Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Ponuky majetku mesta

Zriadenie (vybudovanie) a užívanie odstavných plôch

Spôsob zverejnenia:  úradná tabuľa mesta a webové sídlo (internetová stránka) mesta: www.zarnovica.sk, v sekcii „Úradná tabuľa“ a „Ponuka majetku“.

Doba zverejnenia:    10.07.2019 – 02.08.2019.

Dokument:                 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 04/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku mesta – pozemku nachádzajúceho sa na Námestí SNP v Žarnovici za účelom zriadenia (vybudovania) a užívania odstavných plôch.

Predmet nájmu:         nehnuteľný majetok mesta – pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností  pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 1339/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 64 m2.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.08.2019 do 12:00 hodiny.

VZOR čestného vyhlásenia FO - vlastník nehnuteľnosti 4_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o_vlast._nehnutelnosti_pre_fyzicke_osoby.pdf 4_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o_vlast._nehnutelnosti_pre_fyzicke_osoby.pdf (63.8 kB)
VZOR čestného vyhlásenia FO - vlastník nehnuteľnosti 4_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o_vlast._nehnutelnosti_pre_fyzicke_osoby.doc 4_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o_vlast._nehnutelnosti_pre_fyzicke_osoby.doc (37 kB)
VZOR čestného vyhlásenia FO 3_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_fyzicke_osoby.pdf 3_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_fyzicke_osoby.pdf (37.9 kB)
VZOR čestného vyhlásenia FO 3_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_fyzicke_osoby.doc 3_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_fyzicke_osoby.doc (32.5 kB)
VZOR čestného vyhlásenia PO 6_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_pravnicke_osoby.pdf 6_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_pravnicke_osoby.pdf (34.7 kB)
VZOR čestného vyhlásenia PO 6_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_pravnicke_osoby.doc 6_VZOR_cestneho_vyhlasenia_pre_pravnicke_osoby.doc (34.5 kB)
VZOR čestného vyhlásenia PO - vlastník nehnuteľnosti 7_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o vlast._nehnutelnosti_pre_pravnicke_osoby.pdf 7_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o vlast._nehnutelnosti_pre_pravnicke_osoby.pdf (51.8 kB)
VZOR čestného vyhlásenia PO - vlastník nehnuteľnosti 7_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o vlast._nehnutelnosti_pre_pravnicke_osoby.doc 7_VZOR_cestneho_vyhlasenia_o vlast._nehnutelnosti_pre_pravnicke_osoby.doc (35 kB)

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka