Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Dávid Vlačuha, rok narodenia 1998, číslo zásielky: RE747760459SK

Mária Kováčová, rok narodenia 1976, číslo zásielky: OA180875799SK

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: OA190315003SK

Mário Ducho, rok narodenia1974, číslo zásielky: UU166410905SK

Ján Mrenica, rok narodenia 1983, číslo zásielky: OA190239514SK

Jitka Uškertová, rok narodenia 1970, číslo zásielky: UC281607465SK

Ingrid Komárová, rok narodenia 1975, poštový poukaz číslo: 574 E

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie výrub drevín Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana – Nikola Grecová.


 
 

Oznámenie výrub drevínVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana – Peter Füle.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Róbert Kováč, rok narodenia 1974, číslo zásielky: SK005839352SK

Rozália Šarkoziová, rok narodenia 1947, obyčajná zásielka zo dňa 01.10.2019

Vladimír Goral, rok narodenia 1992, číslo zásielky: OA151866154SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica

Číslo: 102225904/2019 pre adresáta: Štefana Danku, pobyt Mesto Žarnovica


 
 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §58a, ods.3 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 04.09.2019, týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  stavebného povolenia na stavbu:

„PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“

 


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Žarnovici na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f)  zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.07.2019  trvalý pobyt občanovi: Andrej Kečkéš, nar. 11.04.1998. Miestom nového trvalého pobytu je mesto Žarnovica.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka