Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

príspevok na spoločné stravovanie

Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe ktorá :
nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
dosiahol vek 65 rokov a je poberateľom starobného dôchodku.
Stravovanie je zabezpečované prostredníctvom  Školskej jedálne pri ZŠ Žarnovica a zmluvne dohodnutých zariadení verejného prípadne závodného stravovania.
Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda – stravníkovi podľa jedálneho lístka schváleného vedúcimi zmluvných zariadení.
Stravník bude mať možnosť vziať si jedlo do obedára, alebo sa stravovať doma, kde mu bude strava dovezená zmluvným partnerom.
Stravné poukážky sa predávajú vždy mesiac dopredu. Stravník dostane na stravu príspevok od mesta na každý deň odo dňa kúpy do konca aktuálneho mesiaca. Spätne sa stravné poukážky nepredávajú.
Žiadateľ musí v žiadosti uviesť okrem údajov uvedených v Čl.2 ods.4 aj
výšku mesačného príjmu, ktorú je povinný preukázať a to napr. kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku jeho príjmu.
prípadné ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav žiadateľ preukáže napr. potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré bude prílohou k žiadosti
Mestský úrad v Žarnovici – klientske centrum vedie prvotnú evidenciu žiadostí o poskytovanie stravy, ako aj evidenciu vydaných stravných poukážok v mesiaci.
 

Potrebujete: vyplnenú žiadosť o stravovanie dôchodcov
 

Prílohy k žiadosti:
Rozhodnutie o dôchodku
Občiansky preukaz žiadateľa
 

Doba vybavenia
na počkanie
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka