Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2018

PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2018 I. polrok
P.č.DátumDeňNázov súťažeDisciplína(y)UsporiadateľMiesto
01.11.03.NeCena mesta Banská ŠtiavnicaVzPu 60, 40, VzPi 40Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
02.25.03.NeVeľkonočné kolky 20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci)Rudno n. HronomHodruša-Hámre
03.15.04.NeStrelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40ŽarnovicaRudno n. Hronom
04.28.04.SoIPSC-Hrudka (Rudnianska liga - 1.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
05.06.05.NeCena Rudna Mini IPSCMaPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
06.13.05.NeŽarnovická malokalibrovka + M-MOMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
07.19.05.SoIPSC-Mazúch (Rudnianska liga - 2.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
08.27.05.NeŽarnovická 60-kaĽM 60ŽarnovicaRudno n. Hronom
09.03.06.NeDUOMaPu 10, dvojiceRudno n. HronomRudno n. Hronom
10.10.06.NeŽarnovická ľubovoľka + M-MOĽPi 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
11.17.06.NeMemoriál Alexandra HílekaMaPi 40Nová BaňaRudno n. Hronom
12.23.06.SoIPSC-Slančík (Rudnianska liga - 3.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
II. polrok
13.15.07.NeCena primátora mesta Banská ŠtiavnicaMaPu 30Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
14.12.08.NePutovný pohár SNPMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
15.22.09.SoBranné preteky SNP - ZMENA!!!JednotlivciŽarnovicaŽarnovica
16.02.09.NeCena KLM ŽarnovicaMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
17.09.09.NeMem. F.Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb.VPi 20, MaPi 20Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
18.23.09.NeDvojboj starých pánovMaPu 15 + MaPi 15, 55-roč. a staršíŽarnovicaRudno n. Hronom
19.30.09.NeCena obce Rudno nad HronomMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
20.07.10.NeŽarnovická cena+M-MO+Desiatky 2018VPi 30 (VPi)ŽarnovicaRudno n. Hronom
21.09.12.NeVianočné kolky + M-MO40 HP, jednotlivciŽarnovicaŽarnovica
22.27.12.ŠtVianočný stolný tenisJednotlivci - dospelíRudno n. HronomRudno n. Hronom

Poznámky:

   Uvedené sú len súťaže, na ktorých sa predpokladá účasť strelcov minimálne z regiónu. Všetky nutné náležitosti uvedie organizátor v propozíciách príslušnej súťaže, ktoré predpokladaným záujemcom o súťaž doručí spôsobom a v termíne podľa vlastného uváženia, aj v závislosti od zohľadnenia umožnenia účasti na nej.

   Organizátor sa usporiadaním súťaže taktiež zaväzuje, že do 14 dní od jej uskutočnenia  bude mať každá príslušná  organizácia (ktorej minimálne jeden člen sa zúčastnil súťaže) k dispozícii v jednom exemplári výsledkovú listinu s potrebnými náležitosťami. Spôsob doručenia, resp. zverejnenia výsledkovej listiny je na organizátorovi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ČINNOSTI A NAJLEPŠIE VÝSLEDKY ČLENOV V ROKU 2018

 

07.01. Traja králi (Levice)

Štandard - ľubovoľná puška  s mechanickými alebo kolimátorovými mieridlami (bez zväčšenia) 3 x 10 na 100 m (1 člen)

 

11.01. Výročná schôdza

   Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočnila v baketke ZŠ na Ul. F. Kráľa.(VČS). K 31.12.2017 organizácia evidovala 26 členov, teda počas roka pribudol jeden nový.

   O činnosti od ročnej členskej hodnotiacej schôdze, ktorá bola 13. januára 2017, informoval predseda MO Ing. Jozef Piecka. Základným plánom bol síce kalendár športovo-technických súťaží regiónu, ale členovia sa aj tentoraz zúčastnili súťaží nielen na „domovskej“ strelnici v Rudne nad Hronom a Banskej Štiavnici, ale aj v Leviciach, či Želiezovciach. Spolu ich bolo 25 streleckých a 5 vlastných majstrovstiev. Zorganizovali jednu verejnú súťaž – branné preteky a zúčastnili sa aj súťaže v stolnom tenise. Zabezpečenie deviatich súťaží regionálneho významu a piatich vlastných sa podarilo aj vďaka príspevku mesta Žarnovica v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku a taktiež vďaka príspevku s.f. KLM Žarnovica i Róberta Káčera R+R Žarnovica na branné preteky.

    V správe kontrolóra MO Ing. Štefan Švihla, ktorú z jeho poverenia predniesol predseda mandátovej komisie Pavel Ozank, bolo konštatované že v hospodárení s finančnými prostriedkami i malokalibrových strelivom neboli zistené žiadne chyby.

   Na základe stanovených kritérií bolo vyhlásené hodnotenie členov v  športovej streľbe i celkove. V nestreleckých disciplínach tentoraz poradie oficiálne vyhlásené nebolo, pretože boli len dve a ďalšie dve sa z dôvodu poruchy v kolkárni v Hodruši-Hámroch nemohli konať. Do celkového hodnotenia sa však počítali aj v nich získané body. V uplynulom roku sa aspoň jednej súťaže zúčastnilo 22 členov. A. Kukla st., bol na základe dosiahnutých výsledkov navrhnutý na ocenenie v ankete najúspešnejších športovcov mesta. Trojice najúspešnejších v jednotlivých hodnoteniach bolo ocenené športovými cenami a diplomami.

Pätica ocenených členov (zľava) P. Haring, I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla a P. Ozank

 

Pätica ocenených členov (zľava) P. Haring, I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla a P. Ozank

 

 

Na schôdzi bolo prítomných l6 členov a 8 sa vopred ospravedlnilo. Keďže to bola výročná schôdza, a jedným z bodov bola aj voľba nového vedenia organizácie na dvojročné obdobie mohlo, sa tak v ďalšej časti udiať. Predtým však ešte trojici z tohtoročných štyroch jubilantov, ktorí slávia v tomto roku okrúhle životné jubileá, prevzali od predsedu písomne blahoželanie a vecný dar. Konkrétne sú to Pavol Koštenský (50), Ján Repiský (65) a Milan Rakovský (85).

Trojica z tohtoročných jubilantov (zľava) J. Repiský, M. Rakovský a P. Koštenský

 

Trojica z tohtoročných jubilantov (zľava) J. Repiský, M. Rakovský a P. Koštenský

 

 

Schôdza potom zvolila výbor, ktorý je v rovnakom zložení ako dosiaľ. Na schôdzi výboru, ktorá sa následne konala počas prestávky VČS a viedol ju predseda mandátovej komisie, zvolila za predsedu opätovne Ing. J. Piecku a za podpredsedu Ľ. Budinského. Členom výboru je aj A. Kukla.

   Prítomní členovia po krátkej diskusii schválili vyrovnaný rozpočet na tento rok i plán, ktorým je vlastne kalendár podujatí SZTŠ regiónu. Tentoraz by ich malo byť spolu minimálne 22 regionálneho významu, pričom 18 z nich bude streleckých. MO má v pláne byť organizátorom týchto: Strelecká cena Žarnovice – MaPi 40, Žarnovická malokalibrovka – MaPu 30, Žarnovická 60-ka – MaPu 60, Žarnovická ľubovoľka - ĽPi 30, Cena KLM Žarnovica – MaPu 30, Dvojboj starých pánov – MaPu 15+MaPi 15, Žarnovická cena – VPi 30 + Desiatky 2018 – VPi. Minimálne päť z nich budú súčasne aj majstrovstvá MO a ŠSK Žarnovica. Okrem dvoch bude ich spoluorganizátorom ŠSK Žarnovica. MO bude opäť aj organizátorom branných pretekov a po niekoľkých rokoch aj vianočných kolkov, čo sa predpokladá na zrenovovanej kolkárni v Žarnovici.

   Aj na základe výsledkov minulého roka je reálny predpoklad, že plán sa v plnom rozsahu zrealizuje.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

-------------------------------------------------------------------------------------

03.02. „100-roční“ (Levice)

Streľba z krátkej guľovej zbrane (bez obmedzenia kalibru a typu) na 25 m (1 člen)

 

14.02. Vyhodnotenie športovej ankety

 Na fotografii A. Bartókovej A. Kuklovi k oceneniu blahoželá zástupkyňa primátora  Jedným z bodov zasadnutia MsZ v Žarnovici bolo slávnostné vyhodnotenie ankety „Najúspešnejší športovec“ a „Najúspešnejší športový kolektív“ mesta Žarnovica za rok 2017.

V kategórii 31-roční a starší bol jedným z dvojice najúspešnejších športovcov Anton Kukla st. Ocenenie prevzal od primátora mesta Kamila Danka, jeho zástupkyne Ing. Aleny Kazimírovej a predsedu Komisie športu MsZ Ing. Miroslava Štefanču.

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

11.03. Cena Mesta Banská Štiavnica v streľbe zo vzduchových zbraní (Ban. Štiavnica)

 

VzPi 40, bez rozdielu kategórií (2 členovia)

4. Peter Haring (III.VT senioriA)

5. Anton Kukla

 

VzPu 40, bez rozdielu kategórií (1 člen)

5. Anton Kukla

 

 

25.03. Veľkonočné kolky 2018 (Hodruša-Hámre)
(12 členov + 2 nečlenky)


Kolky 20 hodov do plných
3-členné družstvá:
1. Žarnovica 1 (Jaroslav Krnáč, Ivan Kunský, Ladislav Závalec)

4. Žarnovica 2 (Anton Kukla, Jozef Piecka, Ondrej Michálik)

5. Žarnovica – Repiskí (Juraj Repiský, Ján Repiský, Roman Repiský)

Jaroslav Krnáč (vľavo) a Anton Kukla počas súťaže

2. Jaroslav Krnáč, 3. Ladislav Závalec, 4. Ivan Kunský, 5. Róbert Káčer
Dodatková súťaž na 3+3 hody do plných, bez rozdielu kategórií:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-5. Jaroslav Krnáč a Ladislav ZávalecSúťažiaci po vyhlásení výsledkov

 

Súťažiaci po vyhlásení výsledkov

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

15.04. Strelecká cena Žarnovice – 10. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Víťazná trojica (zľava) Karol Ihring (M-ŠSK Žiar n. Hronom), Dušan Bublák a Juraj Bundzel (obaja ŠSK Handlová)Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórii (6 členov)

5. Igor Bohuš

 

 

 

Víťazná trojica (zľava) Karol Ihring (M-ŠSK Žiar n. Hronom), Dušan Bublák a Juraj Bundzel (obaja ŠSK Handlová)

 

 

 

 

15.04. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno n. Hronom)

 

Účastníci súťaže podľa konečného poradia (zľava) : Igor Bohuš, Ľubomír Budinský, Milan Slančík, Anton Kukla, Ján Repiský a Pavel OzankMalokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórii (6 členov)

1. Igor Bohuš, 2. Ľubomír Budinský, 3. Milan Slančík, 4. Anton Kukla, 5. Ján Repiský

 

Účastníci súťaže podľa konečného poradia (zľava) : Igor Bohuš, Ľubomír Budinský, Milan Slančík, Anton Kukla, Ján Repiský a Pavel Ozank

 

 

28.04. I.P.S.C. – Hrudka 2018 – Rudnianska liga – I. kolo (Rudno n. Hronom)

 

Športová situačná streľba VPi (1 člen)

Súboj – duel VPi (1 člen) : 5.-7. Ľubomír Budinský

 

 

06.05. Cena Rudna Mini I.P.S.C. 2018 (Rudno n. Hronom)

 

Najlepšia trojica v kategórii seniori (zľava) : Ľubomír Budinský, Milan Slančík a Ján RepiskýŠportová situačná streľba MaPi

- bez rozdielu kategórií (2 členovia) : 3. Ľubomír Budinský, 4. Ján Repiský

- kategória seniori (2 členovia) : 2. Ľubomír Budisnký, 3. Ján Repiský

 

 

Najlepšia trojica v kategórii seniori (zľava) : Ľubomír Budinský, Milan Slančík a Ján Repiský

 

 

 

 

Športová situačná streľba MaPi (súboj - duel) 2 členovia:Víťazná trojica v súboji (zľava) : Ján Repiský, Milan Hrudka a Milan Slančík

2. Ján Repiský, 4. Ľubomír Budinský

 

 

 

Víťazná trojica v súboji (zľava) : Ján Repiský, Milan Hrudka a Milan Slančík

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

13.05. Žarnovická malokalibrovka – 12. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Najúspešnejšia deviatka súťažiacich (vzadu zľava) M. Slančík, A. Kukla, J. Gocník, P. Ozank, (vpredu zľava) V. Stajník, M. Humená, M. Maturkaničová, I. Bublák a Ľ. BudinskýĽubovoľná malokalibrovka 30 (6 členov)

Kategória senioriA : 3. Ľubomír Budinský (splnený limit III.VT)

Kategória senioriB : 2. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 3. Pavel Ozank

 

Najúspešnejšia deviatka súťažiacich (vzadu zľava) M. Slančík, A. Kukla, J. Gocník, P. Ozank, (vpredu zľava) V. Stajník, M. Humená, M. Maturkaničová, I. Bublák a Ľ. Budinský

 

 

 

13.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno n. Hronom)

 

Súťažiaci strelci (vzadu zľava) Ľ. Budinský, M. Slančík, Ing. J. Gocník, J. Repiský, P. Žarnovičan, (vpredu zľava) A. Kukla, Ing. Š. Švihla, P. Ozank a M. RakovskýMalokalibrová puška 30 (4 členovia MO, 2 členovia MO i ŠSK, 3 členovia ŠSK)

Bez rozdielu kategórií: 1. Milan Slančík (splnený limit II.VT), 2. Ľubomír Budinský, 3. Ing. Jozef Gocník, 4. Anton Kukla (všetci traja splnený limit III.VT), 5. Pavel Ozank

 

Súťažiaci strelci (vzadu zľava) Ľ. Budinský, M. Slančík, Ing. J. Gocník, J. Repiský, P. Žarnovičan, (vpredu zľava) A. Kukla, Ing. Š. Švihla, P. Ozank a M. Rakovský

 

 

 

19.05. I.P.S.C. – Mazúch 2018 – Rudnianska liga – II. kolo (Rudno n. Hronom)

 

Súťažiaci za MO SZTŠ O. Michálik (vľavo) a R. Káčer

Športová situačná streľba VPi (2 členovia)

Súboj – duel VPi (2 členovia) : 5.-8. Ondrej Michálik a Róbert Káčer

Súťažiaci za MO SZTŠ O. Michálik (vľavo) a R. Káčer

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27.05. Žarnovická 60-ka (Rudno n. Hronom)

 

íťazná trojica súťaže (zľava) M. Slančík, D. Bublák a J. GocníkĽubovoľná malokalibrovka 60 (4 členovia)

Bez rozdielu kategórií: 4. Anton Kukla (splnený limit II.VT senioriB), 5. Ľubomír Budinský

 

Víťazná trojica súťaže (zľava) M. Slančík, D. Bublák a J. Gocník

 

 

27.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno n. Hronom)

 

Ľubovoľná malokalibrovka 60 (4 členovia, toho 2 aj členovia ŠSK + 2 členovia ŠSK)

Súťažiaci členovia (zľava) J. Gocník, M. Slančík, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a J. RepiskýBez rozdielu kategórií: 1. Milan Slančík (ŠSK), 2. Ing. Jozef Gocník (ŠSK), 3. Anton Kukla (SZTŠ i ŠSK) (všetci traja splnený limit II.VT), 4. Ľubomír Budinský (SZTŠ i ŠSK), 5. Pavel Ozank (SZTŠ)

Súťažiaci členovia (zľava) J. Gocník, M. Slančík, A. Kukla, Ľ. Budinský, P. Ozank a J. Repiský

 

 

 

03.06. DUO (Rudno n. Hronom)

Najlepšie tri dvojice súťaže, v strede víťazná A. Kukla a P. OzankMalokalibrová puška 10 – dvojice (3 členovia)

Dvojice: 1. Anton Kukla a Pavel Ozank, 5. Ján Repiský a M. Sabaka (Rudno n.Hr.)

Jednotlivci: 2. Anton Kukla, 4. Pavel Ozank

Najlepšie tri dvojice súťaže, v strede víťazná A. Kukla a P. Ozank

 

 

 

10.06. Žarnovická ľubovoľka – 13.ročník (Rudno n. Hronom)

 

Víťazná trojica súťaže (zľava) K. Ihring, D. Bublák a I. BohušĽubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (5 členov)

3. Igor Bohuš, 4. Ľubomír Budinský, 5. Anton Kukla

 

 

Víťazná trojica súťaže (zľava) K. Ihring, D. Bublák a I. Bohuš

 

 

 

10.06. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno n. Hronom)

 

Súťažiaci členovia podľa poradia (zľava) I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla, P. Haring a S.ValachĽubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (5 členov)

1. Igor Bohuš, 2. Ľubomír Budinský, 3. Anton Kukla, 4. Peter Haring, 5. Stanislav Valach

Súťažiaci členovia podľa poradia (zľava) I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla, P. Haring a S.Valach

 

 

17.06. Memoriál Alexandra Híleka – 9. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Pätica zo strelcov reprezentujúcich Žarnovicu (zľava) M. Škultéty, I. Bohuš, S. Valach, Ľ. Budinský a A. KuklaMalokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (5 členov + 1 člen ŠSK)

5. Stanislav Valach

Pätica zo strelcov reprezentujúcich Žarnovicu (zľava) M. Škultéty, I. Bohuš, S. Valach, Ľ. Budinský a A. Kukla

 

 

23.06. I.P.S.C. – Slančík 2018 – Rudnianska liga III. kolo (Rudno n. Hronom)

Športová situačná streľba VPi (1 člen)

4. Ondrej Michálik

Súboj – duel VPi (1 člen) : 5.-8. Ondrej Michálik

 

 

Rudnianska liga 2018 – Konečné hodnotenie

 

Športová situačná streľba VPi (4 členovia, ale hodnotenie len 1)

4. Ondrej Michálik

-----------------------------------------------------------------------------------------

15.07. Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica – 16. ročník (Banská Štiavnica)

 

Reprezentanti Žarnovice (zľava) M. Slančík, A. Kukla, J. Gocník a P. OzankĽubovoľná malokalibrovka 30 (2 členovia + 2 členovia ŠSK)

Kategória senioriA:

2. Milan Slančík (splnený limit II. VT senioriA)

Kategória senioriB:

1. Jozef Gocník (splnený limit II.VT senioriB), 3. Anton Kukla (splnený limit III.VT senioriB), 4. Pavel Ozank

Reprezentanti Žarnovice (zľava) M. Slančík, A. Kukla, J. Gocník a P. Ozank

 

 

12.08. O putovný pohár SNP – 24. novodobý ročník (Rudno n. Hronom)

 

Za Žarnovicu súťažiaci strelci (zľava) J. Repiský, P. Reck, P. Ozank, J. Gocník, Ľ. Budinský a A. KuklaĽubovoľná malokalibrovka 30 (5 členovia + 1 člen ŠSK)

Kategória ženy a ostatní:

2. Peter Reck

Kategória senioriA:

3. Ľubomír Budinský

Kategória senioriB:

1. Jozef Gocník (splnený limit II.VT senioriB), 2. Pavel Ozank, 3. Anton Kukla (obaja splnený limit III.VT senioriB), 5. Ján Repiský

Za Žarnovicu súťažiaci strelci (zľava) J. Repiský, P. Reck, P. Ozank, J. Gocník, Ľ. Budinský a A. Kukla

--------------------------------------------------------------------------------------------------

02.09. Cena KLM Žarnovica – 18. ročník (Rudno nad Hronom)

Pätnásť, v jednotlivých kategóriách, ocenených súťažiacich (vzadu zľava) Ľ. Budinský, I. Bublák, M. Slančík, A. Kukla, M. Sabaka, V. Kollár, Ľ. Drbohlav, P. Ozank, J. Gocník, (vpredu zľava)P. Reck, V. Stajník, L. Vaľko, B. Stajníková, E. Šinkovičová a M. Humená

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (4 členovia + 2 členovia ŠSK)

Kategória kadeti, juniori a muži:

2. Peter Reck

Kategória senioriA :

3. Ľubomír Budinský (splnený limit III.VT)

Kategória senioriB:

2. Pavel Ozank (splnený limit III.VT)

Kategória senioriC:

1. Anton Kukla (splnený limit III.VT)

Pätnásť, v jednotlivých kategóriách, ocenených súťažiacich (vzadu zľava) Ľ. Budinský, I. Bublák, M. Slančík, A. Kukla, M. Sabaka, V. Kollár, Ľ. Drbohlav, P. Ozank, J. Gocník, (vpredu zľava)P. Reck, V. Stajník, L. Vaľko, B. Stajníková, E. Šinkovičová a M. Humená

 

 

09.09. Memoriál F. Liptáka v streľbe z krátkych guľových zbraní (Banská Štiavnica)

 

Veľkokalibrová pištoľ 20 (1 člen)

Malokalibrová pištoľ 20 (1 člen)

 

 

22.09. Branné preteky SNP (Žarnovica – Žarnovická Huta)

(8 členov + 17 nečlenov

kategória muži (21-45 roční): 2. Ondrej Podstatná časť súťažiacich po vyhlásení výsledkovMichálik

kategória senioriA (46-59 roční): 1. Ľubomír Budinský, 2. Róbert Káčer, 3. Roman Šteflovič

kategória senioriB (60-69 roční): 1. Pavel Ozank, 2. Jozef Piecka

kategória senioriC (70 roční a starší): 1. Anton Kukla, 3. Milan Rakovský

 Podstatná časť súťažiacich po vyhlásení výsledkov

 

 

23.09. Dvojboj 55-ročných a starších (Rudno nad Hronom)

Najúspešnejší súťažiaci (zľava) S. Valach, A. Kukla, P. Ozank a (vpredu) M. Humená

(6 členov + 2 členovia ŠSK)

Malokalibrová puška 15: 1. Pavel Ozank, 3. Stanislav Valach, 4. Anton Kukla, 5. Ľubomír Budinský

Malokalibrová pištoľ 15: 1. Anton Kukla, 3. Stanislav Valach, 5. Ľubomír Budinský

Dvojboj (MaPu 15 + MaPi 15): 1. Anton Kukla, 2. Stanislav Valach, 3. Pavel Ozank, 4. Ľubomír Budinský

Najúspešnejší súťažiaci (zľava) S. Valach, A. Kukla, P. Ozank a (vpredu) M. Humená

 

 

30.09. Cena obce Rudno nad Hronom (Rudno nad Hronom)

Deviatka z ocenených súťažiacich (vzadu zľava)A. Kukla, J. Gocník, Ľ. Dbrbohlav, (uprostred zľava) V. Stajník, Ľ. Budinský, P. Jány, V. Mazúch, (vpredu zľava) E. Šinkovičová a M. Humená

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (3 členovia + 1 člen ŠSK)

Kategória senioriA :

1. Ľubomír Budinský

Kategória senioriB:

2. Anton Kukla (splnený limit II.VT), 4. Pavel Ozank (splnený limit III.VT)

 Deviatka z ocenených súťažiacich (vzadu zľava)A. Kukla, J. Gocník, Ľ. Dbrbohlav, (uprostred zľava) V. Stajník, Ľ. Budinský, P. Jány, V. Mazúch, (vpredu zľava) E. Šinkovičová a M. Humená

 

 

07.10. Žarnovická cena – 12. ročník (Rudno nad Hronom)

Víťazná trojica súťaže (zľava) D. Bublák, K. Ihring a M. Sabaka

Veľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (6 členov)

4. Peter Haring

 

Víťazná trojica súťaže (zľava) D. Bublák, K. Ihring a M. Sabaka

 

 

 

07.10. Desiatky 2018 (Rudno nad Hronom)

Víťaz súťaže Dušan Bublák (vpravo) zo ŠSK Handlová preberá ocenenie od riaditeľa súťaže Ľubomíra BudinskéhoVeľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (6 členov)

2.-3. Igor Bohuš, 4.-11. Ľubomír Budinský, Anton Kukla, Pavel Ozank a Peter Reck

 

Víťaz súťaže Dušan Bublák (vpravo) zo ŠSK Handlová preberá ocenenie od riaditeľa súťaže Ľubomíra Budinského

 

 

 

07.10. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno nad Hronom)

Súťažiaci strelci podľa konečného poradia(zľava) P. Haring, M. Škultéty, Ľ. Budinský, A. Kukla, I. Bohuš, J. Repiský a P. OzankVeľkokalibrová pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (7 členov)

1. Peter Haring, 2. Miroslav Škultéty, 3. Ľubomír Budinský, 4. Anton Kukla, 5. Igor Bohuš

Súťažiaci strelci podľa konečného poradia(zľava) P. Haring, M. Škultéty, Ľ. Budinský, A. Kukla, I. Bohuš, J. Repiský a P. Ozank

--------------------------------------------------------------------------------------

09.12. Vianočné kolky (Žarnovica)
(8 členov)


40 hodov do plných, jednotlivci :

Kategóri senioriA:

3. Ľubomír Budinský, 5. Peter Haring

Kategória senioriB:

1. Jozef Piecka, 2. Ladislav Závalec

Kategória senioriC:

1. Ivan Kunský, 2. Milan Rakovský, 4. Anton Kukla

Najúspešnejší súťažiaci (stojaci zľava) J. Rojko, E. Kubík, P. Žarnovičan, Ľ. Budinský, T. Bartoš, P. Kupcová, J. Piecka, I. Kunský, M. Závalec, M. Rakovský, (v podrepe zľava) M. Humenná, A. Volková, A. Pinková, D. Žarnovičanová, M. Žarnovičan a T. Kratmüller (chýba M. Šipikal)

Najúspešnejší súťažiaci (stojaci zľava) J. Rojko, E. Kubík, P. Žarnovičan, Ľ. Budinský, T. Bartoš, P. Kupcová, J. Piecka, I. Kunský, M. Závalec, M. Rakovský, (v podrepe zľava) M. Humenná, A. Volková, A. Pinková, D. Žarnovičanová, M. Žarnovičan a T. Kratmüller (chýba M. Šipikal)
 

 

09.12. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Žarnovica)
(8 členov + 1 člen ŠSK)

 

40 hodov do plných – jednotlivci, bez rozdielu kategórií :
1. Jozef Piecka, 2. Ladislav Závalec, 3. Ivan Kunský, 5. Ľubomír Budinský

V M- MO SZTŠ a ŠSK súťažiaci (zľava) M. Rakovský, A. Kukla, P. Haring, P. Žarnovičan, J. Repiský, J. Piecka, M. Závalec, Ľ. Budinský a I. Kunský

 

V M- MO SZTŠ a ŠSK súťažiaci (zľava) M. Rakovský, A. Kukla, P. Haring, P. Žarnovičan, J. Repiský, J. Piecka, M. Závalec, Ľ. Budinský a I. Kunský

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28.12. Vianočný stolný tenis strelcov (Rudno nad Hronom)
(3 členovia)

Súťaž jednotlivcov (mužov i žien) bez rozdielu kategórií

Najstarší účastník 85-ročný Milan Rakovský

 

VYHODNOTENIE ÚČASTI ČLENOV NA SÚŤAŽIACH V ROKU 2018

 

a.) v športovej streľbe v puškových disciplínach:

1. Kukla Anton 109 bodov

2. Ozank Pavel 89

3. Budinský Ľubomír 38

4. Repiský Ján st. 24,5

5. Piecka Jozef, Ing. 22

6. Michálik Ondrej 14

7. Valach Stanislav 12

8. Rakovský Milan 9

9. Švihla Štefan, Ing. 6

10. Reck Peter 3

b.) v športovej streľbe v pištoľových disciplínach:

1. Kukla Anton 115

2. Budinský Ľubomír 80,5

3. Bohuš Igor 63

4. Haring Peter 48

5. Stanislav Valach 38

6. Repiský Ján st. 30,5

7. Piecka Jozef, Ing. 29,5

8. Ozank Pavel 20

9. Michálik Ondrej 11,5

10. Michálik Peter, RNDr. 4

11. Káčer Róbert 3,25

12. Rakovský Milan 2

 

c.) v nestreleckých disciplínach:

1. Závalec Ladislav 40

2. Kunský Ivan 39

3. Piecka Jozef, Ing. 36

4. Krnáč Jaroslav 35

5. Káčer Róbert 31

6. Repiský Juraj 24

7. Michálik Ondrej 23

8. Kukla Anton 21

9. Repiský Ján st. 18

10. Rakovský Milan 17

11. Repiský Roman 16

12. Michálik Pavol 14

13. Haring Peter 11

14. Budinský Ľubomír 10

15. Ozank Pavel 3

16. Šteflovič Roman 1

 

d.) celkové vyhodnotenie členov:

1. Kukla Anton 245

2. Budinský Ľubomír 128,5

3. Ozank Pavel 112

4. Piecka Jozef, Ing. 87,5

5. Repiský Ján st. 73

6. Bohuš Igor 63

7. Haring Peter 59

8. Valach Stanislav 50

9. Michálik Ondrej 48,5

10. Závalec Ladislav 40

11. Kunský Ivan 39

12. Krnáč Jaroslav 35

13. Káčer Róbert 34,25

14. Rakovský Milan 28

15. Repiský Juraj 24

16. Repiský Roman 16

17. Michálik Pavol 14

18. Švihla Štefan, Ing. 6

19. Michálik Peter, RNDr. 4

20. Reck Peter 3

21. Šteflovič Roman 1

 

Žiadnej súťaže sa nezúčastnili piati, pričom jeden zo zdravotných dôvodov.

 

 

erb ŽarnoviceMesto Žarnovica poskytlo v roku 2018 zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu v sume 500,- EUR.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka