Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

 Zverejnenie zámeru:

 

Zámer aktualizácie PHSR 2014 - 2020

Názov dokumentu

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020

Forma spracovania

s pomocou externých odborníkov

Riadenie procesu spracovania

Spôsob riadenia procesu spracovania:

     1. vytvorenie riadiaceho tímu

2. vytvorenie pracovných skupín

3. zapojenie partnerov, verejnosti a komunikácia s verejnosťou        (informovanie, verejné prerokovanie)

Obdobie spracovania

- obdobie spracovania 09/2017 – 10/2017

 

- harmonogram spracovania (samostatný dokument)

Financovanie spracovania

- zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

 

Proces aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020.

 

Mesto Žarnovica v septembri 2017 zahájilo prípravu aktualizácie strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“ 

 

Potreba aktualizovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je podmienená nielen výsledkami monitorovacej správy za rok 2016, ale aj zmenenými požiadavkami obyvateľov mesta Žarnovica. Aktualizácia programu v neposlednom rade vyplýva aj z legislatívnych podmienok v SR (novela zákona č.309/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Strategický dokument formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja mesta je výsledkom strategického plánovania a spravidla sa spracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta má pre ďalší rozvoj Žarnovice zásadný význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Záverečné znenie aktualizácie dokumentu bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 

Základné princípy aktualizácie PHSR:

 

- je založená na kvalitných a overených dátach,

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.


 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – web stránka

 

Počas celého procesu aktualizácie  PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

Kontaktná adresa:

mestsky.urad@zarnovica.eu

projektovymanazer@zarnovica.eu


 

Oznamy

Uznesenie MsZ o schválení Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

Prílohy k Aktualizácii č. 1 PHSR

Formular R6 - Akcny_plan_ na_roky_ 2018-2020.pdf(407.6 kB)Akčný plán na roky 2018 - 2020
Formulare_Aktualizacia_c1.rar(117 kB)Formuláre

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka