Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2013

Stretnutie generácií


pohľadnicaDňa 17. augusta sa členovia našej ZO SZPB Žarnovica zúčastnili zájazdu na Kalište. Nie každý vie, čím je táto dedinka v horách známa. Podobne ako Kľak a Ostrý Grúň bola za pomoc partizánom vypálená fašistami. Tiež je susedné Baláže. Ale len obec Kalište nebola po vojne obnovená – zostali len zhoreniská a pár chalúp. Preto už 9 rokov Banskobystrický samosprávny kraj usporadúva v lete stretnutie generácií, na ktorom sa vzdáva pocta obetiam tejto beštiálnej tragédie zo strany fašistov. Kalište je tiež symbolom života – 102 stromčekov na pamiatku 102 vypáleným obciam fašistami na Slovensku. Prekrásnu scenériu hôr umocňuje pocit absolútnej samoty, vzdialenosti od sveta. Preto fašisti riešili neriešiteľné – vypaľovali obce, kde žili ľudia, ktorí pomáhali partizánom. Nemôžeme na to zabudnúť.
Po oficiálnej časti, príhovoroch premiéra Róberta Fica a predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku, nasledoval bohatý kultúrny program. Našim členom boli odovzdané čestné uznania za činnosť. Ústredná rada SZPB udelila Čestné uznanie aj nášmu primátorovi Kamilovi Dankovi.


Ing. Mária Števková
podpredseda ZO SZPB


 --------------------------------------------------------------------------------------

 Oslavy SNP v Banskej Bystrici


delegácia oslávDňa 29. augusta sa niektorí členovia ZO SZPB Žarnovica zúčastnili osláv 69. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Program bol veľmi zaujímavý a lákavý nie len pre veľkých, ale aj pre malých. Okrem príhovorov hostí z Rumunska, Ruska si prítomní vypočuli aj príhovor predsedu vlády SR R. Fica. Krásnu pieseň zaspieval Tomáš Bezdeda, vypočuli si rôzne spevácke zbory. Isto najviac potešil Ruský armádny spevácky zbor Alexandrovcov, ktorí síce nepricestovali kompletný, ale aj tak spievali krásne, napríklad aj slovenské ľudové piesne. S veľmi atraktívnym programom sa predstavila Slovenská armáda – výsadkári ukázali zoskoky a počas preletov vojnových veteránov tuhla v žilách krv.
Spoločná fotografia je s jednou z priamych účastníčok bojov počas 2. svetovej vojny, diplomovanou sestrou Máriou Penzlovou z Martina, plukovníčkou v.v.

Eva Rajnohová
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Vatra k 69. výročiu SNP


Podstatná časť účastníkov po zapálení vatryZákladná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Žarnovica a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica zorganizovali na podvečer 69. výročia Slovenského národného povstania (SNP) stretnutie pri vatre na vrchu Skalka.
I keď predchádzajúce hodiny trvajúceho dažďa práve v tento deň zrejme niektorých od účasti odradili, prví účastníci sa nad Žarnovicou začali stretávať 28.8. pred 16.00 hod. K nim patrilo aj desať členiek speváckej skupiny Prameň. Namoknutý terén znemožnil prístup plne vybaveného hasičského auta a tak členovia DHZ taktiež prišli pešo, aby následne pod vedením svojho predsedu Ľuboša Zimana bezpečne postavili vatru. Asi desiatka detí, spolu s rodičmi, či starými rodičmi, skúšala vietor, aby sa pripravila na súťaž šarkanov. Takmer presne o 17.00 hod. predseda DHZ zapálil vatru a členky speváckej skupiny pod vedením Irmy Dankovej Najúspešnejší súťažiaci s vedením ZO SZPBa za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali hymnu SR. Prítomných účastníkov privítala a s významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZO SZPB Ing. Mária Števková. Pri tejto príležitosti Ústredná rada SZPB za obetavú činnosť a spoluprácu udelila Čestné uznanie našim občanom: primátorovi mesta Kamilovi Dankovi, Janke Gregorovej, Vieroslava Kalinkovej a Elene Debnárovej. Oblastný výbor v Žiari nad Hronom udelili Čestné uznanie našim občanom: Jozefovi Gregorovi, Stanislavovi Bielikovi, Márii Sedliakovej, Anne Rybárovej, Jánovi Gregorovi a z obce Orovnica Ing. Jánovi Mišíkovi. Podpredsedníčka ZO SZPB osobne ocenenie odovzdala prítomnej Vieroslave Kalinkovej, pričom primátor mesta ocenenie prevzal už popoludní. Potom zase Prameňáčky zanôtili partizánku a následne ľudové piesne. Všetci, teda aj dospelí, sa mohli zapojiť do súťaže o svojho najkrajšieho a so svojimi i zapožičanými aj do súťaže o najlepšie lietajúceho šarkana. Všetci zaevidovaní sa mohli občerstviť cesnakovníkmi, škvarkovníkmi i nejakými tekutinami od organizátorov. Deti dostali aj balóniky Nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Za víťazstvo v súťaži o najlepšie lietajúceho šarkana cenu získal DHZČU K. Danko Žarnovica, konkrétne patrí jeho členovi Jozefovi Gregorovi. Druhá bola Karolína Rajnohová a tretí Jozef Kakara. V súťaži o najkrajšieho šarkana zvíťazil Dušan Kalinka pred Katkou Zliechovcovou a Marcelkou Kocianovou. Tieto dve trojice boli odmenené vecnými cenami, ktoré boli zakúpené z dotácie mesta a diplomami. Ďalšie chvíle pri vatre prítomní využili opekaním špekáčikov a niektorí ešte využili priaznivejší vietor, aby dokázali, že ocenenia v súťaži získali zaslúžene. K vatre postupne prichádzali aj niektorí ďalší, hoci len na krátko. Postupne sa pri nej vystriedalo a pokochať sa krásnym výhľadom na okolie mohlo spolu 73 účastníkov, pričom v druhej časti sa jej zúčastnil aj predseda ZO SZPB v Žarnovici Ing. Milan Števko, pplk. v.v. Celková účasť bola síce oproti minulému roku menšia (bolo 136), ale tentoraz nepriaznivú úlohu jednoznačne zohralo počasie. To bol aj podstatný dôvod prečo po dohode organizátorov členovia DHZ pred 21.00 hod. vatru zahasili a urobili aj ďalšie opatrenia, aby nedošlo k požiaru.
V mene organizátorom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave i samotnom priebehu vatry podieľali. Keďže bola už tretíkrát po sebe je reálny predpoklad, že na počesť hrdinov SNP bude zorganizovaná aj na budúci rok, keď si pripomenieme už jubilejné 70. výročie.


Text a foto: Ing. Jozef Piecka
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Zájazd na Moravu
Pri pamätníku Česko-slovenskej vzájomnosti12. septembra sa členovia našej ZO SZPB zúčastnili zájazdu Oblastného výboru zo Žiaru nad Hornom na Moravu. Cestou sme mali poučnú prednášku o krutých bojoch na Slovensko-moravskom pomedzí, kde fašisti zostrelili 10 amerických lietadiel, kde boli kruté partizánske bitky. Ako rozprával kedysi Ján Gašparík, práve tu bojoval ako partizán a bol aj ťažko ranený. Spomenula som si na to, keď sme kládli kytičku k pamätníku Česko-slovenskej vzájomnosti v Hrozenkove. Vojna nechala stopy všade.
Deň sme využili naozaj naplno. Boli sme si pozrieť kaštieľ Buchlovice a hrad Buchlov. Osobne ma prekvapila tá nádhera exteriérov, výstava fuksPred kaštieľom Buchloviceií, hodnotné pamiatky v kaštieli. Aj samotný hrad Buchlov bol zaujímavý. Prehliadka trvala 1,5 hodiny. Odborný výklad nemal chybu. Až na tie schody, nekonečné schody, ako do neba. Ale ten pohľad na krásnu scenériu stál za to.
Účastníci zájazdu boli takí skôr narodení a na počudovanie ešte stále čulí. Odhlasovali sme si návštevu Velehradu. Tu sme mali voľný vstup a prehliadku. Katedrála bola obrovská, porovnateľná s tou v Olomouci. Bolo čo obdivovať. Za 1 deň sme toho zvládli dosť a všetci sme mali dobrý pocit.


Text a foto: Ing. Mária Števková
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 DUKLA 2013
V dňoch 4. a 5. októbra sme sa deviati členovia našej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Žarnovica zúčastnili celoslovenských osláv Karpatsko-duklianskej operácie.
Presne pred rokom písal v Žarnovickom mesačníku Ing. Milan Števko - predseda ZO, prečo chodíme na Duklu. Aj preto v nasledujúcich riadkoch opíšem podrobnejšie túto významnú udalosť.
Keďže cesta na východné Slovensko je dlhá - cestovali sme už deň predtým, čiže 4. októbra. Cestou sme priberali delegácie z iných ZO SZPB. Večer sme dorazili do Stropkova, kde sme prespali v jednom stredoškolskom internáte. Ráno 5. októbra sme sa presunuli na Duklu, kde sme sa zúčastnili celoslovenských osláv, ktoré sa konali doobeda. Zúčastnili sa ich delegácie štátnej správy i diplomati SR, ČR, Poľska, Ruska, Ukrajiny i zástupca Veľkej Británie.
Krajina okolo Dukly je členitá, zalesnená a tak sme sami videli, že bojovať v tomto prostredí bolo nad ľudské sily. Pešo sme mohli prejsť do Poľska. Na Dukle je okrem pomníka našim vojakom aj pomník padlým vojakom Červenej armády. Je naozaj mohutný z bieleho mramoru, ktorý pozostáva z viacerých častí - hlavného a 3. súsoší. Bol postavený v roku 1954 vtedajším ZSSR. Okolo je pochovaných mnoho ruských vojakov. Informácie uvádzajú, že až okolo 9 tisíc. Súčasťou areálu je i park s bojovou technikou, ktorá tu zostala z vojny. Potom sme sa presunuli do Svidníka. Tam sme pri pomníku armádneho generála Ludvíka Svobodu, bývalého prezidenta ČSSR, vzdali úctu a hold tomuto veliteľovi 1. čs. armádneho zboru. Prítomná bola i jeho dcéra Prof. Ing. Zoja Klusáková, CSc., s rodinou. Pri rozhovore s ňou som sa dozvedela pre mňa neznáme skutočnosti. 30. apríla 1945, takmer na konci vojny, upálili fašisti jej babičku v koncentračnom tábore. Hrôzy vojny nechali stopy v každej rodine. Niekde sa uvádza, že v tento deň boli v Nemecku v koncentračnom tábore upálení aj naši generáli v SNP – J. Golian a R. Viest.
Vo Svidníku sa osláv zúčastnili tí istí predstavitelia štátnej správy a diplomacie ako na Dukle.
I keď bol tento zájazd náročný na čas a cestovanie, bol veľmi hodnotný. Prialo nám aj pekné jesenné počasie. Cestou domov sme sa zastavili pri rodnom dome generála Rudolfa Viesta v Revúcej.


Text a foto : Ing. Mária Števková
podpredseda ZO SZPB
 Pamätník padlým vojakom Červenej armády (ČA)

 

 

 

 

Pamätník padlým vojakom Červenej armády (ČA)

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Števko, predseda SZPB Žarnovica pri pamätníku ČA

 

 

 

 

 

Ing. Milan Števko, predseda SZPB Žarnovica pri pamätníku ČA

 

 

 

 

 

 

 

Súsošie vpravo

 

 

 

 

 

Súsošie vpravo

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Obl. výboru SZPB plk. v.v. Jaroslav Bulko (v strede vpravo) s predsedom ZO Ing. Milanom Števkom , pplk. v.v. (v strede vľavo)  pri pamätníku na Dukle

 

 

 

 

Predseda Obl. výboru SZPB plk. v.v. Jaroslav Bulko (v strede vpravo) s predsedom ZO Ing. Milanom Števkom , pplk. v.v. (v strede vľavo) pri pamätníku na Dukle

 

 

 

Účastník odboja J. Čilko s našimi účastníkmi zájazdu

 

 

 

 

Účastník odboja J. Čilko s našimi účastníkmi zájazdu

 

 

 

 

 Jeden z menších pamätníkov na Dukle

 

 

 

 

 

Jeden z menších pamätníkov na Dukle

 

 

 

 

 

 

Dukla 2013

 

 

 

 

 

Dukla 2013

 

 

 

Pamätník generálovi Jaroslavovi Sázavskému na mieste kde bol zabitý pri bojoch o Duklu

 

 

 

 

 

Pamätník generálovi Jaroslavovi Sázavskému na mieste kde bol zabitý pri bojoch o Duklu

 

 

 

Členovia MO SZPB Žarnovica spolu s ministrom obrany M. Glváčom a velením Armády SR na Dukle

 

 

 

 

 

 

Členovia MO SZPB Žarnovica spolu s ministrom obrany M. Glváčom a velením Armády SR na Dukle

 

 

 

 

Slávnostný nástup vojenskej hudby a speváckeho súboru pri súsoší vpravo pri pamätníku vojakom ČA na Dukle

 

 

 

 

Slávnostný nástup vojenskej hudby a speváckeho súboru pri súsoší vpravo pri pamätníku vojakom ČA na Dukle

 

 

 

 

Traja z našich členov v parku bojovej techniky na Dukle

 

 

 

 

 

 

Traja z našich členov v parku bojovej techniky na Dukle

 

 

 

 

 

 

Velenie Ukrajinskej armády pri pamätníku ČA

 

 

 

 

 

 

Velenie Ukrajinskej armády pri pamätníku ČA

 

 

 

 

 

 

Súšošie vľavo – Pamätník ČA

 

 

 

 

 

 

Súšošie vľavo – Pamätník ČA

 

 

 

 

 

 

Z. Klusáková, r. Svobodová (vľavo) s podpredsedníčkou ZO Ing. Máriou Števkovou vo Svidníku

 

 

 

 

 

Z. Klusáková, r. Svobodová (vľavo) s podpredsedníčkou ZO Ing. Máriou Števkovou vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

Pomník armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

Pomník armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku

 

 

 

 

 

 

Rodný dom generála R. Viesta s pamätnou tabuľou vo Svidníku

 

 

 

 

Rodný dom generála R. Viesta s pamätnou tabuľou vo Svidníku

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

V NR SR A NA SLAVÍNE


Piati členovia našej ZO SZPB sa 30. októbra zúčastnili zájazdu do Bratislavy. Jeho organizátorom bol Oblastný výbor (OblV) SZPB Žiar nad Hronom, ktorý poctivo rozdelil miesta v autobuse. Zájazdu sme sa zúčastnili členovia z okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica. Jeho program bol jasný. Hlavným bodom bola návšteva Národnej Rady SR, potom prehliadka Bratislavského hradu a dôležitý akt dňa - položenie venca na Slavíne.
Spolu nás bolo až 51. Teda neúrekom a preto trochu trvalo pokiaľ nás vo vstupnej hale parlamentu všetkých prezreli a „presvietili“. Tam nás čakala naša poslankyňa Mgr. Vierka Šedivcová, ktorá hneď pri vstupe pre nás vybavila prednášku o NR SR a štátnych znakoch. Mala pre nás už pripravenú miestnosť, v ktorej sme dostali dobré občerstvenie i suveníry. Zakrátko medzi nás prišla podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššáková i poslankyňa NR SR Eva Hufková. Podpredsedníčka NR SR nás oboznámila s aktuálnou situáciou a konajúcimi sa jednaniami v parlamente, no najviac bola zvedavá na naše otázky. Tým venovala veľa času. S predsedom OblV SZPB v Žiari nad Hronom Jaroslavom Bulkom, plk.v.v. , sa vzájomne informovali o súčasnom postavení SZPB v spoločnosti, zákonoch, ktoré prijali v prospech odbojárov a ich činnosti. Musím konštatovať, že všetci sme cítili úprimnosť a záujem o naše problémy. Všetkých nás potešilo, keď sa nám JUDr. J. Laššáková poďakovala za našu nezištnú činnosť v prospech pamiatky na obete a udalosti vojny. Obdobne nás potešila Mgr. V. Šedivcová, keď zhodnotila činnosť našej ZO SZPB v Žarnovici, pričom uviedla, že naša aktivita a výsledky sú príkladné. Potom naši členovia dávali rôzne otázky. Dominovali hlavne o dôchodkoch a poplatkoch u lekárov. Neobišli sme ani tému ľudí, ktorí sa snažia členstvo v organizácii len využiť, resp. zneužiť. Členka zo Žiaru nad Hronom si neodpustila, aby požiadala podpredsedníčku parlamentu, či by nebolo možné poslancov, ktorí sa škaredo chovajú v parlamente, nejako vystrihnúť z televízneho záznamu.
Keďže diskusia s poslankyňami trvala dlho museli sme čakať na zasadnutie parlamentu až po obedňajšej prestávke. Ešte sme si to "zvrchu" z balkóna dobre poobzerali a šli sme na Bratislavský hrad.
Neobišli sme ani Slavín. Podkladali sme si za povinnosť položiť na Dušičky veniec padlým vojakom Červenej armády.
Deň sme zavŕšili voľným programom v areáli nákupného centra Avión. Potešením bolo aj to, že niektorých našich členov prišli pozdraviť členovia ich rodín z Bratislavy.
Pekný a zmysluplný deň sme prežili šťastne a všetci sme mali radosť z tohto spoločného zájazdu OblV SZPB. Nášmu predsedovi Jaroslavovi Bulkovi, plk.v.v., patrí uznanie za to, ako sa stará nielen o kvalitu a aktivitu SZPB, ale aj o nás - členov.


Ing. Mária Števková, podpredseda ZO SZPB
Foto: Milan Kalman
 

V parlamente (zľava) Mgr. V. Šedivcová, JUDr. J. Laššáková, J. Bulko a E. Hufková

 

 

V parlamente (zľava) Mgr. V. Šedivcová, JUDr. J. Laššáková, J. Bulko a E. Hufková

 

 

 

 

 

Počas diskusie s poslankyňami

 

 

 

Počas diskusie s poslankyňami

 

 

 

 

 

V parlamente

 

 

 

 

V parlamente

 

 

 

 

V parlamente

 

 

 

V parlamente

 

 

 

 

 

 Pred NR SR

 

 

 

Pred NR SR

 

 

 

 

 

Pohľad na Slavín

 

 

 

Pohľad na Slavín

 

 

 

 

 

Pred položením venca na Slavíne

 

 

 

Pred položením venca na Slavíne

 

 

 

 

 

Slavín

 

 

 

 

 

Slavín

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schôdza ZO SZPB v Žarnovici


Schôdza29. novembra mala naša Základná organizácia členskú schôdzu. Na úvod sme si vypočuli hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ v Žarnovici za doprovodu ich učiteľov. Potom nasledovalo kultúrne vystúpenie speváckeho súboru PRAMEŃ. Určite mi dajú za pravdu všetci zúčastnení, že nás to veľmi potešilo a navodilo nám dobrú náladu. Prichystali si pre nás aj prekvapenie - gruzínsku ľudovú pieseň Suliko.
Tí skôr narodení si ju určite pamätajú. Ja som dokonca našla v otcových notách zo spevokolu Žarnov komplet noty aj slová. Tieto hudobné vystúpenia mali aj svoj význam. Nielenže slávnostne otvorili našu schôdzu, ale zároveň boli aj darčekom všetkým naším členom - jubilantom z roku 2013. A to že ich bolo neúrekom je fakt - tento rok mali okrúhle jubileum 12. naši členovia. Aby to nebolo také jednoduché 18.12. mal 70 rokov nás Oblastný predseda, člen predsedníctva Ústrednej rady SZPB pán Jaroslav Bulko, plk.v.v.. Prekvapenia sa vydarili, za čo sme dostali od neho veľké poďakovanie.
Po slávnostnom zahájení nasledovala správa o činnosti aSchôdza hospodárení. Túto predniesol Ing. Milan Števko, pplk.v.v. - náš predseda. Zvýraznil nutnosť našej aktivity aj do budúcnosti a poďakoval sa všetkým prítomným za zdarný a aktívny rok 2013. Tiež hovoril o dôležitosti spolupráce nielen s Mestským úradom, ale aj s ostatnými organizáciami v našom meste. Prvé krôčiky sa nám už podarili – keď sa na VATRE SNP podieľajú aj Dobrovoľný hasičský zbor, Matica slovenská, súbor Prameň a dúfajme že sa pridružia aj ďalší.
Vzácnou účasťou poctil našu schôdzu Kamil Danko, primátor mesta. Jeho slová nás povzbudili do ďalšej činnosti. Sme radi, že v našom meste nebolo zabudnuté na krutosti a obete vojny, tiež na tých, ktorí ako mladí museli bojovať vo vojne. Keďže všetci už Schôdzamajú dôstojné pomníky a pamätníky - spomienky prežijú aj do ďalších generácií. A my sme hrdí, že sme sa aj my čiastočne na tom podieľali.
Za Oblastný výbor SZPB zo Žiaru nad Hronom nám povedal potrebné informácie p. Jaroslav Bulko, predseda. Začal s tou horšou správou - že im vykradli kanceláriu. No to už neviem, čo tej zlodej tam hľadal - ale dnes sa asi všetko na niečo zíde... Počas diskusie sme si zaželali viacmenej spevom veľa radosti a šťastia v nasledujúcich sviatočných dňoch, aby sme si ich užili v zdraví a kruhu najbližších.
Poďakovali sme sa aj našim sponzorom, COOP JEDNOTE Žarnovica, lekárni
VALERIÁNA, rod. p. Mnícha, firme Netronics, T-Mobile a Mestskému úradu a nakoniec aj p. primátorovi Kamilovi Dankovi.


Text a foto: Ing.Mária Števková
 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka