Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úvod

logoSlovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

 

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:
1. Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
3. Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
5. Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
6. Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne

 

Výňatok zo Stanov SZPB, ktoré boli naposledy novelizované a schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 27.10.2006, č. spisu:VVS/1-909/90-112-8.
(Viac na web – stránke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov: www.szpb.sk)

 

Základná organizácia Žarnovica
Na území mesta Žarnovica bola zriadená základná organizácia na základe uznesenia Oblastného výboru SZPB Žiar nad Hronom a združuje členov z mesta Žarnovica a okolia.
ZO SZPB Žarnovica pôsobí nepretržite od roku 1953.

 

Vedenie organizácie:
Predseda: Ing. Milan Števko, pplk. v.v.
Podpredseda: Ing. Mária Števková
(Obrancov mieru 32/7, 966 81 Žarnovica, mobil:0903921260)
 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka