Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Kultúra a šport

ODDELENIE KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU

 

Referát kultúry a športua) eviduje žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie a športové kluby na území mesta
b) eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/91 Zb. a vykonáva kontrolu o dodržaní podmienok usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
c) zabezpečuje odbornú činnosť na úseku občianskych obradov vykonávaných na MsÚ (jubilejné sobáše, uvítania detí atď.), (aj podľa individuálnych požiadaviek občanov),
d) zabezpečuje prijatia osobností a kolektívov na meste pri významných jubileách a za dosiahnuté výkony v rôznych oblastiach spoločenského života v meste
e) na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta
f) zabezpečuje písanie a archivovanie mestskej kroniky.
g) pripravuje podklady k plánu rozvoja kultúry, kultúrnych zariadení na podmienky mesta,
h) koordinuje a predkladá orgánom mesta ročný plán podujatí v meste,
i) spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami, politickými stranami a právnickými osobami, fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti miestnej kultúry, a organizuje miestne kultúrne aktivity,
j) vedie písomnú agendu, navrhuje, spolupracuje a vyhodnocuje
• použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta podľa osobitných predpisov,
• kultúrne podujatia mestského významu,
k) navrhuje a zabezpečuje:
• plán, koordináciu a organizovanie podujatí zameraných na kultúrno-vzdelávacie aktivity v meste.


a) rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry, športových zariadení na podmienky mesta a zabezpečuje čiastkové úlohy na úseku telesnej kultúry,
b) spolupracuje s občianskymi združeniami, a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
c) vedie písomnú agendu, navrhuje, spolupracuje, organizuje a vyhodnocuje
• použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta podľa osobitných predpisov,
• účasť mesta v športových podujatiach mestského významu,


a) zabezpečuje koordináciu a súčinnosť mestom zriadených organizácií – Kino, Knižnica, Klub dôchodcov


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka