Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Otázky, pripomienky a problémy (registrácia)

Otázky, pripomienky a problémy

Rubriku „Otázky, pripomienky a problémy“ sme vytvorili za účelom zvýšenia ústretovosti mestskej samosprávy voči občanom mesta Žarnovica.

Máte otázky, pripomienky alebo problém týkajúci sa mesta alebo mestskej samosprávy ?
Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť ?
Napíšte nám svoju otázku, pripomienku alebo problém do našej rubriky. V spolupráci s príslušnými zamestnancami Mesta Žarnovica z danej oblasti Vám v čo najkratšom čase uverejníme odpoveď.

Odpovede Mesta Žarnovica, uvedené v tejto rubrike nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty.

 

Pravidlá používania služby „Otázky, pripomienky a problémy“ :

 Zaslaním otázky, pripomienky alebo popisu problému autor udeľuje Mestu Žarnovica súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska
 Mesto Žarnovica si vyhradzuje právo neodpovedať na anonymné otázky. Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, neúplne uvedeným menom a priezviskom
 Je zakázané propagovať násilie a rasizmus, uvádzať linky na externé webové stránky, využívať skrytú reklamu, hrubé vyjadrovanie a urážky voči iným osobám
 Urážky, provokácie a hanobenie budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované
 

--------------------------------------------------------------------------------------------


 

Otázky, pripomienky a problémy

pridané 14.10.2016 23:21:13, Horalka

Veľkokapacitné kontajnery

Chcem sa opýtať, že také okresné mesto ako je Žarnovice nemá na to, aby veľkokapacitné kontajnery neboli umiestnené na svojich miestach minimálne týždeň? Aby to mohli využiť všetci občania, a nielen niektorí, ktorî ho dokážu naplniť v priebehu pár hodín. A o tom katastrofálnom neporiadku okolo nich sa nemusím ani zmieňovať.

Zuzana Čákovská


 

V zmysle č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov. Zákon nehovorí, akým spôsobom má obec zabezpečiť zber objemných odpadov a koľko dní má zber objemného odpadu trvať.

Mesto Žarnovica si túto zákonnú povinnosť plní. Dvakrát do roka organizuje pre občanov mesta zber objemného odpadu pod názvom jarné a jesenné upratovanie, ktoré prebieha od piatku do pondelka (štyri dni vrátane víkendu). Občania mesta sú o termínoch ako aj o miestach zberu objemného odpadu včas informovaní prostredníctvom zberového kalendára, ktorý sa doručuje do domácností v decembri a začiatkom januára každého roka, mestského rozhlasu, Žarnovického mesačníka, ako aj webového sídla mesta. Štyri dni vrátane víkendu sú postačujúce nato, aby sa každý občan mesta mohol podľa toho zariadiť a zbaviť sa objemného odpadu. V niektorých okolitých mestách zber objemného odpadu býva plánovaný len na jeden deň. Veľkokapacitné kontajnery alebo zberné miesta určené na objemný odpad sú pre občanov v iných mestách k dispozícii len jeden deň.

Máme skúsenosť, že ak kontajnery boli vyložené dlhší čas, využívali ich aj občania z okolitých obcí, čo je neprípustné. Tento zber sa financuje z verejných zdrojov, najmä z poplatkov za komunálny odpad od našich občanov a preto je určený len pre nich.

Objemný odpad môžu občania odovzdať aj mimo termínov zberu po celý rok bezplatne na zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o., ktorý sídli na Partizánskej ulici 1043/84.Za neporiadok okolo veľkokapacitných kontajnerov Mesto nie je zodpovedné, ale tí občania, ktorí aj napriek upozorneniam nerešpektujú usmernenia mesta. Na veľkokapacitných kontajneroch sú zavesené aj písomné upozornenia, aký odpad do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí.


Ing. Zuzana Gregorová

odborný referent OVIaŽP

pridané 30.8.2013 12:00:21, hela60

MESTSKÝ ROZHLAS

Chcem sa poďakovať kompetentým za rýchlu aktualizáciu oznamov na stránke, odvysielaných v mestskom rozhlase.
Keďže nepočujeme oznamy vysielané v rozhlase, využívam stránku mesta kde si to môžem prečítať.
Ďakujem

Helena Adamcová


 
pridané 24.7.2013 22:47:55, admin

Dnes24 - odpoveď

Mesto Žarnovica má svoju vlastnú webovú stránku, na ktorú denne dávame aktuálne informácie o dianí v meste.

V súčasnosti neplánujeme publikovať informácie na portáli Dnes24.sk. Zatiaľ nás o spoluprácu neoslovil ani správca portálu Dnes24.sk.

Ing. Mária Svobodová, vedúca kancelárie primátora


 
pridané 23.7.2013 10:27:47, RadimVojtko

Dnes24

Chcel by som sa spýtať na jednu vec. Pred nedávnom som klikol na spravodajský portál v Žiari a všimol som si, že ich správy (novinky) sú publikované aj na portáli Dnes24.sk (ziar.dnes24.sk). A tak som sa chcel spýtať, že či by sa nemohlo vytvoriť to isté čo má Žiar, pretože je to dobrý zdroj informácií, keďže veľa ľudí je na internete a týmto by sa Žarnovica aj zviditeľňovala. Na portáli je prihlásených 35 okresov, čo je menej ako polovica z celkového počtu okresov na SK. Žarnovica je tiež okres, aj keď nie taký veľký ako Žiar, ale podľa mňa je dosť toho, čo by sa tam dalo uverjňovať.

Ďakujem za odpoveď.

Radim Vojtko


 
pridané 4.4.2013 02:10:00, admin

Sneh - odpoveď

Prvý krát odhŕňal májovú ulicu smerom od tržnice, tak ako zvyčajne. Nakoľko bola kalamitná situácia ( sneh cca 30 cm) a prejazd bol veľmi úzky tak traktor išiel i opačným smerom t.j. od ulice M. Kukučína aby bola komunikácia prejazdná.

RSDr. Šálka Štefan, konateľ MsPS s.r.o.


 
pridané 29.3.2013 13:50:55, ingrid

Sneh na cestách

Dobrý deň, dnešná snehová kalamita narobila mnohým ľuďom bývajúcim v domoch nemalé starosti s odpratávaním ťažkého mokrého snehu. Bola by som rada, keby mestské odhrabávače nechodili smerom "všetok sneh pred brány domov". Celú zimu nebol problém, chodili vždy tak, aby sneh odpratali smerom do potoka. Dnes však zmenili smer a zasypali nám tým ťažkým snehom vchod do dvora. Dúfam, že toto je posledný výkrik zimy, a ak by nie, prosím, aby s odhrabávaním cesty pokračovali kompetentní tak ako celú zimu. Ďakujem.

Inga Káčerová


 
pridané 20.10.2012 04:01:50, admin

Koncerty, podujatia, zábava – vyjadrenie

Áno skutočne napríklad v roku 2009 bola v Žarnovici skupina Desmod. Počas uplynulých rokov boli aj množstvá iných koncertov, vystúpení, ktorých mesto bolo organizátorom, alebo spoluorganizátorom. Spomenúť možno však napríklad aj minulý rok, keď 15.07. bola v mestskom športovom areáli skupina Metalinda, no zúčastnilo sa jej len 59 platiacich priaznivcov. Na základe tohto neúspešného koncertu rozhodlo vedenie mesta v roku 2012 letný koncert v mestskom športovom areáli nezrealizovať. V menšej forme však bolo napríklad vystúpenie kapely Jamadan, ktoré bolo v parčíku na Ul. A. Sládkoviča a bez vstupného.
Z otázky žiaľ nie je celkom jasné na aké obdobie sa plánovanie myslí. Zo strany mesta, konkrétne oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ sa však na každý rok pripravuje aj konkrétny plán kultúrnych podujatí. Je to počnúc od zatiaľ už tradičného Novoročného koncertu až po Silvestra. Niektoré plánované podujatia sú už celkom presné, ďalšie sa postupne upresňujú aj v súvislosti s konkrétnymi podmienkami ako je kapacita, možný termín, či financie. Naša snaha je, aby sme uspokojili čo najväčšiu časť obyvateľov nášho mesta a preto je aj spektrum podujatí rôznorodé. Jednotlivé podujatia od začiatku tohto roka zrejme nemá zmysel uvádzať, no skutočne ich bolo na podmienky nášho mesta nemálo. Včas sme o nich informovali minimálne prostredníctvom webovej stránky mesta, vo vývesných skrinkách, v Žarnovickom mesačníku, či v mestskom rozhlase. Kto na tom-konkrétnom aj bol, vie koľko tam bolo ľudí i akú malo úroveň. A rozhodne to neboli len podujatia na miestnej úrovni. Viacero z nich bolo dokonca bez akéhokoľvek vstupného, keď náklady znášalo mesto. Tak to však nemôže byť u všetkých podujatí, najmä u tých finančne náročnejších.
Keďže dotazovateľka zrejme patrí k vekovo mladšej generácii, dovolím si uviesť fakt, že nie je tomu tak dávno, keď ku spektru kultúrnych podujatí určité obdobie aktívne prispieval aj mládežnícky parlament. Jeho členovia snáď aj najlepšie vedia o čo je v ich radoch najväčší záujem. Žiaľ pokiaľ mám vedomosti, na tento rok už neboli ani reálne plány. Zástupca mládežníckeho parlamentu je aj členom Komisie kultúry MsZ a teda aj tam môže k tejto problematike zaujať aktívny prístup. Aby som však bol ešte konkrétnejší uvediem aj jednu tohtoročnú skutočnosť. Na základe požiadavky (prezentovanej elektronickou poštou na primátora mesta, viceprimátorku i prednostku MsÚ) sme mali za cca 1.500,- eur už predbežne pripravený koncert, ale zo strany mládežníckeho parlamentu bolo záporné stanovisko. Žiadnu inú, konkrétnejšiu, požiadavku sme nedostali. Viem, že neoficiálne ich od jednotlivcov bolo niekoľko a na základe nich sme si pýtali od agentúr, či spevákov konkrétne podmienky na realizáciu. Zaplatiť však ešte pred koncertom „na ruku“ honorár 3.000,- eur plus ešte hradiť náklady na dopravu, propagáciu, catering, ozvučenie, postavenie pódia i jeho zloženie, uhradiť poplatok SOZA (čo by bolo spolu približne 4.000,- eur) jednoducho nie je v súčasnosti možné. A na základe predchádzajúcich skúseností veriť, že by to vykrylo vstupné je nereálne. Aj keď nám je jasné, že ako mesto na kultúrnych podujatiach asi nebudeme v pluse, do takéhoto rizika ísť nemôžeme. Nájsť pritom na vystúpenie agentúru, či konkrétneho speváka, s ktorým by bolo možné dohodnúť sa na percentách (t.j. účinkovať len za honorár na základe skutočných príjmov z vystúpenia a ísť tak do určitého rizika) je zatiaľ len výnimočnosťou. V našom meste ani nemáme organizáciu, či firmu, ktorá by nákladné kultúrne podujatie „vysponzorovala“. No ak by som sa v tomto mýlil, bol by som úprimne rád. Skutočne to teda nie je len o „pritiahnutí“ nejakého speváka, alebo nejakých spevákov. Vždy je to aj o možnostiach a celom zabezpečení podujatia aj finančnými prostriedkami a tých je žiaľ každý rok aj v samospráve menej, a práve preto ich je potrebné čo najefektívnejšie využívať. V nijakom prípade to však neznamená, že už nebudeme pripravovať žiadne podujatia. Konkrétne už teraz pripravujeme ich plán na rok 2013. Radi privítame všetky konkrétne návrhy, ktoré budú mať širšiu podporu a teda bude na nich reálna aj adekvátna účasť a urobíme všetko pre ich úspešnú realizáciu. Samozrejme budeme môcť vychádzať len v rámci našich možností.

Ing. Jozef Piecka, vedúci OKMaŠ MsÚ


 
pridané 17.10.2012 15:51:31

Koncerty, podujatia, zábava

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či sa neplánujú nejaké kultúrne podujatia . koncerty spevákov, rôzne vystúpenia... Pamätám si na rok, tuším to bol 2009, v meste bola skupina Desmod, Gladiátor, dokonca aj Elá Hop a Zdenka Predná. Myslím, že pritiahnuť sem nejakých tých spevákov by nebolo na škodu :D

A. Tatarková


 
pridané 24.9.2012 14:21:49, admin

Posilňovňa v základnej škole

Základná škola na Ulici Fraňa Kráľa srdečne pozýva žarnovickú verejnosť do priestorov novozriadenej posilňovne, ktorá bola vytvorená v rámci projektu „Otvorená škola“.

Posilňovňa je vybavená kvalitnými cvičebnými prístrojmi a zariadeniami, ktoré sa budú postupne ešte dopĺňať o ďalšie, aby mohla poskytnúť vhodné miesto na príjemne strávené popoludnie s možnosťou načerpať pozitívnu energiu.
Návštevníkom posilňovne je k dispozícii šatňa s možnosťou použitia sprchy.

Posilňovňa sa nachádza v hlavnej budove školy za šatňami, pred vstupom do prístavby. Vstup do posilňovne je možný z bočného vchodu do prístavby ZŠ.

Otváracie hodiny:
Pondelok 15,00 hod. – 20,00 hod.
Utorok 13,15 hod. – 16,45 hod.
Streda 15,00 hod. – 20,00 hod.
Štvrtok 13,15 hod. – 16,45 hod.
Piatok 13,30 hod. – 16,30 hod.

V prípade väčšieho záujmu sa rozšíria otváracie hodiny aj v sobotu a v nedeľu.

Záujemcovia môžu využiť aj telefonickú objednávku na tel. čísle 0910 388 569. Prevádzkové náklady za 1 hodinu cvičenia je 0,30 €.


 
pridané 19.9.2012 18:07:42, g.h.

posilovňa v budove ZŠ

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či je posilovňa zriadená v priestoroch ZŠ na ul. Fraňa Kráľa prístupná aj pre verejnosť a poprípade aj nejaké tie "ordinačné hodiny". Všimol som si totiž nápis na dverách medzi budovami smerom do tzv. "prístavby".
Ešte by ma ohľadne tohto zaujímalo, či sú tam k dispozícii aj nejaké šatne, resp. skrinky na odloženie vecí po prezlečení a aj nejaké sprchy.
Ďakujem

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 14.9.2012 02:24:01, admin

Chodník na ulici Slobody – odpoveď

Vybudovanie chodníka na Ulici slobody v Žarnovici“ je zákazka, ktorú mesto realizuje v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s platnou internou smernicou OS-07 Verejné obstarávanie. Dňa 06.07.2012 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci obstarávania tejto zákazky na webovom sídle mesta a zároveň bola táto výzva zaslaná 3 vybraným potenciálnym dodávateľom. Súčasťou výzvy bola odborne spôsobilým projektantom vyhotovená riadna projektová dokumentácia. Úspešným uchádzačom sa stal: Andrej Kováč – STAVEBNÁ FIRMA, zaregistrovaná v živnostenskom registri s miestom podnikania v Žarnovici, ktorá na trhu funguje od r.2005 a ktorá má dobré referencie jednak od súkromných osôb a jednak od renomovaných stavebných firiem ako sú Dynamik a.s., STRABAG s.r.o., a iné.

Zimnú údržbu na tomto chodníku bude zabezpečovať Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.. Pre čistenie chodníkov platí VZN Mesta Žarnovica č.6/2010 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste Žarnovica (Čl.10).

O stromy a kríky zasahujúce na chodník z priľahlých pozemkov sa musí (a to pod hrozbou sankcie) postarať ich vlastník. Podľa VZN Mesta Žarnovica č. 2/2011 o starostlivosti o zeleň na území mesta Žarnovica, platí, že vlastník, užívateľ alebo správca zelene je povinný:

- udržiavať veľkosť a tvar zelene na svojom pozemku tak, aby nepresahovala do susediacich verejných priestranstiev,

- zabezpečiť ju tak, aby neprekážala užívateľom verejných priestranstiev.

To, že kanalizácia v tých miestach, kde sa buduje tento nový chodník, je v takom zlom stave, nás tiež prekvapilo. Rozkopanie povrchu je pre mesto práve že dobré na to, aby sa aj tá kanalizácia mohla opraviť aspoň do takej miery ako sa bude dať. Pod zámkovou dlažbou je štrkové lôžko, ktorým voda dobra presakuje, preto obavy písateľa sú podľa nás zbytočné.

Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ


 
pridané 12.9.2012 20:40:07

Chodník na ulici Slobody

Je tu nejak ticho, tak skúsim nejakými pripomienkami:
k starému chodníku:
- odvysielaná reportáž na TVP ohľadne zničeného chodníka pri hasični nejak nespomína vľaňajšiu poruchu nejakých káblov, kedy bola pri hasični rozkopaná cesta a autá obchádzali jamu cez spomínanú rozkopávku. Tým bol tento chodník zdevastovaný najviac.

k novému chodníku:
- nehľadiac na to, že to robí firma "Postav, zbúraj, oprav", alebo "A je to", "Pat a Mat"... zaujímalo by ma viac vecí(a asi nie len mňa).
- je nejak vyriešená zimná údržba? Kam bude odvážaný sneh z tohto chodníka? Kam majú odhadzovať sneh majitelia úzkych nehnuteľností oproti? Kam so snehom v zime?
- je vyriešená letná údržba? Stromy a kríky z priľahlých pozemkov zasahujúce na chodník budú udržiavané kým?
- pod novým chodníkom je vedená kanalizácia(už počas prvých prác značne poškodená) v dosť plytkej hĺbke. Pokiaľ bol v týchto priestoroch len porast s hlinou a snehom, nebol problém. Čo sa stane pod tenkým násypom a zámkovou dlažbou ukáže prvá zima, ktorá v poslednej dobe nebýva jemná teplotami. Zvážil toto niekto(inžinierske siete) počas projektovania?

Juraj Maďar


 
pridané 17.5.2012 18:48:11, jurajm

Spomienka na Jána Maďara

Touto cestou by som sa v mene celej rodiny chcel poďakovať Mestu Žarnovica, pracovníkom Oddelenia kultúry a športu za možnosť zorganizovania spomienky na starého otca Jána Maďara, konanej počas výstavy fotografií súťaže Žarnovická zima 2011/2012. Taktiež patrí moje poďakovanie aj návštevníkom, ktorých počet presiahol moje očakávania a hlavne pohľad do kroniky veľmi milo prekvapil počtom a obsahom zápisov. Dalo mi to pocit, že to malo zmysel a že má zmysel ďaľšia propagácia a zviditeľňovanie celoživotnej práce starého otca Jána Maďara, ktorá do dnešnej doby bola pre verejnosť mimo rodnej obce málo známa.
Ešte raz úprimne ďakujem.

Juraj Maďar - vnuk Jána Maďara


 
pridané 24.4.2012 23:48:09, hela60

Pravidlá používania služby „Otázky, pripomienky a problémy“ :

Ďakujem za obsiahlu odpoveď.Ak sa teda registrujem pod nickom, načo mi je, ak sa ešte pod príspevok musím podpísať celým menom?
Tieto pravidlá diskusie sú naozaj výnimočné a ešte som sa s takými nikde nestretla. Pri registrácii teda nedávajte možnosť udávať prihlasovacie meno(minimálne 5 znakov),ani prezývku.
Nech je tam len Meno, priezvisko, adresa, atď...
Potom pri každom príspevku bude už pisateľ podpísaný celým menom a nebudete musieť strácať čas písať pravidlá ako v škôlke 10x.
S pozdravom Helena Adamcová

Helena Adamcová


 
pridané 23.4.2012 22:41:25, admin

Odpoveď

Ani tento príspevok nespĺňal základné pravidlo pre uverejnenie príspevku, ale napriek tomu odpíšem možno aj pre ostatných.
Aj keď sa cítim ako v škôlke a 10x opakujem to isté....
Pravidlá pre používanie rubriky Otázky a pripomienky sú uvedené hneď hore a v podstate ich stačí dodržať. Nie je žiadna otázka či téma, ktorá by nebola z iného dôvodu uverejnená. Všetky pripomienky, návrhy či kritika od občanov na chod tohto mesta sú relevantné a každý má právo sa k jednotlivým veciam vyjadriť. Napokon, len konštruktívna kritika či pripomienky posúvajú veci vpred a tým správnym smerom. K ľuďom... Aj práve preto bola zriadená táto rubrika. Samozrejme všetko musí mať nejaké pravidlá, pretože nejde o voľnú diskusiu..
A teraz k Vašej konkrétnej otázke, keďže sa Vám očividne nechcú čítať pravidlá. S Vašou otázkou na mestský rozhlas to nemá nič spoločné, stačí sa len PODPÍSAŤ!

admin - Haring


 
pridané 23.4.2012 18:59:19, hela60

Oznamy mestského rozhlasu na stránke mesta.

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"


 
pridané 17.4.2012 11:25:10, hela60

Oznamy mestského rozhlasu na stránke mesta.

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"


 
pridané 28.3.2012 21:21:10, jurajm

Fotosúťaž

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"

jm


 
pridané 28.3.2012 01:29:02, admin

Fotosúťaž

Áno je pravda, že ešte v novembri minulého roka bola vyhlásená súťaž amatérov pod názvom Foto žarnovická zima 2011/2012 a následne jej propozície (nie je ich možné počas konania súťaže meniť) aj zverejnené na webovej stránke mesta. Je to za obdobie ostatných troch rokov v poradí už tretia súťaž amatérskych fotografov. Tú prvú sme organizovali vlastne skúšobne, no druhú i túto sme sa snažili pripraviť a teda aj podmienky dať tak, aby mala určité štandardy. Tie sa týkajú aj rozmerov. Nakoniec to bolo aj na základe odporučenia i následného odsúhlasenia členov odbornej poroty oboch súťaží, ktoré boli len pre mládež. Na základe niekoľkých pripomienok sme upravili, aj vekovo (nahor) rozšírili, aj vekové kategórie. V doterajších bol určený rozmer len 15 x 20 cm a fotografie, ktoré to nespĺňali síce vystavené boli, mohla ich hodnotiť laická porota, ale odborná porota ich brať do úvahy nemohla a ani nebrala. Aby sme neodradili do zapojenia v súťaži ani tých mladších, tak sme pre I. vekovú kategóriu (15. roční a mladší) dali formát 10 x 15 cm. Tieto fotografie sa dajú „urobiť“ aj v Žarnovici. U II. vekovej kategórii (16.-19. roční) i III. vekovej kategórii (20. roční a starší) sme ponechali spomínaný formát 15 x 20 cm. Predpokladali sme, že tieto vekové skupiny nebudú mať problém požadovaný formát zabezpečiť aj mimo Žarnovice aj vzhľadom na dostatočné časové obdobie. Mrzí nás skutočnosť, že v Žarnovici formát 15 x 20 cm nemá kto urobiť, a je to možné napríklad v Žiari nad Hronom, či prostredníctvom objednávky – poštou. Snáď je to aj podnet, aby bola takáto možnosť v budúcnosti aj v našom meste. Teší nás záujem o súťaž prejavený aj týmto spôsobom a veríme, že požadovaný formát nebude prekážkou samotného zapojenia sa do nej. Prvých sedem fotografií (zatiaľ všetko v III. kategórií) je už zverejnených na webovej stránke a autori ich v požadovanom formáte aj doručili organizátorovi. Pri tejto príležitosti si dovolím pripomenúť, že do uzávierky je síce relatívne ešte dosť času, ale termín 13.04.2012 do 15.00 hod. nie je zase až tak ďaleko. Osobne verím, že aj autor príspevku prehodnotí doterajšie stanovisko a fotografie do súťaže predsa len včas doručí. Samozrejme, že sa tešíme aj na fotografie všetkých ďalších tak, aby sme mohli v strede mesiaca máj v obradnej sieni MsÚ urobiť nielen príťažlivú výstavu s ocenením tých najlepších, ale aj s určitým spestrením čo sa týka histórie fotografovania aj v spolupráci s autorom príspevku.

Ing. Jozef Piecka, vedúci OKMaŠ MsÚ


 
pridané 27.3.2012 01:08:27, admin

„detské ihrisko“ a „10 dní ...“ – stručná odpoveď p .Gabrielovi Hrnčiarovi:

Detské ihrisko na sídlisku je od nedele otvorené. O plánovanom termíne jeho otvorenia informoval MsÚ – oddelenie kultúry, mládeže a športu už niekoľko dní vopred a to na viacerých miestach, okrem iného aj na tejto mestskej webovej stránke. Vďaka ústretovosti tohto oddelenia MsÚ a vzhľadom na pekné počasie počas ostatného víkendu sa podarilo detské ihrisko otvoriť o 1 deň skôr oproti plánovanému termínu. Otvoreniu predchádzala dôkladná odborná prehliadka a údržba všetkých hracích zostáv, čo po zime bolo kvôli bezpečnosti detí nevyhnutné. A ako viete, ešte prednedávnom bol aj v tomto areáli sneh.
Detské ihrisko sa bude v roku 2012 prevádzkovať v režime rovnakom ako počas minuloročnej „letnej“ sezóny tzn., že sa sústredíme najmä na udržiavanie možno aj doplnenie zelene, na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a tiež na udržiavanie poriadku a čistoty v tomto areáli. Žiadne ďalšie hracie zostavy sa vhľadom na súčasnú finančnú situáciu mesta v roku 2012 dokupovať nebudú. Budeme veľmi radi, ak sa v dobrom stave udržia všetky tie zostavy a hracie prvky, ktoré sú tam v súčasnosti nainštalované. A o to prosíme aj touto cestou najmä všetkých rodičov, ktorí tam vodia svoje deti. Žiaľ aj „minipieskovisko“ ostáva naďalej v rovnakej veľkosti. Je určené naozaj iba pre malé deti hrajúce sa pod prísnym dozorom mamičiek. Pre udržiavanie pieskovísk (najmä čo sa týka zdravotnej nezávadnosti piesku) platia v súčasnosti veľmi prísne hygienické normy a pravidlá, ktoré by v prípade veľkého pieskoviska bolo náročné dodržiavať najmä z finančného a personálneho hľadiska.
A dobrá správa? Prístrešok pre rodičov na destskom ihrisku bude v roku 2012 vybudovaný. Máme hotový „projekt“, v rozpočte sú naňho vyčlenené peniaze a je vydané ohlásenie drobnej stavby. Stačí už iba vybrať jeho dodávateľa tzn. obstarať jeho vybudovanie ako zákazku s nízkou hodnotou (podľa zákona o verejnom obstarávaní) a môže sa začať s prácami.

Ing. Džadoňová, prednostka MsÚ


 
pridané 26.3.2012 22:37:18, jurajm

Fotosúťaž

Je vyhlásená fotosúťaž. Pôvodne som chcel aj ja niečo poslať(ale už ma to prešlo), tak som zisťoval čo a ako. Dosť som narazil na požadovanom formáte fotky v podmienkach. Chvíľu mi trvalo, kým som našiel firmu, ktorá to bežne robí. Týmto neapelujem za mňa, ale stretol som sa s touto požiadavkou v robote, kde robíme len formát 10x15(stroj iné nevie) a požadovaný formát nie je až taký bežne dostupný. Ja len že môže počet prihlásených stroskotať na tejto požiadavke a vo výsledku sa to môže javiť ako nezáujem.

Juraj Maďar


 
pridané 23.3.2012 13:16:53, g.h.

10 dní ...

10 dní a nič. V úvode k tejto diskusii sa píše, citujem:

Rubriku „Otázky, pripomienky a problémy“ sme vytvorili za účelom zvýšenia ústretovosti mestskej samosprávy voči občanom mesta Žarnovica.

Máte otázky, pripomienky alebo problém týkajúci sa mesta alebo mestskej samosprávy ?
Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť ?
Napíšte nám svoju otázku, pripomienku alebo problém do našej rubriky. V spolupráci s príslušnými zamestnancami Mesta Žarnovica z danej oblasti Vám v čo najkratšom čase uverejníme odpoveď.

Prešlo 10 dní a odpoveď na nie zložitú otázku nikde. Nechcem si ju naozaj vynucovať, veď keď sa ihrisko otvori, zistím to aj sám. Ale pomaly si začínam myslieť,že táto stránka akosi odchádza do zabudnutia.
Možno by postačilo, keby sa začal klásť väčší dôraz na stránku vytvorenú na sociálnej sieti Facebook. Je síce neoficiálna, ale tam to "žije" podstatne lepšie. Už len preto, že každá aktualizácia, pridaný príspevok, reakcia sa mi zobrazia priamo v hlavičke aplikácie, tak nemusím vyhľadávať novinky.

PS: plánuje mesto rozbehnúť oficiálne info o meste aj na FB ?
Ďakujem.

Gabriel Hrnčiar celým menom


 
pridané 14.3.2012 17:47:16, g.h.

detské ihrisko

Dobrý deň,
chcel by som sa spítať, ako to bude tento rok vyzerať s detským ihriskom:
1.) kedy je plánované jeho otvorenie
2.) či sa plánujú dokúpiť nejaké zostavy, resp. iné zariadenia v tomto roku
3.) či tam už tento rok bude vybudovaný nejaký prístrešok pre rodičov
4.) či sa neplánuje rozšíriť to mini pieskovisko na trošku rozumnejšie rozmery

Ďakujem

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 4.2.2012 02:08:29, admin

Vážený pán Gabriel Hrnčiar

Verte, že aj nás na mestskom úrade mrzí ľudská tragédia, ktorá sa prednedávnom v meste stala. Ide o zbytočné nešťastie, ku ktorému nemuselo dôjsť, keby ....
Dávame Vám za pravdu, že chodenie chodcov mimo chodníkov je v Žarnovici problémom. Na odstránení tohto neduhu, ako ste to vo svojom príspevku pomenovali, počas ostatných 4 rokov pracujeme pomerne intenzívne. Rekonštrukciou komunikácií ako aj zriadením nových zastávok SAD a vybudovaním zastavovacích pruhov pre autobusy na zastávkach SAD sa výrazne zlepšila prehľadnosť a bezpečnosť cestnej premávky na Námestí SNP. Jednou z priorít vedenia mesta v oblasti dopravnej bezpečnosti je aj čo najvýraznejšie oddelenie statickej a dynamickej dopravy. Z tohoto dôvodu sa vybudovali viaceré nové parkoviská a vybudovalo sa cca 100 nových parkovacích miest. Na frekventovaných a pre chodcov nebezpečných úsekoch ciest sa na základe povolenia dopravného inžiniera z OR PZ inštalujú retardéry. Vyznačujú a udržiavajú sa prechody pre chodcov. V meste sa osadilo nových cca 50 vertikálnych dopravných značiek. Na Partizánskej ulici boli namontované 2 merače rýchlosti. Pravidelne sa v jarnom období obnovuje horizontálne dopravné značenie na miestnych komunikáciách.
Kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov boli zrekonštruované úseky chodníkov na Bystrickej ulici (od mosta až po odbočku na Železničnú ulicu), vybudovaný bol nový chodník na Bystrickej ulici (od zdravotného strediska ku bývalému okresnému úradu), nový chodník na Májovej ulici, nový chodník popri Základnej škole na Ul.Fr.Kráľa, nový chodník v centrálnej mestskej zóne (od lekárne po parkovisko pred reštauráciou Kabina), lávka pre peších na cestnom moste cez Kľakovský potok apod.
Myslíme si, že je toho na to, aká je v poslednej dobe zlá finančná situácia, dosť. Pritom stačí, aby chodci v Žarnovici využívali chodníky tak ako je to bežné všade inde v civilizovanom svete, aby sa ako účastníci cestnej premávky správali zodpovedne a disciplinovane, aby rešpektovali dopravné predpisy a značenia, aby večer boli označení reflexnými prvkami (najmä mamičky s kočíkmi, deti, ľudia odchádzajúci večer z kostola) apod.
A čo na záver?
Mestskí policajti už začali chodcom dávať pokuty.

Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ.

P.S.
A ešte k tej Vašej požiadavke na „normálne“ diskusné fórum na mestskej webovej stránke:
Nechceme oficiálne webové sídlo mesta zameniť za prostriedok na vymieňanie si názorov medzi občanmi. Za týmto účelom odporúčame všetkým záujemcom využívať niektorú z verejných internetových sociálnych sietí. Mestskú webovú stránku plánujeme aj naďalej využívať prevažne na informovanie verejnosti a na zákonné zverejňovanie požadovaných skutočností (úradná tabuľa, info o verejnom obstarávaní, zverejňovanie uzavretých zmlúv apod..


 
pridané 29.1.2012 20:11:59, g.h.

fórum...

Chcem sa opýtať, že kedy tu bude nejaké "normálne" fórum, kde sa ľudia nebud´musieť buď vyjadrovať k téme, ku ktorej nie vždy majú čo povedať, alebo v tejto sekcii, kde každý druhý príspevok končí (a v podstate aj začína) slovami:
Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"

Kedysi to tu bolo oveľa živšie a príspevky, ktoré nespĺňali nejaké etické požiadavky sa tu nezverejňovali (čo bolo v podstate v poriadku - na to tu bol admin). Ale teraz? Nepíše tu v podstate nikto. Lebo sa ani reagovať nedá. Čo tam po tom, či niekto písal pod pseudonymom, alebo pod vlastným menom. Veď keď sa tu zaregistrujem pod vymysleným menom, ako to admin overí? Asi nijako.


PS: aj tu niekto ešte vôbec reaguje na otázky a príspevky? Lebo ja som už tento pocit dávnejšie stratil...

celým menom podpísaný Gabriel Hrnčiar


 
pridané 19.1.2012 20:16:36

A už je to tu !!!

Beriem, že môj príspevok ohľadne kompostárne nobol zverejnený. Moja chyba. Nedal som zrejme celé meno. Škoda, písal som tam aj o tom, že pre MsÚ zakúpim z vlastných zdrojov plechovku bielej farby na natretie cca 12 čiar na obnovenom parkovisku, keď "mesto" nemá finančné zdroje na jej zakúpenie.
Ale iné chcem teraz: A JE TO TU !!!!
Už dlhšie apelujem na to, aby sa sprísnila kontrola chodcov. Písal som o tom aj v tu nezverejnenom príspevku. Ľudia sa promenádujú po ceste a pár metrov súbežne od nej je chodník, ktorý je prázdny. Je to na sídlisku tak isto ako aj po celom meste. Dnes sa stala tragédia. Podľa toho, čo som videl v správach, stala sa na mieste, kde CHODEC nemá čo hľadať, kedže na druhej strany cesty je čo? CHODNÍK !!!
Na "centrálnom" moste bola osadená značka "B36 Zákaz vstupu chodcov". A chodci čo? Ignorujú túto značku ako by tam ani nebola! Divím sa, že sa ešte aj tam nič doposiaľ neudialo. Mestská polícia sa ohradzovala tým, že do osadenia spomínanej značky nemá právo zasahovať voči takýmto neporiadnym chodcom. Značka tam je, chodci ju porušujú, a MsP konať môže. A nekoná. Preventívne zopár ľudí vyriešiť a mooooooožno by došlo k náprave.
Toto chodenie chodcov JUST inakeade ako je chodník je tuším len žarnovický fenomén a miestna adrenalínová disciplína. Nikde inde sa tak nezodpovedne chodci nesprávajú - aspoň nie v takej miere. To by si v takej Bratislave, Nitre asi veľmi rýchlo CHODCI rozmysleli, keby sa motali po cestách. Pri pošte je chodník, úzka cesta, kde si aj autá musia dávať prednosť, ale CHODEC? No a čo. JUST ide po strane, kde chodník nie je! O sídlisku na ceste od kotolne smerom po ulici Fraňa Kráľa je to ešte horšie. A to si tam idú aj 2-3 vedľa seba, matky tam kočíkujú a pri ceste je postačujúco široký chodník!
Chcem sa teda touto cestou opýtať vedenia mesta, mestskej polície, resp. štátnej polície, že čo mienia urobiť na zlepšenie tohto neduhu v našom meste. Dnes sa stala vážne nehoda presne z toho dôvodu o ktorom tu píšem. Nie je to dostatočné varovanie a vyzvanie na zmenu status quo?

celým menom podpísaný Gabriel Hrnčiar


 
pridané 6.1.2012 15:00:00

kompostáreň Pod Hrbom...

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"

gh


 
pridané 10.12.2011 14:22:35

pre MSÚ :P

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby
"Otázky, pripomienky a problémy"

S uctou de_pejrak


 
pridané 9.12.2011 09:17:41

pre Gaba a MSÚ

Príspevok nespĺňa základné pravidlo používania služby "Otázky, pripomienky a problémy"

de_pejrak


 
pridané 8.12.2011 01:35:44, admin

K príspevku, čiary na vynovených parkoviskách

Mesto Žarnovica v rámci svojich finančných možností prevádza údržbu miestnych komunikácií a parkovacích miest v meste Žarnovica. Čiary na obnovených parkovacích plochách – pred bytovým domom súpisné číslo 868 mesto dá namaľovať vtedy, keď bude mať vo svojom rozpočte dostatok finančných prostriedkov. Tento rok mesto nemá už finančné prostriedky na takéto služby.

MsÚ


 
pridané 24.11.2011 02:46:02, admin

LIDL - odpoveď

Podľa slov PR manažérky Jany Čupkovej, spoločnosť Lidl prehodnotila svoje investorské zámery a zatiaľ novú predajňu v Žarnovici stavať nebude.

admin


 
pridané 11.11.2011 12:49:42, g.h.

LIDL

Dobrý deň,

chcel by som sa touto cestou opýtať, že ako vlastne dopadlo "dianie" okolo LIDLu v Žarnovici. Už som počul, že sa to už už malo búrať (myslím objekt motelu a niekedy v lete) a už je tu zima, dnes mal prísť Martin na bielom koni a kde nič, tu nič. Nie že by mi LIDL až tak veľmi chýbal, hoci v poslednej dobe sa jeho ponuka zlepšila, no mám pocit, že LIDL ponúka lepší výber zeleniny a ovocia ako už stojace TESCO. Dokonca utíchol šum aj okolo tretieho "tajomného" reťazca, čo mal "stáť" v priestoroch bývalej Preglejky pri ulici Železničnej.

Ďakujem

PS: k môjmu predošlému príspevku z 31.7.2011 o parkovacích čiarach a kadejakom státí na vynovených parkoviskách mi neodpovie nikto nič?

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 29.8.2011 22:22:10, tony antoniaci

Pochybne zrealizovaná revitalizácia Námestia SNP

Pri poslednej návšteve Žarnovice ma prekvapilo vynovené Námestie SNP. Žiaľ, pozitíva týkajúce sa kvality verejného priestoru a jeho architektonického stvárnenia sa hľadali ťažko. Naopak, ľudská stránka je potlačená a jestvujúce riešenia vytvárajú priestor pre automobilovú dopravu a chodcov vytláčajú – napriek tomu, že sa jedná o srdce mesta.

V popise predchádzajúceho stavu a návrhu revitalizácie na webovej stránke mesta sa píše, citujem: „centrum nemá dostatok plôch na parkovanie“ a „chýba v ňom vymedzenie a oddelenie dopravných priestorov, chodníkov a ostatných plôch, čo spôsobuje kumuláciu a následný chaos v cestnej, pešej a statickej doprave“.

Tento archaický pohľad na celkové fungovanie centrálnych mestských zón spôsobil / ešte viac prehĺbil niekoľko zásadných problémov:
- nábrežie Kľakovského potoka na Májovej ul. vyzýva na zhodnotenie formou kvalitnej oddychovej zóny, možnej promenády s mobiliárom, mesto však tento priestor v snahe vytvoriť čo najviac parkovacích miest, naopak, značne znehodnotilo (vrátane nevhodných veľkoplošných reklám). Kontakt s vodou tak nemajú chodci, ale autá.
- novovytvorený farebne vydláždený kruh s lavičkami neveľmi láka na oddych – miesto betónového kvádru by človek privítal pohľad skôr na strom alebo kvetinový záhon
- križovatka Dolnej a Májovej ul. za mostom slúži ako tzv. zdieľaný priestor – chodci sa pohybujú prirodzene nakoľko sa jedná o zónu s ukľudnenou motorovou dopravou. Žiaľ nelegálne.
- pod prirodzeným pohybom sa myslia aj pešie ťahy – koridory, ktoré samospráva pri revitalizácii centrálnej mestskej zóny nedostatočne zohľadnila, čo dokazuje absencia chodníka na jednej strane mosta a najnovšie aj vyhrážanie sa primátora Kamila Danka osadením dopravnej značky zakazujúcej vstup na komunikáciu a hrozbou sankcie pri jej nerešpektovaní.

Mám zato, že pán primátor Danko a ďalší zodpovední za sfušovanú revitalizáciu Námestia SNP, skôr ako unáhlené rozhodnutia, by mali znova dobre zvážiť, čo chcú v centre uprednostniť – chodcov resp. cyklistov alebo motoristov – ak autá, obava z postupného umŕtvenia námestia nie je nereálna. Výstrahou sú mnohé príklady zo zahraničia.

Na záver však nemôžem opomenúť príklad zo škály pozitívnych – konkrétne Moravské námestie v Brne – bola tu snaha mierny chaos, ktorý Žarnovica chcela z centra odstrániť, do mesta prinavrátiť, pričom po námestí sa pohybujú okrem áut, bicyklov a chodcov aj autobusy a električky a myslím, že výsledok môže byť inšpiratívny pri vytváraní dopravne, výtvarne a architektonicky funkčné mestské priestranstvá. Za ďalším z príkladov nie je treba chodiť ďaleko – je to centrum Banskej Štiavnice.

Marek Antoniaci


 
pridané 31.7.2011 11:50:29, g.h.

parkovacie čiary na vynovenom parkovisku...

chcel by som sa touto cestou spýtať, či sa plánujú urobiť aj parkovacie čiary na parkovisku pred bytovkou č. 868, kde sa pred nedávnom dokončila jeho "oprava".
Keďže tu bývam, viem asi koľko vozidiel tu môže zaparkovať - ideálny stav je 18 vozidiel - 7 z jednej strany pouličného osvetlenia a 11 z druhej. Lenže to som tu zažil iba raz. Bežný stav je 16 vozidiel. A niekedy aj menej, keď si niekto "zaparkuje" auto kadejako krížom, s veľkými odstupmi a podobne. Verím, že prípadné čiary by dokázali trošku nasmerovať parkujúcich, veď v konečnom dôsledku sme to len my, bývajúci v našom a susednom bloku, kto tu parkuje.
Ďakujem za prípadnú odpoveď.

G.Hrnčiar


 
pridané 23.3.2011 21:38:33, jurajm

Obnovené cesty

Ďakujem za odpovede.
K otázke č. 1 - som rád, že to bolo len "dočasné riešenie", lebo najmä na križovatke pri pamätníku značenie nebolo vidieť a teda autom bolo dosť zmätočné sa zaradiť správne. Nehovoriac o prechodoch pre chodcov.
K otázke č. 2 - áno, myslel som práve ten úsek, nakoľko tu bývam. Myslel som tieto poklopy, ktoré sú utopené dosť hlboko na prejdenie normálnou rýchlosťou a väčšina šoférov reaguje inštinktívne prudkou zmenou smeru, čo je dosť nebezpečné, príp. vletia do toho poklopu a môžu si poškodiť pneumatiku/disk. Ďalej to je upravený odtok vody na tomto úseku v križovatke pod cintorínom, ktorý významne pomohol neustále sa vytvárajúcej kaluži vody. Tu by som sa prihovoril k tomu, aby ochranná mriežka odtoku bola v úrovni cesty, pretože teraz je tam vlastne tiež podobná priehlbina.

Juraj Maďar


 
pridané 23.3.2011 03:23:24, admin

K otázke č. 2

Mesto Žarnovica prevádza opravy miestnych komunikácií v meste, ktoré sú najviac poškodené. V rámci opráv - výtlkov sa opravujú len jamy, ale ak je komunikácia poškodená na viacerých miestach dáva sa na ňu nový povrch. Vo Vašej otázke spomínate ulicu Slobody, ktorej oprava bola prevedená v roku 2008 a to od pohostinstva pána Polca po odbočku na komunikáciu do záhradkárskej osady metódou emulzného mikrokoberca. Od roku 2008 sme nemali žiadnu pripomienku na kanalizačné poklopy na ulici Slobody. V rámci miestnej obhliadky pôjdeme zistiť skutkový stav a ak bude potrebné dá sa poklop opraviť. Keď sa dáva na komunikáciu nový povrch, tak sa upravujú aj kanalizačné poklopy, poklopy plynu aj vodovodu.

Ing. Anna Staňová, vedúca OVIŽP


 
pridané 23.3.2011 03:22:10, admin

K otázke č. 1

Ukončenie projektu Revitalizácia a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny mesta Žarnovica - I. etapa je podľa záväzného časového rámca realizácie projektu v mesiaci november 2011. Aktivita Revitalizácia verejných priestranstiev sídla - stavebná časť má byť ukončená v auguste 2011. Ide teda o nedokončenú stavbu.
Stavebné práce prebiehajú štandardným spôsobom, po ukončení diela budú nasledovať kolaudačné konania a preberanie jednotlivých stavebných objektov. Na kvalitu, súlad s realizačným projektom a na schválený rozpočet dohliada nezávislý stavebný dozor. Prípadné nedostatky sú značené do stavebného denníka a pripomienkované na pravidelných kontrolných dňoch.
Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Počas realizácie a následne ďalších päť rokov sú výsledky monitorované pracovníkmi riadiaceho orgánu administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste. Všetci zainteresovaní si dostatočne uvedomujú kritérium kvality. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 6 rokov. Prípadné nedostatky musí znášať na vlastné náklady. Schválený rozpočet pri projektoch financovaných zo zdrojov EÚ nie je možné prekročiť.
Vodorovné značenie bude obnovené a dokončené hneď ako to dovolí počasie. S dodávateľom sme takýto postup dohodli už pri „prvom“ značení v roku 2010.

Milan Kollár, projektový manažér


 
pridané 19.3.2011 23:05:06, jurajm

Obnovené cesty

Mal by som 2 dotazy na vynovené cesty:
- vodorovné dopravné značenie - nie je to ani pol roka, čo bolo vyznačené(v centrálnej mestskej zóne) a už je takmer neviditeľné. Plánuje sa nejaká reklamácia?
- kanálové poklopy - Keď sa robila oprava povrchu ciest, tak pribudla na cestách 2-5cm vrstva materiálu, ale kanálové poklopy/mriežky ostali na pôvodnej úrovni. Vodiči znalí miestnych pomerov si dávajú pozor, ale takí návštevníci ostanú zaskočení. Pár krát som videl kvôli tomu nebezpečnú situáciu na ulici Slobody a viem, že je takých prípadov na zrekonštruovaných cestách v meste viac. Plánuje sa s tým niečo robiť?

Juraj Maďar


 
pridané 7.2.2011 14:57:45, g.h.

Teplá voda na sídlisku 2.

Pán Ing. Mikuška,
mrzí ma, ak som svojou neznalosťou systému kúrenia a zásobovania teplou vodou na sídlisku napísal, že výpadok bol na celom sídlisku. Netušil som, že už to funguje na jednotlivé domové byty jednotlivo. Ja som si tie mnou spomínané výpadky overoval len u známych v našom bytovom dome (č. 868). Tak za to by som sa chcel ospravedlniť.
Mnou spomínané výpadky boli niekedy v 4. týždni, boli asi 3 a v rôznom časovom rozmedzí cca od 06:30h do 08:00h. Výpadok 28.1.2011 som overoval u Vašej kolegyni, ktorá mi oznámila, že sa jedná o nejakú poruchu. Nevedel som o nej, lebo nepoužívame miestny televízny káblový rozvod a zrejme nám ušla informácia podaná prostredníctvom mestského rozhlasu.
Mne išlo v podstate o to, že som nikde nenašiel kontakt na nahlasovanie porúch a nedostatkov, len kontakt na ZC energetickú, s.r.o., čo som chápal ako kontakt na Vás. Nevedel som ani to, že treba nechať zvoniť telefón viac ako 5x v mimopracovnej dobe (túto informáciu som naozaj 1.x čítal až vo Vašej odpovedi).
Záverom Vám chcem poďakovať za informácie, ktoré sú pre mňa postačujúce aj do budúcna a na základe ktorých už nedôjde u mňa k podobným omylom.

Gabriel hrnčiar


 
pridané 2.2.2011 01:15:37, admin

Budem, sa snažiť odpovedať p. Hrnčiarovi

Zaráža ma tvrdenie, že“ čím ďalej, tým častejších výpadkoch dodávky teplej vody na sídlisku v ranných hodinách.“ Určite to nie je celé sídlisko, zrejme myslíte Váš byt, resp. dom. Je pravda, že celá technológia vykurovania je nová a môžu sa vyskytnúť problémy na niektorom odbernom mieste, ktoré hneď po nahlásení riešime. Môže to byť problém KOS-ky, môže to byť aj problém vyregulovania vnútorných rozvodov ÚK, alebo teplej vody. Potreboval by som konkrétne vedieť, ktoré ranné hodiny máte na mysli a o ktoré odberné miesto /stačí adresa/sa jedná. Každá domová odovzdávacia stanica má nastavený samostatný časový režim dodávky teplej vody. V zmysle vyhlášky je zabezpečovaná denne od 5.00 do 23.00 hod. V čase od 23.00 do 5.00 sa teplá voda nedodáva. Pokiaľ je požiadavka zo spoločenstva, resp. od predsedu domu na iný časový režim dodávky teplej vody, vieme ho akceptovať. Systém pracuje tak, že o 5.00 hod. sa automaticky zapne obehové čerpadlo na teplú vodu, ktoré ju dopravuje v potrubí po celom dome, po všetkých stupačkách.

V prípade poruchy dodávky tepla, alebo teplej vody, ktorá bude väčšieho rozsahu, sa informujú odberatelia hneď v ten deň prostredníctvom mestského rozhlasu, alebo televízie Panoráma, ako to napr. bolo 28.1.2011.

Telefónne číslo stále platí /045 6812155/, v poobedňajších hodinách a cez víkend treba nechať dlhšie zvoniť, pretože v kotolni začne zvoniť telefón po piatom zazvonení. Mobilné číslo je 0911 998 118. Pokiaľ to bude potrebné, uvádzam aj moje telefónne číslo: 0903 506 480.

Celá stavba je zatiaľ v skúšobnej prevádzke do konca roku 2011, dovtedy musíme všetky náznaky problémov, pokiaľ sú „naše“, vyriešiť.

Z kompenzáciou nerátajte, potrebujeme vedieť o Vašich problémoch ihneď, tie vieme hneď aj odstrániť. Môžete volať priamo na uvedené čísla, alebo to riešiť prostredníctvom predsedu domu, alebo spoločenstva.

Bol by som rád, p. Hrnčiar, keby sme sa v tomto prípade osobne stretli, tento problém si vydiskutovali a aj reálne vyriešili.

Ing. Peter Mikuška, Žarnovická energetická , s.r.o.


 
pridané 28.1.2011 15:04:50, g.h.

Teplá voda na sídlisku.

Dobrý deň,
chcel by som sa touto cestou informovať o dôvodoch čím ďalej, tým častejších ranných výpadkoch dodávky teplej vody na sídlisku v ranných hodinách.
Už sa pomaly stáva pravidlom, že pri nižších ranných teplotách dochádzka aj k niekoľkohodinovým výpadkom dodávky teplej vody. Existuje nejaké kontaktné číslo, kde by sa tieto výpadky dali nahlasovať? Lebo na stránke Žarnovickej energetickej s.r.o. je len jedno tlf. číslo a jedno faxové, ktoré zrejme neslúžia ako kontaktné v prípade nahlasovania nejakej pruchy po pracovnej dobe.
Ráno totiž v snahe zistiť, či je naozaj prerušená dodávka TÚV, alebo "len" vychladla voda v trubkách človek neraz odpustí niekoľko litrov "teplej" vody, ktoré sa potom, hoci je voda studená, účtujú ako čerpanie teplej vody. A k tomu patria ďalšie náklady za ohrievanie studenej vody na plyne, ak sa chce dať každý ráno po hygienickej stránke do poriadku. Ráta sa poprípade aj s nejakými kompenzáciami pre spotrebyteľov?
Ďakujem vopred za odpovede.

Hrnčiar


 
pridané 18.1.2011 22:13:55

Parkovanie pred škôlkou

Ďakujem za riešenie tohoto problému, žiaľ aktuálne neviem posúdiť či sa situácia zlepšila alebo nie, nakoľko máme dcéru dlhšie chorú a tohoto roku sme ešte neboli v škôlke. Možno by stačilo pre zamestnancov školy vyštrkovať nejaké miesto na dvore školy, kedže prístup do dvora školy je. Resp. zrušiť zákazovú značku na ulici vedľa škôlky kde by sa mohlo dať krátkodobo parkovať rodičom. Ale konečné riešenie je na samospráve. A vypadá že samospráva ma záujem vyriešiť tento problém. Pevne verím že sa jej to podari..

Martin Tiller


 
pridané 17.1.2011 21:43:06, admin

Odpoveď

Vážená pani Slančíková! Ja som išiel v dobrej viere prerokovať uvedený problém s parkovaním. Nebol som pri tom a ani nemám vedomosť kto to takto a kedy naprojektoval tento priestor na parkovanie. Čo sa týka samotného parkovania, neviem čo Vám bráni parkovať napr. pri parčíku oproti pekárni respektíve pri kultúrnom dome. Tam je miesto vždy. A pešo to až tak ďaleko do školy nie je. Ja predsa nemôžem nikomu ( obrazne povedané) prikazovať alebo ho nútiť parkovať tam alebo tam, pokiaľ to neprikazuje nejaká dopravná značka. Mne ide hlavne o bezpečnosť detí, pretože keď je ráno hneď plne obsadený priestor odstavenými autami, tak nastáva situácia ohrozujúca zdravie detí, nakoľko vozidlá zastavujú vedľa seba a deti vystupujú a prebehujú krížom krážom cez komunikáciu. Ja verím, že sa bude uvedený problém riešiť dôslednejšie, že sa bude hľadať možnosť vybudovania miest na parkovanie v blízkosti škôl. Je na to potrebné mať financie, nejaký projekt a s tým súvisiace iné veci. To už však nie je v mojej kompetencii. Ale dobrý návrh ako riešiť uvedený problém radi uvítame. My sa snažíme uvedený problém zatiaľ riešiť prevenciou, ( ak to ráno bezpečnostná situácia dovolí ), ktorá spočíva našou prítomnosťou pri prechodoch škôl na Ul. Sládkovičova, respektíve križovatke pri ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa.

S pozdravom N MsP Mgr. Jaroslav Huřík


 
pridané 14.1.2011 19:54:43

Parkovanie pred škôlkou.

Vazeny pan nacelnik MsP a pan Tiller. Reagujem na Vase prispevky ohladne parkovania pred MS na ul. A. Sladkovica. Myslim, ze veci je dobre nazyvat pravym menom a to, ze parkovacie miesta uz pri ich budovani boli co do rozlohy a teda aj parkovacich miest hned nepostacujuce. Zvlast, ak sluzia dvom , lepsie povedane trom skolam. Z vlastnych skusenosti viem, ze ak potrebujem svoje auto zaparkovat aj v neskorsom case, napr. o 9 hod- 10 hod. Je toto parkovisko mnohokrat uplne plne. Stava sa, ze potrebujem hned po praci ocestovat autom za naliehavymi zalezitostami, vtedy vyuzivam toto parkovisko na odparkovanie svojho auta. Tiez chcem podotknut, ze si neviem dost dobre predstavit, kde mam zaparkovat podla Vasich doporuceni niekde " mimo spominanu plochu ". Kde ? Alebo vraj mame my, zamestnanci ,parkovat v bocnej ulicke. Lenze do nej je zakaz vjazdu ! Pred casom, nie davno minulym, sme parkovali aj na parkovisku, namiesto ktoreho teraz stoji Tecso. A za dalsie, kedy si mam auto preparkovat, ked som v triede s detmi a v Ms nemame prestavky ako maju v ZS medzi vyucovacimi hodinami. Naozaj nejde o moju osobnu neustretovost, ale myslim si, ze navrhovane riesenie, nie je riesenie. Tu sa pytam, ci by sa nedalo uvazovat s rozsirenim parkoviska smerom k budove MS ? Sikovny architekt by vyriesil aj prelozenie chodnika, ktory by sa mohol zdat prekazkou. Dakujem za to, ze sa o tomto probleme vobec zacalo diskutovat, dufam, ze sa aj k spokojnosti vsetkych doriesi. Este sa na zaver chcem ospravedlnit za to, ze pisem bez diakritiky, pretoze ma zradila klavesnica pocitaca nejakou poruchou, ale to dufam neubralo na zrozumitelnosti textu. Dakujem.

Miriam Slancikova


 
pridané 13.1.2011 00:55:38, admin

Odpoveď na otázky a pár návrhov

Vážený pán Hrnčiar!
V prvom rade nás teší Váš záujem o podujatia, ktoré organizujeme, a zvlášť športové. Plne súhlasíme s Vami, že by bolo dobré prilákať občanov aj na ďalšie podobné podujatia.
Konkrétne na tento rok sme plánovali aj dve v rámci „Obvod s obvodom“. Pôvodne to bol stolný tenis a kolky. Žiaľ terajší technický stav kolkárskej dvojdráhy neumožňuje zorganizovanie žiadneho podujatia v tomto športe. Ešte v decembri sme však spoločne so zanietencami bedbintonu hovorili o možnosti zorganizovať súťaž v tomto športe práve v rámci podujatí „Obvod s obvodom“. Pokiaľ sa nič nepredvídaného nestane, mala by táto súťaž byť realitou už v mesiaci marec v telocvični SOŠ. Druhá súťaž v rámci podujatí „Obvod s obvodom“ je plánovaná na mesiac september a to v stolnom tenise. Čo sa týka ďalších, už na mesiac február (konkrétne 19.2.) je plánovaná súťaž „Lukavický pohár“ v stolnom tenise jednotlivcov, ktorej spoluorganizátorom bude Občiansky výbor mestskej časti Lukavica. Už po tzv. „nultom“ ročníku Silvestrovského behu sme uvažovali aj s usporiadaním obdobného podujatia v období Veľkej noci. Konkrétne beh na, alebo okolo Kalvárie, resp. „Okrutou“. Je reálny predpoklad, aby sme v tomto roku zorganizovali v apríli „Veľkonočný beh Okrutou“ . Za športové môžeme považovať aj podujatie „Míľa pre mamu“, ktoré predpokladáme zorganizovať, v spolupráci s CVČ, v mesiaci máj. Na ten istý mesiac je plánovaná v spolupráci s CVČ a oboma materskými školami, aj Detská športová olympiáda pre deti MŠ. Zvažujeme aj podujatí na kolieskových korčuliach na tzv. voznickej rovinke. Na leto plánujeme zorganizovať futbalový turnaj v mestskej časti Žarnovická Huta. Pokiaľ máme správne informácie tak bežecké podujatie má v pláne zorganizovať aj Mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica, konkrétne jeho atletický oddiel. Toľko stručne o niektorých športových podujatiach. Ďalšie isto pripravia aj jednotlivé športové kluby a organizácie pôsobiace v našom meste.
Na začiatku tohto školského roka sme s vedením ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa jednali o možnosti ihriska na floorball. Ako najreálnejšia sa javila plocha, ktorá sa teraz využíva na verejné klzisko. Táto má teraz už aj na floorball vhodné rozmery. Po dokončení (treba aj určitý vhodný povrch) by v priebehu roka mohla byť využívaná aj viacúčelovo, napríklad aj na basketbal, keďže máme k dispozícii zatiaľ nevyužité mobilné „koše“. Na úpravu plochy sú však potrebné určité finančné prostriedky, a tých ako všetci vieme, nie je dostatok. Od druhého polroka minulého roka má naše mesto už vo vlastníctve aj celý mestský športový areál kde sú ďalšie možnosti vytvorenia športovísk, nevynímajúc plochy pre hokejbal. Aby sa však celý areál mohol zmysluplne využívať sú potrebné postupné kroky, aby nebol zbytočne vynaložený ani jeden cent, a to si vyžaduje aj svoj čas. Aj tu sa ťažko dobiehajú rokmi zanedbané záležitosti. Aj v tomto prípade však bude možné robiť len to, na čo budú finančné prostriedky.
Čo sa týka propagácie je to asi väčší problém. Snáď by pomohol aj nejaký ten nový mestský bilboard (na čo sú potrebné ďalšie finančné prostriedky), ale asi nie je žiadna istota o koľko viac ľudí by sa podujatí zúčastnilo. Kto má o podujatia záujem informácie si nájde v Žarnovickom mesačníku, na oficiálnej stránke mesta, pútačoch, či plagátoch, zareaguje na oznam v mestskom rozhlase, alebo vysielanie v TV Panoráma. Ak však niekto záujem nemá, potom je asi zbytočné akýmkoľvek spôsobom ho „nútiť“.
Samozrejme, že budeme úprimne radi, keď sa na nami organizovaných podujatiach (nielen športových) zúčastní čo najviac občanov a bude aj spokojnosť s ich priebehom. Radi privítame aj ďalšie konkrétne návrhy, či pripomienky na konkrétne podujatia i pomoc pri ich organizačnom zabezpečení. Od minulého roku je v našom meste aktívny aj mládežnícky parlament, ktorý ma na tento rok plánové tiež niekoľko podujatí. Isto aj jeho predstavitelia budú radi námetom, ktoré budú môcť zrealizovať.

Ing. Jozef Piecka, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ


 
pridané 12.1.2011 00:57:18, admin

Parkovanie pred škôlkami

Parkovanie pred Materskou školou. Vážený pán Tiller. Neodkladal som termín stretnutia a osobne som bol ešte dňa 07. 01. 2011 s riaditeľkami škôl na Ul. Sládkovičova, kde som jednotlivo rokoval o vzniknutej situácii ohľadom parkovania vozidiel pred uvedenými školami. Všetky pani riaditeľky boli ústretové pri riešení uvedenej situácie a sľúbili, že oboznámia s problémom svoje kolegyne a spoločne to budú riešiť k spokojnosti všetkých rodičov, ktorí vozia svoje deti osobnými motorovými vozidlami a títo mali kde zastaviť pri vystupovaní svojich detí z vozidla. Dohodli sme sa na tom, že sa budú snažiť parkovať svoje vozidlá do 07,45 hod. mimo plochu na parkovanie a po uvedenom čase si preparkujú svoje vozidlá na voľnú plochu. Touto cestou by som ešte raz chcel poďakovať pedagogickému zboru uvedených škôl za pochopenie a snahu riešiť uvedený problém s parkovaním. Ešte raz Ďakujem!

S pozdravom náčelník MsP Mgr. Jaroslav Huřík.


 
pridané 9.1.2011 13:42:12

otázky a pár návrhov.

Chcel by som sa opytat, ze kedy sa chystaju sutaze typu Obvod s obvodom (ping pong, kolky, futbal ...), popripade ci sa nechystaju nejake nove akcie sportoveho zamerania (asi ma pochytila melancholia, ked sa pozriem na nove vianocno-novorocne kilecka). Silvestrovsky beh si za svoje 2 sezony dokazal prilakat pomerne stabilnu ucast 40-50 ludi. Bolo by mile, keby sa podarilo ludi prilakat aj na nejake ine akcie podobneho razenia.
Napriklad beh "Okrutou". Ved cesta nie je velmi vytazena, takze preco nie. Motivovat ludi nejakym diplomíkom za ucast, medailickou. To potesi. Alebo to prejst na bicykloch. Cestou nejake obcerstvenie postavit, oddychnut si.
Vytvorit niekde funkcnu plochu pre hokejbal, ktora by bola "omantinelovana" a dala sa vyuzit aj v zime, aj v lete. Skusit ludi (najma mlaď) inspirovat na floorball, zorganizovat napriklad turnaj v bedbintone (ci ako sa to pise).
Poriadne spropagovat akcie a mozno to zacne s malou ucastou, no mozno ludia prekvapia, ako mna osobne prekvapili na horespominanej akcii Silvestrovskeho behu. Uz skor som navrhoval nejake mestske bilboardy vhodne umiestnene, ktore asi skor padnu do oka ako "oznamy" na formate A4 niekde na stlpe pri krizovatke.
Neverim, ze by nasi spoluobcania boli natolko leniví. :-)

S pozdravom

Gabriečl Hrnčiar


 
pridané 7.1.2011 20:10:36, admin

Parkovanie pred škôlkou

Vážený pán Tiller! Rozhodol som sa reagovať na Váš postreh čo sa týka parkovania vozidiel pred MŠ, CZŠ a ŠZŠ na Ul. Sládkovičovej. Na uvedenej odstavnej ploche nie je žiadnou dopravnou značkou vyznačené parkovanie pre osobné motorové vozidlá a ani spôsob státia. Vzhľadom k tomu, že nastala takáto situácia, ja osobne pôjdem za riaditeľkami uvedených škôl dňa 13. 01. 2011 kedy mám dennú službu a v rámci dobrých medziľudských vzťahov ich poprosím o to, či by neboli ústretové riešiť problém rodičov, ktorí vozia svoje deti na OMV v rannej dobe a personál škôl by svoje vozidlá parkoval do 08,00 hod. vo dvore Cirkevnej školy alebo v blízkosti uvedených škôl ako ste navrhovali Vy. O výsledku Vás budem informovať.

S pozdravom Náčelník MsP Mgr. Jaroslav Huřík


 
pridané 28.12.2010 18:46:59, mkill

parkovanie pred skolkou

Dobry den,

kazde rano mam problem zaparkovat pred materskou skolkou Andrea Sladkovica ked idem zaniest dceru do skolky. Povodne som si myslel ze je nas tam naraz vela rodicov na autach a parkovisko proste nestiha. Ale ked idem hocikedy v priebehu pracovneho dna stoja tam tie iste auta - auta ZAMESTNANCOV a UCITELOV zo skolky alebo skoly oproti. Nebolo by mozne tymto zamestnancom vybudovat parkovisko v priestoroch skoly? Alebo ich aspon poziadat aby si tie auta zaparkovali na tieto miesta az po 8.00 ked pominie napor rodicov skolkarov.


Martin Tiller


 
pridané 20.12.2010 01:23:11, admin

Vážený pán Hrnčiar

Dovoľujem si reagovať na Váš dotaz, ako je to s využívaním chodníkov v našom meste chodcami. Z hľadiska právomocí Mestskej polície nesmieme vykonávať na tomto úseku problematiky žiadne zákroky voči chodcom. Problém chodcov chodiacich po vozovke riešime progresívne a to tým, že chodcov upozorňujeme, že vozovka je určená pre dopravné prostriedky a nie pre chodcov. Nakoľko mesto v tomto roku vybudovalo nové chodníky, snažíme sa počas pochôdzok najmä deťom a starším občanom dohovoriť, aby využívali chodníky a to hlavne v časti mosta na Námestí SNP, ako aj na iných uliciach. V poslednej dobe sme sa zamerali hlavne na využívanie chodníkov deťmi idúcimi do školy a zo školy na Ul. Fraňa Kráľa. Túto problematiku môže riešiť ráznejšie a to aj v blokovom konaní štátna polícia. Neostáva nám nič iné len dúfať, že sa naši občania v záujme svojho zdravia a bezpečnosti naučia využívať chodníky, aby svojím správaním neobmedzovali respektíve neohrozovali vodičov dopravných prostriedkov, najmä v tomto ročnom období. Budeme sa zasa opakovať s výrokom, že je to v nás ľuďoch.

Mestská polícia Žarnovica


 
pridané 17.12.2010 21:26:38, jurajm

Vianočné trhy

Dnes sa mi tam podarilo na chvíľku nahliadnuť. Pekné, pekné, pekné.... Takto som si to predstavoval. Trochu mi chýbali avizované kapre a stromčeky, ktoré by tomu dali tie správne grády a doplnili by tú trošku predávajúcich zmrzlivcov. Tých obdivujem, ako sa napriek zime a trošku slabšej účasti snažili urobiť tú pravú trhovú atmosféru sváka Ragana.
No a možno som bol v nesprávnom čase, bo mi tam chýbala nejaká vianočná muzika, ktorá určite dokáže prilákať a trošku poštekliť srdiečko spolu s nejakým osvetlením a výzdobou.
Ale naozaj chválim, páčilo sa mi to, na prvý ročník dávam 1 s hviezdičkou. Verím, že to neodradí, ale povzbudí do ďalšieho roka.
Týmto pozývam všetkých na zajtra(sobota).

Juraj Maďar


 
pridané 15.12.2010 18:56:36, g.h.

Most na námestí.

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, alebo skôr poprosiť, či by sa nedalo niečo urobiť s tým stavom, že ľudia aj napriek širokému chodníku na zrekonštruovanom moste VKUSE chodia po jeho časti vyhradenej pre motorové vozidlá!
Osobne ma to už dosť štve. Vždy keď tadiaľ idem, niekto sa motá po ceste a ni po chodníku. A keď naznačím, že "tam je chodník" tak ma dobreže nejdu niektorí prepichnúť pohľadom a občas aj tie gestá stoja za to!
Dokonca som si vypočul nechcene aj diskusiu o tom, že niektorí tadiaľ budú chodiť stále, lebo si na to zvykli v minulosti, keď tam bol chodník.
Tak potom o čom to všetko je? Nedá sa s tým naozaj niečo urobiť?
A to nehovorím aj o iných úsekoch, kde chodníky sú a ľudia aj napriek tomu chodia po ceste..
- cesta pri kostole od pošty
- cesta pri kotolni smerom ku Drevine a na sídlisko
- popri pošte
atď...

Ďakujem

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 14.12.2010 08:34:04

Protišmyková dlažba a schodište

Chcem sa opýtať ako rýchlo sa vyrieši schodište do budovy ZŠ na ul.F.Kráľa, tak isto aj vstup do školskej jedálne od vonku. Táto dlažba je zdravie ohrozujúca! Mala som tú možnosť si nielen ja, ale aj návštevníci príležitostného trhu vyskúšať si jej šmykľavosť a dvojcentimetrová vrstva ľadu v pondelok popoludní na spodných schodoch ma doslova šokovala, keď som si predstavila, že tadiaľ muselo prejsť toľko ľudí a čudujem sa, že nedošlo ešte k vážnemu úrazu.

Barboríková


 
pridané 7.12.2010 22:38:32, jurajm

Renovované mosty

Dnes ráno bola ideálna šanca si vyskúšať to, o čom som písal.

jm


 
pridané 2.12.2010 08:00:07, jurajm

Odpoeď na mosty

Pozeral som si produktový list "Icosit Elastomastic TF" a je tam len, že sa používa na železničné mosty a nátery betónov. O protišmykovej úprave tam nie je ani slovko. Nechcem nikoho kritizovať, len dávam námet, pretože na tých mostoch sa naozaj šmýka VÝRAZNE viac, ako na okolitých komunikáciách a chodníkoch. Treba si to vyskúšať. Je to moja osobná skúsenosť, ako aj skúsenosť viacxerých, ktorí v tom čase po tom moste prechádzajú.

Juraj Maďar


 
pridané 2.12.2010 02:05:13, admin

Odpoveď na renovované mosty

Oblúkové mosty sa opravujú v rámci stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ mesta Žarnovica – I. etapa“ . Na pochôdzne platne oblúkových mostov sa naniesol spojovací epoxidový nástrek „Sikaflor – 156“ od firmy SIKA a na ne následne nové vrstvy dvojzložkového náteru „Icosit Elastomastic TF“, taktiež od firmy SIKA, čo je štandardná protišmyková pochôdzková vrstva, ktorá sa špeciálne dáva na mosty. Keď je nepriaznivé počasie a mrzne šmýka sa aj na komunikáciách a chodníkoch.

Ing. A.Staňová, oddelenie výstavby investícií a živ.prostredia


 
pridané 1.12.2010 10:28:28

Ďakujem za odpoveď

Ďakujem veľmi pekne za obe odpovede. Možno by bolo dobré obnoviť voľnú diskusiu, kde by postreh od nás nevyznel ako kritika, ale len ako nejaká skúsenosť.

M.Barboríková


 
pridané 30.11.2010 20:59:09, admin

Odpoveď na príspevok – Moja skúsenosť s križovatkou pri kotolni

Mesto Žarnovica nezabudlo na križovatku pri kotolni a ani do budúcna neuvažuje s umiestnením dopravných značiek na uvedenej križovatke. Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone číslo 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Žiadosti ohľadom umiestňovania dopravných značiek v meste podáva na OR PZ ODI v Žiari nad Hronom Mestský úrad, oddelenie výstavby, investícií a ŽP v Žarnovici.

J. Boháčová, MsÚ - oddelenie výstavby, investícií a ŽP


 
pridané 30.11.2010 08:53:28, jurajm

Renovované mosty

Mal by som otázku ohľadne renovovaných mostov. Sú urobené parádne, ale včerajšia prvá nádielka čľapkanice odhalila jeden nedostatok. Keď som tadiaľ ráno prechádzal, tak už aj malá vrstva snehu s vodou urobila povrch klzkým, ako keby tam bol rozliaty olej. Dá sa s tým niečo urobiť?
Aspoň teda skôr, ako si tam niekto nedajbože ublíži.

Juraj Maďar


 
pridané 27.11.2010 02:06:57, admin

Vážená pani Barboríková!

Čo sa týka Vašej otázky k parkovaniu osobných motorových vozidiel na chodníku pri SLŠP, alebo môžeme vo všeobecnosti hovoriť o parkovaní na chodníkoch v celom meste, Vám oznamujem nasledovné. Od 16. 1. 2009 je v platnosti zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom § 25 ods. 1, písm. g, (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť: g, na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Ešte by som chcel uviesť, že doteraz z dôvodu rekonštrukcie CMZ, teda ešte pred dvomi dňami nebolo osadené dopravné značenie „Zóna s dopravným obmedzením“ v smere od Nám. SNP ku kostolu a preto sa uvedené parkovanie neriešilo v blokovom konaní, ale len dohováraním. Dnes t.j. 26. 11. 2010 už je dopravné značenie osadené a preto to budeme riešiť už aj v blokovom konaní. Ďakujem za Váš podnet.

S pozdravom N MsP Mgr. Jaroslav Huřík.


 
pridané 24.11.2010 15:08:01

Moja skúsenosť s križovatkou pri kotolni

Vodičský preukaz mám 18 rokov a 18 rokov jazdím nielen po Žarnovici, ale i po Slovensku. Sama jazdím i po väčších mestách aj dlhých trasách. Čo sa týka ohľaduplnosti vodičov mám rôzne skúsenosti, ja sama si myslím, že ohľaduplný vodič som. Stretla som sa v piatok 19.11. v tejto križovatke s ďalšími dvoma ohľaduplnými vodičmi, a keďže všetci sme ovládali pravidlo pravej ruky v križovatke bez DZ, tak sme všetci traja zastali a dávali si jeden druhému a tretiemu a tretí prvému prednosť v jazde, pretože každý mal každého po pravej strane. Takže o neohľaduplnosti nemohla byť ani reč. Napokon sme sa nejako dohodli, zaradili jednotku a tŕpli, aby sme sa predsa len zase nevybrali do tej križovatky všetci naraz. Ak mám nejaké nedostatky v ovládaní Z.o cest.premávke, tak ma prosím Vás touto cestou a i mnohých našich spoluobčanov-vodičov poučte. Prečo sa na túto križovatku, dosť frekventovanú zabudlo, keď sa umiestňovali po meste nové značky? Kto podáva žiadosť na DI ohľadom umiestňovania značiek v meste? A ešte jedna otázka. Parkovanie na chodníku od železiarstva popri SLSP, Deltacomu atď. je nejako povolené? Parkuje sa tam stále a autá obchádzame po ceste.

Miriam Barboríková


 
pridané 18.11.2010 12:47:59, admin

Odpoveď MsP

Vážený pán Maďar na základe vášho dotazu na znečistenie vozovky na Ul. Slobody, Kľakovskej a v okolí miestneho cintorína Vám oznamujem, že uvedenú problematiku riešime permanentnými kontrolami v daných lokalitách. Dostali sme priamo úlohu od p. primátora s tým, že keď zistíme znečistenie vozovky, máme uvedenú situáciu fotograficky zadokumentovať, vyzvať vodičov resp. vedúceho uvedenej firmy aby znečistenie vozovky odstránili a dali do pôvodného stavu. Ak sa to bude sústavne opakovať máme pristúpiť k sankciám, to znamená riešiť to v blokovom konaní. Fotky sú k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta.Spomínaný problém bol riešený aj 16.11.2010 na MsZ. Taktiež bol o situácii vyrozumený aj p. riaditeľ MSPS, ktorý taktiež prisľúbil priebežné čistenie znečistenej vozovky. Aj dnes sme kontrolovali cestu pri cintoríne, ale nezistili sme žiadne znečistenie vozovky asi z dôvodu toho, že prší a vtedy asi firmy ktoré vykonávajú prevoz zeminy majú zakázané voziť. Čo sa týka Vášho dotazu cez horúcu linku na mňa resp. na MsP, tak mi nebolo nič doručené. Kontroloval som spätne došlú poštu od 01. 11. 2010. Stalo sa to zrejme nejakým nedopatrením, za čo sa Vám samozrejme ospravedlňujem!

N MsP Mgr. Jaroslav Huřík


 
pridané 18.11.2010 02:27:38, admin

Odpoveď Horúca linka

Otázky z Horúcej linky odchádzajú rovno na e-mail kompetentných (väčšinou vedúcich oddelení) v tomto prípade náčelníkovi MsP. Podľa mojich informácií majú príkaz čo najskôr občanom odpovedať za predpokladu, že je spiatočná a správna adresa (e-mail).
Zistím prečo Vám náčelník neodpovedal a pravdepodobne sa niekto z MsÚ ešte vyjadrí.

admin


 
pridané 18.11.2010 00:17:26, jurajm

horúca linka

Dobrý deň, ako funguje horúca linka? Pár dní späť som posielal dotaz cez Horúcu linku na Mestskú políciu ohľadne znečistenia komunikácie okolo cintorína a dodnes neprišla ani žiadna odpoveď ani zlepšenie stavu.

Juraj Maďar


 
pridané 5.11.2010 22:17:01, g.h.

poďakovanie

Chcel by som touto cestou poďakovať pánovi, čo má na starosti úpravu vzhľadu nového detského ihriska.
Od úplného začiatku sa stará o kompletnosť a funkčnosť zostáv a čo obdivujem, je jeho denno denný poctivý prístup k úprave trávnatých plôch.
Skrátka chcem sa poďakovať za to, že aj takýmto spôsobom spríjemňuje život našim najmenším na našom sídlisku.
ĎAKUJEM !

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 2.11.2010 22:04:55, admin

K otázke „Voľnej diskusie“

Voľnú diskusiu v tomto kalendárnom roku už meniť neplánujeme. V budúcom roku by sme chceli zmeniť celkový vzhľad stránky mesta a pri tejto príležitosti prehodnotíme aj „Voľnú diskusiu“.
V rámci tejto pripravovanej zmeny uvítame aj podnety na zlepšenie stránky mesta od verejnosti .

Ing. Mária Svobodová, vedúca kancelárie primátora


 
pridané 29.10.2010 02:50:24, admin

Vážený pán Maďar

Reagujem na vašu pripomienku ku kontrole dodržiavania zákazu vjazdu na ul. Fr. Kráľa od zdravotného strediska smerom ku kotolni. Áno, máte pravdu, že na zastávke SAD pri Drevine je osadená dopravná značka B6 – Zákaz vjazdu nákladných automobilov, ale taktiež si treba všimnúť dodatkovú tabuľu umiestnenú pod spomínanou dopravnou značkou ,ktorá pozbavuje zákazu vjazdu dopravnú obsluhu. Dopravnou obsluhou sa rozumie zásobovanie akéhokoľvek typu, nevynímajúc zásobovanie kotolne drevo štiepkou. Tak isto je diskutabilné, pokiaľ zákazová dopravná značka platí, pretože jedna cesta vedie k zdravotnému stredisku a druhá k spomínanej kotolni a na odbočke ku kotolni už označenie nie je platné, križovatkou sa dopravné značky a značenia rušia. Križovatkou sa rozumie miesto, kde sa cesty pretínajú, alebo spájajú. Čo sa týka križovatky spájajúcej cestu Fr. Kráľa pri kotolni je faktom, že podaktorí vodiči sa nevedia riadiť dopravnými predpismi, respektíve neovládajú cestný zákon, ale to mi vyriešiť nedokážeme. Ako ste sám napísal v spomínanej križovatke sa treba riadiť pravidlom pravej ruky a to je hlavne na ohľaduplnosti a slušnosti vodičov. Je to hlavne v nás „ľuďoch“. Tento problém by sa dal riešiť jedine oficiálnou cestou a to žiadosťou na Dopravný inšpektorát s osadením dopravných značiek, ktoré by jasne definovali ktorá cesta je hlavná a ktorá vedľajšia.

Myslím si, že poznámka o kontrolovaní zlého parkovanie bola trochu ironická, no sám si prehodnoťte či bolo lepšie a hlavne bezpečnejšie, že vodiči si ešte do nedávna parkovali, ako ich napadlo, pred vchodmi do predajní, na trávnikoch ,chodníkoch a podobne.

S úctou a pozdravom N MsP Mgr. Jaroslav Huřík


 
pridané 27.10.2010 20:48:03, jurajm

Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel...

...na ceste od zdravotného strediska smerom ku kotolni neplatí? Alebo nie je toho, kto by ho kontroloval? Pri výstavbe tejto cesty sa hovorilo, že popod okná bytovky budú chodiť iba osobné autá. Aj dopravné značenie tak hovorí(aspoň teda z jednej strany na čakárni autobusov - čo označenie z druhej strany?), ale skutočnosť je taká, že tadiaľ denne premáva všetko zásobovanie, nákladiaky s drevoštiepkou do kotolne, najnovšie tadiaľ behali Tatrovky od všetkých stavieb... A to nie je len terajší krízový stav počas rekonštrukcie našej dediny...
Ďalší problém križovatky pri kotolni(smerom ku zdr. stredisku) je ten, že naši občania akosi stále ignorujú nejaké pravidlo pravej ruky a dokonca aj prednosť oprotiidúceho vozidla. Minulý týždeň som tam skoro prišiel o auto! Jasné, že jednoduchšie je kontrolovať zlé parkovanie :-(
A to nie je jediný problémový uzol.

Juraj Maďar


 
pridané 26.10.2010 17:46:59, g.h.

aktuálna diskusia

ako už niektorí na tej diskusii spomenuli, bolo by dobré keby sa s ňou niečo robilo. Témy sú možno OK,možno nie, ale podľa mňa sú časové rozmedzia pre ne pridlhé a tak sa diskusia stáva nepružnou, nudnou. Som radšej za navrátenie VOĽNEJ DISKUSIE, alebo niečoho na tento spôsob. Viem, budú komunálne voľby, bol by tu priestor na invektívy, atď, atď. Ale aj o tom sú predsa akékoľvek diskusie. Keď vidím diskusie napríklad na iných stránkach (nemenujem schválne) tak si tam súdny človek urobí obraz sám. Sú tam aj krivé obvinenia, urážky, ale aj kopa zaujímavých postrehov.
Nebojme sa preto voľnej diskusie, bolo to tu oveľa živšie, občas aj zábavnejšie a aj oveľa zaujímavejšie.
Voľnej diskusii ZDAR !

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 26.10.2010 17:38:03, g.h.

HOTLINE

len by som chcel navrhnúť (alebo radšej iniciovať, veď vrhajú vraj králiky svoje mladé) aby bola tzv HOTLINE umiestnená nejako vhodnejšie a nie len priemerným označením na titulnej stránke v strede na pravom okraji pod "pohotovostnými lekárňami"... Osobne by som ju skôr hľadal v sekcii vľavo hore, kde sú odkazy na samosprávu, projekty, dane atď a aj výraznejšie označenú. Lebo HOTLINE pre mňa predstavuje to, čo v preklade znamená: HORÚCU LINKU, teda niečo, kde sa zrejme promptnejšie dozviem odpoveď na to, čo ma kvári, súri a pod.
To len tak mimochodom, lebo vidím, že admin často odkazuje pisateľov v diskusiách práve na HOTLINE a tak som začal pátrať kde je a čo sa na nej dá dosiahnuť.

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 23.9.2010 18:15:18, g.h.

Ďakujem

za informáciu ohľadne kontajnerov.

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 21.9.2010 21:47:54, admin

Odpoveď - kontajnery

Jesenné upratovanie v meste Žarnovica mesto pripravuje v dňoch 8-10.2010 – 22.10.2010.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých miestach (podľa harmonogramu).
Nábytok budú môcť občania ukladať vedľa kontajnerov:
- oproti bytovke na Ulici F. Kráľa 867 pri nových bytovkách
- pri novinovom stánku p. Zliechovcovej
- na Ulici bystrickej pri sklenárstve KK-GLASS
- na Ulici partizánskej pri mlyne

Ing. Gabriela Kúšiková, oddelenie výstavby, investícií a život. prostredia


 
pridané 19.9.2010 12:18:39, g.h.

veľkokapacitné kontajnery..

chcel by som sa opýtať, či a kedy sa plánuje "jesenné upratovanie v meste", alebo lepšie povedané, kedy sa budú rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery po meste, konkrétne po sídlisku. Lebo neviem ako sa zbaviť starého nábytku. Teda ak sa tam môže vhodiť aj nábytok...

Gabriel Hrnčiar


 
pridané 12.9.2010 21:38:45, admin

Odpoveď pre Nadeždu

Vážená slečna (pani, pán) Vogelrauchová. Napriek Vašej (ne)registrácii som Vašu prvú otázku o ceste na R. Podzámčie zverejnil a dostali ste na ňu odpoveď. Na Vašu druhú otázku ste dostali (dostali?) odpoveď na Váš e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii. Akékoľvek ďalšie otázky na kompetentných bez relevantnej registrácie budú končiť u mňa a nedostanú sa k adresátom. Porušili ste minimálne dva body pravidiel tejto služby.

admin


 
pridané 4.9.2010 01:26:39, admin

Odpoveď - Mestský rozhlas

Lepšiu počuteľnosť mestského rozhlasu na začiatku Májovej ulice sme sa rozhodli riešiť najprv najlacnejšou alternatívou, presmerovaním reproduktora a okliesnením prekážajúcich konárov stromov pri ďalšom reproduktore na Partizánskej ulici. Zvyšovanie hlasitosti z ústredne je možné len u celej vetvy mestského rozhlasu a to by mohlo viesť k reakciám opačného charakteru od ďalších občanov. Ak uvedené úpravy nebudú postačujúce, budeme hľadať ďalšie riešenia.

Ing. Jozef Treščák
MsÚ, OEaVS

Mesto Žarnovica nie je vlastníkom ani správcom cesty II/512 – ulica Partizánska, je to cesta II. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. Umiestniť spomaľovacie prahy na uvedenej ceste neuvažujeme. Umiestnenie spomaľovacích prahov na cestách II. triedy sa vykonáva len vo výnimočných prípadoch (veľká dopravná nehodovosť), so súhlasom dopravného inšpektorátu a hlavne so súhlasom vlastníka cesty. Na základe telefonického rozhovoru so správcom cesty II/512 (Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a. s. v Žiari nad Hronom), Vám oznamujeme, že tento neuvažuje umiestniť spomaľovacie prahy na uvedenej ceste.

MsÚ, oddelenie výstavby, investícií a ŽP v Žarnovici


 
pridané 31.8.2010 11:42:46

Mestský rozhlas

Rada by som sa opýtala, či sa dá zvýšiť hlasitosť rozhlasu na námestí a Májovej ul., nakoľko je tu taká hustá premávka a množstvo kamiónov, ktoré tadiaľto prechádzajú, že oznamy nepočujeme, sú nezrozumiteľné a na stránke mesta sa dajú pozrieť len spätne jeden deň. Zároveň sa chcem opýtať, či neuvažujete s namontovaním spomaľovačov na ceste v smere z Pivára do centra, pretože kamióny, ktoré tadiaľto vo veľkom počte prechádzajú cez deň a skoro ráno idú väčšinou nebezpečne a od tragédie tu mnohokrát nie je veľmi ďaleko, keďže sa po ceste pohybujú chodci, vo veľkej miere cyklisti, je tu obytná zóna, doslova sa sem vrútia do centra, mnohokrát "brzdia aj očami". Za odpoveď ďakujem.

M.Barboríková


 
pridané 25.8.2010 18:45:26, admin

Odpoveď na príspevok Poďakovanie:

Cesta vedúca na Rev.Podzámčie nie je mestskou komunikáciou. Táto cesta, podobne ako aj ostatné cesty II. a III. triedy v našom okrese, je v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., Majerská cesta 94, BB, tel. 048/4142761, ktorá zabezpečuje jej opravy a údržbu.

Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ ZC


 
pridané 23.8.2010 08:47:10

Podakovanie

Rada by som sa podakovala luďom čo opravovali cestu vedúcu na podzamcie. Tam kde boli predtým jamy sú teraz kopce. Zároveň by som chcela poprosit či by ste mi neporadili kto tu opravu realizoval, dotičnemu by som rada poslala flašku.

Nada Vogelrauhová


 
pridané 12.8.2010 00:06:10, admin

Odpoveď na otázku Parkan od pána Juraja Maďara

Mesto Žarnovica schválilo Doplnkom číslo 2 k aktualizovanej ÚPD koncept riešenia - funkčného usporiadania jednotlivých plôch v lokalite "Parkan". Územie je vymedzené z východu hranicou a územím centrálnej mestskej zóny, zo západu jestvujúcou IBV a korytom Kľakovského potoka, zo severu jestvujúcou Májovou ulicou a korytom Kľakovského potoka, z juhu jestvujúcou komunikáciou vedúcou po ulici Slobody a mestským cintorínom. Predmetné územie je prevažne rovinatého charakteru s miernym sklonom ku Kľakovskému potoku. Tento doplnok bol schválený v roku 1997. V súčasnej dobe sú postavené domy v časti lokality Parkan a to na ulici Ladislava Osvalda, kde výstavba končí. Mesto v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky na výkup všetkých pozemkov pre výstavbu miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré by bolo v prvom rade potrebné vybudovať, aby sa mohli následne vykupovať pozemky pre výstavbu rodinných domov. V prípade Vášho záujmu sa môžete prísť pozrieť na výkres návrhu lokality "Parkan" na oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia.

Ing. Anna Staňová, vedúca OVIaŽP


 
pridané 9.8.2010 21:58:12, jm

Parkan

Ja by som sa rád opýtal, ako to vypadá s výstavbou v časti Parkan. Máme tu nevyužité pozemky, za ktoré musíme platiť dane a ešte sa o ne starať. Proste oštara, ktorej by sme sa radi zbavili na základe územného plánu.

Juraj Maďar


 
pridané 6.7.2010 15:34:20, admin

Prečo bola zrušená voľná diskusia?

Odpoveď:

Dôvody „zrušenia“ voľnej diskusie boli už vysvetlené v rozhovore s prednostkou MsÚ, ktorý bol počas víkendu odvysielaný v Televízii Panoráma. Pravdepodobne ho nemali možnosť vidieť všetci naši diskutujúci a z toho dôvodu nám naďalej posielajú svoje nepodpísané príspevky. Na všetky otázky, ktoré doteraz prišli a týkali sa dôvodov „zrušenia“ voľnej diskusie, odpovedáme takto.


Voľná diskusia nebola zrušená, bola iba upravená a to z toho dôvodu, aby komunikácia medzi Mestom Žarnovica a verejnosťou realizovaná prostredníctvom mestskej webstránky bola efektívnejšia, adresnejšia a korektnejšia. Pre diskutujúcich nastala zmena v podstate iba v tom, že sa zaregistrujú menom a priezviskom a nie iba iniciálami alebo nejakou prezývkou ako doteraz. Naďalej platí, že pýtať sa možno na čokoľvek a aj kohokoľvek či už z mestského úradu, z vedenia mesta, niekoho z poslancov alebo predstaviteľov organizácii v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta. MsÚ je povinný promptne zabezpečiť odpoveď. Priznávame, že o tejto zmene vo voľnej diskusii sme uvažovali už dlho a prax z iných miest potvrdzuje, že tak by to malo byť lepšie. A naviac – blíži sa volebná kampaň. Radi by sme aj týmto spôsobom zabránili tomu, aby bola plná ohováraní, invektív a vzájomných napádaní sa zástupcov jednotlivých voličských táborov. Dúfame, že všetci doterajší diskutujúci si nakoniec aj tento spôsob komunikácie s Mestom obľúbia, že sa rozprúdi úžasná „diskusia“, v ktorej nebudeme stíhať odpovedať a že sa nakoniec potvrdí, že táto zmena bola pozitívna.

Aktuálnu diskusiu by sme napriek požiadavke jedného z diskutujúcich chceli udržať aj naďalej v takom stave ako je teraz. Tému v aktuálnej diskusii meníme (podobne ako aj tému ankety) každý mesiac a vyberáme ju cielene, aby sme získali názor občanov na niektoré veci, ktoré plánujeme urobiť, robíme alebo sme už urobili. Príspevky občanov v aktuálnej diskusii aj vyhodnocujeme, z výsledkov vyhodnotenia sa snažíme poučiť alebo sa snažíme prijať také opatrenia vo svojej praxi, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu spokojnosti našich občanov.

Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka