plese po výstupe na Rysy r. 1968Žarnovice a končili v decembri Štefanským výstupom na Revište. V roku 1995 zorganizovali na 1. septembra, na počesť Dňa Ústavy SR, výstup na Vtáčnik. Ten sa postupne stal celoslovenskom akciou. Samozrejme počas roka to boli rôzne ďalšie podujatia ako : výstup na Pustý hrad pri Zvolene, túra Juráňovou dolinou s následným kúpaním v termálnom kúpalisku Oravice, túra Banská Štiavnica – Kopanice, výstup na Veľký Choč, Zohor, Sitno, boli v Slovenskom raji, atď... Absolvovali napríklad výstavy cestovného ruchu Expotour Žilina, boli v Čičmanoch,... Členovia sa zapájali aj do podujatí organizovaných v rámci celého MTK ako súťaž v kolkoch, minifutbalový turnaj, a pod. Len ťažko by sa dali vypočítať všetky podujatia, ktoré zorganizovali, alebo sa zúčastnili, pod vedením predsedu Rastislava Rusňáka, na základeZraz turistov – Vajskova dolina r. 1969 na rok vopred pripraveného plánu. Samozrejme, že pri podujatiach pomáhali ďalší členovia: Ján Hajnovič ml., Marián Sedliak ml., Štefan Latta, Ján Suchý, František Beňo, no i ďalší. Okrem nich sa podujatí zúčastňovali aj ich rodinní príslušníci, no ďalší a to : Benkovci, Bodovci, Blichárovci, Gulašovci, Mašíčkovci, Pieckovci, Štefankovci,Vallovci, Ľ. Baranovičová, E. Debnárová, S. Kucháriková, I. Kunský, Ľ. Korec, H. Maslenová, A. Miháliková, Š. Petrík, M. Reginová, D. Šatara, E. Vodnáková , atď. Pokiaľ turisti cestovali autobusom viac-menej vždy ako vodič SAD bol Ján Holý, ktorý sa stal tiež vlastne akousi súčasťou klubu.
Po skončení činnosti R. Rusnáka sa v roku 2003 predsedom klubu stal Jozef Štefanka, ktorému nezištne pomáha manželka Marta. Obaja majú nemalý podiel aj na tom, že nezanikol aj MTK Tatran ako celok, keď vlastne obaja niekoľko rokov doslovne suplovali aj veČlenovia turistického oddielu, ktorí sa zúčastnili výročnej schôdze v r. 1970denie celého klubu. Samozrejme, že na činnosti klubu majú nemalý podiel aj ďalší členovia výboru klubu. Pravidelnosť minimálne jedného podujatia mesačne sa zachovala. Určitá zmena nastala snáď len v tom, že podujatia sú už nie organizované na sobotu, ale hlavne na nedeľu. To samozrejme neplatí pri podujatiach 2-3 dňových. O záujme na činnosti klubu svedčí predovšetkým skutočnosť, že pokiaľ je to podujatie na väčšiu vzdialenosť vždy je naplnený autobus a väčšinou je ešte viac záujemcov. Nemenej účastníkov však býva aj ak spojom je vlak, či sa „ide“ na pešo do bližšieho okolia Žarnovice. Neznamená to však, že podujatí sa môžu zúčastniť výhradne len členovia.
O bohatej turistickej činnosti od r. 1958 až po r. 2007 svedčia aj mnohé fotografie, odznaky, či rôzne iné materiály.

---------------------------------------------------------------------------------------

vlajkavlajkavlajkavlajkavlajkavlajka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pred chatou Andreja Kmeťa na Sitne v júni 1985

 

Pred chatou Andreja Kmeťa na Sitne v júni 1985

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci výstupu na Sitno v máji 1986

 

 

 

  Účastníci výstupu na Sitno v máji 1986

 

 

 

 

 

Účastníci turistiky v Slovenskom raji v máji 1996

 

 

 

Účastníci turistiky v Slovenskom raji v máji 1996

 

 

 

 

 

Turistická výprava na výstave EXPOTOUR-SLOVAKIA v marci 1998

 

 

 

 

Turistická výprava na výstave EXPOTOUR-SLOVAKIA v marci 1998

 

 

 

 

Počas návštevy obce Čičmany v marci 1999

 

 

 

 

Počas návštevy obce Čičmany v marci 1999

 

 

 

 

 

Zastavenie v Lukavici počas trasy okolo Žarnovice v apríli 1999

 

 

 

 

Zastavenie v Lukavici počas trasy okolo Žarnovice v apríli 1999

 

 

 

 

 Dve družstvá turistov hrali vo Vianočnom minifutbalovom turnaji MTK v r. 1999

 

 

 

Dve družstvá turistov hrali vo Vianočnom minifutbalovom turnaji MTK v r. 1999

 

 

 

 

 

Z „daždivého“ Štefanského pochodu v r. 2000

 

 

 

 

Z „daždivého“ Štefanského pochodu v r. 2000

 

 

 

 

 

Pod vrcholom Demeňovky počas trasy Železná Breznica-Demeňovka-Suť-Šašovský hrad-Žiar n. Hronom v auguste 2001

 

 

 

 

Pod vrcholom Demeňovky počas trasy Železná Breznica-Demeňovka-Suť-Šašovský hrad-Žiar n. Hronom v auguste 2001

 

 

 

 Účastníci výstupu na Vtáčnik pred Partizánskou chatou na Škurátke – 1.9.2002

 

 

 

 

Účastníci výstupu na Vtáčnik pred Partizánskou chatou na Škurátke – 1.9.2002

 

 

 

 

Účastníci 7. ročníka výstupu na Vtáčnik na jeho vrchole – 1.9.2002

 

 

 

 

Účastníci 7. ročníka výstupu na Vtáčnik na jeho vrchole – 1.9.2002

 

 

 

 

Občerstvenie na Ihanove počas trasy Rudno-Kostivrch-Ihanovo-Žarnovica – 9.11.2002

 

 

 

 

Občerstvenie na Ihanove počas trasy Rudno-Kostivrch-Ihanovo-Žarnovica – 9.11.2002

 

 

 

 

Žarnovickí turisti na vrchole Chlm v Štiavnických vrchoch – marec 2007

 

 

 

 

Žarnovickí turisti na vrchole Chlm v Štiavnických vrchoch – marec 2007

 

 

 

 

Posedenie na skale Klapa pri Žiari n. Hronom – apríl 2007

 

 

 

 

 

Posedenie na skale Klapa pri Žiari n. Hronom – apríl 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisti pri Slobodnom jazierku v Kremnických vrchoch – 22.4.2007

 

 

 

 

Turisti pri Slobodnom jazierku v Kremnických vrchoch – 22.4.2007

 

 

 

 

Pri zastávke SAD v Hrabičove po návrate z pohoria Vtáčnik – jún 2007

 

 

 

 

Pri zastávke SAD v Hrabičove po návrate z pohoria Vtáčnik – jún 2007

 

 

 

 

Časť účastníkov Štefanského výstupu v Revištskom Podzámčí – 26.12.2007

 

 

 

 

Časť účastníkov Štefanského výstupu v Revištskom Podzámčí – 26.12.2007


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka