Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2012

Kritériá pre vyhodnocovanie
účasti členov ZO SZTŠ Žarnovica ako jednotlivcov na súťažiach
platné od 1.januára 2012

 

Ods.K r i t é r i u mPočet bodov
1.Za účasť na každej súťaži okresného a regionálneho charakteru1
2.Za umiestnenie lepšie ako posledné miesto za každého súťažiaceho, ktorý je vo výsledkovej listine na horšom mieste na každej súťaži okresného a regionálneho charakteru1
3.

Za umiestnenie na prvých troch miestach na každej súťaži okresného a regionálneho charakteru, pokiaľ sú v tejto kategórii minimálne štyria súťažiaci, a to:

- za 3.miesto

- za 2.miesto

- za 1.miesto

 

 

1

3

5

4.

 Za splnenie limitu výkonnostnej triedy a to:

- III.

- II.

- I.

- M.

 

 1

3

5

10

 

A. Za každú samostatnú súťaž môže byť člen hodnotený len raz, a to ako súčet bodov za ods. č.1 až 4.


B. V prípade účasti na súťaži oblastného, alebo krajského charakteru sa body podľa ods. č.1, 2 a 3 počítajú dvojnásobne.


C. V prípade účasti na súťaži celoslovenského charakteru sa body podľa ods. č. 1, 2 a 3 počítajú štvornásobne.


D. V prípade účasti na neoficiálnej medzinárodnej súťaži sa body počítajú akoby to bola súťaž regionálneho charakteru.


E. V prípade samostatnej dodatkovej súťaže sa body podľa predchádzajúcich zásad:
1.) v streleckých súťažiach počítajú len v polovičnej výške, a to len vtedy ak bola súťaž uvedená aj v propozíciách (ak nebola uvedená v propozíciách nezapočítavajú sa žiadne)
2.) v nestreleckých súťažiach nezapočítajú žiadne
 

F. Hodnotenie môže byť len na základe oficiálnej výsledkovej listiny, ktorá bude k dispozícii v ZO SZTŠ, a len v prípade, že súťažiaci bude v nej jasne uvedený s príslušnosťou k ZO SZTŠ Žarnovica.
 

G. Vyhodnocovať sa bude vždy raz ročne za predchádzajúci kalendárny rok a to:
1.) podľa výsledkov dosiahnutých v športovej streľbe v pištoľových disciplínach
2.) podľa výsledkov dosiahnutých v športovej streľbe v puškových disciplínach
3.) podľa výsledkov dosiahnutých v nestreleckých disciplínach (súťaže a disciplíny organizované v rámci SZTŠ, mimo súťaží v streľbe v pištoľových a puškových disciplínach), pokiaľ budú počas roka zorganizované minimálne 3
4.) podľa celkových výsledkov, a to ako súčet predchádzajúcich troch bodov. Pričom ak nebude samostatné vyhodnotenie podľa výsledkov dosiahnutých v nestreleckých súťažiach body získané aj za jednotlivé nestrelecké disciplíny sa započítavajú do celkových výsledkov.
 

H. Po traja najúspešnejší vo všetkých štyroch hodnoteniach, resp. ak nebude hodnotenie podľa bodu 3 tak len v troch hodnoteniach, budú na ročnej alebo výročnej členskej schôdzi ocenení „DIPLOMOM ZO SZTŠ“
I. Pokiaľ to bude rozpočet ZO SZTŠ dovoľovať, môže byť každý kto bude ocenený „DIPLOMOM ZO SZTŠ“ odmenený aj športovým pohárom, trofejou, plaketou, medailou a pod.

 


 

Poznámka: Uvedené sú len súťaže, na ktorých sa predpokladá účasť minimálne z regiónu. Základnou podmienkou ktorejkoľvek oficiálnej súťaže na úrovni regiónu je, aby minimálne 10 dní pred jej konaním boli jej potencionálnym účastníkom (rozumie sa príslušnej ZO, resp. ŠSK – minimálne v jednom exemplári) k dispozícii propozície, ktoré musia k dispozícii aj účastníkom počas konania súťaže. V nich musia byť uvedené všetky, k riadnemu konaniu súťaže, uvedené náležitosti. Organizátor sa usporiadaním súťaže taktiež zaväzuje, že do 14 dní od jej uskutočnenia bude mať každá príslušná ZO, resp. ŠSK (ktorej minimálne jeden člen sa zúčastní súťaže) k dispozícii v jednom exemplári výsledkovú listinu s potrebným náležitosťami.

 

Najlepšie umiestnenie členov ZO v roku 2012

26.02. Cena mesta Banská Štiavnica v streľbe zo vzduchových zbraní
Vzduchová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórii : 5. Peter Haring (splnený limit III.VT)
Vzduchová puška 40 rán
kategória seniori: 3. Anton Kukla, 5. Milan RakovskýÚspešná trojica strelcov ZO SZTŠ (zľava) P. Haring, A. Kukla a M. Rakovský

 


Úspešná trojica strelcov ZO SZTŠ (zľava) P. Haring, A. Kukla a M. Rakovský

 

 

 

 


01.04. Veľkonočné kolky
Kolky 20 hodov do plných
3-členné družstvá:
1. Žarnovica 1 (Ivan Kunský, Ladislav Závalec, Jaroslav Krnáč)
2. Žarnovica 2 (Ján Repiský, Róbert Káčer, Milan Rakovský)
Jednotlivci, bez rozdielu kategórií: 1. Ladislav Závalec, 2. Róbert Káčer, 3. Jaroslav Krnáč, 4. Ivan Kunský
Dodatková súťaž na 6 hodov do plných, bez rozdielu kategórií: 2. Jaroslav Krnáč, 3. Milan Rakovský, 4. Ján Repiský

Časť zo súťažiacich reprezentujúci Žarnovicu (zľava) Ing. J. Gocník, M. Rakovský, J. Repiský, M. Závalec, J. Krnáč, I. Kunský a A. Kukla

 

Časť zo súťažiacich reprezentujúci Žarnovicu (zľava) Ing. J. Gocník, M. Rakovský, J. Repiský, M. Závalec, J. Krnáč, I. Kunský a A. Kukla

 

 

 

 

 

 


15.04. Strelecká cena Žarnovice
Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórií: 3. Stanislav Valach, 4. Peter Haring, 5. Anton KuklaTrojica najúspešnejších strelcov v súťaži (zľava) J. Svetík, D. Bublák a S. Valach

 

 

Trojica najúspešnejších strelcov v súťaži (zľava) J. Svetík, D. Bublák a S. Valach.

 

 

 

 

 

 

 

 


15.04. Majstrovstvá ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica
Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórií: 1. Stanislav Valach, 2. Peter Haring, 3. Anton Kukla, 4. Igor Bohuš, 5. Ľubomír Budinský

Osem z deviatich súťažiacich v majstrovstvách (vzadu zľava) P. Haring, S. Valach, A. Kukla, J. Repiský, (vpredu zľava) Ľ. Budinský, P. Ozank, Ing. Š. Švihla a I. Bohuš

 

 

Osem z deviatich súťažiacich v majstrovstvách (vzadu zľava) P. Haring, S. Valach, A. Kukla, J. Repiský, (vpredu zľava) Ľ. Budinský, P. Ozank, Ing. Š. Švihla a I. Bohuš.

 

 

 

 

 


29.04. Cena Slovalca ZH
Malokalibrová pištoľ 20, bez rozdielu kategórií: 2. Peter HaringStrelci súťažiaci za Žarnovicu (zľava) Ing. Š. Švihla, I. Bohuš, R. Repiský, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a P. Haring

 

 

 

Strelci súťažiaci za Žarnovicu (zľava) Ing. Š. Švihla, I. Bohuš, R. Repiský, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a P. Haring.

 

 

 

 

 

 

Jedenástka najúspešnejších strelcov v súťaži.13.05. Otváracia malokalibrovka
Malokalibrová puška 20 z 25
kategória kadeti, juniori, muži: 2. Peter Reck
kategória senioriA: 3. Ľubomír Budinský
kategória senioriB: 1. Anton Kukla, 2. Pavel Ozank, 5. Milan Rakovský

 

 Jedenástka najúspešnejších strelcov v súťaži.

 

 

 

 

Šestica súťažiacich za ZO (zľava) S. Valach, Ľ. Budinský, I. Bohuš, P. Haring, J. Repiský a A. Kukla.20.05. Cena obce Rudno nad Hronom
Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórií: 3. Peter Haring, 4. Stanislav Valach

 

 Šestica súťažiacich za ZO (zľava) S. Valach, Ľ. Budinský, I. Bohuš, P. Haring, J. Repiský a A. Kukla.

 

 

 

 

 

Úspešný strelec Ľ. Budinský.03.06. Memoriál Ing. Ivana Lauka
Situačná športová streľba MaPi, bez rozdielu kategórií: 3. Ľubomír Budinský
Situačná športová streľba MaPi (súboj-duel), bez rozdielu kategórií: 2. Ľubomír Budinský, 5.-8. Ján Repiský

 

 

 Úspešný strelec Ľ. Budinský.

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenia pre najúspešnejších strelcov.10.06. Žarnovická malokalibrovka
Malokalibrová puška 30
kategória kadeti, juniori, muži: 2. Tibor Tóth, 3. Róbert Káčer
kategória senioriA: 4. Ľubomír Budinský
kategória senioriB: 2. Pavel Ozank (splnený limit II.VT), 3. Anton Kukla, 5. Milan Rakovský

 

 Ocenenia pre najúspešnejších strelcov.

 

 

Štvorica z piatich najúspešnejších v súťaži (zľava) Ľ. Budinský, P. Ozank, A. Kukla a M. Rakovský.10.06. Majstrovstvá ZO SZTŠ
Malokalibrová puška 30, bez rozdielu kategórií: 1. Pavel Ozank, 2. Ľubomír Budinský, 3. Anton Kukla, 4. Tibor Tóth, 5. Milan Rakovský

 

 

 Štvorica z piatich najúspešnejších v súťaži (zľava) Ľ. Budinský, P. Ozank, A. Kukla a M. Rakovský.

 

 

 

 


Najlepší strelci súťaže (zľava) Dušan Bublák, Peter Haring a Roman Repiský17.06. Žarnovická ľubovoľka
Ľubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií: 1. Peter Haring, 3. Roman Repiský, 4. Ľubomír Budinský, 5. Anton Kukla

 

 

 

 Najlepší strelci súťaže (zľava) Dušan Bublák, Peter Haring a Roman Repiský

 

 

 

 

 

 


Súťažiaci strelci (vzadu na stupni víťazov zľava) Roman Repiský, Peter Haring, Ľubomír Budinský, (vpredu zľava) Juraj Repiský, Anton Kukla, Igor Bohuš a Ján Repiský.17.06. Majstrovstvá ZO SZTŠ a ŠSK Žarnovica
Ľubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií: 1. Peter Haring, 3. Roman Repiský, 3. Ľubomír Budinský, 4. Anton Kukla, 5. Igor Bohuš

 

 

 Súťažiaci strelci (vzadu na stupni víťazov zľava) Roman Repiský, Peter Haring, Ľubomír Budinský, (vpredu zľava) Juraj Repiský, Anton Kukla, Igor Bohuš a Ján Repiský.

 

 

 

 

01.07. Memoriál Alexandra Híleka
Situačná športová streľba MaPi (súboj-duel), bez rozdielu kategórií: 4.-5. Ľubomír Budinský

 

 Víťazná trojica v kategórii senioriB (zľava) P. Ozank, Ľ. Drbohlav a A. Kukla spolu s primátorkou Banskej Štiavnice Mgr. N. Babiakovou

29.07. Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica
Ľubovoľná malokalibrovka 30
kategória senioriA: 5. Ľubomír Budinský
kategória senioriB: 2. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 3. Pavel Ozank

 

Víťazná trojica v kategórii senioriB (zľava) P. Ozank, Ľ. Drbohlav a A. Kukla spolu s primátorkou Banskej Štiavnice Mgr. N. Babiakovou.

 


19.08. O Putovný pohár SNP
Ľubovoľná malokalibrovka 30

kategória senioriA: 4. Ľubomír Budinský
kategória senioriB: 2. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 4. Pavel Ozank, 5. Milan Rakovský

 


09.09. Cena KLM Žarnovica
Ľubovoľná malokalibrovka 30
kategória senioriA: 4. Ľubomír Budinský
kategória senioriB: 1. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 3. Pavel Ozank (splnený limit III.VT), 5. Milan Rakovský

Tucet ocenených v súťaži (vzadu zľava) JUDr. M. Sabaka, A. Kukla, P. Ozank, (uprostred zľava) Ing. J. Gocník, D. Budinský, P. Lupták, I. Bublák, E. Kubík, M Rakovský, (vpredu zľava) D. Šinkovičová, E. Šinkovičová a E. GrmanováTucet ocenených v súťaži (vzadu zľava) JUDr. M. Sabaka, A. Kukla, P. Ozank, (uprostred zľava) Ing. J. Gocník, D. Budinský, P. Lupták, I. Bublák, E. Kubík, M Rakovský, (vpredu zľava) D. Šinkovičová, E. Šinkovičová a E. Grmanová.

 

 

 

 

 

 

 


Trojica najúspešnejších súťažiacich v dvojboji (zľava) S. Valach, A. Kukla a JUDr. M. Sabaka16.09. Dvojboj starých pánov (55-ročných a starších)
Ľubovoľná malokalibrovka 15: 1. Anton Kukla, 3. Pavel Ozank, 5. Stanislav Valach

Malokalibrová pištoľ 15: 1. Stanislav Valach, 3. Anton Kukla, 4. Pavel Ozank
Dvojboj (ĽM 15 + MaPi 15) : 1. Anton Kukla, 2. Stanislav Valach, 4. Pavel Ozank

 

Trojica najúspešnejších súťažiacich v dvojboji (zľava) S. Valach, A. Kukla a JUDr. M. Sabaka

 

 

 

 


Strelci súťažiaci za ZO SZTŠ (zľava) S. Valach, A. Kukla, J. Repiský, I. Bohuš, P. Haring, Ľ. Budinský a P. Ozank23.09. Cena mesta Banská Štiavnica v streľbe z krátkych guľových zbraní
Malokalibrová pištoľ 20, bez rozdielu kategórií: 5. Peter Haring
Veľkokalibrová pištoľ 20 - OPEN, bez rozdielu kategórií: 4. Peter Haring, 5. Ľubomír Budinský

 

Strelci súťažiaci za ZO SZTŠ (zľava) S. Valach, A. Kukla, J. Repiský, I. Bohuš, P. Haring, Ľ. Budinský a P. Ozank.

 

 


30.09. Cena obce Rudno nad Hronom
Malokalibrová puška 30
kategória senioriB: 1. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 5. Milan Rakovský


Víťazná trojica (zľava) JUDr. Miroslav Sabaka, Dušan Bublák a Ondrej Benke07.10. Žarnovická cena

Veľkokalibrová pištoľ 30 – služobná OPEN, bez rozdielu kategórií : 4. Peter Haring, 5. Ľubomír Budinský

 

Víťazná trojica (zľava) JUDr. Miroslav Sabaka, Dušan Bublák a Ondrej Benke.

 

 

 

 

 

 


A. Kukla – víťaz súťaže07.10. Desiatky 2012
Veľkokalibrová pištoľ 30 – služobná OPEN, bez rozdielu kategórií : 1. Anton Kukla, 2.-7. Ľubomír Budinský a Peter Haring

 

A. Kukla – víťaz súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 


Súťažiaci členovia (zľava) P. Ozank, Ľ. Budinský, P. Haring, I. Bohuš, J. Repiský a A. Kukla07.10. Majstrovstvá ZO SZTŠ a ŠSK
Veľkokalibrová pištoľ 30 – služobná OPEN, bez rozdielu kategórií : 1. Peter Haring, 2. Ľubomír Budinský, 3. Igor Bohuš, 4. Anton Kukla, 5. Pavel Ozank

 

Súťažiaci členovia (zľava) P. Ozank, Ľ. Budinský, P. Haring, I. Bohuš, J. Repiský a A. Kukla.
 

 

 

 

09.12. Vianočné kolky

Kolky 20 hodov do plných
3-členné družstvá:
1. Žarnovica „2“ (Róbert Káčer, Ing. Jozef Piecka, Anton Kukla)
2. Žarnovica „1“ (Ivan Kunský, Jaroslav Krnáč, Ladislav Závalec)
3. Žarnovica „3“ (Jozef Tužinský, Ľubomír Budinský, Milan Rakovský)
Jednotlivci, bez rozdielu kategórií:
1. Róbert Káčer, 2. Jaroslav Krnáč, 5. Ladislav Závalec

Dodatková súťaž na 3 hody do plných:
1. Ladislav Závalec, 2. Jozef Tužinský, 3. Jaroslav Krnáč

Úspešná kolkárska výprava žarnovických strelcov (zľava): R. Káčer (s dcérou), J. Piecka, A. Kukla, Ľ. Budinský, L. Závalec, M. Rakovský, J. Krnáč, I. Kunský a J. Tužinský
Úspešná kolkárska výprava žarnovických strelcov (zľava): R. Káčer (s dcérou), J. Piecka, A. Kukla, Ľ. Budinský, L. Závalec, M. Rakovský, J. Krnáč, I. Kunský a J. Tužinský.

 

 

 

 

 

 


VYHODNOTENIE ÚČASTI ČLENOV NA SÚŤAŽIACH V ROKU 2012

 

a.) v športovej streľbe v puškových disciplínach:
1. Kukla Anton 97 bodov
2. Pavel Ozank 54
3. Budinský Ľubomír 42
4. Rakovský Milan 15
5. Piecka Jozef, Ing. 10
6. Reck Peter 9
7.- 8. Kunský Ivan 4
Tóth Tibor 4
9.–10. Švihla Štefan, Ing. 3
Valach Stanislav 3
11. Káčer Róbert 1

b.) v športovej streľbe v pištoľových disciplínach:
1. Haring Peter 160
2. Budinský Ľubomír 111
3. Kukla Anton 107,5
4. Bohuš Igor 92
5. Valach Stanislav 69
6. Ozank Pavel 52,5
7.- 8. Repiský Ján st. 20
Repiský Roman 20
9. Piecka Jozef, Ing. 13,5
10. Štefan Švihla, Ing. 3
11. Závalec Ladislav 2
12.-13. Rakovský Milan 1
Repiský Juraj 1

c.) v nestreleckých disciplínach:
1. Závalec Ladislav 52
2. Káčer Róbert 49
3. Krnáč Jaroslav 40
4. Kunský Ivan 30
5. Rakovský Milan 25,5
6. Piecka Jozef, Ing. 22
7. Tužinský Jozef 17
8. Budinský Ľubomír 16
9. Kukla Anton 14,5
10. Haring Peter 10
11. Repiský Ján st. 1

d.) celkové vyhodnotenie členov:
1. Kukla Anton 219
2. Haring Peter 170
3. Budinský Ľubomír 169
4. Ozank Pavel 106,5
5. Bohuš Igor 92
6. Valach Stanislav 72
7. Závalec Ladislav 54
8. Káčer Róbert 50
9. Piecka Jozef, Ing. 45,5
10. Rakovský Milan 41,5
11. Krnáč Jaroslav 40
12. Kunský Ivan 34
13. Repiský Ján st. 21
14. Repiský Roman 20
15. Tužinský Jozef 17
16. Reck Peter 9
17. Švihla Štefan, Ing. 6
18. Tóth Tibor 4
19. Repiský Juraj 1
 

erb mesta

MESTO ŽARNOVICA POSKYTLO V ROKU 2012 Z ROZPOČTU MESTA FINANČNÚ DOTÁCIU V SUME  350,- EUR


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka