Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Realizácia projektu

Postup obnovy objektu Horného kaštieľa:

kaštieľ

aktuálne 

> ďalšia prípravná a projektová dokumentácia v zmysle vydaných rozhodnutí KPÚ BB

 

január – apríl 2017               

 

> Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie spracovaný spoločnosťou Arte rinascita, s.r.o., Špitálska 33, 811 08 Bratislava -Staré Mesto, Mgr. Ján Hromada

> realizované zabezpečovacie práce II. etapa – obnova povalových stropov nad III. nadzemným podlažím, obnova krovu, výmena krytiny, obnova dvoch hlavných komínov, výmena oplechovaní a klampiarskych prvkov, bleskozvod

> predloženie štúdií spracovanými študentmi Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity – spracovanie architektonických štúdií pamiatkovej obnovy Horného kaštieľa a jeho funkčného využitia pre služby poskytované verejnosti

 

december 2016                     

> podanie žiadosti o dotáciu na rok 2017 na Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na realizáciu II. etapy zabezpečovacích prác na odstránenie havarijného stavu

> projektová dokumentácia Sanácia havarijného stavu Horného kaštieľa v Žarnovici (strop nad III.N.P. a krov strechy + krytina) spracovaná spoločnosťou G B R Banská Bystrica s.r.o. so sídlom Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, december 2016

 

november 2016                     

> prípravná dokumentácia Polohopisného a výškopisného zamerania areálu Horného kaštieľa spracovaná spoločnosťou Geodetické služby M&M s.r.o., Trnavá Hora č. 381

 

október 2016                        

> aktualizované Zameranie skutkového stavu spracované Ing. Vítom Svobodom, Spišská Nová Ves

  • stretnutie s vlastníkmi pozemkov bezprostredne susediacich s Horným kaštieľom za účelom prerokovania možností ich ďalšieho využitia v zmysle zámeru obnovy kaštieľa
  • rokovanie s Mgr. Ivanom Sečíkom, Csc., štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Evou Majchrákovou, tajomníčkou pre Grantový program MK SR Obnovme si svoj dom k možnostiam podpory obnovy Horného kaštieľa

kaštieľ - interiér

 

august – september 2016    

 

> Prieskum, statické posúdenie a návrh zabezpečovacích prác - II. etapa: strop nad 3. NP krov (vypracoval Ing. Vladimír Kohút, autorizovaný stavebný inžinier, PRODIS+, s. r. o., Bratislava, 28.9.2016)

> rokovanie na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica k zámeru obnovy – funkčné využitie

> realizované zabezpečovacie práce havarijného stavu I. etapa horizontálnych nosných stropných konštrukcií nad 3. NP objektu, osadenie dočasných bezpečnostných podporných konštrukcií, odstránenie násypu nad povalovým stropom, odstránenie narušených konštrukcií – drevených trámov napadnutých drevokaznou hubou, vykonanie chemickej ochrany, doplnenie pražcov schodíšť, zhotovenie debnenia schodíšť a inštalácia dočasného zábradlia, základná úprava terénu k odvedeniu zrážkových vôd od objektu

> podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy Horného kaštieľa – funkčné využitie (priestory pre Mestskú knižnicu mesta Žarnovica, reprezentatívne a rokovacie priestory, priestory pre stálu expozíciu zameranú na históriu mesta, Horného kaštieľa, Plochej dráhy a pod.)

 

júl 2016                                 

> vyhlásenie havarijného stavu zo dňa 18.7.2016

 

jún 2016                                

> spolupráca s Katedrou architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorej predmetom je spracovanie architektonických štúdií pamiatkovej obnovy Horného kaštieľa a jeho funkčné využitie

kaštieľ - interiér


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka