Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Kultúrne a spoločenské akcie

30.11.2018   17:00

web_zarnov_cd_krst.jpg

Kultúrny dom Žarnovica

65. výročie založenia speváckeho zboru Žarnov a krst CD

Spevácky zbor Žarnov
Vás pozýva na slávnostný program pri príležitosti osláv 65. výročia založenia speváckeho zboru Žarnov a krstu nového CD - Nech pieseň pre Vás znie 3, ktorý sa uskutoční v piatok 30.11.2018 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Žarnovici. Hostia programu sú: Vojenská hudba z Banskej Bystrice a Spevokol Jubilate Deo z Tekovskej Breznice. Vstupné je symbolické 1€ (ako tombolový lístok). Predaj vstupeniek je v deň podujatia od 16.00 hod. v pokladni kultúrneho domu.


 

5.12.2018   16:30

mikulas_2018_23.jpg

v parku na Ul. A. Sládkoviča

PRÍCHOD MIKULÁŠA

Mesto Žarnovica v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Žarnovici pozýva všetky poslušné deti a ich rodičov na tradičný príchod Mikuláša, ktorý sa uskutoční dňa 05. decembra 2018 už o 16.30 hod. v parku na Ul. A. Sládkoviča. Spolu s Mikulášom a jeho pomocníkmi rozsvietime vianočný stromček a výzdobu v našom meste. Nezabudnite si však priniesť so sebou zvončeky a rôzne svetielka, vďaka ktorým vytvoríme v meste Žarnovica čarovnú atmosféru!


 

14.12.2018   9:00

web_vianocne_trhy_2018.jpg

Mestské trhovisko Žarnovica

VIANOČNÉ TRHY

Už tradične v tomto predvianočnom období Vás mesto Žarnovica pozýva na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať piatok 14. decembra 2018 od 9.00 hod. na Mestskom trhovisku.
Príďte prežiť nezabudnuteľnú predvianočnú atmosféru. Okrem možnosti nákupu darčekov, vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb, vianočného pečiva a oplátok, punču je pripravený i bohatý kultúrny program, ktorý začína od 10.30 hod. Príďte si vypočuť vianočné koledy a ochutnať tradičné vianočné dobroty.
Informácie pre predajcov: Klientske centrum MsÚ, tel.č.: 045/683 00 19 alebo na www.zarnovica.sk


 

Športové akcie

Nenašli sa žiadne akcie

Matičný večer v Žarnovici za účasti tajomníka MS

Časť účastníkovNa podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 obnovená tradícia konania Matičných večerov. Ten tohtoročný bol teda v poradí už piaty. Konal sa v nedeľu 21. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. O 16.30 hod. začal slávnostnou znelkou MS a štátnou hymnou SR. Potom Janka Brigantová predniesla báseň Slovensko od, žiaľ už nebohej, Mgr. Márie Vincencovej.

Tentoraz v úlohe moderátora bol práve iniciátor obnovenia tohto podujatia R. Hanus. Privítal vzácnych hostí: člena Výboru MS a tajomníka MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., poslanca Zastupiteľstva BBSK a primátoModerátor R. Hanusra mesta Žarnovica Kamila Danka, jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú, predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu Radima Vojtka, predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, podpredsedníčku ZO SZPB v Žarnovici Ing. Máriu Števkovú (všetci členovia MS), nových členov MS i sympatizantov. Zdôraznil, že rok 2018 bol MS vyhlásený za Rok Slovenskej štátnosti. Práve túto významnú skutočnosť v príhovore priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. Pripomenula aj všetky „osmičkové“ roky, ktoré mali v histórii Slovenska význam.

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie preukazov MS novým členom MO. Od januára ich bolo postupne až 14. V súčasnosti má tak MO spolu 112 členov. Plán dosiahnuť do konca roka počet 105 tak výrazne a v predstihu naplnil. Prítomní novíTajomník MS (prvý zľava) a noví členovia (zľava) H. Mesiariková, Ľ. Kubačka, Ing. A. Kazimírová, O. Reginová, A. Gunda, J. Kráľ a predsedníčka MO členovia od tajomníka MS prevzali preukazy a pamätné listy a od predsedníčky MO a tajomníka MO CD-čka speváckej skupiny Prameň a kľúčenku MS.

Rovnako pred piatimi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom kalendárnom roku dožívajú významných životných jubileí (55,60,65,70,75 i 80 rokov), boli uctení písomným blahoželaním. Na základe rozhodnutia výboru MO to je od tohto roka na dvakrát. Na výročnej členskej schôdzi v januári si takto uctili tých čo jubileum oslávili v I. polroku. Na Matičnom večeri si uctili tých čo sa významných okrúhlych životných jubileí dožívajú v II. polroku a jednu členku, ktorá síce jubileum oslávila už v I. polroku, ale v čase konania schôdze ešte nebola členkou MS. Zhodou okolností len jubilantkami, pretože ani jeden mužský jubilant tentoraz nebol, sú: Anna Mašíčková, Mgr. AnnaJubilantky (zľava) A. Mašíčková, A. Benčatová, E. Debnárová, E. Rajnohová, H. Mesiariková, O. Reginová a M. Vajglová Benčatová, Mária Kopernická, Helena Mesiariková, Eva Moravčíková, Elena Debnárová, Oľga Reginová, Emília Rajnohová a Mária Vajglová. Prítomným jubilantkám, blahoželanie i darček na zlepšenie krvného obehu, odovzdal tajomník MO a následne členky SSk Prameň pod vedením Irmy Dankovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali „Živijo“. Samozrejme, že sa pridala aj podstatná časť prítomných.

Na tohtoročných Dňoch mesta Žarnovica, okrem samotného stánku MO a vystúpenia speváckej skupiny Prameň, výrazne pomohol aj člen MO Rudolf Hula, ktorý pomáhal pri razení žarnovických dukátov a následne bezplatne opravil aj prípravok na ďalšie razenie. Za od vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. J. Piecku prevzal písomné poďakovanie a vecný darček.

Poďakovanie od vedúceho OKMŠ MsÚ (vľavo) preberá R. HulaKaždá organizácia by si mala vážiť najmä dobrovoľnú prácu svojich členov, a dať im to na vedomie je možné aj prostredníctvom ocenení. MO MS Žarnovica to už robí pravidelne niekoľko rokov, a výnimkou nebol ani tento. MO MS udelil Diplom „Za prácu v miestnom odbore“ Jánovi Hajnovičovi st., Mariane Ľuptákovej, Kataríne Šavoltovej, Ing. Márii Števkovej a Marte Vozárovej. Ocenenia spoločne s ružou odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová a tajomník MO Ing. J. Piecka.

Na návrh MO udelila KR MS Banskobystrického kraja „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS“ Pamätný list Anne Mištíkovej. Ocenenie jej odovzdal člen KR MS Ing. J. Piecka a predsedníčka MO ružu.

V. Komora, K. Danko a J. Piecka po odovzdaní Bronzovej ceny MS mestuČlen Výboru MS a tajomník MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., spoločne s členom Výboru MS Ing. Jozefom Pieckom potom odovzdali ocenenia podpísané predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom. Konkrétne Cena predsedu MS – Pamätný list bola udelená:

Barbore Barancovej a Mgr. Ingrid Káčerovej „Pri príležitosti životného jubilea“, Eve Moravčíkovej „Pri príležitosti životného jubilea a 20-ročného členstva v MS“, Emílii Rajnohovej „Za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby a pri príležitosti životného jubilea“, Mgr. Anne Benčatovej, Ing. Jurajovi Benčatovi, Elene Debnárovej, Anne Mašíčkovej, Anne Rybárovej, Márii Sedliakovej a Márii Vajglovej „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri príležitosti životného jubilea“. Následne rovnaké ocenenie „Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS a pri príležitosti životného jubilea“ i Medailu predsedu MS „Za aktívnu činnosť v matičnom hnutí a pri príležitosti životného jubilea“ od tajomníka MS prevzal Ing. Jozef Piecka

V zmysle „Zásad pre udeľovanie ocenení v MS“, na návrh MO MS, Výbor MS schválil Mestu Žarnovica ocenenie, a to Bronzovú cenu MS „Za trvalú podporu matičnej činnosti“.

Z vystúpenia FS HájToto najvyššie, na Matičnom večeri odovzdané ocenenie, od člena Výboru MS Ing. J. Piecku a člena Výboru MS a tajomníka MS ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., prevzal primátor mesta Kamil Danko, ako štatutár mesta.

K prítomným sa krátko prihovoril tajomník MS. V úvode poďakoval za pozvania a odovzdal osobný pozdrav predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera. Potom poďakoval členom, zvlášť oceneným, za pestrú činnosť MO a zaželal, aby takáto pokračovala aj v ďalšom období.

K. Danko v príhovore o.i. uviedol, že je rád, že môže byť členom takého kolektívu ako je MS, poďakoval za ocenenie mestu a zdôraznil, že toto ocenenie bude mať dôstojné miesto v sieni v zrekonštruovanom kaštieli.

Z vystúpenia FS HájNasledovalo krátke pásmo piesní speváckej skupiny Prameň. Záverečnou časťou bolo takmer hodinové vystúpenie Folklórneho súboru Háj z Novej Bane pod vedením Mgr. Kataríny Búryovej, v ktorom na husle hrala aj Žarnovičanka Ing. Dáša Garajová. Tento súbor má síce „len“ 5-ročnú históriu, ale vystúpenie bolo na úrovni profesionálov. O spokojnosti prítomných svedčil potlesk nielen počas vystúpenia, ale aj záverečný standing ovation. Celkom na záver, takmer dvojhodinového programu Matičného večera, si pod taktovkou Speváckej skupiny Prameň, v sprievode FS Háj, všetci zaspievali Hymnu MS, čo dodalo na dôstojnosti tohto matičného podujatia.

Nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a s finančnou podporou Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 156,20 €. I pri približne rovnakej účasti to bolo o 50% viac ako pred rokom. Za to im patrí vďaka.

Snáď ešte celkom na záver treba dodať, že záznam z podujatia robila Matičná TV i TV Panoráma Žarnovica, a tak sa o ňom isto dozvie skutočne široká verejnosť.

 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto: Juraj Maďar st.


 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka