Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Oznamy vyhlasované v mestskom rozhlase dňa 10.01.2019

rozhlas

 


 

Oznamy vyhlasované v mestskom rozhlase dňa 10.01.2019Vytlačiť
 

Mestský podnik služieb Žarnovica oznamuje občanom, že odvoz separovaného odpadu v meste Žarnovica, ktorý mal byť v stredu 9.1.2019 (tzv. Veľká časť) bude zrealizovaný v piatok 11.1.2019.

 

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. oznamuje, že odvoz komunálneho odpadu v 1100 lit. kontajneroch  v meste Žarnovica , ktorý vychádza na pondelok 14.1.2019 bude zrealizovaný v poobedných hodinách.

Prosíme oteckov detí, ktorí navštevujú materskú školu, aby prišli v piatok 11.1.2019 pomôcť pri sťahovaní kuchyne po rekonštrukcii. Brigáda začína od 9.00 hod. a  bude počas celého dňa.

Záleží od Vás všetkých, Vašej pomoci, aby sa v pondelok mohla začať prevádzka materskej školy. Ďakujem v mene Vašich detí.

 

Žarnovická energetická, s. r. o. oznamuje, že až do 31.1.2019 v čase od 8,00 do 20,00 hod. bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Kto donesie vianočný stromček, bude zapojený do zlosovania o nový kávovar. Zberné miesto je priamo v areáli kotolne na sídlisku, na adrese Fraňa Kráľa 1044/24 v Žarnovici. Viac informácií Vám poskytnú pracovníci Žarnovickej energetickej s. r. o., priamo pri odovzdávaní stromčekov.

 

Firma Tristone Slovakia s. r. o, so sídlom v Novej Bani, prijme okamžite  väčší počet zamestnancov na pozíciu lisovačov do trojsmennej  prevádzky. Základný plat vo výške 610 Eur. Na všetky tri smeny je zabezpečená osobná doprava, ktorú zabezpečuje firma na svoje náklady. Ďalej firma prijme muža na jednu smenu na pozíciu pomocný robotník na čistenie lisov, upratovanie haly a balenie odpadu z výrobného procesu. Nástupný plat 630 Eur.

Prijmeme aj nastavovača vstrekolisov do trojsmennej prevádzky , nástupný plat od 820 Eur, podľa skúsenosti. Bližšie podmienky v  prípade záujmu o uvedenú pozíciu kontaktovať pani Jančokovú na telefónnych číslach:0456780726, alebo 0915843754.

 

Spoločnosť SPEKTRUM Píla v Hliníku nad Hronom prijme do svojich radov nových záujemcov o zamestnanie na pracovné pozície:

Piliarsky pracovník

Údržbár VZV a dopravných prostriedkov

Strojník hydraulickej ruky

Ponúkajú:

- prácu len v jednozmennej prevádzke

- stabilnú prácu počas celého roka v trvalom pracovnom pomere

- možnosť rýchleho pracovného rastu zodpovedajúceho záujmu a skutočným praktickým schopnostiam

- hrubý mesačný plat od 800 do 1000 €

Možnosť nástupu ihneď.

Informácie, kontakt: 0917 765 371 alebo priamo v sídle spoločnosti a na stránke www.spektrum1.sk.

 

Mestu Žarnovica bol dňa 18. mája 2018 doručený návrh na vydanie územného rozhodnutia od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica na líniovú stavbu: „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“

Mesto Žarnovica Oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36, ods.4, stavebného zákona, na túto líniovú stavbu, v katastrálnom území Mesta Žarnovica a nariaďuje na deň 30. januára 2019 o 9:00 hod. ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žarnovici, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica.

Do projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby, investícii a životného prostredia v pondelok až piatok v čase úradných hodín.

 

Mestský mládežnícky parlament Žarnovica pozýva na oficiálny ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 19.1.2019 o 19,00 hod. v SOŠ Žarnovica. Vstupné 19,00 €. Pripravili pre Vás bohatý program, dobrú hudobnú produkciu, večeru, občerstvenie, tombolu a celý večer bude moderovať Táňa Šúrová. Predaj vstupeniek je do 14.1.2019 v Mestskej knižnici alebo cez Facebookovú stránku Mestského mládežníckeho parlamentu. Počet miest je len 60. Tešíme sa na Vás.

 

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici,  upozorňuje  právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, ktoré sú prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ( napr. vykurovanie so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW  alebo technológie, ktoré sú malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia) na povinnosť vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,  písomne oznámiť  každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Žarnovici spotrebu palív a surovín , z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a to za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Tlačivo oznámenia  je k dispozícii aj na webovom sídle Mesta Žarnovica, v časti  Tlačivá na stiahnutie pod č. F-55 .

 

Úmrtie: p. Helena Kúšiková vo veku 77 rokov z ulice Májovej. Cirkevná rozlúčka dňa 12.1.2019 o 11,00 hod. v Kostole so sv. omšou v Žarnovici.


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka