Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2014

Na pietnych spomienkach


Oblastný výbor SZPB (OBlV) Žiar nad Hronom umožnil aj členom našej ZO Žarnovica zúčastniť sa v nedeľu 19. januára na pietnych spomienkových zhromaždeniach pri príležitosti 69. výročia vypálenia obcí Kľak a Ostrý Grúň.
Pri tejto príležitosti sem každoročne prídu aj niektorí významní predstavitelia spoločenského a politického diania. Tento rok sa spomienok zúčastnil premiér Slovenskej republiky Róbert Fico, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková, poslankyňa NR SR a súčasne poslankyňa MsZ v Žarnovici Viera Šedivcová, Ján Husák, genpor. v.v., poslanec EP Eduard Kukan, poslanec NR SR a súčasne predseda BSK Pavol Frešo, riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, predseda Ústrednej rady SZPB Pavel Sečkár, predseda OblV v Žiari nad Hronom Jaroslav Bulko, plk.v.v., zástupca vedúceho vojenskej kancelárie prezidenta republiky ako aj civilný zamestnanec prezidentskej kancelárii v Banskej Bystrici. Ako každoročne aj teraz bol prítomný aj náš primátor Kamil Danko, poslanec Zastupiteľstva BBSK a taktiež zástupcovia mesta Napajedlá z ČR. Samozrejme, že nechýbali členovia SZPB z rôznych častí republiky a starostovia okolitých obcí a predstavitelia miest. Tentoraz tu boli v hojnejšom počte aj zástupcovia politických strán a spoločenských organizácií. Za OblV SZPB sa prítomným prihovoril jeho podpredseda Ľubomír Jančo. Keďže pochádza z obce Prochot, ktorá bola tiež vypálená, jeho prejav bol veľmi citlivý a spolusúcitiaci.
Je chvályhodné, že na tieto udalosti nikto nechce zabudnúť a usporiadatelia spomienok sa snažia zabezpečiť pozvaným a zúčastneným patričnú vďaku a pozornosť. Za to im aj touto Na fotografii naši členovia a sympatizanti spoločne s R. Ficom, genpor. J. Husákom, ďalšími významnými predstaviteľmi spoločenského života a nášho SZPB.cestou ďakujeme. Veď demokracia je aj o tom, že pri takýchto príležitostiach si tolerujeme svoje názory, postoje a vieme sa aj ako ľudia spolu porozprávať. Aj počasie nám prialo, hoci sme (pre istotu) boli z domu „vyzbrojení  vlastnými zásobami aj dezinfekciou z vlastnej záhrady proti chrípke. Však sa aj hovorí: „Keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete?“ Ak na týchto pietnych spomienkach niekto hľadal iné témy, mohol byť len sklamaný. Na miestach tragédii ľudských životov a osudov sa to jednoducho nedá.
Na fotografii naši členovia a sympatizanti spoločne s R. Ficom, genpor. J. Husákom, ďalšími významnými predstaviteľmi spoločenského života a nášho SZPB.


Ing.Mária Števková, podpredseda ZO SZPB
Foto: Ivan Kraml

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie fotografie z pietnych spomienok 
 pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pietne spomienky

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 SZPB oslávil sviatok žien


Na fotografii (vpredu zľava) I. Danková, J. Gregorová, (vzadu zľava) Ing. M. Števková, Mgr. Ľ. Jančo a J. BulkoZvykli sme si, že 8. marec je spojený s oslavami všetkých žien. Už od detstva je tento sviatok neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Jedno, či mužského, alebo ženského. A páči sa nám, že i napriek pár výnimkám, čo potvrdzujú pravidlo, na nás muži nezabúdajú. A nielen muži, ale i spoločenské organizácie, v ktorých sme členky. Musíme sa však prispôsobovať voľnému termínu a tak sú oslavy aj po iné dni.
Na 17. marca pozval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) v Žiari nad Hronom 40 žien z celého regiónu. Medzi nimi boli aj dve členky našej Základnej organizácii v Žarnovici a to Irma Danková a Janka Gregorová. Nielenže to bola odmena za ich aktívnu prácu a prínos pre našu spoločnosť, ale obe sa v tomto roku dožívajú aj okrúhleho životného jubilea.
Slávnostné posedenie sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie v Hliníku nad Hronom. Privítal nás predseda OblV Jaroslav Bulko, plk.v.v. a tajomník OblV Mgr. Ľubomír Jančo. Po krátkom a peknom prejave predsedu a rozdaní nadčasového Blahoželania s logom SZPB nás čakal slávnostný prípitok a obed s dobrou kávičkou a koláčikom. Ako ďalší bod programu bola gratulácia nám všetkým vzácnej osobe – Anne Novákovej z Ostrého Grúňa k jej 80.narodeninám. Po gratulácii sme jej všetci potleskom vyjadrili našu srdečnosť. Je krásne, keď sme takto mohli prejaviť úctu osobe, ktorá bola priamo svedkom vyčíňania fašistov dňa 21. januára 1945. A nielen svedkom. Bola poradená na ruke a nohe a z podpáleného domu sa jej ako 10-ročnej podarilo utiecť a jediná prežila. A. Nováková je stále čulá a vitálna. Aj touto cestou jej do ďalšieho života prajeme len to najlepšie a najkrajšie.
Ani sme sa nenazdali a slávnostné stretnutie bolo na konci. Počasie sa tiež umúdrilo a tak sme mali skutočne pekný a slávnostný deň. Za to organizátorom patrí veľké poďakovanie.


Ing. Mária Števková, podpredseda OblV a ZO SZPB

Foto: autorka a Mgr. Ľ. Jančo

 

------------------------------------------------------------------------------------

AKADÉMIA ZO SZPB


Kladenie vencov na námestíPri príležitosti 69. výročia oslobodenia mesta Žarnovice od fašistov zorganizovala ZO SZPB slávnostnú akadémiu.
Po slávnostnom otvorení a privítaní vzácnych hostí: poslankyne NR SR a predsedníčky Okresnej rady Smer-SD v Žarnovici Mgr. Vierky Šedivcovej, primátora mesta Žarnovica a poslanca BBSK Kamila Danka a člena Ústrednej rady a predsedu OBlV SZPB Jaroslava Bulka, plk. v.v. nasledoval kultúrny program. Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ, pod vedením jej predsedníčky Jarmily Tillerovej a členiek Martušky Staňovej a Alexandry Tabernausovej, predniesol báseň a zahral a zaspieval pekné piesne. J. Bulko vo svojom vystúpení prítomných oboznámil so súčasným dianím v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, s novým zákonom, ktorý nás zviditeľňuje v boji proti extrémizmu a fašizmu a ktorý uznáva naše nenahraditeľné postavenie v dejinách na zachovanie historických tradícií a skutočností z 2. svetovej vojny. Tiež nás tento zákon posunul dopredu v pomoci a podpore štátu v našej činnosti aktivite. Primátor mesta K. Danko ocenil úsilie našej ZO SZPB v Žarnovici, hlavne viditeľné výsledky našej činnosti a zároveň nám prisľúbilZ akadémie, že tento rok budú doplnené chýbajúce mená obetí na pomník v Žarnovici, ktoré sme zdokumentovali až po dokončení už existujúcich tabúl. Mgr. V. Šedivcová nám poďakovala za všetky výsledky našej činnosti a vyslovila osobnú podporu do budúcnosti. Pri príležitosti 70. výročia SNP v Banskej Bystrici nám bezplatne poskytne autobus na centrálne oslavy v Banskej Bystrici, za čo už teraz ďakujeme.
Na záver sa Ing. Mária Števková, podpredseda ZO a OBlV SZPB poďakovala za účasť všetkým hosťom, účinkujúcim a členom za účasť a podporu akcií zväzu. Poďakovanie patrí aj COOP Jednota Žarnovica za poskytnuté občerstvenie.
Po ukončení akadémie sme sa všetci zúčastnili kladenia vencov a zapálenia kahancov pri pomníku na Námestí SNP a taktiež k pamätníku pri cintoríne. Pekný deň nám umocnil pocit,
že sme urobili niečo nielen pre pamiatku zosnulých obetí 2. svetovej vojny, ale i pre súčasných občanov nášho mesta, že na obete občanov mesto nezabúda.


Ing. Mária Števková
Foto autorka a Bc. V. Adamcová


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš jubilant

Na fotografii (zľava) Ing. M. Števková, J. Lipiansky a M. Balážová
Dňa 22. apríla 2014 oslávil 80. výročie narodenia člen našej ZO SZPB Jozef Lipiansky. Za organizáciu mu popriali všetko najlepšie Ing. Mária Števková a Mária Balážová.


Na fotografii (zľava) Ing. M. Števková, J. Lipiansky a M. Balážová.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spomienka na Deň víťazstva v Žarnovici


Bc. Veroniky Adamcovej (zľava) E. Debnárová a Ing. M. Števková krátko pred zapálením sviečok pri pamätníku69. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom sme si v Žarnovici pripomenuli deň vopred a to v stredu 7. mája 2014 o 12.30 hod. reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov a kvetov k pamätníku na Námestí SNP. Jednou z oficiálnych delegácii na akte bola aj Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Tvorili ju podpredsedníčka OblV Žiar nad Hronom a súčasne podpredsedníčka MO Žarnovica Ing. Mária Števková a členka MO Elena Debnárová.. Výročie Dňa víťazstva na fašizmom si delegácia SZPB uctila zapálením sviečok pri pamätníkoch na Nám. SNP.
Na fotografii Bc. Veroniky Adamcovej (zľava) E. Debnárová a Ing. M. Števková krátko pred zapálením sviečok pri pamätníku.


Ing. Jozef Piecka
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLAVÍN 2014

     Dňa 9.mája sa naša ZO SZPB zúčastnila zájazdu na Slavín. Organizátorom bol náš oblastný výbor pod vedením  predsedu Jaroslava Bulku, plk.v.v.. Spoločne sme si uctili pamiatku padlých vojakov Červenej armády pri príležitosti 69. výročia oslobodenia našej vlasti od fašistov.

   Pri príchode nám ruské hostesky pripínali oranžovo--čierne mašle - tradícia na pamiatku hrdinom. Oficiálnej časti sa zúčastnili naši vládni predstavitelia, Pavel Kuznecov - veľvyslanec Ruska s delegáciou a ďalší  zástupcovia ambasád, spoločenského a kultúrneho života. Z politických strán sa zúčastnila len strana SMER - SD. Najvzácnejší hostia však boli staručkí vojaci - priami účastníci nášho oslobodenia. Nebolo ich už veľa - ale prišli tí čo ešte mohli

dokonca aj z Ruska.

     Vo svojich prejavoch sa Róbert Fico a excelencia Pavel Kuznecov jednoznačne vyjadrili o nespochybniteľnom víťazstve Červenej armády nad fašizmom. Tým, že sme sa v tento deň zišli práve tu, na Slavíne, sme prejavili úctu všetkým tu pochovaným vojakom a dôstojníkom Červenej armády. Je ich spolu 6 845. A to sú len vojaci, ktorí padli pri oslobodzovacích bojoch v západnej časti Slovenska.

     Slavín je vzácne miesto. Vyžaruje nekonečný pokoj a ticho. Na jeho zviditeľnenie ruská ambasáda prispela na osvetlenie. Takže Slavín je v noci osvetlený modrým svetlom.

     Zážitok zo zájazdu sme mali všetci pozitívny. A prialo nám aj počasie a dobrá organizácia zo strany predsedu Jaroslava Bulku.

 

Text : Ing.Mária Števková

Foto : Ivan Kraml

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vatra k 70. výročiu SNP

Počas úvodného príhovoru Ing. M. Števkovej   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Žarnovici, Mesto Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Žarnovica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov  Slovenska (JDS) v Žarnovici boli oficiálne organizátormi stretnutia pri vatre na vrchu Skalka na počesť 70. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

  Jeho začiatok bol naplánovaný na 16.00 hod. vo štvrtok 28. augusta, s tým, že vtedy sa začne vatra stavať. Niekoľko dní trvajúce dažde však podnietili členov DHZ, aby ju postavili z dostupných zdrojov dreveného materiálu už  deň vopred. Našťastie počasie sa v v ranných hodinách v deň stretnutia umúdrilo a popoludní bol aj terén suchší a prístupnejší. Prví účastníci sa tak nad Žarnovicou v avizovanom čase začali schádzať k už pripravenej vatre.

Prítomných účastníkov privítala a s významom SNP oboznámila podpredsedníčka ZZ ukážky výcviku psovO a v súčasnosti už aj podpredsedníčka Oblastného výboru (OblV) SZPB Ing. Mária Števková.

Následne členky speváckej skupiny Prameň pod vedením Irmy Dankovej a za sprievodu harmonikárky Marty Staňovej zaspievali hymnu SR a predseda DHZ Ľuboš Ziman zapálil vatru. V ďalšej časti Ing. M. Števková uviedla komu pri príležitosti 70. výročia SNP Ústredná rada (ÚR) SZPB i OblV v Žiari nad Hronom udelili Čestné uznanie. ÚR takto ocenila Mesto Žarnovica a poslankyňu NR SR Mgr. Vieru Šedivcovú. OblV ocenil: Okresnú organizáciu JDS Žarnovica, DHZ Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Spevácku skupinu Prameň zo Žarnovice a Ing. Jozefa Piecku a pri príležitosti životných jubileí aj členov ZO SZPB v Žarnovici PhDr. Dušana Grégera, Janku Gregorovú, Vieroslavu Po ocenení úspešných „šarkanistov“Kalinkovú a Jozefa Lipianskeho. Prítomným jednotlivcom i zástupcom organizácií ocenenia následne aj odovzdala. Ľudovýmii i partizánskymi pesničkami pokračovali Prameňáčky a obohatením oproti predchádzajúcim rokom boli vystúpenia kynológov. S ukážkami výcviku psov sa predstavili Ľuboslav Kalinka zo Žarnovice a Jozef Juhás z Tekovskej Breznice, obaja členovia Kynologického klubu v Tekovskej Breznici. Ich vystúpenie bolo prítomnými viackrát ocenené potleskom. Prítomných zaujala aj z televízie známa Adriana Wolfová z Novej Bane so svojou Selly, pričom ako poslúcha pri vystúpení cez prekážky si mohlo vyskúšať viacero detí. Medzitým sa všetci mohli zapojiť do súťaže o svojho najkrajšieho a so svojimi i zapožičanými aj do súťaže o najlepšie lietajúceho šarkana. Samozrejme, že súťažili deti za pomoci rodičov, či starých rodičov. V súťaži o najlepšie lietajúceho šarkana zvíťazila Simonka Dúchajová. Druhý bol Števko Debnár a tretí Jožko Kakara. V súťaži o najkrajšieho šarkana zvíťazila Natálka Popracová pred Henkou Haringovou a Adriankou Čella. Tieto dve trojice boli odmenené vecnými cenami, ktoré boli zakúpené z dotácie mesta a diplomami.

čestné uznanieVšetci zaevidovaní sa mohli občerstviť cesnakovníkmi i nejakými tekutinami od organizátorov. Deti dostali aj balóniky.  Ďalšie chvíle pri vatre prítomní využili opekaním špekáčikov a keďže tentoraz nebol oheň až taký veľký mohli tak urobiť už takmer od začiatku zapálenia vatry. K vatre postupne prichádzali ďalší, hoci len na krátko. Účastníkov prišla osobne pozdraviť aj poslankyňa NR Mgr. Viera Šedivcová. Postupne sa pri nej vystriedalo viac ako 160 účastníkov, pričom minimálne tretina z toho boli deti. Celková účasť tak bola väčšia ako minulý rok.

   V mene organizátorom patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave i samotnom podujatí podieľali, vrátane nemenovaných sponzorov a taktiež súkromným osobám, ktoré umožnili prechod cez svoj pozemok, resp. umožnili na ňom vatru urobiť. Bolo to v poradí už štvrtýkrát po sebe. Všetci zainteresovaní veria, že na počesť hrdinov SNP bude zorganizovaná aj v budúcom roku.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka