Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Proces tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

Zverejnenie zámeru:

Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020
Forma spracovania - s pomocou externých odborníkov
Riadenie procesu spracovania

Spôsob riadenia procesu spracovania:

1. vytvorenie riadiaceho tímu
2. vytvorenie sociálno-ekonomického partnerstva 
3. vytvorenie pracovných skupín

4. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s občanmi)

Obdobie spracovania

- obdobie spracovania 03/2014 – 12/2014

- harmonogram spracovania (samostatný dokument)

Financovanie spracovania - zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

 

Proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020.

 

Mesto Žarnovica zahájilo dňa 6.3.2014 prípravu strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“  podpisom „Memoranda o porozumení  pri spolupráci v regionálnom rozvoji mesta Žarnovica“ so strategickými sociálno-ekonomickými partnermi mesta.

 

Potreba vypracovať nový program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta je podmienená nielen novým programovým obdobím, ale aj v súvislosti so zmenenými požiadavkami našich obyvateľov a  podmienkami v spoločnosti. Príprava programu  v neposlednom rade vyplýva aj z legislatívnych podmienok v SR (schválenie zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009)  a z jedného zo základných princípov EÚ, ktorým je „programovanie“.

 

PHSR obce spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je výsledkom strategického plánovania.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 

Základné princípy tvorby PHSR:

- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.


 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – web stránka

 

Počas celého procesu tvorby PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

Kontaktná adresa:

mestsky.urad@zarnovica.eu

projektovymanazer@zarnovica.eu


 

Oznamy

VP_PHSR_10122014.pdf(576 kB)Verejné prerokovanie PHSR 2014 – 2020
Formular R7 Zaznam z verejneho prerokovania.pdf(128.1 kB)Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v pracovných skupinách
Formular S3 Zaznam z verejneho prerokovania.pdf(180.3 kB)Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu
Uznesenie 264_2014 MsZ.pdf(61.3 kB)Uznesenie MsZ o prerokovaní Strategickej časti PHSR 2014 - 2020

Uznesenie MsZ o schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

Uznesenie_33_2015.pdf(60 kB)Uznesenie_33_2015.pdf

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 – 2020

PHSR_ZC_final_22012015.pdf(1.7 MB)PHSR_ZC_final_22012015.pdf

Prílohy k PHSR

Priloha_1_Riadiaci_tim_partneri.zip(449.2 kB)Riadiaci tím - partneri
Príloha_2_Zoznam_informacnych-zdrojov.pdf(245.1 kB)Zoznam informačných zdrojov
Príloha_3_Zoznam_skratiek.pdf(322 kB)Zoznam skratiek
Príloha_4_Akcny_plan.pdf(256.1 kB)Akčný plán
priloha_5_dohoda_o_partnerstve-memorandum.pdf(254.6 kB)Dohoda o partnerstve - Memorandum
Príloha_6_Analyticka_cast_kompletne_znenie.pdf(2 MB)Analytická časť - kompletné znenie
Priloha_7_Formulare.zip(3 MB)Formuláre

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka