Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2017

PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2017 - I. polrok
P.č.DátumDeňNázov súťažeDisciplína(y)UsporiadateľMiesto
01.12.03.NeCena mesta Banská ŠtiavnicaVzPu 60, 40, VzPi 40Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
02.09.04.NeVeľkonočné kolky + M (MO ZC a ZO Rud.)20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci)Rudno n. HronomHodruša-Hámre
03.23.04.NeStrelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40ŽarnovicaRudno n. Hronom
04.30.04.NeCena Rudna Mini IPSCMaPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
05.07.05.NeCena ŽiaruVPi 20, MaPi 20Žiar n. HronomRudno n. Hronom
06.14.05.NeIPSC-Svetík (Rudnianska liga - 1.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
07.21.05.NeŽarnovická malokalibrovka + M-MOMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
08.28.05.NeŽarnovická 60-kaĽM 60ŽarnovicaRudno n. Hronom
09.04.06.NeDUOMaPu 10, dvojiceRudno n. HronomRudno n. Hronom
10.11.06.NeIPSC-Mazúch (Rudnianska liga - 2.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
11.18.06.NeŽarnovická ľubovoľka + M-MOĽPi 40ŽarnovicaRudno n. Hronom
12.25.06.NeŽiarska cenaMaPu 30Žiar n. HronomRudno n. Hronom
II. polrok
13.02.07.NeMemoriál Alexandra HílekaMaPi 40Nová BaňaRudno n. Hronom
14.23.07.NeCena primátora mesta Banská ŠtiavnicaMaPu 30Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
15.13.08.NePutovný pohár SNPMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
16.19.08.SoBranné pretekyJednotlivciŽarnovicaRudno n. Hronom
17.20.08.NeIPSC-Slančík (Rudnianska liga - 3.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
18.03.09.NeCena KLM ŽarnovicaMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
19.10.09.NeMem. F.Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb.VPi 20, MaPi 20Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
20.24.09.NeDvojboj starých pánovMaPu 15 + MaPi 15, 55-roč. a staršíŽarnovicaRudno n. Hronom
21.01.10.NeCena obce Rudno nad HronomMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
22.08.10.NeŽarnovická cena+M-MO+Desiatky 2017VPi 30 (VPi)ŽarnovicaRudno n. Hronom
23.10.12.NeVianočné kolky20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci)Rudno n. HronomHodruša-Hámre
24.27.12.StVianočný stolný tenisJednotlivci - dospelíRudno n. HronomRudno n. Hronom

Poznámky:

   Uvedené sú len súťaže, na ktorých sa predpokladá účasť strelcov minimálne z regiónu. Všetky nutné náležitosti uvedie organizátor v propozíciách príslušnej súťaže, ktoré predpokladaným záujemcom o súťaž doručí spôsobom a v termíne podľa vlastného uváženia, aj v závislosti od zohľadnenia umožnenia účasti na nej.

   Organizátor sa usporiadaním súťaže taktiež zaväzuje, že do 14 dní od jej uskutočnenia  bude mať každá príslušná  organizácia (ktorej minimálne jeden člen sa zúčastnil súťaže) k dispozícii v jednom exemplári výsledkovú listinu s potrebnými náležitosťami. Spôsob doručenia, resp. zverejnenia výsledkovej listiny je na organizátorovi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Z ČINNOSTI A NAJLEPŠIE VÝSLEDKY ČLENOV V ROKU 2017

 

13. 01. Hodnotiaca schôdza

   Členská hodnotiaca  schôdza sa uskutočnila v banketke ZŠ na Ul. F. Kráľa.

   O činnosti od ustanovujúcej schôdze, ktorá bola 15. januára 2016, informoval predseda MO Ing. Jozef Piecka. Základným plánom bol síce kalendár športovo-technických súťaží regiónu, ale členovia sa zúčastnili súťaží nielen na „domovskej“ strelnici v Rudne nad Hronom a Banskej Štiavnici, ale aj v Leviciach, či Želiezovciach. Spolu ich bolo 30 streleckých a 4 vlastné majstrovstvá. Zorganizovali jednu verejnú súťaž – branné preteky a boli spoluorganizátormi dvoch regionálnych súťaží v kolkoch. Zúčastnili sa aj súťaže v stolnom tenise a jeden člen si zabehol aj Silvestrovský beh v Žarnovici. Zabezpečenie ôsmich súťaží regionálneho významu a štyroch vlastných sa podarilo aj vďaka príspevku mesta Žarnovica v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku a taktiež vďaka príspevku s.f. KLM Žarnovica i Róberta Káčera R+R Žarnovica na branné preteky.

    Kontrolór MO Ing. Štefan Švihla v správe konštatoval, že v hospodárení s finančnými prostriedkami i malokalibrových strelivom neboli zistené žiadne chyby.

   Na základe stanovených kritérií bolo vyhlásené hodnotenie členov. V uplynulom roku sa aspoň jednej súťaže zúčastnilo 21 členov. Trojice najúspešnejších v jednotlivých hodnoteniach bolo ocenené športovými cenami a diplomami. Žiaľ nie všetci si ich prevzali, keďže na schôdzi bolo prítomných len 14 členov a 6 sa vopred (z dôvodu nemoci i zjazdnosti ciest mimo Žarnovice) ospravedlnilo.

Šestica z najúspešnejších členov (zľava) O. Michálik, J. Piecka, Ľ. Budinský, A. Kukla, P. Ozank a J. Krnáč

 

Šestica z najúspešnejších členov (zľava) O. Michálik, J. Piecka, Ľ. Budinský, A. Kukla, P. Ozank a J. Krnáč

 

 

Keďže dvaja členovia slávia v tomto roku okrúhle životné jubileá, konkrétne Ivan Kunský (70) a Stanislav Valach (65) od predsedu prevzali písomné blahoželanie a vecný dar.

Jubilanti (vľavo) I. Kunský a S. Valach

 

Jubilanti (vľavo) I. Kunský a S. Valach

 

   I pre tento rok je základným plánom kalendár podujatí SZTŠ regiónu. Spolu by ich malo byť 25 minimálne regionálneho významu, pričom 22 z nich bude streleckých. MO má v pláne byť organizátorom týchto: Strelecká cena Žarnovice – MaPi 40, Žarnovická malokalibrovka – MaPu 30, Žarnovická 60-ka – MaPu 60 (takáto sa v regióne už neorganizovala viac rokov), Žarnovická ľubovoľka  -ĽPi 40 (dosiaľ sa strieľalo len 30), Cena KLM Žarnovica – MaPu 30, Dvojboj starých pánov – MaPu 15+MaPi 15, Žarnovická cena – VPI 30 + Desiatky 2017 – VPi. Minimálne štyri z nich budú súčasne aj majstrovstvá MO. Okrem dvoch bude ich spoluorganizátorom ŠSK Žarnovica. MO bude opäť aj organizátorom branných pretekov a po niekoľkých rokoch aj vianočných kolkov, čo sa predpokladá na zrenovovanej kolkárni v Žarnovici.

   Prítomní členovia po krátkej diskusii schválili vyrovnaný rozpočet na tento rok i plán. Na základe výsledkov minulého roka je reálny predpoklad, že plán sa v plnom rozsahu zrealizuje.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a Ing. Štefan Švihla

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.02. „100-ROČNÍ“ (Levice)

Streľba z krátkej guľovej zbrane (bez obmedzenia kalibru a typu) na 25 m (1 člen)

3. Anton Kukla (ako jednotlivec)

4. Anton Kukla s Miroslavom Sabakom (ako dvojica)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.02. Vyhodnotenie športovej ankety

Ocenenie preberá A. Kukla   Jedným z bodov zasadnutia MsZ v Žarnovici bolo slávnostné vyhodnotenie ankety Najúspešnejší športovci a športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2016. V kategórii 22 roční a starší bol jedným z trojice najúspešnejších športovcov Anton Kukla st. Ocenenie prevzal od primátora mesta Kamila Danka, jeho zástupkyne Ing. Aleny Kazimírovej a predsedu Komisie športu MsZ Ing. Miroslava Štefanču.

Ocenenie preberá A. Kukla

------------------------------------------------------------------------------------------

19.03. Cena Mesta Banská Štiavnica v streľbe zo vzduchových zbraní (Ban.Štiavnica)

VzPu 40, bez rozdielu kategórií (1 člen)

4. Anton Kukla

VzPi 40, bez rozdielu kategórií (2 členovia)

1. Peter Haring (II.VT senioriA), 3. Anton Kukla (III.VT senioriB)

 

22.04. Memoriál zosnulých športových strelcov (Želiezovce)

MaPi 3x10 na 15 m (1 člen)

VPi 3x10 na 15 m (1 člen)

 

Účastníci súťaže23.04. Strelecká cena Žarnovice – 9. ročník (Rudno nad Hronom )

Účastníci súťaže

 

 

 

 

Víťazná trojica (zľava) D. Bublák, S. Valach a P. HaringMalokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (9 členov)

2. Stanislav Valach, 3. Peter Haring, 5. Ľubomír Budinský

 

Víťazná trojica (zľava) D. Bublák, S. Valach a P. Haring

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšia trojica majstrovstiev (zľava) S. Valach, P. Haring a Ľ. Budinský23.04. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno nad Hronom )

Malokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (9 členov)

1. Stanislav Valach, 2.  Peter Haring, 3. Ľubomír Budinský, 4. Igor Bohuš, 5. Anton Kukla

 

Najlepšia trojica majstrovstiev (zľava) S. Valach, P. Haring a Ľ. Budinský

 

 

30.04. Cena Rudna Mini I.P.S.C.  (Rudno nad Hronom )

Športová situačná streľba MaPi

- bez rozdielu kategórií (2 členovia)

- kategória seniori (2 členovia): 2. Ján Repiský

Športová situačná streľba MaPi (súboj – duel) 2 členovia:

5.-8. Ľubomír Budinský

 

Za Žarnovicu súťažiaci strelci (zľava) I. Bohuš, P. Reck, J. Reck, P. Ozank, A. Kukla a P. Haring07.05. Cena Handlovej (Rudno nad Hronom )

Malokalibrová pištoľ 20 (7 členov)

3. Peter Haring, 5.-7. Igor Bohuš

Veľkokalibrová pištoľ 20 (7 členov)

5. Peter Haring

 

Za Žarnovicu súťažiaci strelci (zľava) I. Bohuš, P. Reck, J. Reck, P. Ozank, A. Kukla a P. Haring

 

14.05. I.P.S.C. – Svetík 2017 – Rudnianska liga – I. kolo (Rudno nad Hronom )

Športová situačná streľba VPi cal 9 mm >

Bez rozdielu kategórií (7 členov)

Kategória seniori (1 člen):

4. Ľubomír Budinský

Súboj – duel

5.-7. Ľubomír Budinský

 

Deviatka najúspešnejších strelcov súťaže (vzadu zľava) M. Slančík, P. Ozank, A. Kukla, I. Bublák, Ľ. Drbohlav, Ľ. Budinský, (vpredu zľava)M. Humená, M. Maturkaničová a B. Čudajová21.05. Žarnovická malokalibrovka – 11.ročník (Rudno nad Hronom )

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (5 členov)

Kategória senioriA :

3. Ľubomír Budinský

Kategória senioriB:

1. Anton Kukla, 2. Pavel Ozank (obaja splnený limit III.VT), 4. Ing. Štefan Švihla, 5. Milan Rakovský

Deviatka najúspešnejších strelcov súťaže (vzadu zľava) M. Slančík, P. Ozank, A. Kukla, I. Bublák, Ľ. Drbohlav, Ľ. Budinský, (vpredu zľava)M. Humená, M. Maturkaničová a B. Čudajová

 

V majstrovstvách súťažiaci strelci (zľava) A. Kukla, M. Slančík, P. Ozank, Ľ. Budinský, Š. Švihla a M. Rakovský21.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno nad Hronom )

Malokalibrová puška 30 (5 členov)

Bez rozdielu kategórií:

2. Anton Kukla, 3. Pavel Ozank (obaja splnený limit III.VT), 4. Ľubomír Budinský, 5. Ing. Štefan Švihla

 

V majstrovstvách súťažiaci strelci (zľava) A. Kukla, M. Slančík, P. Ozank, Ľ. Budinský, Š. Švihla a M. Rakovský

 

Súťažiaci strelci (zľava podľa poradia) I. Bublák, M. Slančík, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank, P. Žarnovičan st., M. Sabaka a J. Repiský 28.05. Žarnovická 60-ka (Rudno nad Hronom)

Ľubovoľná malokalibrovka 60 (4 členovia)

Bez rozdielu kategórií: 3. Anton Kukla (splnený limit III.VT senioriB), 4. Ľubomír Budinský, 5. Pavel Ozank (splnený limit III.VT senioriB)

 

Súťažiaci strelci (zľava podľa poradia) I. Bublák, M. Slančík, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank, P. Žarnovičan st., M. Sabaka a J. Repiský

 

21.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno nad Hronom )

Ľubovoľná malokalibrovka 60 (4 členovia)

Bez rozdielu kategórií: 2. Anton Kukla (splnený limit III.VT senioriB), 3. Ľubomír Budinský, 4. Pavel Ozank (splnený limit III.VT senioriB)


04.06. DUO (Rudno nad Hronom )

Malokalibrová puška 10 – dvojice (1 člen + 3 nečlenovia)

Dvojice: 2. Anton Kukla + M. Sabaka (N.Baňa)

Jednotlivci: 5.-7. Anton Kukla

 

Najlepšia trojica v kategórii seniorov (zľava) V. Mazúch, M. Slančík a J. Repiský11.06. I.P.S.C. – Mazúch 2017 – Rudnianska liga – II. kolo (Rudno nad Hronom )

Športová situačná streľba VPi cal 9 mm >

Bez rozdielu kategórií (1 člen)

Kategória seniori (1 člen):

2. Ján Repiský

 

Najlepšia trojica v kategórii seniorov (zľava) V. Mazúch, M. Slančík a J. Repiský

Súboj – duel

5.-8. Ján Repiský

 

 

Súťažiaci strelci podľa poradia18.06. Žarnovická ľubovoľka – 12. ročník (Rudno nad Hronom )

Ľubovoľná pištoľ 40, bez rozdielu kategórií (6 členov):

1. Stanislav Valach, 3. Anton Kukla, 4. Igor Bohuš, 5. Peter Haring

 

Súťažiaci strelci podľa poradia

 

 

 

Súťažiaci členovia (zľava podľa poradia) S. Valach, A. Kukla, I. Bohuš, P. Haring, Ľ. Budinský a M. Haring18.06. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno nad Hronom )

Ľubovoľná pištoľ 40, bez rozdielu kategórií (6 členov):

1. Stanislav Valach, 2. Anton Kukla, 3. Igor Bohuš, 4. Peter Haring, 5. Ľubomír Budinský

 

Súťažiaci členovia (zľava podľa poradia) S. Valach, A. Kukla, I. Bohuš, P. Haring, Ľ. Budinský a M. Haring

 

02.07. Memoriál Alexandra Híleka – 8. ročník (Rudno nad Hronom)

Malokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (5 členov)

2. Stanislav Valach, 3. Igor Bohuš, 5. Peter Haring

Žarnovickí účastníci súťaže (zľava) P. Haring, I. Bohuš, S. Valach, L. Závalec a A. Kukla

 

Žarnovickí účastníci súťaže (zľava) P. Haring, I. Bohuš, S. Valach, L. Závalec a A. Kukla

 

 

 

23.07. Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica – 15. ročník (Banská Štiavnica)

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (2 členovia)Dvojica za Žarnovicu súťažiacich strelcov A. Kukla (vľavo) a P. Ozank

Kategória senioriB:

2. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 5. Pavel Ozank

 

 

Dvojica za Žarnovicu súťažiacich strelcov A. Kukla (vľavo) a P. Ozank

 

 

 

 

 

13.08. O putovný pohár SNP – 23. novodobý ročník (Rudno nad Hronom)

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (2 členovia)

Kategória senioriA :

A. Kukla – víťaz kategórie senioriB5. Ľubomír Budinský (splnený limit III.VT)

Kategória senioriB:

1. Anton Kukla (splnený limit II.VT)

 

 

A. Kukla – víťaz kategórie senioriB:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.08. Dodatočné odovzdanie ocenení

P. Koštenský s oceneniamiKeďže Pavol Koštenský sa na hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá bola v januári, nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov, ocenenia za výsledky dosiahnuté v minulom roku prevzal počas súťaže O putovný pohár SNP v Rudne nad Hronom. Odovzdali mu ich predseda MO Ing. Jozef Piecka a podpredseda MO Ľubomír Budinský. P. Koštenský v športovej streľbe v pištoľových disciplínach skončil na 2. a v celkovom hodnotení na 3. mieste.

 

P. Koštenský s oceneniami

 

 

 

 

19.08. Branné preteky SZTŠ (Rudno nad Hronom)

(8 členov + 7 nečlenov

kategória muži (21-45 roční): 1. Pavol Michálik, 3. Ondrej Michálik

kategória senioriA mladší (46-54 roční): 1. Roman Šteflovič, 3. Róbert Káčer

kategória senioriA starší (55-59 roční): 1. ĽuŠtyridsiatka súťažiacich pred štartombomír Budinský, 3. Jozef Piecka,

kategória senioriB mladší (60-65 roční) + kategória senioriB starší (66-70 roční): 2. Ladislav Závalec

 kategória senioriB najstarší (71 roční a starší): 2. Anton Kukla

 

Štyridsiatka súťažiacich pred štartom

 

Pavol Michálik (vľavo) a Ondrej Michálik – úspešná dvojica členov MO SZTŠ v kategórii mužov

 

Pavol Michálik (vľavo) a Ondrej Michálik – úspešná dvojica členov MO SZTŠ v kategórii mužov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08. I.P.S.C. – Slančík 2017 – Rudnianska liga – III. kolo (Rudno nad Hronom )

Športová situačná streľba VPi cal 9 mm >

O. Michálik (vľavo) a Ľ. Budinský - dvojica strelcov súťažiacich za ŽarnovicuBez rozdielu kategórií (2 členovia)

4.  Ondrej Michálik

Vyhodnotenie seniorov:

2. Ľubomír Budinský

Súboj – duel

4. Ľubomír Budinský

 

O. Michálik (vľavo) a Ľ. Budinský - dvojica strelcov súťažiacich za Žarnovicu

 

 

 

Rudnianska liga 2017 – Konečné poradie

Športová situačná streľba VPi cal 9 mm >Najlepšia trojica seniorov (zľava) Vladimír Mazúch,  Milan Slančík a Ľubomír Budinský

Bez rozdielu kategórií (8 členov, ale hodnotení len 2)

Vyhodnotenie seniorov:

3. Ľubomír Budinský

 

 

Najlepšia trojica seniorov (zľava) Vladimír Mazúch,  Milan Slančík a Ľubomír Budinský

 

 

 

 

03.09. Cena KLM Žarnovica – 17. ročník (Rudno nad Hronom)

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (6 členov)

Kategória senioriA :

4. Ľubomír Budinský

Kategória senioriB:

1. Anton Kukla (splnený limit II.VT), 5. Ján Repiský

Desiatka ocenených súťažiacich (vzadu zľava) J. Gocník, A. Kukla (vpredu zľava) A. Nociar, M. Slančík, P. Jány, M. Humená, I. Bublák, M. Hrudka a R. Gális

 

Desiatka ocenených súťažiacich (vzadu zľava) J. Gocník, A. Kukla (vpredu zľava) A. Nociar, M. Slančík, P. Jány, M. Humená, I. Bublák, M. Hrudka a R. Gális

 

 

 

 

10.09. Memoriál F. Liptáka v streľbe z krátkych guľových zbraní (Banská Štiavnica)

Veľkokalibrová pištoľ 20 (1 člen)

Malokalibrová pištoľ 20 (1 člen)

 

24.09. Dvojboj starých pánov (55-ročných a starších) (Rudno nad Hronom)

Súťažiaci za Žarnovicu (zľava)M. Slančík, P. Ozank, A. Kukla, S. Valach, J. Gocník, J. Repiský a Ľ. Budinský(5 členov + 3 členovia ŠSK)

Malokalibrová puška 15: 1. Anton Kukla, 4. Stanislav Valach

Malokalibrová pištoľ 15: 1. Stanislav Valach, 2. Anton Kukla

Dvojboj (MaPu 15 + MaPi 15): 1. Anton Kukla, 2. Stanislav Valach

 

Súťažiaci za Žarnovicu (zľava)M. Slančík, P. Ozank, A. Kukla, S. Valach, J. Gocník, J. Repiský a Ľ. Budinský

 

01.10. Cena obce Rudno nad Hronom (Rudno nad Hronom)

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (4 členovia + 1 člen ŠSK)

Kategória senioriA :

3. Ľubomír Budinský (splnený limit III. VT)

Kategória senioriB:

2. Anton Kukla (splnený limit II.VT), 3. Pavel Ozank (splnený limit III.VT)

Súťažiaci za MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (zľava) A. Kukla, J. Gocník, P. Ozank, Ľ. Budinský a M. Rakovský

 

Súťažiaci za MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (zľava) A. Kukla, J. Gocník, P. Ozank, Ľ. Budinský a M. Rakovský

 

 

 

 

 

 

 

Víťazná trojica (zľava) D. Bublák, K. Ihring a A. Kukla08.10. Žarnovická cena – 11. ročník (Rudno nad Hronom)

Veľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (5 členov)

3. Anton Kukla, 5. Igor Bohuš

 

Víťazná trojica (zľava) D. Bublák, K. Ihring a A. Kukla

 

 

 

 

 

08.10. Desiatky 2017 (Rudno nad Hronom)

Veľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (5 členov)

2.-3. Igor Bohuš, 4.-11. Ľubomír Budinský, Anton Kukla, Pavel Ozank a Peter Reck

Víťaz súťaže Ondrej Benke (vľavo) zo ŠSK Handlová preberá ocenenie od riaditeľa súťaže Ľubomíra Budinského

 

Víťaz súťaže Ondrej Benke (vľavo) zo ŠSK Handlová preberá ocenenie od riaditeľa súťaže Ľubomíra Budinského

 

 

 

 

 

 

08.10. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno nad Hronom)

Veľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (5 členov)

1. Anton Kukla, 2. Igor Bohuš, 3. Ľubomír Budinský, 4. Pavel Ozank, 5. Peter Reck

Súťažiaci strelci (zľava) I. Bohuš, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a P. Reck

 

Súťažiaci strelci (zľava) I. Bohuš, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a P. Reck

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE ÚČASTI ČLENOV NA SÚŤAŽIACH V ROKU 2017

 

a.) v športovej streľbe v puškových disciplínach :

          1. Kukla Anton                       119  bodov

          2. Ozank Pavel                         41

          3. Ľubomír Budinský              29

          4. Piecka Jozef, Ing.                  19

          5. Švihla Štefan, Ing.                14

          6. Rakovský Milan                    11

          7. Repiský Ján st.                      10

          8. Valach Stanislav                     9

          9. Kunský Ivan                           2

 

 

b.)  v športovej streľbe v pištoľových disciplínach :

           1. Kukla Anton                     225,5

           2. Haring Peter                     137        

           3. Bohuš Igor                        117,5

           4. Budinský Ľubomír            116

           5. Stanislav Valach                  96

           6. Ozank Pavel                         53,5

           7. Reck Juraj                            40

           8. Repiský Ján st.                     31,63

           9. Piecka Jozef, Ing.                 31,5

         10. Reck Peter                            21,5

         11. Michálik Peter, RNDr.        18

         12. Michálik Ondrej                  10

         13. Káčer Róbert                         9

         14. Michálik Pavol                      8

         15. Závalec Ladislav                   5

  16.-17. Haring Martin                        3

               Tóth Tibor                             3

         18. Švihla Štefan, Ing.                2

 

 

c.) v nestreleckých disciplínach  (oficiálne nie je, pretože boli len 2 súťaže, ale body sa počítajú do celkového hodnotenia) :

          1. Závalec Ladislav                  16

          2. Michálik Pavol                     10

     3.-4. Káčer Róbert                           9

              Krnáč Jaroslav                        9

     5.-6. Kukla Anton                            7

             Rakovský Milan                      7

         7. Piecka Jozef, Ing.                    6

     8.-9. Budinský Ľubomír                  4

              Michálik Ondrej                     4

        10. Šteflovič Roman                     3

 

  d.)  celkové vyhodnotenie členov :

           1. Kukla Anton                     351,5 bodu

           2. Budinský Ľubomír           149

           3. Haring Peter                     137

           4. Bohuš Igor                         117,5

           5. Valach Stanislav                105

           6. Ozank Pavel                         94,5

           7. Piecka Jozef, Ing.                56,5

           8. Repiský Ján st.                    41,63

           9. Reck Juraj                           40

           7. Michálik Ondrej                 76,25

         10. Reck Peter                           21,5

         11. Závalec Ladislav                 21

  12.-15. Káčer Róbert                        18

               Michálik Pavol                    18

               Michálik Peter, RNDr.        18

               Rakovský Milan                  18

         16. Švihla Štefan, Ing.               16

         17. Michálik Ondrej                  14

         18. Krnáč Jaroslav                       9

  19.-21. Haring Martin                        3

               Šteflovič Roman                    3

               Tóth Tibor                             3

         22. Kunský Ivan                          2

 

Žiadnej súťaže sa nezúčastnili štyria, pričom jeden zo zdravotných dôvodov.

 

   Na základe dosiahnutých výsledkov bol Anton Kukla navrhnutý na ocenenie v rámci ankety „NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ŽARNOVICA ZA ROK 2017“ v III. kategórii (31-roční a starší).

 

erb mesta

Mesto Žarnovica poskytlo v roku 2017 zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu v sume 450,-€


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka