Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Ján Michalek, rok narodenia 1974, listová zásielka zo dňa 18.03.2019
Dušan Gréger, rok narodenia 1978, listová zásielka zo dňa 18.03.2019
Ján Mrenica, rok narodenia 1983, listová zásielka zo dňa 18.03.2019
Miroslav Šarközi, rok narodenia 1977, listová zásielka zo dňa 19.03.2019
Štefan Herko, rok narodenia 1972, číslo zásielky: SK001588591SK, SK001588588SK
František Rajnoha, rok narodenia 1935, poštový poukaz číslo: 45748E
Miroslav Šarközi, rok narodenia 1977, číslo zásielky: SK001661098SK
Radoslav Jančok, rok narodenia 1977, listová zásielka zo dňa: 20.03.2019
Miroslava Hederváryová, rok narodenia 1992, číslo zásielky: RE259390275SK
že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanov – Bc. Terézia Karnasová, Ing. Peter Karnas. 

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (237.2 kB)

 
 

OznámenieVytlačiť
 

Dňa 15.03.2019 bolo Mestu Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica doručené  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, záverečné stanovisko MŽP SR č. 1258/2019 – 1.7./ak zo dňa 27.02.2019 k navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby v prevádzke spoločnosti Tubex Slovakia, s.r.o. “, ktorej navrhovateľom  je spoločnosť TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. , 966 81 Žarnovica.


 
 

Informácia o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Bartolomej Gábriš,  rok narodenia 1956, číslo zásielky: RE205944798SK

Mária Goralová, rok narodenia 1946, číslo zásielky: RE478266510SK

Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, číslo zásielky: RE215895014SK

Ján Kotrlec, rok narodenia 1991, listová zásielka zo dňa 13. 03. 2019

Erika Hederváryová, rok narodenia 1967, číslo zásielky: RE448808150SK

Ružena Kakarová, rok narodenia 1984, listová zásielka zo dňa 07. 03. 2019

Janette Kaločaiová, rok narodenia 1971, listová zásielka zo dňa 07. 03. 2019

Alojz Búry, rok narodenia 1976, listová zásielka zo dňa 11. 03. 2019

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Maroš Kakara, rok narodenia 1975, číslo zásielky: RE233316414SK
Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: RE546321835SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica ako dotknutá obec podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1zákona č. 24/2006 Z,z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov),  oznamuje verejnosti, že dňa 28.02.2019 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, Správu  o hodnotení strategického dokumentu spolu s konceptom „Koncept Územný plán mesta Žarnovica“  obstarávateľa tohto dokumentu Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje oznámenie o zásielke – Voľby do Európskeho parlamentu – informácia pre voliča.


 
 

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka