Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Rok 2019

PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2019
P.č.DátumDeňNázov súťažeDisciplína(y)UsporiadateľMiesto
01.10.03.NeCena mesta Banská ŠtiavnicaVzPu 60, 40, VzPi 40Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
02.07.04.NeVeľkonočné kolky 20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci)Rudno n. HronomHodruša-Hámre
03.14.04.NeStrelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40ŽarnovicaRudno n. Hronom
04.27.04.SoIPSC-Hrudka (Rudnianska liga - 1.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
05.28.04.NeCena HandlovejVPi 20, MaPi 20HandlováRudno n. Hronom
06.05.05.NeCena Rudna Mini IPSCMaPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
07.12.05.NeŽarnovická malokalibrovka + M-MOMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
08.19.05.Ne - ZMENAIPSC - Slančík (Rudnianska liga - 2. kolo) VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
09.26.05.NeŽarnovická 60-kaĽM 60ŽarnovicaRudno n. Hronom
10.02.06.NeDUOMaPu 10, dvojiceRudno n. HronomRudno n. Hronom
11.09.06.NeŽarnovická ľubovoľka + M-MOĽPi 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
12.16.06.NeMemoriál Alexandra HílekaMaPi 40Nová BaňaRudno n. Hronom
13.22.06.SoIPSC-Mazúch (Rudnianska liga - 3.kolo)VPi situačná streľba + duelRudno n. HronomRudno n. Hronom
II. polrok
14.14.07.NeCena primátora mesta Banská ŠtiavnicaMaPu 30Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
15.21.09. - ZMENASoBranné preteky SNPJednotlivciŽarnovicaŽarnovica
16.25.08.NePutovný pohár SNPMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
17.08.09.NeCena KLM ŽarnovicaMaPu 30ŽarnovicaRudno n. Hronom
18.22.09.NeMem. F.Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb.VPi 20, MaPi 20Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
19.29.09.NeDvojboj 55-ročných a staršíchMaPu 15 + MaPi 15, 55-roč. a staršíŽarnovicaRudno n. Hronom
20.06.10.NeCena obce Rudno n. Hr. + M-MOMaPu 30Rudno n. HronomRudno n. Hronom
21.13.10.NeŽarnovická cena+M-MO+Desiatky 2019VPi 30 (VPi)ŽarnovicaRudno n. Hronom
22.08.12.NeVianočné kolky + M-MO40 HZ, jednotlivciŽarnovicaŽarnovica
23.27.12.PiVianočný stolný tenisJednotlivci - dospelíRudno n. HronomRudno n. Hronom

 

Poznámky:

   Uvedené sú len súťaže, na ktorých sa predpokladá účasť strelcov minimálne z regiónu. Všetky nutné náležitosti uvedie organizátor v propozíciách príslušnej súťaže, ktoré predpokladaným záujemcom o súťaž doručí spôsobom a v termíne podľa vlastného uváženia, aj v závislosti od zohľadnenia umožnenia účasti na nej.

   Organizátor sa usporiadaním súťaže taktiež zaväzuje, že do 14 dní od jej uskutočnenia  bude mať každá príslušná  organizácia (ktorej minimálne jeden člen sa zúčastnil súťaže) k dispozícii v jednom exemplári výsledkovú listinu s potrebnými náležitosťami. Spôsob doručenia, resp. zverejnenia výsledkovej listiny je na organizátorovi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚČASTI A NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ČLENOV V ROKU 2019

 

 

10.01. Ročná členská hodnotiaca schôdza

 

S rozdielom jediného dňa, presne po roku od výročnej členskej schôdzi, sa vo štvrtok 10. januára konala v banketke ZŠ na Ul. F. Kráľa ročná členská hodnotiaca schôdza (RČHS) Miestnej organizácii Slovenského zväzu technických športov (MO SZTŠ) Žarnovica. Tá k 31.12.2018 evidovala 26 členov, teda počas roka sa stav nezmenil.

O činnosti od minuloročnej výročnej členskej schôdze informoval predseda MO Ing. Jozef Piecka. Základným plánom bol opäť kalendár športovo-technických súťaží regiónu, ale členovia sa zúčastnili súťaží nielen na „domovskej“ strelnici v Rudne nad Hronom a Banskej Štiavnici, ale aj v Leviciach, či Želiezovciach. Spolu ich bolo 26, z toho 21 streleckých. Zorganizovali spolu aj šesť vlastných majstrovstiev, z čoho bolo päť streleckých. Ďalej zorganizovali jednu verejnú súťaž – Branné preteky SNP a regionálnu súťaž v kolkoch. Zúčastnili sa aj súťaže v stolnom tenise, ďalšej súťaže v kolkoch a jeden člen si zabehol aj Silvestrovský beh v Žarnovici. Predseda bol vo funkcii hlavného rozhodcu v 19 streleckých súťažiach. Zabezpečenie desiatich súťaží regionálneho významu i tých vlastných sa podarilo aj vďaka príspevku mesta Žarnovica v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku a taktiež vďaka príspevku s.f. KLM Žarnovica i Róberta Káčera R+R Žarnovica na branné preteky. O jednotlivých súťažiach bola informácia v Žarnovickom mesačníku a o všetkých je dostupná na webovej stránke mesta Žarnovica v časti Návštevník/voľný čas – športové organizácie a združenia.

Kontrolór MO Ing. Štefan Švihla v správe konštatoval, že v hospodárení s finančnými prostriedkami i malokalibrových strelivom neboli zistené žiadne chyby.

Na základe stanovených kritérií bolo vyhlásené hodnotenie členov. V športovej streľbe v puškových disciplínach bol opäť najúspešnejší Anton Kukla st., ktorý získal 109 bodov. Druhý bol Pavel Ozank s 89 a tretí Ľubomír Budinský s 38 bodmi. V športovej streľbe v pištoľových disciplínach bolo poradie: 1. Anton Kukla st. 115, 2. Ľubomír Budinský 80,3, 3. Igor Bohuš 64 bodov. V nestreleckých disciplínach bol najúspešnejší Ladislav Závalec so 40 bodmi, druhý skončil Ivan Kunský s 39 a tretí Ing. Jozef Piecka s 36 bodmi. V celkovom hodnotení členov za rok 2018 bolo poradie: 1. Anton Kukla 245, 2. Ľubomír Budinský 128,5, 3. Pavel Ozank 112 b. V uplynulom roku sa aspoň jednej súťaže zúčastnilo 21 členov. Trojice najúspešnejších v jednotlivých hodnoteniach bolo ocenené športovými pohármi a diplomami. Jeden si žiaľ z dôvodu nemoci ocenenie osobne prevziať nemohol.

Šestica z najúspešnejších členov (zľava) J. Piecka, I. Kunský, I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla a P. Ozank

Šestica z najúspešnejších členov (zľava) J. Piecka, I. Kunský, I. Bohuš, Ľ. Budinský, A. Kukla a P. Ozank

 

 

 

Keďže štyria členovia slávia v tomto roku významné okrúhle životné jubileá, konkrétne Roman Šteflovič (50), Ľubomír Budinský (60), Ing. Štefan Švihla (65) a Pavol Chylo (70), trojica z nich prítomná si od predsedu prevzala písomné blahoželanie a vecný dar.

Trojica z jubilantov (zľava) Ľ. Budinský, R. Šteflovič a Š. Švihla

Trojica z jubilantov (zľava) Ľ. Budinský, R. Šteflovič a Š. Švihla

 

 

 

Pretože podľa Stanov MO SZTŠ je volebné obdobie kontrolóra 3-ročné, a od ustanovujúcej schôdze uplynulo práve také obdobie, bolo potrebné zvoliť si ho na rovnako dlhé ďalšie obdobie. Ako konštatovala mandátová komisie, schôdze sa zúčastnilo 18 členov, čo je 69,23%-ná účasť, a teda sa mohla uskutočniť voľba revízora a právoplatne prijímať aj ďalšie rozhodnutia. Za kontrolóra bol opäť, a to jednomyseľne, zvolený Ing. Štefan Švihla.

Prítomní členovia, po diskusii, schválil vyrovnaný rozpočet na tento rok i plán, ktorý je vlastne kalendár podujatí SZTŠ regiónu. Spolu by ich malo byť 23 minimálne regionálneho významu, pričom 20 z nich bude streleckých. MO má v pláne byť organizátorom týchto: Strelecká cena Žarnovice – MaPi 40, Žarnovická malokalibrovka – MaPu 30, Žarnovická 60-ka – MaPu 60, Žarnovická ľubovoľka - ĽPi 30, Cena KLM Žarnovica – MaPu 30, Dvojboj 55-ročných a starších – MaPu 15+MaPi 15, Žarnovická cena – VPi 30 + Desiatky 2019 – VPi. Minimálne päť z nich budú súčasne aj majstrovstvá MO. Okrem dvoch bude ich spoluorganizátorom ŠSK Žarnovica. MO bude opäť aj organizátorom Branných pretekov SNP i vianočných kolkov na 40 hodov združených. Na základe výsledkov dosahovaných v minulých rokoch je reálny predpoklad, že plán sa zrealizuje v plnom rozsahu. Potešujúcou je aj skutočnosť, že Zuzana Paulová, ktorá sa schôdze zúčastnila ako hosť a v minulých rokoch sa zúčastnila viacerých súťaží, prejavila záujem stať sa členkou. Po viacerých rokoch tak bude členkou tejto organizácie aj žena.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a RNDr. Peter Michálik

-------------------------------------------------------------------------------------------

02.02. „100-roční“ (Levice)

 

Streľba z krátkej guľovej zbrane (bez obmedzenia kalibru a typu) na 25 m (1 člen) Anton Kukla ako dvojica s Miroslavom Sabakom skončili na 3. mieste

 

 

17.03. Cena Mesta Banská Štiavnica v streľbe zo vzduchových zbraní (Ban. Štiavnica)

 

VzPi 40, bez rozdielu kategórií (2 členovia)

1. Peter Haring (II.VT senioriA)

5. Anton Kukla (III.VT senioriB)

 

VzPu 40, bez rozdielu kategórií (1 člen)

3. Anton Kukla

 

 

07.04. Veľkonočné kolky (Hodruša-Hámre)
(6 členov)


Kolky 20 hodov do plných
3-členné družstvá:
1. Žarnovica 1 (Jaroslav Krnáč, Jozef Piecka, Ladislav Závalec)
Jednotlivci, bez rozdielu kategórií:

2. Ladislav Závalec, 3. Jaroslav Krnáč, 4. Anton Kukla
Dodatková súťaž na 3+3 hody do plných, bez rozdielu kategórií:

3.  Ladislav Závalec

Najúspešnejšie tri družstvá (stojaci zľava) J. Piecka, L. Závalec, M. Slančík, M. Mokrý, M. Humená, A. Vizváry, J. Šimko, (v podrepe) zľava J. Krnáč a J. Frim

Najúspešnejšie tri družstvá (stojaci zľava) J. Piecka, L. Závalec, M. Slančík, M. Mokrý, M. Humená, A. Vizváry, J. Šimko, (v podrepe) zľava J. Krnáč a J. Frim

 

 

 

 

14.04. Strelecká cena Žarnovice – 11. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórii (8 členov)

4. Stanislav Valach, 5. Ľubomír Budinský

Víťazná trojica (zľava) Karol Ihring (M-ŠSK Žiar n. Hronom), Dušan Bublák a Juraj Bundzel (obaja ŠSK Handlová)

 

Víťazná trojica (zľava) Karol Ihring (M-ŠSK Žiar n. Hronom), Dušan Bublák a Juraj Bundzel (obaja ŠSK Handlová)

 

 

 

 

14.04. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno n. Hronom)

 

Malokalibrová pištoľ 40, bez rozdielu kategórii (8 členov)

1. Stanislav Valach, 2. Ľubomír Budinský, 3. Juraj Reck, 4. Miroslav Škultéty, 5. Igor Bohuš

Účastníci súťaže podľa konečného poradia (zľava) : Stanislav Valach, Ľubomír Budinský, Juraj Reck, Miroslav Škultéty, Igor Bohuš, Anton Kukla, Milan Slančík, Pavel Ozank a Ján Repiský

 

Účastníci súťaže podľa konečného poradia (zľava) : Stanislav Valach, Ľubomír Budinský, Juraj Reck, Miroslav Škultéty, Igor Bohuš, Anton Kukla, Milan Slančík, Pavel Ozank a Ján Repiský

 

 

27.04. I.P.S.C. – Hrudka 2019 – Rudnianska liga – I. kolo (Rudno n. Hronom)

 

Športová situačná streľba VPi (1 člen)

- bez rozdielu kategórii : 5. Ján Repiský

- kategória seniori: 2. Ján Repiský

Súboj – duel VPi (1 člen) : 4.-6. Ján Repiský

 

 

28.04. Cena Handlovej (Rudno n. Hronom)

 

Malokalibrová pištoľ 20, bez rozdielu kategórii (3 členovia)

5. Ľubomír Budinský

Veľkokalibrová pištoľ 20, bez rozdielu kategórii (2 členovia)

 

 

05.05. Cena Rudna Mini I.P.S.C. 2019 (Rudno n. Hronom)

 

Športová situačná streľba MaPi (1 člen)

 

Športová situačná streľba MaPi súboj - duel (1 člen) : 4.-8. Juraj Reck

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05. Žarnovická malokalibrovka – 13. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Ľubovoľná malokalibroka 30 (8 členov)

Kategória dorastenci, dorastenky, kadetky, ženy, seniorky : 1. Beáta Stajníková (splnený limit III.VT seniorky)

Kategória kadeti, juniori, muži : 2. Vladimír Stajník (splnený limit III. VT muži)

Kategória senioriB : 2. Ing. Jozef Gocník, 3. Ľubomír Budinský (obaja splnený limit II.VT), 4. Pavel Ozank

Kategória senioriC : 1. Anton Kukla (splnený limit III.VT)

Tucet z ocenených súťažiacich (vzadu zľava) A. Kukla, Ľ. Drbohlav, M. Sabaka, (vpredu zľava) V. Stajník, M. Slančík, I. Bublák, P. Jány, M. Humená, J. Gocník, B. Stajníková, J. Bartoš a Ľ. Budinský

 

Tucet z ocenených súťažiacich (vzadu zľava) A. Kukla, Ľ. Drbohlav, M. Sabaka, (vpredu zľava) V. Stajník, M. Slančík, I. Bublák, P. Jány, M. Humená, J. Gocník, B. Stajníková, J. Bartoš a Ľ. Budinský

 

 

 

12.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno n. Hronom)

 

Malokalibrová puška 30 (5 členovia MO, 3 členovia MO i ŠSK, 2 členovia ŠSK)

Bez rozdielu kategórií: 1. Vladimír Stajník (splnený limit III.VT), 2. Ing. Jozef Gocník, 3. Ľubomír Budinský (obaja splnený limit II.VT), 4. Milan Slančík, 5. Anton Kukla (obaja splnený limit III.VT)

Súťažiaci členovia podľa konečného poradia (zľava): Vladimír Stajník, Ing. Jozef Gocník, Ľubomír Budinský, Milan Slančík, Anton Kukla, Pavel Ozank, Beáta Stajníková, Peter Žarnovičan, Ján Repiský a Ing. Štefan Švihla

Súťažiaci členovia podľa konečného poradia (zľava): Vladimír Stajník, Ing. Jozef Gocník, Ľubomír Budinský, Milan Slančík, Anton Kukla, Pavel Ozank, Beáta Stajníková, Peter Žarnovičan, Ján Repiský a Ing. Štefan Švihla

 

 

 

19.05. I.P.S.C. – Slančík 2019 – Rudnianska liga – II. kolo (Rudno n. Hronom)

 

Športová situačná streľba VPi (1 člen)

- bez rozdielu kategórii : 4. Ondrej Michálik

 

 

26.05. Žarnovická 60-ka (Rudno n. Hronom)

 

Ľubovoľná malokalibroka 60 (5 členov)

Bez rozdielu kategórií : 3. Ľubomír Budinský, 4. Ing. Jozef Gocník (obaja splnený limit II. VT)

Ocenená štvorica v súťaži (zľava) M. Slančík, I. Bublák, Ľ. Budinský a M. Humená (najúspešnejšia žena)

 

Ocenená štvorica v súťaži (zľava) M. Slančík, I. Bublák, Ľ. Budinský a M. Humená (najúspešnejšia žena)

 

 

 

 

26.05. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (Rudno n. Hronom)

 

Víťazná trojica (zľava) ˇ. Budinský, M. Slančík a J. GocníkĽubovoľná malokalibroka 60 (2 členovia MO, 3 členovia MO i ŠSK, 2 členovia ŠSK)

Bez rozdielu kategórií : 1. Milan Slančík, 2. Ľubomír Budinský, 3. Ing. Jozef Gocník (všetci splnený limit II.VT), 4. Anton Kukla (splnený limit III.VT), 5. Pavel Ozank

Víťazná trojica (zľava) ˇ. Budinský, M. Slančík a J. Gocník

 

 

 

02.06. DUO (Rudno n. Hronom)

 

Malokalibrová puška 10 – dvojice (2 členovia)

Dvojice : 2. Anton Kukla a Pavel Ozank

Jednotlivci : 2. Pavel Ozank, 4. Anton Kukla

Najúspešnejšie trojice (zľava) P. Ozank, A. Kukla, M. Slančík, E. Slančíková, P. Žarnovičan a I. Kršjak

 

Najúspešnejšie trojice (zľava) P. Ozank, A. Kukla, M. Slančík, E. Slančíková, P. Žarnovičan a I. Kršjak

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

09.06. Žarnovická ľubovoľka – 14. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Víťazná trojica (zľava) Ľ. Budinský, K. Ihring a R. RepiskýĽubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (4 členovia MO, 2 členovia MO i ŠSK)

2. Ľubomír Budinský, 3. Roman Repiský, 5. Stanislav Valach

 

Víťazná trojica (zľava) Ľ. Budinský, K. Ihring a R. Repiský

 

 

09.06. Majstrovstvá MO SZTŠ a ŠSK (Rudno n. Hronom)

 

Súťažiaci v M-MO SZTŠ a ŠSK (zľava) R. Repiský, Ľ. Budinský, S. Valach, I. Bohuš, A. Kukla, J. Repiský a P. ŽarnovičanĽubovoľná pištoľ 30, bez rozdielu kategórií (4 členovia MO, 2 členovia MO i ŠSK)

1. Ľubomír Budinský, 2. Roman Repiský, 3. Stanislav Valach, 4. Igor Bohuš, 5. Anton Kukla

Súťažiaci v M-MO SZTŠ a ŠSK (zľava) R. Repiský, Ľ. Budinský, S. Valach, I. Bohuš, A. Kukla, J. Repiský a P. Žarnovičan

 

 

16.06. Memoriál Alexandra Híleka – 10. ročník (Rudno n. Hronom)

 

Účastníci súťaže, ktorú namiesto ŠSK Nová Baňa zorganizovala MO SZTŠ a ŠSK ŽarnovicaMalokalibrová pištoľ 40 rán, bez rozdielu kategórií (5 členovia MO, 1 člen MO i ŠSK)

5. Stanislav Valach

 

Účastníci súťaže, ktorú namiesto ŠSK Nová Baňa zorganizovala MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica

---------------------------------------------------------------------------------------------

14.07. Pohár primátorky mesta Banská Štiavnica – 17. ročník (Banská Štiavnica)

 

Reprezentanti Žarnovice (stojaci zľava) P. Ozank, M. Slančík, P. Reck, J. Gocník a V. Stajník spolu s absolútnym víťazom súťaže a majstrom sveta v streľbe zo vzduchovej pušky P. Jánym (v podrepe)

Ľubovoľná malokalibrovka 30 (3 členovia MO, 1 člen ŠSK a 2 členovia MO i ŠSK)

Kategória senioriA: 3. Milan Slančík (splnený limit II.VT)

Kategória sneioriB: 3. Ing. Jozef Gocník, 4. Anton Kukla, 5. Pavel Ozank

 

Reprezentanti Žarnovice (stojaci zľava) P. Ozank, M. Slančík, P. Reck, J. Gocník a V. Stajník spolu s absolútnym víťazom súťaže a majstrom sveta v streľbe zo vzduchovej pušky P. Jánym (v podrepe)


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka