Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2008

Rok 2008

V tomto roku sme si pripomenuli oficiálne 50. výročie organizovanej turistiky v Žarnovici. KST mal 61 členov, z toho 9 vo veku do 18 rokov, a bol stále najpočetnejším v rámci MTK Tatran. Najstarším členom (i v rámci) MTK bol 91-ročný pán Štefan Latta a najmladšou je len 5-ročná Emma Mudráková.
Dá sa povedať, že je do istej miery aj klubom rodín. Veď jeho členom je napríklad jedna päťčlenná, tri štvorčlenné, dve trojčlenné rodiny a tri ďalšie dvojice z jednej rodiny. Jeho členovia sa podľa plánu v tomto roku zúčastnili prechodu Pohronským Inovcom, tradične okolo Žarnovice na Ihanovo, okolo Novej Bane (N.Baňa-Bukovina-Stará Huta Jašovská skala-N.Baňa), boli v Nízkych Tartách i v Západných Tatrách. Členovia sa podieľali aj na turistickom podujatí „Otvorenie letnej turistickej sezóny“ v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 31. mája. Trasa Žarnovica – Kalvária – Rajčianka – Muchov vŕšok – Žarnovica bola zvolená tak, aby sa jej mohli zúčastniť aj deti, pretože to bolo práve deň pred MDD.
Účastníci podujatia na Rajčianke

 

Účastníci podujatia na Rajčianke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najväčším podujatím bol
 

Výstup na Vtáčnik

Aktívny Klub slovenských turistov MTK TATRAN Žarnovica zorganizoval, v spolupráci s mestom Žarnovica, na 1. septembra 2008 v poradí už XIII. ročník výstupu na Vtáčnik. Tento sa opäť uskutočnil pri príležitosti Dňa Ústavy SR a zúčastnil sa ho opäť veľký počet milovníkov krás prírody.
O 08.00 hod. účastníkov na Námestí SNP v Žarnovici účastníkov výstupu privítal a základné informácie poskytol jeden z najstarších členov klubu a súčasne člen výboru KST Ján Suchý. Potom už dva plné autobusy SAD odviezli účastníkov do obce Kľak, pričom po trase ešte „zbierali“ záujemcov z jednotlivých obcí. V Kľaku turistické vedenie prevzal dlhoročný a skúsený turista Ján Hajnovič ml. Tentoraz trasa výstupu viedla z Kľaku cez Megovú dolinu na Vtáčnik, pričom záujemcovi si mohli „odskočiť“ na Kláštorné skaly. Jednotlivé, väčšie i menšie, skupinky prichádzali na Vtáčnik, ktorý má nadmorskú výšku 1346 m, ešte pred pravým poludním. Tu sa stretávali aj s ďalšími, ktorí prišli priamo zo Škurátky, či aj iných strán. Krásne počasie umožnilo bezchybný výhľad na široké okolie. Na Škurátke všetkých očakávalo tradičné občerstvenie, pričom samozrejme nechýbal ani guláš a v takom nádhernom počasí veru riadne chutila aj kofola, či pivo. Priamo na Škurátke chvíle podujatia spestril spevácky súbor Prameň pôsobiaci pri JDS v Žarnovici. Na miesto ho doviezol primátor Žarnovice Kamil Danko. Celkový počet účastníkov sa dá len ťažko odhadnúť, ale isto ich nebolo menej ako 130. Tí boli napríklad aj z Hliníka nad Hronom, Žiaru nad Hronom, Novej Bane, no i zo Zvolena, či Bratislavy. Skutočne príjemné boli stretnutia niekoľkých generácií turistov. Veď napríklad z tých čo boli medzi členmi už v rokoch 1957-8 sa výstupu zúčastnili Ing. Miroslav Vallo, Ondrej Vallo, Ing Viliam Beňo, Štefan Beňo, Jaroslav Fabrika i Ján Beťko. K nim sa samozrejme radí aj stále aktívny člen František Beňo, či už spomenutý Ján Suchý. Na výstupe samozrejme nechýbal ani terajší predseda KST MTK Tatran Žarnovica Jozef Štefanka a ani jeho predchodca Rastislav Rusňák. Všetci navzájom pospomínali chvíle strávené pri organizovaní turistických podujatí, no najmä na zážitky, ktoré zažili v našej krásnej prírode. Bolo to aj o to významnejšie, že práve v tomto roku si v Žarnovici pripomíname 50. výročie organizovanej turistiky.
Za prípravu a organizačné zabezpečenie si zaslúžia pochvalu všetci zainteresovaní, nevynímajúc tých čo sa podieľali na zabezpečení občerstvenia na Škurátke.
Začiatok výstupu v obci Kľak

 

 

Začiatok výstupu v obci Kľak 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samotný výstup

 

 

Samotný výstup

 

 

 

 

 

 

 

 

Samotný výstup

 

 

 

Chvíle na vrchole Vtáčnika    

 

 

 

 

 

 

Chvíle na vrchole Vtáčnika

 

 

 

 

 

Chvíle na vrchole Vtáčnika

 

 

 

 

 Trojica turistických predsedov (zľava) Jozef Štefanka, Rastislav Rusňák a Ján Suchý

 

 

 

Trojica turistických predsedov (zľava) Jozef Štefanka, Rastislav Rusňák a Ján Suchý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prví organizovaní žarnovickí turisti (zľava) Ing. Viliam Beňo, Jaroslav Fabrika, Ján Beťko, Ján Suchý, František Beňo, Ing. Miroslav Vallo a Ondrej Vallo pri Partizánskej chate na Škurátke

 

 

 

Prví organizovaní žarnovickí turisti (zľava) Ing. Viliam Beňo, Jaroslav Fabrika, Ján Beťko, Ján Suchý, František Beňo, Ing. Miroslav Vallo a Ondrej Vallo pri Partizánskej chate na Škurátke

 

 

 

 

 Spevácky súbor PRAMEŇ

 

 

 

Spevácky súbor PRAMEŇ  

 

 

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

Chvíle na Škurátke    

 

 

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke 

 

 

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

Chvíle na Škurátke

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostná členská schôdza

Slávnostná členská schôdza Klubu slovenských turistov, pri príležitosti 50. výročia turistiky v Žarnovici, bola 2. novembra 2008 v jedálni ZŠ Žarnovica aj za účasti primátora mesta Kamila Danka. Jej súčasťou bolo aj odovzdanie ocenení.
Na návrh O KST MTK TATRAN Žarnovica, udelil KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ČESTNÉ UZNANIE „ZA ZASLÚŽILÚ PRÁCU V TURISTIKE“
- členom:
Františkovi Beňovi, Sidónii Kucharíkovej, Štefanovi Lattovi, Mariánovi Sedliakovi ml.a Jánovi Suchému
- bývalým členom klubu: Rastislavovi Rusňákovi a Jánovi Hajnovičovi ml.
Na základe uznesenia výborovej schôdze zo dňa 15. októbra 2008 udelil pri príležitosti 50. výročia turistiky v Žarnovici MTK TATRAN Žarnovica
ČESTNÉ UZNANIE „Za prácu v Klube slovenských turistov“:
Jozefovi Štefankovi a Marte Štefankovej
Pri príležitosti 50. výročia turistiky v Žarnovici udelil Oddiel KST MTK TATRAN Žarnovica
PAMÄTNÝ LIST:
- zakladateľom oddielu turistiky v Žarnovici:
Blažejovi Čížovi a Antonovi Vallovi
- členom prvej generácie turistov v Žarnovici:
Viliamovi Beňovi, Jánovi Beťkovi, Jaroslavovi Fabrikovi, Marianovi Linderovi, Miroslavovi Suranovi, Antonovi Šulvovi, Jánovi Vallovi, Ing. Miroslavovi Vallovi, Ing. Ondrejovi Vallovi a PhDr. Jurajovi Zaťkovi, PhD.
Pri tejto príležitosti udelil Oddiel KST MTK TATRAN Žarnovica PAMÄTNÝ LIST:
Rastislavovi Rusňákovi – bývalému predsedovi klubu
Jozefovi Blichárovi – bývalému členovi klubu
Jánovi Hajnovičovi ml. – bývalému členovi klubu a
Jánovi Holému – vodičovi SAD
Štefanovi Lattovi – najstaršiemu členovi klubu
Emme Mudrákovej – najmladšej členke klubu
Mestu Žarnovica a ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici a členom a členkám:
Elene Debnárovej, Ivanovi Kunskému, Anne Mištíkovej, Petrovi Oslancovi, Magde Reginovej, Márii Sedliakovej, Marianovi Sedliakovi st., Jánovi Suchému, Antonovi Schultzovi a Jolane Tencerovej
Oddiel KST MTK TATRAN Žarnovica udelil ČESTNÉ UZNANIE „Za činnosť v KST“:
Erike Gulašovej, Helene Maslenovej, Anne Mihálikovej, Magde Reginovej, Jolane Rybárovej a Antonovi Schultzovi
Etue pri príležitosti 50. výročia turistiky v Žarnovici KST MTK TATRAN Žarnovica venoval:
Blažejovi Čížovi, Antonovi Vallovi, Ing. Miroslavovi Vallovi, Jánovi Vallovi, Ing. Ondrejovi Vallovi, Jaroslavovi Fabrikovi, Jánovi Beťkovi, Viliamovi Beňovi, Marianovi Linderovi, Miroslavovi Suranovi, Antonovi Šulvovi, PhDr. Jurajovi Zaťkovi, PhD., Mestu Žarnovica,
Rastislavovi Rusňákovi, Jánovi Hajnovičovi ml., Jozefovi Blichárovi , Jánovi Holému
rodinám :
Azorovej, Baranovičovej, Jurákovej, Kasanovej, Mašíčkovej, Mudrákovej, Pieckovej, Sedliakovej a Štefankovej
členom : Mgr. Anne Benčatovej, Františkovi Beňovi, Elene Debnárovej, Erike Gulašovej, Augustínovi Gundovi, Tiborovi Horníkovi, Klaudii Kalčokovej, Sidónii Kucharíkovej, Ivanovi Kunskému, Alene Königovej, Anne Lacovej, Štefanovi Lattovi, Helene Maslenovej, Anne Mihálikovej, Anne Mištíkovej, Helene Obrcianovej, Petrovi Oslancovi, Štefanovi Petríkovi, Magdaléne Pračkovej, Márii Radovej, Ľubomíre Repiskej, Magde Reginovej, Jolane Rybárovej, Pavlovi Staňovi, Jánovi Suchému, Antonovi Schultzovi, Jánovi Šoučíkovi, Jolane Tencerovej, Antonovi Vasteršicovi, Emílii Vodnákovej, Patrikovi Zliechovcovi a Anne Žoltickej.

 Časť účastníkov slávnostnej schôdze

 

 

Časť účastníkov slávnostnej schôdze

 

 

 

 

 

 

 

 Čestným uznaním KST ocenení (zľava) F. Beňo, S. Kucharíková, Š. Latta, J. Suchý, M. Sedliak ml., R. Rusňák a J. Hajnovič ml.

 

 

 

Čestným uznaním KST ocenení (zľava) F. Beňo, S. Kucharíková, Š. Latta, J. Suchý, M. Sedliak ml., R. Rusňák a J. Hajnovič ml.

 

 

 

Keď Etue prevzali (zľava): R. Rusňák, J. Hajnovič ml., J. Holý a primátor mesta K. Danko

 

 

 

 

Keď Etue prevzali (zľava): R. Rusňák, J. Hajnovič ml., J. Holý a primátor mesta K. Danko

 

 

 

 

Ďalšími úspešnými podujatiami v roku 2008 boli: Krížna, Veľký Grič - Malý Grič, výstup na Pustý hrad a tradičný Štefanský výstup.
 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka