Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie:     Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom mieste, pričom konkrétny čas a miesto je potrebné dohodnúť vopred (spravidla vo štvrtok v čase  8.00-10.00h).

Poznámka:       Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Upozornenie:     Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné požiadať  notársky úrad.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku (osvedčenie vykoná notársky úrad) s výnimkou českého jazyka.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny,
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie:     Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná             

                        akákoľvek odchýlka.

 

Legislatíva:        Zákon NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách    okresnými úradmi a obcami

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 


Vybavujú:                      PhDr. Alica Soukupová, Tatiana Kučerová
Doba vybavenia:            na počkanie


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka